Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Anexa03-GrilaEligib

Anexa03-GrilaEligib

Ratings: (0)|Views: 21 |Likes:
Published by Marian

More info:

Published by: Marian on Jun 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi localDomeniul de intervenţie 4.3 – Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor martie 2008
Ghidul SolicitantuluiAnexa 3Grila de verificare a eligibilităţii
Grila de verificare a eligibilităţiiCriteriuReferinţa
Solicitantul este societate comercială sau societate cooperativăCF* 1.1.Certificatul de înregistrareSolicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilorCF 1.1.Declaraţia deeligibilitateSituaţiilefinanciareDomeniul de activitate al solicitantului, conform actului constitutiv, cuprindecel puţin una din clasele eligibile conform GS – II.1.1.(2)Certificatulconstatator ROLEGActul constitutivSolicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţinunui an fiscal integralCF 1.1.SituaţiilefinanciareSolicitantul a obţinut profit din exploatare în anul fiscal precedent datei dedepunere a cererii de finanţareCF 1.1.SituaţiilefinanciareSolicitantul nu se află într-una din situaţiile enumerate la Secţiunea"Eligibilitatea Solicitantului"), privind insolvenţa, obligaţiile de plată acontribuţiilor la asigurările sociale sau alte taxe, încălcarea gravă aobligaţiilor asumate printr-un contract/ acord de finanţare din fonduripublice, conduita profesională, implicarea în organizaţii criminale, situaţiade dificultate aşa cum este definită potrivit regulilor de ajutor de stat,recuperarea ajutoarelor de statDeclaraţia deeligibilitateCertificatul ROLEG(pentru proiecte care implică execuţia de lucrări) Solicitantul dovedeştecalitatea de proprietar al / dreptul de construire asupra infrastructurii sauterenului care face obiectul proiectului.Documente deproprietate(pentru proiecte care implică execuţia de lucrări) Concesiunea acoperă operioadă de minim 3 ani de la data estimată a finalizării perioadei deimplementare a proiectuluiDocumente deproprietate(pentru proiecte care implică execuţia de lucrări) Infrastructura şi terenul pecare se face investiţia îndeplinesc cumulativ condiţiile enumerate laSecţiunea "Eligibilitatea Solicitantului") privind grevarea de orice tip desarcini, existenţa unor litigii în curs de soluţionare cu privire la situaţiajuridicăDeclaraţia deeligibilitate,Certificatul deurbanismSolicitantul are capacitatea financiară de a implementa proiectulDeclaraţia deangajamentCF 4SituaţiilefinanciareProiectul vizează dezvoltarea microîntreprinderii CF 2.3.1.CF 2.3.3.Activităţile proiectului, parţial sau în totalitate, se regăsesc în listaactivităţilor eligibile pentru Axa prioritară 4, Domeniul de intervenţie 4.3 dinPORCF 2.3.3.Activităţile propuse spre finanţare în cadrul proiectului (investiţia) vizeazăexclusiv domeniul (domeniile) de activitate eligibil(e) al(ale) solicitantului(conform listei din ghid – II.1.1.(2)).Certificatulconstatator ROLEGCF 2.3.3.
1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->