Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Anexa08-Referinte

Anexa08-Referinte

Ratings: (0)|Views: 84 |Likes:
Published by Marian

More info:

Published by: Marian on Jun 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi localDomeniul de intervenţie 4.3 – Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilormartie 2008
Ghidul SolicitantuluiAnexa 8Referinţe
ReferinţeDocumentSursaDocumente generale
Programul Operaţional Regional 2007-2013
 Cadrul N
 
aţional Strategic de Referinţă 2007-2013
 Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013
 Regulamentul CE nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională
Regulamentul CE nr. 1083/2006 privind reglementările generale asupra Fondului Europeande Dezvoltare Regională, a Fondului Social European şi a Fondului de Coeziune
Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006 stabilind regulile pentru implementareaRegulamentului Consiliului nr. 1083/2006 privind reglementările generale asupra FonduluiEuropean de Dezvoltare Regională, a Fondului Social European şi a Fondului de Coeziune
Liniile Directoare Comunitare Strategice privind Politica de Coeziune 2007-2013
Alte regulamente ale CE în legătură cu Fondurile Structurale şi de Coeziune
Hotărârea Guvernului nr. 765/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului demonitorizare a Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 şi a Regulamentului-cadru deorganizare şi funcţionare al acestuiaMonitorul Oficial nr. 547 din 10 august 2007Hotărârea Guvernului nr. 764/2007 privind aprobarea constituirii comitetelor regionale deevaluare strategică şi corelare şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare aacestoraMonitorul Oficial nr. 545 din 9 august 2007Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilorefectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionaleMonitorul Oficial nr. 517/1.08.2007Ordonanţa Guvernului nr. 29 / 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale,a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţionalde dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structuraleşi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţăMonitorul Oficial nr. 86/2.02. 2007Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/ 2008 privind Monitorul Oficial nr. 175 din 6 martie 2008
1
 
Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi localDomeniul de intervenţie 4.3 – Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilormartie 2008
Ghidul SolicitantuluiAnexa 8Referinţe
DocumentSursa
aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentrudomeniul major de intervenţie „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” în cadrulaxei prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” din cadrulProgramului Operaţional Regional 2007-2013
Planurile de dezvoltare regională 2007-2013
Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 1 Nord-est
 Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 2 Sud-est
 Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 3 Sud Muntenia
 Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 4 Sud-vest Oltenia
 Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 5 Vest
 Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 6 Nord-vest
 Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 7 Centru
 Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 8 Bucureşti-Ilfov
Achiziţii publice
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor deachiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor deconcesiune de serviciiMonitorul Oficial nr. 418/15.05.2006
Ajutor de minimis
Regulamentul Comisiei nr. 1998/2006 privind aplicarea Art. 87 şi 88 din Tratat la ajutorulde minimisJurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379/28.12.2006,http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_379/l_37920061228en00050010.pdf Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea şirestructurarea întreprinderilor în dificultateJurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. C244/01.10.2004,
Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 31/2008 şi alministrului economiei şi finanţelor nr. 503/2008 pentru aprobarea categoriilor decheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Sprijinirea dezvoltăriimicroîntreprinderilor” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceriMonitorul Oficial nr. 164 din 4 martie 2008
2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->