Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
178Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gaya Pengajaran PJ: Mosston and Ashworth

Gaya Pengajaran PJ: Mosston and Ashworth

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 9,894|Likes:
Published by bitt
Gaya Pengajaran Pendidikan Jasmani yang telah diperkenalkan oleh Mosston and Ashworth.
Jika tak dpt dwnload, tinggalkan email.
Gaya Pengajaran Pendidikan Jasmani yang telah diperkenalkan oleh Mosston and Ashworth.
Jika tak dpt dwnload, tinggalkan email.

More info:

Published by: bitt on Jun 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2015

pdf

text

original

 
KERTAS KONSEP GAYA PENGAJARAN MOSSTON AND ASHWORTH
PengenalanTiada definisi khusus mengenai Kaedah Pengajaran yang di terima pakai, akan tetapisecara meluasnya ia dirujuk sebagai satu set kaedah pengajaran (Galton, 1980) atauformat pengajaran (Siedentop, 1991). Di dalam istilah Pendidikan Jasmani, definisinyaadalah sebagai kaedah am yang diwujudkan melalui strategi-strategi yang tertentu .Selama lebih 30 tahun, penulis-penulis di United Kingdom telah mengenal pastibeberapa cara atau kaedah mengajar dan menghubungkaitkannya dgn falsafahpengajaran dan pembelajaran (Bennett, 1978). Bermula dari sini dan hasil penulisanbeberapa penulis lain khususnya dlm bidang Pendidikan Jasmani (Kane, 1974) terdapatdua penemuan penting telah dibuat. Pertama, integrasi dalam cara pengajaran adalahberkait rapat dengan penglibatan pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran. Kedua,walaupun diketahui umum setiap guru mempunyai kaedah dan cara tersendiri dalammenyampaikan pengajarannya, tetapi ini tidak akan menghasilkan asas yang stabil ataucekap pengajaran dan pembelajarannya. Pilihan cara atau kaedah pengajaran mestilahberasaskan logik dan saintifik.Sehingga kini, analisa lengkap berkenaan kaedah pengajaran dan tingkah laku telahdihasilkan oleh Mosston (1966) dari Amerika Syarikat. Idea beliau berkenaan interaksiantara pelajar dan guru telah dikembangkan semenjak hasil penulisan pertama beliaudan telah memberi satu kerangka kerja dalam konteks pengajaran pendidikan jasmanidi seluruh dunia. Penulisan beliau begitu berpengaruh sehingga di katakan sebagai“teori yang paling terulung dan terkini dalam bidang pedagogi Pendidikan Jasmanidalam sejarah” (Nixon & Locke, 1973). Kenapa ia berjaya? Jawapannya terdapatdidalam kerangka kerja pengajaran yang beliau kenalkan sebagai “Spektra GayaPengajaran” (Spectrum of Teaching Styles).Gaya Pengajaran“Spektra” mengenengahkan kerangka pilihan atau opsyen dalam hubungan guru danpelajar. (Mosston & Ashworth, 1986) dan ini berdasarkan kepada pemilihan pentingdalam mengambil keputusan. Beliau bahagikan ini kepada tiga kategori yang perludigunanakan dalam semua pengajaran iaitu sebelum pengajaran, semasa pengajarandan selepas pengajaran.
Sebelum pengajarankeputusan yang perlu dibuat sebelum pengajaran; persediaan dan pemilihantopik, objektif, organisasi dan penyampaian.
Semasa pengajarankeputusan mengenai pencapaian dan perlaksanaan.
Selepas pengajaran
 
penilaian dan maklumbalas daripada pelajar.Spektra menggabungkan 10 kaedah umum di mana guru dan pelajar masing-masing memainkan peranan dan bertanggungjawab dalam pengajaran danpembelajaran. Setiap tingkah laku yang disengajakan ialah hasil
 
daripada keputusanyang telah dibuat sebelumnya. Gaya atau kaedah pengajaran boleh dibahagikankepada dua aspek iaitu :1.Berpusatkan Guru2.Berpusatkan Pelajar Gaya PengajaranBerpusatkan GuruBerpusatkan PelajaArahanPembelajaran kendiriLatihanDaya usahaTimbal balikPerlaksanaan individuSemak kendiriPenghasilan mencapahInklusifPenemuan terbimbingGaya A: ArahanDalam gaya ini ,guru mengawal APA yang akan dipelajari, BAGAIMANA ia dilakukanserta MULA dan AKHIR sesuatu aktiviti itu dijalankan.OBJEKTIFIMPLIKASICONTOH
Guru mengawal keseluruhankelas
Guru membuat semuakeputusan dalam P&P
Guru memberi arahan satupersatu
Guru melakukandemonstrasi
Guru memberi komen /ulasan tentang prestasipelajar 
Pelajar perlu beri perhatiankepada arahan guru
Pelajar melakukan perlakuanguru
Sesuai untuk aktivitiaras tinggi danmengutamakankeselamatan
Sesuai untuk masaP&P yang terhad
Sesuai untukpembelajaranperingkat awal
Tanggungjawabberpusat kepadaguru
Masa latihan pelajar adalah terhad.Fizikal- KemahiranMotor Terjun Papan Anjal:
Melakukanaksi pusinganhadapanmenggunakanpapan anjal.Gaya B: Latihan
 
Gaya pengajaran latihan ini adalah kesinambungan daripada gaya pengajaran arahandimana semua keputusan adalah di bawah tanggungjawab guru. Dalam P&P gurumemberi tunjuk ajar dan pelajar berpeluang melakukan latihan secara ansur maju danberperingkat.OBJEKTIFIMPLIKASICONTOH
Guru memberi peneranganaktiviti atau melakukandemonstrasi
Guru menetukan setiap apayang ingin diajar 
Guru melakukanpemerhatian terhadappelajar semasa P&P danmemberi maklumbalas,tunjuk ajar dan soal jawab.
Pelajar melakukan latihanyang telah ditetapkan olehguru.
Sesuai untuk masaP&P yang terhad
Sesuai untukpembelajaranperingkat awal
Pelajar mempunyailebih masa untuklatihan.Fizikal-PembentukanKemahiran Motor:Hoki:
Melakukankemahiranmenggelecekmenggunakanskitel.Gaya C: Timbal balikGaya pengajaran ini boleh menjadi satu kaedah yang afektif dalam perubahan terhadapkaedah mengajar di dalam kelas. Perbezaan dalam kaedah ini adalah, setiap pelajar melakukan latihan secara berpasangan.OBJEKTIFIMPLIKASICONTOH
Guru menentukan apa yangakan dipelajari
Guru memberi penerangansebelum memulakan aktiviti
Guru melakukandemonstrasi lanjut untukmenguji perlakuan pelajar 
Guru memerhati dan fokuskepada pelajar melaluipemerhatian
Aktiviti dilakukan secaraberpasangan oleh pelajar 
Seorang pelajar menjadipemerhati dan seorang lagiakan melakukan aktiviti.
Pelajar dinilai berdasarkankriteria perlakuan yang telah
Gurubertanggungjawabpada awal P&P
Aktiviti dilakukansecara berpasangan
Pelajar menilaisendiri perlakuanyang telah dipelajari
Guru menyediakansenarai semak danlampiran gambar kepada pelajar 
Fokus kepadaperhubungan sosialdi sampingmempelajari aktiviti.Sosial- KerjasamaKognitif –Pemerhatian,menganalisisBola sepak:
Melakukankemahiranmenandukbola ke arahgol secaraberpasangan.

Activity (178)

You've already reviewed this. Edit your review.
Punita Rama liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Najib Ibnu Hassan added this note
thanx...
mazni bin othman liked this
azmady liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->