Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bab 5 Kerajaan Islam Di Madinah

Bab 5 Kerajaan Islam Di Madinah

Ratings:
(0)
|Views: 4,487|Likes:
Published by iwan93

More info:

Published by: iwan93 on Jun 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2013

pdf

text

original

 
BAB 5KERAJAAN ISLAM DI MADINAHPengenalan
Madinah terletak antara Makkah dan Syam.Laluan pedagang . Tempat persinggahan.Penduduknya terdiri daripada Yahudi, Nasranidan Arab. Yahudi – Bani Quraizah, Bani Nadhir,Bani Qunaiqa’ , Arab Aus dan Khazraj.Kehidupan kurang sebab pergeseran kabilah danpenguasaan ekonomi oleh Yahudi. Aus danKhazraj jemput Nabi saw – wujud Aqabah 1pada 621M.Madinah Bandar bercahaya. Dikenali jugadengan Yathrib. Terletak di wilayah Hijjaz.Suku Aus di Selatan dan Timur, Khazraj ditengah Madinah, Yahudi pertama hijrah keMadinah ialah Qinuqa’.
Perjanjian Aqabah
1. Aqabah ialah tempat antara Mina danMakkah. Wakil Aus dan Khazraj menemuiNabi di Aqabah kemudian peluk Islam. 621Mmengunjungi kagi dan wujud perjanjianAqabah 1. Syarat Perjanjian:a. Suku Aus dan Khazrajhendaklah beriman dengan Allahswt. Dan Rasulb. Membantu Nabi sawc. Tidak mengamalkan amalanJahiliyah.2. Selepas perjanjian hantar Mus’ab binUmair ubtuk mendakwah.3. 622M Perjanjian Aqabah 2. Syaratnya :a. Suku Aus dan Khazrajmemeluk Islam dan taat kepadaNabi saw.b. Suku Aus dan Khazraj jemputNabi saw di Makkah untukhijrah ke Madinahc. Mereka secara sukarelamengadakan tempat tinggald. Berjanji menjaga keselamatanbaginda dan orang IslamMakkahe. Kesediaan mempertahankanIslam.4. Kesan Perjanjian:a. Penghantaran utusan dakwahke Madinahb. Islam mula tersebar diMadinah kemudian seluruhpelusuk duniac. Perlindungan bagi orang IslamMakkah.d. Jaminan dan keselamtan orangIslam Makkah terjamine. Berlaku Hijrah dan kewujudantahun Hijrah.f. Permulaan wujudnya negaraIslam di Madinahg. Megembalikan keaman danpersaudaraan masyarakatMadinah oleh Nabi saw melaluiIslam.h. Wujud tentangan danrancangan bunuh Nabi olehQuraish di Makkah.
Hijrah
Berlaku pada 12 Sept 622M ( 1 H ). Berlakusecara rahsia dan berperingkat. Muhamadhijrah bersama Abu Bakar AsSiddiq perjalanan 12 hari. Umar secara sendirian danterang-terangan.
Konsep Hijrah
Maknanya:
1
 
1. Maksud perkataan Arab berpindah.2. Dalam konteks tamadun Islam bermaksudperpindahan orang Islam dari Makkah keMadinah . Bertujuan untukmemperkukuhkan kedudukan Islam dan satustrategi penyebaran.3. Pengertian lain – Perjuangan untukmenegak kebenaran dan meninggalkankeburukan atau kejahatan.4. Semangat ingin berubah dan boleh berlakudalam pelbagai keadaan spt perubahansikap, cara berfikir, dan tingkah laku.5. Barat mentafsir Hijrah sebagai pelarian.Disangkal kerana terdapat perbezaankonsep Hijrah Barat dan Islam spt berikut:a. Hijrah orang Islam kerana jemputan orang Arab Madinah.b. Orang Makkah ke Madinahdisambut dengan gembira danrela.c. Orang Islam Makkah diberi jaminan kjeselamatan dan diberitempat tinggal.d. Nabi Muhamad saw puladilantik sebagai pemimpinMadinah dan diterima olehsemua golongan pendudukMadinah.
Cara penghijrahan Nabi Muhamad saw
1. Setelah berjaya melepaskan diri daripadakepungan2. Ali Abu Talib menggantikan nabi saw untuktidur di tempat nabi.3. Bersama Abu bakar meninggalkan Makkah .4. Bersembunyi di gua Thur = Dibantu olehAbdullah bin Abu bakar intip kegiatanorang Quraish, Asma binti Abu Bakar menghantar makanan, Amir bin Fuhairah –gembala kambing agar susu kambing diberikepada baginda.5. Dipandu oleh Abdullah bin Arqat waktuitu belum Islam lagi.
Sebab dan Tujuan Hijrah
1. Perintah Allah swt menerusi wahyu. Firmanspt: Surah al- Anfal.2. Meneruskan penyebaran Islam. Di MakkahIslam diancam.3. Satu strategi bukan kekecewaanpenyebaran.4. Suasana aman di tempat baru memudahkanpenyebaran Islam.5. Jemputan daripada penduduk Madinah yang menghadapi pelbagai konflik.Memerlukan pemimpin dan mendamaikanketegangan.
Kepentingan Hijrah
1. Dakwah Islamaiah dapat dilakukan denganaman. Dan dilakukan secara terangan.2. Peluang untuk mendamaikan amasyarakatArab di madinah.3. Menjalinkan hubungan persaudaraan orangIslam makkah dan Madinah.4. Dapat menyatukan golongan yang sebelumini berseteru.5. Wujud golongan Muhajirin danAnsar.Muhajirin bermaksud berpindah.Ansar bermaksud – menolong ( Nasara )Golongan ansar membantu Muhajirin dengancara:a. Menjaga keselamatanb. Menyediakan modal untukberniaga
2
 
6. Kemanan dapat menjana ekonomi , kegiatanagama, dan kegiatan lain dalam sejahterasebagai sebuah negara.7. Wujud takwim Hijrah. Mula digunakanpada zaman Khulafa Ar Rasyidin kedua –Umar al Khatab.8. Wujud masjid Nabawi . Masjid pertamadalam perkembangan Islam ialah MasjidQuba’. Fungsi mnasjid pelbagai seperti:a. Beribadatb. Belajarc. Tempat bertemu danberbincang akan masalahd. Aktiviti jual beli.9. Pertukaran nama Madinah Al Munawarahdaripada Yathrib. Pusat tamadun islam danagama.10. Menunjukkan sikap toleransi dan tolongmenolong ke arah kecemerlangan.11. Menunjukkan sokongan dan pengorbanansahabat nabi. Menggadai nyawa, harta. Abdrahman Auf menyumbangkan hartanyauntuk Islam.12. Memperlihatkan wanita beperananmenggerakkan kemajuan negara. Cth puteriAbu bakar Assiddiq – Asma’ – menghantarmakanan dan berita semasa persembunyianNabi di Gua Thur.13. Menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa nabi sanggup meninggalkan kampunghalaman.14. Kebijaksanaan nabi mengaur strategi untukberhijrah.15. Kwujudan negara Islam pertama bagimempertahankan Islam dan Madinahdariapda Quraish.
Piagam Madinah atau Sahifah Madinah
1. Perlembagaan atau undang-undang bertulispertama di dunia yang dirangka Nabi pada622M- berpandukan wahyu.2. Asas pemerintahan Kerajaan Islam yangterdiri daripada masyarakat Islan danBukan Islam.3. Mencatatkan tentang tanggung jawabketua negara dan rakyatnya4. Dirangka berasaskan persetujuan orangIslam dan bukan Islam.5. 47 fasal . 23 fasal membincangkanhubungan orang Islam dan tanggungjawabmereka. 24 fasal tanggungjawab orangbukan Islam terhadap Madinah.6. Boleh dirumus kepada 7 aspek penting ygmerangkumi politik, ekonomi, sosial spta. Pentadbirani. Nabi Muhamad pemimipin diMadinahii. Sebagai hakimmenyelesaikan masalahantara Islam dan BukanIslamb. Agamai. Bebas mengamalkansebarang agamaii. Bebas mengamlkan adatselagi tidakbertentangan denganIslam.c. Sosiali. Masyarakat sebagai satuummah dan mem[unyaitanggungjawab yangsama terhadap negaraii. Tidak boleh bermusuhand. Perundangan
3

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Yeevon Lee liked this
Yee Jye Yaw liked this
nuruljas89 liked this
Nurhadibah Omar liked this
Celine FBP added this note
so much. O.o"
Revive Lee Wei liked this
Shahirah Mohamad II liked this
babipalat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->