Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Soalan Moral Thn 5 Pen 2

Soalan Moral Thn 5 Pen 2

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Nor Fuzaihan
moral
moral

More info:

Published by: Nor Fuzaihan on Aug 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2014

pdf

text

original

 
1
PENILAIAN 2, 2013
PENDIDIKAN MORAL (TAHUN 5)
 
SATU JAM
 NAMA : KELAS :
ARAHAN
:
Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak. Jawapan semua soalan.BAHAGIAN A.
 
A.
 
Bulatkan jawapan yang diberi.
1.
 
Berikut adalah sikap seseorang yang bertanggungjawab terhadap masyarakat,
kecuali
 A.
 
bertegur sapa dan beramah mesraB.
 
membuat bising di kawasan kediamanC.
 
membantu jiran yang dalam kesusahanD.
 
bersama-sama menjaga ketenteraman kawasan tempat tinggal2.
 
Sikap sabar dan ______________ dalam kehidupan masyarakat perlulah diamalkan olehsetiap individu.A.
 
kasar C. dengkiB.
 
tolenansi D. sombong3.
 
Kita hendaklah menghormati pendapat atau cadangan orang lain agar tidak berlaku ______________ dalam setiap perbincangan.A.
 
perselisihan faham C. bertolak ansurB.
 
permuafakatan D. tolak-menolak4.
 
 ______________ yang telah dipersetujui ramai perlulah diterima dengan hati ikhlastanpa sebarang masalah.A.
 
Keputusan C. PenilaianB.
 
Kedudukan D. Sokongan5.
 
 ______________ merupakan salah satu cara untuk memupuk semangat bermasyarakat yang tinggi.A.
 
Berbual-bual C. Bermain-mainB.
 
Berjalan-jalan D. Bergotong-royong
 
2
6.
 
Janganlah kita _____________ diri dalam melaksanakan sesuatu perkara tanpamemikirkan perasaan orang lain.A.
 
mendahului C. mementingkanB.
 
menyorokkan D. mengorbankan7.
 
Menjaga ____________ dan keindahan persekitaran adalah tanggungjawab semua ahlimasyarakat.A.
 
kekotoran C. kebersihanB.
 
kesopanan D. kekemasan8.
 
Kesejahteraan dan keharmonian hidup bermasyarakat akan dapat dicapai jika semuaanggota masyarakat ______________ .A.
 
mementingkan diri daripada menjaga kepentingan orang lainB.
 
saling bekerjasama dan menghormati antara satu sama lainC.
 
dengki dengan kesenangan orang lainD.
 
tidak bertolak ansur sesama jiran9.
 
Kita perlu bersyukur dan menjaga _____________ awam yang telah disediakan denganbaik agar orang lain boleh menggunakan.A.
 
orang C. kemudahanB.
 
pertahanan D. perkhidmatan10.
 
Murid yang prihatin akan sentiasa menjaga ____________ di kawasan tempat tinggal dan juga sekolah.A.
 
kekecohan C. kekotoranB.
 
kebisingan D. ketenteraman11.
 
Antara berikut, yang manakah
BUKAN
jenis-jenis pencemaran?A.
 
Pencemaran air C. Pencemaran bunyiB.
 
Pencemaran kilat D. Pencemaran udara
 
3
12.
 
Tayar, tin kosong, dan botol hendaklah _____________ di dalam lubang supaya air tidakbertakung dan menjadi tempat pembiakan nyamuk aedes.A.
 
dibiarkan C. ditanamB.
 
dibuang D. dibakar13.
 
Berikut adalah kebaikan kitar semula,
kecuali
 A.
 
Persekitaran lebih bersihB.
 
Menyusahkan orang ramaiC.
 
Menjimatkan ruang tapak pelupusan sampahD.
 
Mengurangkan kos pembersihan sampah14.
 
Bahan-bahan yang boleh dikitar semula ialahI kayu III plastikII kertas IV tin aluminiumA.
 
I, II dan III C. I, III dan IVB.
 
I, II dan IV D. II, III dan IV15.
 
Faktor utama yang menyebabkan pencemaran adalahA.
 
ekonomi yang maju C. pembangunan negaraB.
 
manusia yang prihatin D. sikap manusia yang tidak bertanggungjawab16.
 
Ular, lipan, dan serangga lain mudah membiak di ____________________ .A.
 
kawasan persekitaran yang tidak dijagaB.
 
kawasan rumah yang bersihC.
 
dalam longkangD.
 
tong sampah17.
 
Sikap _______________ alam sekitar perlu dipupuk dalam diri setiap individu sejak kecillagi.A.
 
mencemarkan C. merosakkanB.
 
menyayangi D. membenci

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->