Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
30Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chimia culorilor

Chimia culorilor

Ratings: (0)|Views: 1,545 |Likes:
Published by ada

More info:

Published by: ada on Jun 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2012

pdf

text

original

 
ACADEMIA DE
Ş
TIIN
Ţ
E A MOLDOVEI
Institutul Patrimoniului Cultural
Cu titlu de manuscrisC.Z.U.
39 (478) (043.2) + 39 (498.2)
Ş
ofransky ZinaGeneza
ş
i evolu
ţ
ia cromaticii tradi
ţ
ionale în spa
ţ
iulcarpato-danubiano-pontic
Specialitatea: 07.00.07. – Etnografie, antropologie cultural
ă
 
ş
i istoric
ă
 
Tez
ă
de doctor habilitatAutorul:
Ş
ofransky
 
Zina
, doctor în istorie,cercet
ă
tor 
ş
tiin
ţ
ific superior 
  _________________ Chi
ş
in
ă
u, 2008
 
 2
Cuprins:Introducere…………………………………………….... ……………………5Capitolul I.Istoriografia temei, periodizarea istoric
ă
, no
ţ
iuni generale, cercet
ă
ri de
 
teren…………………………………………………………………………..24
1. 1. Sursele bibliografice de baz
ă
……………… …………………………………………241. 2 Periodizarea istoric
ă
de la lumea preistoric
ă
pân
ă
la epoca nou
ă
…………………..321. 3. No
ţ
iuni despre natura luminii
ş
i culorii ………………………………………………..391. 4. Elemente din teoria culorii…………………………….……………………..………...451. 5. Abord
ă
ri interdisciplinare pentru caracterizarea cromaticii pieselor etnografice …………………………………………………………………………….471. 6. Contribu
ţ
ii de teren la cercetarea cromaticii tradi
ţ
ionale…………..………………….. 411. 7. Considera
ţ
ii
ş
i concluzii…….……………………………….…………………….……60
Capitolul I I.Denumirile populare ale culorilor
ş
i nuan
ţ
elor…………….……………….61
2. 1. Sursele principale bibliografice referitoare la denumirile culorilor …………………...612 . 2. Terminologia culorilor provenite de la nume de plante……..…………………………622. 3. Denumirile plantelor provenite de la nume de culori…...……………………………...652. 4. Denumirile culorilor (nuan
ţ
elor) provenite de la nume de animale……………………712. 5. Terminologia culorilor (nuan
ţ
elor) provenite de la nume de metale, pietre scumpesau minerale……………….………………….…..……..………………………………722. 6. Nume de culori legate de toponimic
ă
…………………………………………………732. 7. Terminologia culorilor mo
ş
tenite din limba latin
ă
….…………………………….…..742. 8. Denumiri de culori mo
ş
tenite din limba traco-dacic
ă
…………...…………………….752. 9. Terminologia culorilor împrumutate din alte limbi ………...….…….……………….752. 10. Sinonimele culorilor spectrului solar ……………………………….……………….772.
 
11. Exprimarea caracteristicilor (intensitatea, luminozitatea, adâncimea
ş
isatura
ţ
ia) culorilor spectrului solar…………………………………………………….792. 12. Tipurile de expresii care con
ţ
in denumiri de culori (nuan
ţ
e) …….………………….792. 13. Cromatica vinurilor moldovene
ş
ti ……………………………………….…….…….792. 14. Culorile în denumirile toponimice
ş
i onomastice ……….…..……………………….852. 15. Considera
ţ
ii
ş
i concluzii …………………………………………………………….88
Capitolul III
 
 3
Surse
ş
i coloran
ţ
i vegetali în vopsitoria tradi
ţ
ional
ă
.……………………90
Partea I-a
3. 1. Introducere ……………………………………………………………………….……903. 2. Surse de coloran
ţ
i vegetali …………………………………………………………….903. 3. Plantele tinctoriale cunoscute în vechime………………………………………...……913. 4. Modalit
ăţ
i de extragere a coloran
ţ
ilor………………………….………………………943. 5. Tehnica de vopsire a materialelor fibroase……………………………………….…..1013. 6. Mordan
ţ
i
ş
i fixatori în procesul de vopsire……………………………………….…..1033. 7. Arealul coloristic al unor plante tinctoriale…………………….……………….…….1093. 8. Influen
ţ
a naturii materialelor fibroase asupra culorii …………………………………1133. 9. Ob
ţ
inerea culorilor principale ale spectrului solar ….……………………………….114
 
3. 10. T
ă
 b
ă
citul
ş
i vopsitul pieilor 
ş
i al bl
ă
nurilor cu tanan
ţ
i
ş
i coloran
ţ
i vegetali………..1213. 11. Culori
ş
i nuan
ţ
e pentru ou
ă
-de-Pa
ş
ti ...……………………………………………..1253. 12. Vopsitul paielor 
ş
i nuielelor cu coloran
ţ
i vegetali………………………………….1293. 13. Alte utiliz
ă
ri ale plantelor tinctoriale ………………….……………………………129
Partea II-a
3. 14. Lemnul: paleta coloristic
ă
a esen
ţ
elor lemnoase ale unor arbori
ş
i arbu
ş
ti(inclusiv exotici) ………………..…………………………………………………136
 
3. 15. Prelucrarea
ş
i ornamentarea lemnului…………………………………….………...1383. 16. Locuin
ţ
a
ş
i gospod
ă
ria………………………………………..……………………..1433. 17. Îndeletnicirile românilor ……………………………………...….…………………1483. 18. Biserici, m
ă
n
ă
stiri
ş
i piese legate de cultul ortodox ……….....…………………….1593. 19. Piese
ş
i construc
ţ
ii de ap
ă
rare ………………………………………………………1623. 20. Instrumente muzicale de lemn………………………………………………………1633. 21. Lemnul în obiceiurile tradi
ţ
ionale……………………………………….………….1643. 22. Muzee de tehnic
ă
 
ş
i art
ă
decorativ
ă
a lemnului……………………………………1653. 23. Considera
ţ
ii
ş
i concluzii…………………….………………………………………167
Capitolul IVColoran
ţ
i
ş
i aditivi din regnul animal
................………...………………..169
 
4. 1. Introducere ………………………………………………….....…………………….1694. 2. Clasificarea coloran
ţ
ilor din regnul animal …………….......................…………….1704. 3. Coloran
ţ
i negri din c
ă
rbune animal ..………………………………………………...1864. 4. Surse de coloran
ţ
i din regnul animal…………………………………………………186

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
kalmanneva liked this
Dan liked this
Mariana Turculet liked this
Ailleen liked this
florinrob liked this
Arian liked this
Arian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->