Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Battlefield 4 V8

Battlefield 4 V8

Ratings: (0)|Views: 2,587|Likes:
Published by mashed8

More info:

Published by: mashed8 on Aug 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/18/2013

 
Gkttdjlbjdm = O`tjs gy nksejm5Xpjhtkt`r N`mj
 
¹
]kgdj t`p$ lbrst pjrs`o vbjw$ lrjj hkn$ 8rm pjrs`o vbjw
 
¹
 
\jry lbrst tjst kt J8
 
¹
 
Hdbhf `o pdkyjr `o tkgdj t`p vbjw t` ijt ;
st
vbjw
 
¹
 
Qrjsjts l`r lrjjhkn vbjws %rjnjngjrs prjvb`us hknjrk p`sbtb`os$ :"
H`nnkomjr n`mj %kmmbtb`okd > <= &7"
 
¹
 
o`t peysbhkd `o tej nkp
 
¹
 
n`rj bol` `o ph$ tkgdjt vjrsb`o wbte djss bol` muj t` djss gkomwbmte
Djv`dutb`o %bl t`wjr h`ddkpsj$ pdkyjr we` hkusjm tej lkdd wbdd ijt fbdds `o pdkyjrs"
 
¹
 
h`ohjpt kg`ut wekt‒s i`boi `o
 
¹
 
mjstruhtb`o `o kdd djvjds
 
¹
 
myoknbh gkttdjlbjdm
 
¹
 
rkbsj g`ddkrm `l tej ir`uom
 
¹
 
Yejo gubdmboi h`ddkpsjm kdd `tejr `gcjhts krj mustjm
 
¹
 
Hut `ll p`wjr 
 
Bolkotry Jxpjrbjohj
 
¹
 
Xprbot Xwbn %hrkwdboi"
 
¹
 
Mbvj bot` wktjr 
 
¹
 
Hekoijm supprjss systjn %o`w l`husjm `o DNIs$ prjsjot `o rkoij h`ngkt"
 
¹
 
Djko `vjr ljkturj webdj sh`pboi bo webdj gjboi bo h`vjr 
 
¹
 
Mukd sh`pj wjkp`os %gy mjlkudt prjss ]"
 
¹
 
Zsj sbmjkrn webdj gjboi bo wktjr 
 
¹
 
Xpkwo prjvbjw `l squkm gjl`rj spkwoboi gy hdbhfboi `o nkp
 
¹
 
Guddjt mr`p `o wjkp`os
 
¹
 
Sjr`boi `o sobpjr rbldjs
 
¹
 
Xupp`rt Qdkyjrs wbdd ekvj Wjn`tj H`otr`ddjm N`rtkr 
 ‘
UN7: Kbrgurst N`rtkr %wejo pdkyboibo squkm"
 
¹
 
Gjboi kgdj t` ijt `ut `l wktjr wbte`ut usboi dkmmjr 
Njdjj H`ngkt
 
¹
 
H`uotjr Foblj Kttkhf
 
¹
 
Lkst rjkhtb`o tbnj
 
¹
 
Lr`otkd kttkhf `ody$ nbiet gj hekoijm
Yjkp`o Wjdktjm
 
Qrbnkry %= Hust`nbzktb`o `ptb`os" . Hust`nbzktb`o l`r sbmjkrn
 
¹
 
HS 8K; %QMY"
 
¹
 
 KF.;7
 
¹
 
HX.DW=
 
¹
 
NU=
 
¹
 
@77<
 
¹
 
Q21 %QMY"
 
¹
 
HS.51: %HO" %DNI "
 
¹
 
Z.;11 NF: %DNI"
 
¹
 
Xh`ut JDB]J
 
¹
 
 KF :H %Hkrgboj"
 
¹
 
Ekwf ;7I %se`tiuo"
 
¹
 
WLG %MNW"
Xbmjkrn
 
¹
 
N2
 
¹
 
[XS.27
 
 
Yjkp`o Ikmijts
 
¹
 
Irjokmj dkuohejr 
 
¹
 
Irjjo kom rjm dksjr sbiets
 
¹
 
Nuzzdj Grjkf
 
¹
 
 Koidjm Irbp
 
¹
 
\jrtbhkd Irbp
Yjkp`o Hkn` %Qkbot"
 
¹
 
Mjlkudt
 
¹
 
 Kt`nbh Kutuno
 
¹
 
Mbibtkd Mjsjrt
 
¹
 
M`t Okvkd
 
¹
 
Jr`d Xo`w
 
¹
 
Ldkt Zrgko
 
¹
 
Ldjhftkro Y``mdkom
 
¹
 
Ejxki`o Okvkd
 
¹
 
Xpdbotjr Zrgko
 
¹
 
Xtkrgust Mjsjrt
 
¹
 
]bijr Mjsjrt
 
¹
 
]urtdj Kutuno
Xh`pjs %o`t kd`t `l sh`pj idbot"
 
¹
 
Br`o Xbiets
 
¹
 
Hkotjm Br`osbiets
 
¹
 
Wjldjx WMX
 
¹
 
QFK E@D@
 
¹
 
Hdkssbh Wjm M`t Xbiet
 
¹
 
QX@.; %x="
 
¹
 
QFK.X %;x"
 
¹
 
H`y`tj %WMX"
 
¹
 
CIN.= %=x"
Ijojrkd
 
¹
 
Hkrgbojs$ QMY$ se`tiuos$ MNW %Mjsbioktjm Nkrfsnko Wbldj" krj kdd fbt wjkp`os
\jebhdj Wjdktjm\jebhdjs %Ojw EZMs d``f n`mjro$ o`t ks hduofy ks bo GL8
 ‘
Dbnbtjm Knn`"
 
¹
 
Cjt Xfbjs
 
¹
 
Qktr`d G`kts Jcjht `ut wbte Cjt Xfbjs
 
¹
 
 Kttkhf He`ppjr 
 
¹
 
]rkosp`rt he`ppjr %n`rj kibdj teko bo GL8"
 
¹
 
SLG1: Krn`rjm Hkr %Hebok" %@OJ XE@] GR ]KOF"
 
¹
 
NWKQ Krn`rjm Hkr %ZX" %@OJ XE@] GR ]KOF"
 
¹
 
].25 %Hebok"
 
¹
 
N; Kgrkns %ZX"
\jebhdj ikmijts
 
¹
 
Wjkhtbvj krn`r 
 
¹
 
;71nn KQ XEJDD
 
¹
 
H`kxbkd DNI
 
¹
 
BW Xn`fj
 
¹
 
Hkoo`o
 ‘
]@Y
 
¹
 
Obiet vbsb`o
 
Ikmijts
 
¹
 
Hekoijkgdj fobljs
 ‘
sekof
 
 
Njmbh %`ody pkhf `r g`x"
 
¹
 
Ejkd pkhf %snkdd" %ter`w kgdj l`r lkst ejkdte g``st"
 
¹
 
Njmbh G`x %Njmbh"
 
¹
 
N7< Guhf
 
¹
 
N871
Xupp`rt %`ody pkhf `r g`x"
 
¹
 
 Knn` Gki %Xnkdd" %ter`w kgdj l`r lkst knn` g``st"
 
¹
 
 Knn` G`x %Xupp`rt"
 
¹
 
UN.7:Irjokmj Dkuohejr %Xupp`rt @ody"
Wjh`o
 
¹
 
N`tb`o Gkdd
 ‘
Xjos`r 
 
¹
 
H=
 
¹
 
QDM %Mjsbiokt`r l`r WQI9 kom Ckvjdbo"
 
¹
 
N`tb`o Xjos`r 
Joibojjr 
 
¹
 
Wjpkbr ]``d
 
¹
 
LN.27 Xtboijr 
 
¹
 
 K] Nbojs
 
¹
 
NG].DKY
 
¹
 
WQI.9\7
 
Khhjss`rbjsIrjokmjs
 
¹
 
N8= Bohjombkry Irjokmjs
 
¹
 
N5= Ldksegkoi
 
¹
 
N<9 Irjokmj
Lbjdm Zpirkmjs
 
¹
 
Mjljosbvj
 
¹
 
@lljosbvj
Xqukm Qjrfs %Jkro squkm p`bots
 ‘
uod`hf systjn l`r we`dj squkm
 ‘
bl we`dj squkmsmbjs kltjr gjboi ebiejr teko dvd 8 bs rjsjttboi tej uod`hf"
 
¹
 
Xprbot
 
¹
 
 Knn`
Xqukm Qjrfs
XQWBO] Bohrjksjs nkxbnun sprbot spjjmKNN@ Bohrjksjs nkxbnun bovjot`ry `l guddjtsH= JUQD@XB\JX Bohrjksjs nkxbnun bovjot`ry `l H= jxpd`sbvjsH@\JW Mjhrjksjs kn`uot `l boh`nboi supprjssb`oXZQQWJXXB@O Bohrjksjs tej kn`uot `l `uti`boi supprjssb`oLDKF Mjhrjksjs jxpd`sb`o mknkijIWJOKMJX Bohrjksjs nkxbnun bovjot`ry `l ekom irjokmjs%OJY" W@HFJ]X Bohrjksjs nkxbnun bovjot`ry `l K] %kotb.tkof" kom KK %kotb.kbr" knn`%OJY" NBOJX Bohrjksjs nkxbnun bovjot`ry `l K] Nbojs `r N7 XDKN%OJY" X]JKD]E Qdkyjr bs uomjtjhtjm gy N`tb`o Xjos`rs jxhjpt wejo sprbotboi%OJY" E@DM GWJK]E Bohrjksjs tbnj y`u hko Xtjkmy y`ur sh`pj%OJY" LKX] WJQKBW Bohrjksjs spjjm kom skg`tkij `l Wjpkbrs%OJY" MJLBG ZQIWKMJ Bohrjksjs hekrij up spjjm `l tej mjlbgrbddkt`rs%OJY" =1nn IWJOKMJX Bohrjksjs nkxbnun bovjot`ry `l =1nn irjokmjs%OJY" KM\KOHJM XQ@] Bohrjksjs tbnj y`ur tkrijts krj Xp`ttjm%OJY" NJMFB]X ZQIWKMJ Bohrjksjs nkxbnun mjpd`yjm njmbh gkis kom pkhfs

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->