Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Wstęp do analizy błędu pomiarowego - John R. Taylor

Wstęp do analizy błędu pomiarowego - John R. Taylor

Ratings: (0)|Views: 1,024 |Likes:
Published by Tomek Sztuk
Książka dla przyszłego fizyka i przyrodnika. Omawia zagadnienia z pogranicza metodologii pomiaru fizycznego, rachunku błędów i statystyki matematycznej. Dużą zaletą są przykłady i zadania rachunkowe.
Książka dla przyszłego fizyka i przyrodnika. Omawia zagadnienia z pogranicza metodologii pomiaru fizycznego, rachunku błędów i statystyki matematycznej. Dużą zaletą są przykłady i zadania rachunkowe.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Tomek Sztuk on Aug 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2014

pdf

text

original

 
PODSTAWOWE WZORY
W
CZĘŚCI
I
Zapis (rozdział 2)
(zmierzona wartość x) = x
np
+ 8x.
(s.
28)SxNiepewność względna
(s.
41)i-^npl
Przenoszenie niepewności (rozdział 3)
Jeżeli mierzymy szereg wielkości
x,... ,w
z niewielkimi niepewnościami 8x,...8w, a następnie korzystamy ze zmierzonych wartości, aby obliczyć pewną wielkość
q,
to niepewności
x,...,w
pociągają za sobą powstanie niepewności
q,
którą można wyznaczyć na podstawienastępujących reguł:Jeżeli
q
ma postać sumy i różnicy,
q = x+ ... +z— (u+ ...
+w), to« Sx + ... +
8Z
+
SM
+ ... +5w (s. 58)(jest to zarazem górne ograniczenie niepewności
8q);
5
9 j =
7
(§x)
2
+ •. + (5z)
2
+ (S«)
2
+ ... +
(5w)
2
(s. 70)(dla błędów niezależnych i przypadkowych).x
zJeżeli
q
ma postać iloczynu i ilorazu,
q =
, to
8^
\q\
8x Sz
Su
8w
~ 1*1
"' |z| |u| "' |w|(jest to zarazem górne ograniczenie niepewności 8q);(dla błędów niezależnych i przypadkowych).Jeżeli
q
=
Bx,
gdzie B nie jest obarczone niepewnością, to8<j = |B|Sx.Jeżeli
q
jest funkcją jednej zmiennej
q
(x), to
dx
Jeżeli
q
jest funkcją potęgową,
q = x",
to
ii
l4l
Jeżeli g jest funkcją wielu zmiennych x,...,z, to|n|-8x.
ó.\-
(dla błędów niezależnych i przypadkowych).
(s.
62)
(s.
71)
(s.
63)
(s.
75)
(s.
77)
(s.
87)
 
Definicje pojęć statystycznych (rozdział 4)
Jeżeli
x
1
,...,x
N
są wynikami
N
niezależnych pomiarów pewnej wielkości
x,
zdefiniowaćto możemy1
N
x
= Y
X,
= średnia;
(s.
99)
a
x
=
J-j^-jZ&i-*)
2
= odchylenie standardowe;
(s.
101)
o
\p
=
—7=r
=
odchylenie standardowe średniej.
(s.
104)
Rozkład normalny (rozdział
5)
Dla dowolnego rozkładu granicznego
f(x)
zmiennej ciągłej
x:f(x) dx
= prawdopodobieństwo, że dowolny pomiar da wynik w przedzialepomiędzy
x
a
x + dx;
(s. 122)
b
\f(x) Ax
= prawdopodobieństwo, że dowolny pomiar da wynik w przedziale
a
pomiędzy x =
a
a
x = b;
(s. 121)
a)
J
f(x)dx =
1 jest warunkiem normalizacji. (s. 122)
- oo
Rozkład normalny opisany jest funkcją
/,.„(*) =
—l—
e
-^*^°\
(s.
128)
gdzie
X =
środek rozkładu= wartość prawdziwa
x
= średnia dużej liczby pomiarów,
IT
= szerokość rozkładu= odchylenie standardowe dla dużej liczby pomiarów.Prawdopodobieństwo, że zmierzona wartość znajdzie się w promieniu
t
odchyleń standardowych od
X
wynosi1 ' _
2
P(w promieniu
ta) =
-=
Je
z /2
dz = funkcja błędu; (s. 132)w szczególnościP(w promieniu
la) =
68%.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->