Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Paradigm Rapport på Svenska

Paradigm Rapport på Svenska

Ratings: (0)|Views: 51|Likes:
Published by Oliver Troll
Paradigmrapporten på Svenska
Paradigmrapporten på Svenska

More info:

Published by: Oliver Troll on Aug 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
SLUTRAPPORTPARADIGM
SAMMANFATTNING
 UNDERSÖKNING : "PARADIGM"KÄNSLIGHET: KLASSIFICERAD; KONFIDENTIELLURSPRUNGLIG PRIORITET: TIDSTOLERANTFÖRBÄTTRINGAR: REVOLUTIONERANDEAUKTORISERAD: JAURSPRUNGLIG TID: VARSAMHET AV UTREDNINGSLEDAREFÖRBÄTTRINGAR: EXPEDIERADE-FAKTAUNDERLAGAUKTORISERAD: JATILLVÄGAGÅNGSSÄTT: MAKRO - MIKROURSPRUNGLIGT PROTOKOLL : OBSERVATÖR ÄNDRAT PROTOKOLL: ENGAGERAD DELTAGAREAUKTORISERAD: JAURSPRUNGLIGA MÅL : INTERNT-BANKVÄSEN, HANDEL, FINANSÄNDRADE MÅL: ALLMÄNHETENS TRUSTAUKTORISERAD: JAURSPRUNGLIG SÄKERHET : OBETYDLIGÄNDRAD SÄKERHET: TYSTAUKTORISERAD: JARAPPORT AUKTORISERAD : JARAPPORT BEKRÄFTAD : TRINITY PROTOKOLLRAPPORTPROTOKOLL: STATSKASSAHÖVLIG FÖRHANDSGRANSKNING : SELEKTIVBEGRÄNSNINGAR: TYSTAUKTORISERAD: JALEDANDE MYNDIGHET :
Karl Langenstein
UTREDNINGSLEDARE :
Heather Ann Tucci-Jarraf 
UTREDNINGSTEAM : GLOBALTKOMPLETTERAD: JA - USA NATIONALRESTEN AV DENNA SIDA AVSIKTLIGT LÄMNAD TOM
 
PARADIGMULTIMATA RESULTAT & SLUTSATSER 
 1.BANKSYSTEMET FÖR NYTTJANDET AV PRIVATA-PENGAR-FÖR-ALLMÄNNYTTAN,FEDERAL RESERVE BANK, ÄR ETT HOT MOT:A) HELA MÄNSKLIGHETEN OCH DESS OFÖRYTTERLIGA RÄTT OCH FRIHETB) STATLIG OCH NATIONELL AMERIKANSK SÄKERHETC) INTERNATIONELL SÄKERHETD) GLOBAL SÄKERHETE. SÄKERHETEN FÖR FEDERAL RESERVE's HUVUDMÄNF) HANDEL: STATEN; NATIONELLA; INTERNATIONELLA; GLOBALAG) RÄTTVISAN2.BANKSYSTEMET FÖR PRIVATA-PENGAR-FÖR-ALLMÄNNYTTANS-ANVÄNDNING ÄR DETKONSTANTA FORUMET, NÄMNAREN, OCH DET HUVUDSAKLIGA AV ALLA BROTT MOTMÄNSKLIGHETEN, HÄRSKARE, KONTRAKT OCH HANDEL, INKLUSIVE MEN INTEBEGRÄNSAT TILL BROTT MOT FREDEN, INTRÅNG OCH OFRIVILLIG TRÄLDOM, GENOMOLAGLIGA BEDRÄGERIER, TVÅNG, KRAFT, STÖLD OCH BEDRÄGLIGA METODER OCHHANDLINGAR 3.FEDERAL RESERVE BANK OCH DESS HUVUDMÄN, ÄR DEN ABSOLUTA OCHSLUTGILTIGA PARTEN OCH UTGIVAREN AV FEDERAL RESERVE NOTES4.DEN ENDA LÖSNINGEN MOT HOTEN, OCH ATT BEGRÄNSA SKULDER GLOBALT, ÄR ATTÄNDRA USA's BANKSYSTEM TILL DET BEPRÖVADE OFFENTLIGA BANKSYSTEMET FÖR PRIVATA PENGAR, MED HJÄLP AV STATLIGA CENTRALBANKER OCH EN NATIONELLCENTRALBANK 5.DEN AMERIKANSKA ALLMÄNHETENS BANKSYSTEM, REGERING, SÄRSKILT DETRÄTTSLIGA SYSTEMET MÅSTE VARA 100% TRANSPARENT, TILLRÄKNELIGT, OCHANSVARIGT6.DET PRIVATA BANKSYSTEMETS AGENTER HAR HÅLLIT DE HÖGSTA BEFATTNINGARNA IDEN AMERIKANSKA REGERINGEN STADIGT SEDAN WOODROW WILSON OCH DE HAR ETABLERAT ETT EXTERNT STÖDSYSTEM GENOM KONGRESSEN, KORRIDORSPOLITIK OCH MULTINATIONELLA FÖRETAG;7.GENOM NOGGRANT VAL OCH PLACERING AV DET PRIVATA BANKSYSTEMETS OMBUD,ÄR OCH HAR FÖRENTA STATERNAS REGERING UNDERSTÖTT DET PRIVATABANKSYSTEMET PÅ BEKOSTNAD OCH TILL SKADA FÖR FOLKET I AMERIKA OCHFOLKET I VÄRLDEN. DET PRIVATA BANKSYSTEMET HAR OLAGLIGT PÅTVINGATPRINCIPER PÅ EN GLOBAL SKALA
 
8.FÖRVALTARNA AV USA'S OFFENTLIGA TRUST, OCH STATERNAS OFFENTLIGA TRUST,UTGÖR DEN ENDA RENA, SANNA OCH ÖVERORDNADE INSTANSEN I AMERIKA, SOMRÄTTSLIGT OCH SAKLIGT KAN INRÄTTA DET NYA BANKSYSTEMET OCH BEORDRADERAS REGERING ATT RENTVÅ SIG SJÄLV9.FÖRENTA STATERNAS NUVARANDE REGERING, DESS KONTOR, ORGAN OCH DERASTJÄNSTEMÄN, AGENTER, ANSLAG OCH EFTERTRÄDARE, KAN BARA ÅTERSTÄLLADERAS NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA TROVÄRDIGHET GENOM DESSHUVUDMÄN... FÖRVALTARNA AV USA'S OFFENTLIGA TRUST, OCH STATERNASOFFENTLIGA TRUST10.DE OFFENTLIGA FÖRVALTARNA MÅSTE GES VEDERBÖRLIGT ERKÄNNANDE OCH STÖDAV DESS REGERING, OCH AV VÄRLDENS REGERINGAR OCH REGENTER 11.DE OFFENTLIGA FÖRVALTARNA MÅSTE GES VEDERBÖRLIGT ERKÄNNANDE AVVÄKTARNA AV DEN OFFENTLIGA RIKEDOMEN FÖR ATT ÅTERSTÄLLA BALANS OCHMÄNSKLIGHET I VÄRLDEN12.ETT RENT OCH TRANSPARENT AVTAL MÅSTE ETABLERAS MELLAN OFFENTLIGAFÖRVALTARNA OCH STÖDMOTTAGARE I VÄRLDENS GAMLA PARADIGM FÖR ATTPÅBÖRJA FÖRLIKNINGAR OCH RENSA ALLA TILLGÅNGAR SOM OLAGLIGTBESLAGTAGITS TILL SKADA FÖR ALLA MÄNNISKOR 13.VARJE NATION OCH REGERING, VARJE LEVANDE PERSON PÅ VARJE POST, KONTOR OCHSÄTE, SKALL PERSONLIGEN AVGÖRA HURUVIDA DE:1.) VARIT/ÄR EN GISSLAN I DET GAMLA PARADIGMET, OCH VÄLJER ATT FRIGÖRA SIGFRÅN HANDLINGAR OCH VAL UTFÖRDA AV DERAS FÖREGÅNGARE; ELLER 2.) VARIT DELAKTIG DELTAGARE I DET GAMLA PARADIGMET, OCH FÖRSLAVANDE AVFOLKET; VAR OCH EN SKALL IDENTIFIERA SIG FÖR FRIHET ELLER UTGÖRA ETTEXEMPEL GENOM "PARADIGM"-VERKSTÄLLIGHETRESTEN AV DENNA SIDA AVSIKTLIGT LÄMNAD TOM

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->