Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Časopis Kafe 1/09

Časopis Kafe 1/09

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 2,363|Likes:
Published by jinovata
Silný kulturní magazín, zabývající se především internetovou poezií a prózou ale také literaturou a kulturou becně. Strong cultural magazine about net poetry, writing, literature and culture at all.
Silný kulturní magazín, zabývající se především internetovou poezií a prózou ale také literaturou a kulturou becně. Strong cultural magazine about net poetry, writing, literature and culture at all.

More info:

Published by: jinovata on Jun 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
23
 
45
kafe
 
nýn
časopis
1/09
www.ekafe.eu
V
ždycky mne fascinovala ta ne-nucená lehkost, s jakou muži ve lmechdokázali zvát neznámé dámy na kafe, což já jsem nikdy nedokázal, ani nezkusil. Po-dobné scény jsem byl snad možná několi-krát svědkem, pocit vlastní bezmoci mnouale vždy natolik otřásl, že jsem vše ihnedvytěsnil z paměti a tedy mi v ní nezbylo nic,z čeho bych se mohl do budoucna priučit.S důležitými životními zkušenostmi je to jako s vtipy: když slyšíte nějaký opravdudobrý, způsobí vám takový šok, že jej tak-řka ihned založíte hluboko do podvědomí.Zbyla mi tedy jen možnost poučit se z l-mových scén, což je ale zhola nemožné. Velmu se nikdo nechová reálně, dokonce aniono obávané odmítnutí kafe nebývá nikdy zahráno se vší tou jemnou, průměrnoutrapností. Když nad tím přemýšlím, anionu jemnou trapnost při odmítnutí jsemvlastně nikdy nepozoroval, i ta je pro mnedosud vábivým tajemnstvím. Ahoj. Můžu tě pozvat na kafe? Ano, děkuji.Jedno kafe prosím! Dvě, vlastně...
editoriál
Dost už ale s těmi kudrlinkami, jistědávno tušíte, že se chci při této příležitostikonečně odhodlat a pozvat na kafe vásvšechny. Tento časopis vznikl na troskáchliterárního časopisu Bezvedení, na kterémse rovněž podíleli lidé z okruhu literárníhoserveru písmák.cz Naší ambicí je monito-rovat literární tvorbu napříč internetema především ji na stránkách tohoto ča-sopisu reektovat, poměřovat, hodnotita v neposlední řadě publikovat. Nabízímevšak mnohem více, ať už přímo zde nebov prostorách našeho domácího serveruekafe.eu. Tam bych Vás chtěl po dopití kávy nenuceně pozvat – tak jako ve lmech zvouvysvalení hrdinové silným kafem opojenédámy do útrob svých nočních, uklizenýchbytů.
 
šéfredaktor 
(Na písmáku podNickem JiNovata)
Z
ačali jsme prostě. Chtěli jsmedát dohromady pár článků, několik děl,fotek, kreseb a to všechno zalomit do uchá-zejícího celku, kterému by se dalo říkatčasopis. To by se mi ale nesměli ozývatrůzní nadšenci. Rovnou se přiznávám, že jsem nečekal takový zájem o nevýdělečnoupráci, za kterou vás možná ani nikdo nepo-chválí, ba naopak. Asi na tom umění něcobude a člověk v sobě nezapře touhu tvořita realizovat se.Na počátku projektu jsem měl vlastně jen jednu podmínku:
 „Osobitě!“ 
Umělci jsou zvláštní zaměstnanci. Vlastně se ani nedá říct, že by to byli za-městnanci. Zkuste na pracáku říct, že jstevyučený básník... Stejně tak vedení umě-lecky založených jedinců není stejné, jakovedení střediska výroby nýtů. Nemínímumělci nařizovat, vyhrožovat, přemlouvatho a slibovat mu výhody. Umělci většinoustačí jen prostor, inspirace, motivacea taky tlak. Tlak je hezká věc. Třeba takový komunismus hezky tlačil na umělce a udě-lal z nich mnohdy vynikající autory. Našekomunita však může nabídnout pouze po-mlouvání za zády, provokace, nepochopenígénia, přebírání partnerů, opilecké řečiapod.Proto jako majitel kafe motivuji, jaknejvíc to jde a nabízím co nejlepší příleži-tosti a možnosti. Už nyní spolupracujemes FAMU, DAMU, Českou asociací propsychické zdraví, Písmákem, divadlem
slovo šéfa
Komedie, byli jsme na Nově ve Víkendua hodláme točit Chvilku poesie (ne, nebu-deme recitovat u stolečku s květinou veváze, i když...). A chceme víc. Vydávat kni-hy, sborníky, dvd, audioknihy..., ale hlavněsdružovat i jiné umělecké skupiny a nabíd-nout jim příležitosti a prostory.Umělci ve skupině jsou vlastně ideální.Navzájem se motivují, inspirují, hádají.Jakýkoliv jejich konikt lze využít tvůrčímzpůsobem. Když se v práci pohádáte sesvým šéfem, tak vám to příliš nepomůže,ale konikt na poli umění vytváří skvělépodmínky pro vznik těch nejlepších děl.Co si budeme povídat, nebýt koniktů, taknoviny nemají, o čem psát, spisovatelé by vydávali jen kuchařky a malíři by se živilimalováním ovoce.Dá se říci, že autor, který by mě k smrtinenáviděl, je ideální redaktor pro KAFE.Tím ale neříkám, že nestojím o redaktory,kteří by mě bezmezně milovali (např. dív-ky). I láska patří k umění...
 
vedoucí projektu
(Na písmáku podNickem pozorovatel)
 
67
obsah
Ze Zaslaných sbírek ...............................................
50
Jinovata
roZbor ..........................................................................
54
Ivan Martin Jirous: Rok krysy
 Arthur Chyba
Exkluzivně
..................................................................
60
Jinovata: Loučení se svobodou
ilustrace: sampo 1
PRÓZA 
Povídka ........................................................................
70
Marek Jančík: Dům
kritika ...........................................................................
86
Dům jako „tvůrčí projekt“
 Winter
Dům jako idea
Tragicus
Postavit si dům podle svých představ
pozorovatel
Miniatury .....................................................................
90
Půlměsíc
 Winter
Jeden den
Kandelábr
recenZe .........................................................................
96
Elias Canetti: Zaslepení 
 Winter
KULTURA 
Bláznivé umění
......................................................
102
Franz Xaver Messerschmidt:sochař, který zápasil s duchy
Josef Gabriel st.
carPe dieM................................................................
106
Dvě strany jedné mince
Markéta
lógr ............................................................................
110
Bulvární potěšení 
Raja, ilustrace: Jožka Gabriel
recenZe hudby .......................................................
110
Elbow, Burning BabylonDresden Dolls
Sydian
studený kafe ..........................................................
116
Výzva ke spolupráciPozvánka na webTiráž
 
 1/2009slovo šéfa ......................................................................
4
 Lukáš 
pozorovatel
 Hrdý
editorial .........................................................................
5
Tomáš 
Jinovata
Gabriel 
aktuality ........................................................................
8
Jinovata
ZaMyšlení ....................................................................
16
Od veřejných šuplíků k opravdové publikaci
Jinovata
anketa ...........................................................................
19
Považujete za nutné psát sbírky?
Jinovata
fejeton .........................................................................
20
Koupelnový vlk
 Vaud
POEZIE
roZhovor ....................................................................
24
Karel Rada: Nejde mi o autenticitu, ale o pravdivost
Jinovata
kolekce PoeZie ..........................................................
32
Karel Rada: Kniha veršů nemravných
ilustrace: Emil Sláma
kritika ...........................................................................
46
Karel Rada: Naši otcové a My
 Zdeněk 
 
 Lyryk Horner 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Adam Kurz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->