Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
14Activity
P. 1
Calculate Marketing ROI - GrowthPanel.com

Calculate Marketing ROI - GrowthPanel.com

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 725 |Likes:
Published by www.GrowthPanel.com
This is one from a sequence of exercises in the Return on Investment subject outlined in the Strategic Marketing Process eBook. Download the free e-book www.growthpanel.com/marketing-tools/.index.html and subscribe to this subject at www.growthpanel.com/versions/get-started.html to download from Growth Panel’s Intelligent Marketing Platform.
This is one from a sequence of exercises in the Return on Investment subject outlined in the Strategic Marketing Process eBook. Download the free e-book www.growthpanel.com/marketing-tools/.index.html and subscribe to this subject at www.growthpanel.com/versions/get-started.html to download from Growth Panel’s Intelligent Marketing Platform.

More info:

Published by: www.GrowthPanel.com on Jun 05, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

 
 
Elherhl~b _jrw WJO
 
{l`b
 
<
 
jd 
 
>
ppp!@wjp~m[labh!eji
 
Elherhl~b _jrw WJO
[wjtonbn ejrw~buy jd 
 ppp!@wjp~m[labh!eji 
Aj~b
 
 ― ^mou ou jab dwji l ub|rbaeb jd b}bweoubu dwji ~mb Wb~rwa Ja Oatbu~iba~ urgfbe~ jr~hoabn oa ~mb U~wl~b`oe Ilwcb~oa` [wjebuu bGjjc! Njpahjln ~mb dwbb b)gjjcppp!`wjp~m{labh!eji*ilwcb~oa`) ~jjhu*oanb}!m~ihlan urguewogb ~j ~mou urgfbe~ l~ ppp!`wjp~m{labh!eji*tbwuojau*`b~)u~lw~bn!m~ih ~j njpahjln dwji @wjp~m [labh‟u Oa~bhho`ba~ Ilwcb~oa` [hl~djwi!
Ujib jd ~mb `wl{moeu oa ~mou [ND io`m~ aj~ nou{hly {wj{bwhy!
 Pmba yjr‟wb wblny ~j u~lw~ elherhl~oa` WJO( rub
<4?)D
~j elherhl~b o~ djw l u{beodoe eli{lo`a! Od yjr‟tbejadowibn yjrw djwirhlu po~m yjrw doalaeb nb{lw~iba~( yjr ily abbn ~j ijnody ~mb umbb~u ~j ibb~ yjrwabbnu3 jaeb yjr‟tb njab uj( yjr‟hh mltb la b}ebhhba~ ~jjh ~j `ronb yjr ijtoa` djwplwn!_jr ela emjjub gb~pbba ~mwbb elherhl~ojau― mbwb‟u ~mb nl~l yjr‟hh abbn6
 
Eli{lo`aNl~b elherhl~bnELHERHL^OJA J[^OJA NL^L ABBNBN TLHRBIlwcb~oa` oatbu~iba~
-~mb ijaby yjr u{ba~ ja ~mbeli{lo`a/
Jtbwmbln " -OD RUOA@( [BW _JRW DOALAEB NB[^/6
l " jd blem wbtbarb njhhlw ~j lhhjel~b ~j jtbwmbln-lhh/
Oaewbiba~lh b}{baubu {bw rao~
 
-OD RUOA@( [BW _JRW DOALAEBNB[^/6
lnno~ojalh b}{baubu ~ml~ lwba‟~ oaehrnbn oa jtbwmblnjw yjrw ilwcb~oa` oatbu~iba~
Wbtbarb -jw rao~u ujhn $ eju~ {bw rao~/6
~mb `wjuu wbtbarb~ml~ ~mb eli{lo`a {wjnrebn!Gluoe elherhl~oja po~mEJ@U
Eju~ jd @jjnu -jw EJ@U {bw rao~/6
_jr‟hh abbn ~j cajp ~mbeju~ jd `jjnu djw lhh ~mb rao~u ujhn tol ~mb eli{lo`a!
 
 
Elherhl~b _jrw WJO
 
{l`b
 
7
 
jd 
 
>
ppp!@wjp~m[labh!eji
 
ELHERHL^OJA J[^OJA NL^L ABBNBN TLHRBWbtbarb -jw rao~u ujhn lan eju~ {bw rao~/6
^mb `wjuu wbtbarb~ml~ ~mb eli{lo`a {wjnrebn!Gluoe elherhl~oja po~m@wjuu Ilw`oa
@wjuu [wjdo~ "6
^mb {bweba~l`b oa yjrw WJO elherhl~oja!
 
 
Elherhl~b _jrw WJO
 
{l`b
 
5
 
jd 
 
>
ppp!@wjp~m[labh!eji
 
ELHERHL^OJA J[^OJA NL^L ABBNBN TLHRB% jd abp eru~jibwu6
O~ ily gb ijwb l{{wj{wol~b ~j rubarigbw jd eru~jibwu tbwuru rao~u ujhnRuoa` Eru~jibw Hodb~oibTlhrb
Eru~jibw hodb~oib tlhrb -EHT/6
EHT ou ~jnly‟u tlhrb jd ~mblijra~ jd 
{wjdo~
l {lw~oerhlw eru~jibw jw `wjr{ jd eru~jibwupohh nbhotbw ~j yjrw eji{lay nrwoa` ~mbow hodb~oib!SEru~jibwHodb~oib Tlhrb ela mbh{YOd yjr mltb l hba`~my ulhbu {wjebuu ~ml~ ilcbu o~ ~jj noddoerh~ ~j elherhl~b WJO ja l uoa`hb eli{lo`a ruoa`~mbub iblurwbiba~u( rub
<4?)@
lan
<4?)F
oau~bln!Od yjr abbn ~j ejhhbe~ lan njeriba~ yjrw b}le~ eju~ jd `jjnu lan `wjuu {wjdo~ nl~l( mbwb‟u l {wjebuu ~j nj uj6
U^B[ AJ^BU U^L^RU
Ejadowi Eju~ jd @jjnuEJ@u elherhl~oja djw blem{wjnre~* ubwtoeb yjr jddbw
<4?)L
 $
<4?)G
pohh mbh{ yjr `b~ u~lw~bn( gr~ yjr umjrhn ~lhcpo~m yjrw doalaeb ~bli ~j ranbwu~lan mjp yjrw eji{laybu~oil~bu ~ml~ do`rwb! Od yjr‟wb l u~lw~r{ eji{lay( `loal`wbbiba~ lu ~j mjp yjr pohh elherhl~b ~ml~ do`rwb ijtoa`djwplwn!Eji{hb~bBa~bw ~mb EJ@u djw blem{wjnre~ * ubwtoeb oa~j
<4?)E
djw dr~rwbwbdbwbaeb!Lhuj njeriba~ ~mb ab}~ nl~b yjr‟hh wbtobp* wbelherhl~b ~mbdo`rwb3 EJ@u dhre~rl~bu glubn ja hlgjw {woebu( il~bwolh {woebu(b~e!Eji{hb~bAjp yjr ela {hr` ~mb nl~l oa~j ~mb l{{wj{wol~b WJO Elherhl~jw oa ~mb pjwcumbb~!
ULI[HB6 Gluoe WJO Elherhl~oja
Ilwcb~oa` oatbu~iba~ .<;(;;; L@wjuu wbtbarb .<0(>02 GEju~ jd `jjnu djw ~mb o~biu ujhn .5(<72 E@wjuu {wjdo~ -G)E/ .<>(52; NJtbwmbln lhhjel~oja .<(5?= B -od ruoa`/Oaewbiba~lh b}{baubu .2;; D -od ruoa`/[wjdo~ djw WJO elherhl~oja -N)B)D/ .<7(>27 @WJO6 -@)L/*L 72"

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
clbrown liked this
anjani25 liked this
Paramjit Sharma liked this
vishoos liked this
abdollah vaezi liked this
ta02sa liked this
Cindy Miller liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->