Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Časopis za zgodovino in narodopisje. Zgodovinsko društvo v Mariboru 97_1

Časopis za zgodovino in narodopisje. Zgodovinsko društvo v Mariboru 97_1

Ratings: (0)|Views: 62|Likes:
Published by miki_muster
Časopis za zgodovino in narodopisje. Zgodovinsko društvo v Mariboru
Časopis za zgodovino in narodopisje. Zgodovinsko društvo v Mariboru

More info:

Published by: miki_muster on Aug 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2014

pdf

text

original

 
INiTITUT
 
Zfl
 
NOVEJiO
 
ZGODOVINO
 
R
 
p
 
Č
ZN
 
1997
 
39
 
11997
79,1
 
ISSN
 
059(1-
 
COBISS
 
Č
ASOPIS
 
ZA
 
ZGODOVINO
 
IN
 
NARODOPISJE
 
Review
 
for
 
History
 
and
 
Ethnography
 
1
 
Č
ASOPIS
 
ZA
 
ZGODOVINO
 
IN
NARODOPISJE
 
LETNIK
 
08
 
NOVA
 
VRSTA
 
33
 
STR.
 
1-151
 
MAR11ÌOR
 
1997
 
 
KAZALO
 
-
 
CONTENTES
 
Jubileji
 
-
Anniversaries
 
Vlasta
Stavbar:
 
OB
 
130-LETNICI
 
ROJSTVA
 
NEKDANJEGAUREDNIKA
 
Č
ASOPISA
 
ZA
 
ZGODOVINO
 
IN
 
NARODOPISJE
 
DR.
 
FRANA
 
KOVACI
Č
A
 
3
 
Marjan Žnidari
Č
:
 
MILAN
 
ZEVART-sedemdesetletnik
 
7
 
Razprave
 
-
 
Studies
 
Jože
 Curk:
 
UMETNOSTNA
PODOBA
JUŽNEGA
DELA
PODRAVJA
 
V
 
O
Č
EH
 
VIZITA-
 
TORJEV
 
17.
 
[N18.
STOLETJA
 
10
 
The
Art
 
isti
 
e
 
Appearance
 
of
 
the
 
Southern
Drava
 
Region,
 
as
 
Seen
 
by
 
Church
 
Visitationists
 
in
 
the
 
XVII
 
and
 
XVIII
 
century
 
Jožef
 
Smej:
 
PROBLEMI
 
SLOVENSKEGA
 
JEZIKA
V
 
PORABSKI
 
ŽUPNIJI
 
KETHELY
 
LETA
 
1783
 
38
 
The
problem
 
of
 
the
 
Slovenian
 
language
 
in
 
the
parish
Kethely
 
by
river
Raab
 
in
 
the
year
 
1783
 
Iris
 
Zakošek:
 
RUDARSTVO
 
IN
 
ŽELEZARSTVO
 
V
 
ŠTORAH
 
TER
 
NJUN
VPLIV
 
NA
 
RA-
 
ZVOJ
 
KRAJA
 
(od
 
sredine
 
19.
 
stoletja
 
do
 
leta
 
1945)
 
3
 
Iron
 
Mining
and
 
Production
 
in
 
Storeand
 
Their
 
Impact
 
upon
 
the
 Development 
of
 
the
 
Settlement
 
Vekoslav
 
Grmi
č
:
 
ZVESTO
 
PRI
Č
EVANJE
 
ZA
 
EVANGELIJ
 
IN
 
NAROD
 
LAVANTINSKE-
 
GA
 
ŠKOFA
 
DR.
 
IVANA
 
JOŽEFA
 
TOMAŽI
Č
A
 
61
 
Devoted
 
Testimony
 
f
 
he
 
Evangelus and
 
of
 
the
 
Nation
on
part
 
of
 
the
 
avontine-
 
Maribor
 
Bishop
 
Dr.
 
Ivan
 
Jožef
 
Tomaži
č
 
Ljubica
 
Šuligoj:
 
POLITI
Č
NI
 
ODNOSI
 
V
 
MESTNI
 
OB
Č
INI
 
PTUJ
 
MED
 
SVETOVNIMA
 
VOJNAMA
 
72
 
Political
 
Relations
 
in
 
the
 
Urban
 
Municipality
 
of
 
Ptuj
 
between
 
the
 
Two
 
World
 
Wars
 
Dragan
 
Poto
č
nik:
 
LJUBITELJSKI
 
ODRI
 
V
 
MARIBORU
 
V
 
OBDOBJU
 
OD
 
1918
 
DO
 
1941
 
79
 
Amateur
 
Stages
 
in
 
Maribor,
 
between
 
1918
 
and
 
1941
 
Aleksander
 
Vide
č
nik:
 
SPRAVILO
 
LESAV
 
ZGORNJI
 
SAVINJSKI
 
DOLINI
 
95
 
Timber
 
Gathering
 
in
 
the
 
Upper
 
Savinja
 
Valley
 
Mojca
Ramšak:
 
PREGLED
 
ZGODOVINE
 
ETNOLOŠKEGA
 
ENCI
KLOPE
DI
 
RAN
 
JA,
 
KRITI
Č
NA
 
(IZBRANA)
 
BIBLIOGRAFIJA
IN
 
ANALIZA
 
EVROPSKIH
 
ETNOLOŠKIH
 
ENCIKLOPEDISTICNIH
 
DEL
 
110
 
A
 
Roview
 
of
 
the
 
History
 
of
 
Ethnological
 
Encyclopedia
 
Production,
 
a
 
Critical
 
IChosen)
 
Bibliography
 
and
 
Analysis
 
of
 
European
 
Ethnological
 
Encyclopedic
 
Works
 
Na
 
naslovnici:
 
Dr.
 
Fran
 
Kova
č
i
č
 
(1867-1939),
 
teolog,
 
filozof,
 
zgodovinar
 
in
 
urednik;
 
bil
 
jo
 
mod
 
ustanovitelji
 
Zgodovinskega
 
društva
 
za
 
Spodnjo
 
Štajersko
 
(1903)
 
ter
 
v
 
letih
 
1917-1938
 
urednik
 
Č
asopisa
 
za
 
zgodovino
 
in
 
narodopisje.
 
Izvle
č
ke
 
prispevkov
v
 
tem
 
č
asopisu
 
objavljata
 
"Historical
-
 
Abstract"
 
in
 
"America:
 
His-
 
tory
 
and
 
Life"
 
Abstracts
 
of
 
this
 
review
 
are
 
included
 
"Historical
 
-
 
Abstract"
 
and
 
"America:
 
History
 
and
 
Life"
 
 
Č
ASOPIS
 
ZA
 
ZGODOVINO
 
IN
 
NARODOPISJE
 
Review
 
for
 
History
 
and
 
Ethnography
 
Letnik 
68
 
-
 
Nova
 
vrsta
 
33
 
1.
 
zvezek
 
1997
 
IZDAJATA
 
UNIVERZA
 
V
 
MARIBORU
 
IN
 
ZGODOVINSKO
 
DRUŠTVO
 
V
 
MARIBORU
 
ZALOŽNIK
 
ZALOŽBA
 
OBZORJA
 
MARIBOR
 
MARIBOR
 
1997
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->