Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Metodologia studierii elementelor de geometrie analitică prin intermediul calculatorului

Metodologia studierii elementelor de geometrie analitică prin intermediul calculatorului

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,833|Likes:
Published by Cătălin

More info:

Published by: Cătălin on Jun 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

\u00a9 Zast\u00eenceanu Liubov
UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL
Cu titlu de manuscris
C.Z.U.: 514.12 (043.2)
Zast\u00eenceanu Liubov
Metodologia studierii elementelor de geometrie analitic\u0103 prin
intermediul calculatorului
Specialitatea 13.00.02 \u2013 Teoria\u015fi metodologia instruirii (matematica)
Tez\u0103 de doctor \u00een pedagogie
Conduc\u0103tori\u015ftiin\u0163ifici:
Ilie Lupu,
doctor habilitat \u00een pedagogie, profesor universitar
_______________________
Valeriu Cabac,
doctor \u00een\u015ftiin\u0163e fizico-matematice,
profesor universitar interimar

_________________________
Autor:
Liubov Zast\u00eenceanu

__________________________
CHI\u015eIN\u0102U, 2006
\u00a9 Zast\u00eenceanu Liubov
2
CUPRINS:
INTRODUCERE
3
CAPITOLUL I. Bazele teoretice de utilizare a calculatorului \u00een procesul de studiere
a matematicii
\u00a71. Tehnologii educa\u0163ionale\u015fi informa\u0163ionale moderne

9
\u00a72. Bazele psiho-pedagogice de utilizare a calculatorului \u00een procesul de studiu al
matematicii

18
\u00a73. Programe de instruire computa\u0163ionale \u00een \u00eenv\u0103\u0163\u0103m\u00eent

35
\u00a74. Analiza programelor de instruire existente. Criterii de evaluare a unui produs
informatic educa\u0163ional

47
Concluzii la capitolul I
60
CAPITOLUL II. Metodologia studierii elementelor de geometrie analitic\u0103 prin
intermediul calculatorului
\u00a71. Problematica elabor\u0103rii programelor de studiere a elementelor de geometrie
analitic\u0103
61
\u00a72. Evaluarea formativ\u0103\u015fi evaluarea final\u0103 \u00een programele de instruire
computa\u0163ionale
68
\u00a73. Particularit\u0103\u0163ile utiliz\u0103rii instruirii asistate de calculator \u00een studierea
elementelor de geometrie analitic\u0103
79
\u00a74. Elaborarea\u015fi descrierea pachetului de programe \u201eGeometria analitic\u0103\u201d
97
Concluzii la capitolul II
102
CAPITOLUL III. Argumentarea experimental\u0103 a eficien\u0163ei aplic\u0103rii pachetului de
programe \u201eGeometria analitic\u0103\u201d
\u00a71. Descrierea experimentului pedagogic
104
\u00a72. Prelucrarea statistic\u0103 a datelor experimentului pedagogic
112
\u00a73. Preg\u0103tirea profesorilor de matematic\u0103 pentru utilizarea I.A.C.
118
Concluzii la capitolul III
123
CONCLUZII GENERALE
124
ADNOTAREA
126
CUVINTE \u2013 CHEIE
128
BIBLIOGRAFIE
129
ANEXE
139
\u00a9 Zast\u00eenceanu Liubov
3
INTRODUCERE
Actualitatea temei. Interesul fa\u0163\u0103 de problematica studierii elementelor de geometrie

analitic\u0103 prin intermediul calculatorului este determinat de un\u015fir de cauze. Cauza principal\u0103 const\u0103 \u00een atingerea de c\u0103tre societatea uman\u0103 a unei etape critice: volumul cuno\u015ftin\u0163elor acumulate de omenire a devenit comparabil cu volumul informa\u0163iei transmis pe cale genetic\u0103. \u00cen consecin\u0163\u0103, resursele informa\u0163ionale au devenit nu mai pu\u0163in importante dec\u00eet resursele materiale\u015fi cele energetice. Cauza men\u0163ionat\u0103 determin\u0103 principala contradic\u0163ie \u00een actualul sistem de \u00eenv\u0103\u0163\u0103m\u00eent: dintre timpul limitat, pe care \u00eel au genera\u0163iile noi pentru a se instrui\u015fi a se forma, pe de o parte,\u015fi perioada de \u00eennoire a cuno\u015ftin\u0163elor profesionale semnificative, pe de alt\u0103 parte.

\u00cen condi\u0163iile societ\u0103\u0163ii informa\u0163ionale utilizarea tehnologiilor informa\u0163ionale\u015fi
comunica\u0163ionale (T.I.C.) \u00een sistemul de \u00eenv\u0103\u0163\u0103m\u00eent devine un imperativ.

O alt\u0103 cauz\u0103 o constituie necesitatea centr\u0103rii procesului de \u00eenv\u0103\u0163\u0103m\u00eent pe elev, el devenind subiectul procesului de \u00eenv\u0103\u0163\u0103m\u00eent,\u015fi care presupune individualizarea (cel pu\u0163in relativ\u0103) a acestui proces. Folosirea calculatorului reprezint\u0103 o posibilitate real\u0103 de individualizare a procesului de \u00eenv\u0103\u0163\u0103m\u00eent bazat pe clase\u015fi lec\u0163ii. Cu regret, mul\u0163i profesori\u015fcolari nu cunosc posibilit\u0103\u0163ile tehnologiilor informa\u0163ionale\u015fi modalit\u0103\u0163ile de aplicare a lor \u00een practica pedagogic\u0103. Apare \u00eenc\u0103 o contradic\u0163ie a actualului sistem de \u00eenv\u0103\u0163\u0103m\u00eent: dintre posibilit\u0103\u0163ile tehnice ale calculatoarelor\u015fi ale tehnologiilor moderne\u015fi rezultatele practice ob\u0163inute \u00een instruirea elevilor la disciplinele matematice.

O a treia cauz\u0103 rezid\u0103 \u00een cuno\u015ftin\u0163ele slabe ale absolven\u0163ilor la matematic\u0103, \u00een special la capitolul geometrie analitic\u0103. Materia din acest capitol prezint\u0103, de obicei, dificult\u0103\u0163i \u00een studiere\u015fi ei nu i se acord\u0103 aten\u0163ia cuvenit\u0103 \u00een procesul de studiu. \u00cen plus, ponderea problemelor de geometrie analitic\u0103 la examenele de bacalaureat este foarte mic\u0103, de\u015fi acest capitol ofer\u0103 o posibilitate real\u0103 de a algebriza geometria, fapt important pentru multe aplica\u0163ii ale matematicii \u00een practic\u0103, cum ar fi: analiza numeric\u0103, cercet\u0103ri opera\u0163ionale, modelarea proceselor reale, geodezia etc.

\u015ei \u00een final, tentativele de utilizare a calculatorului \u00een procesul de studiu au un caracter

accidental, nedirijat, mai mult demonstrativ din cauza lipsei cercet\u0103rilor fundamentale\u015fi aplicative \u00een acest domeniu, \u00een special a condi\u0163iilor metodologice de utilizare a I.A.C. Astfel, exist\u0103 pericolul dezumaniz\u0103rii procesului instructiv-educativ \u00een condi\u0163iile informatiz\u0103rii lui. Calculatorul func\u0163ioneaz\u0103 \u00een baza unor algoritmi, p\u0103streaz\u0103\u015fi transmite informa\u0163ia prin intermediul unor semne (binare), f\u0103r\u0103 a pune \u00een coresponden\u0163\u0103 acestor semne anumite sentimente, este lipsit de emo\u0163ii\u015fi norme etice. Apare problema dep\u0103\u015firii sau compens\u0103rii caracterului \u201elimitat\u201d al comunic\u0103rii calculator \u2013 elev.

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Gancea Florentin liked this
Viorunea Scutari liked this
Gigi Vittel liked this
lya2008 liked this
Maria Boaghe liked this
andsses liked this
Romsad liked this
Catalin Burdusa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->