Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Soal Jawab Radio Amatur 7

Soal Jawab Radio Amatur 7

Ratings: (0)|Views: 50 |Likes:
Published by Sarjan Bluess
Soal Jawab Radio Amatur 7
Soal Jawab Radio Amatur 7

More info:

Published by: Sarjan Bluess on Aug 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2014

pdf

text

original

 
 Soal Jawab Radio Amatur 7 
1.Semasa memancar dengan Morse kod. ‘klik’ kepada kekunci (key clicks) boleh dielakkandengan membuat pasangan?
a) Perintang secara bersiri dengan kekunci, dan choke secara merentangi penyentuh kekunci b) Choke secara bersiri dengan kekunci, dan pemuat (capasitor) merentangi penyentuh kekuncic) Choke secara merentangi penyentuh kekunci, dan pemuat secara bersiri dengan kekuncid) Pemuat dan choke secara bersiri dengan penyentuh kekunci
2.Dalam kaedah pelaporan RST, yang manakah merujuk kepada tahap kebolehfahaman signalyang tinggi?
a) R1 b) R5 c) S5
d) S9
3.
Buletin berita boleh disiarkan oleh sebuah stesen amatur?
a) Untuk mamfaat semua pendengar  b) Untuk semua manfaat stesen radio amatur c) Untuk mengiklankan barangan jualand) Untuk mamfaat stesen radio lain (bukan amatur)4.
Dalam kaedah CW, ‘WX’ merujuk kepada?
a) Working condition – persekitaran ulang
b) Weather –cuaca
 c) Wife isteri d) Jenis antena
5.Sekerap manakah callsign sebuah stesen amatur berlesen harus diberikan semasamenggunakan pancarulang?
a) Sekurang-kurangnya sekali dalam 15 minit b) Sekurang-kurangnya sekali setiap pemancaranc) Sekurang-kurangnya sekali dalam 5 minitd) Dipermulaan dan di akhir setiap pemancaran
6.Bila menggunakan jaluran yang telah ditetapkan oleh SKMM untuk digunakan secaraberkongsi, stesen radio amatur?
a) Yang mula menggunakan jaluran tersebut mempunyai hak keatas frekuensi tersebut b) Boleh menggunakan stesen yang sedang menggunakannya supaya stesen tersebut beralih kefrekuensi lainc) Tidak akan menimbulkan sebarang gangguan keatas stesen yang sxedang menggunakannyad) Akan memohon supaya stesen yang sedang menggunakannya, frekuensi beralih ke frekuensi lain
7.Keutamaan penggunaan pancar ulang amatur diberikan kepada?
a) Stesen pangkalan ke stesen pangkalan b) Stesen mudah alih ke stesen bergerak c) Stesen bergerak ke stesen bergerak 
d) Pilihan (b) dan (c)
8.Aktiviti berikut dikenali sebagai ‘fox hunting’ – (memburu musang)?
a) Rakan ham menggunakan radio dan teknik mencari arah untuk mengesan satu pemancar yangtersembunyi b) Rakan ham menggunakan alat pemancar dan teknik mencari arah untuk mengesan satu alat penerima yang tersembunyic) Rakan ham membantu pihak berkuasa mengesan “relang” (collar) yang dipasang pada haiwand) Rakan ham memasang peralatan radio dengan menggunakan penjana kuasa dan antena mudahalih untuk menguji kemahiran komunikasi semasa kecemasan
9.Stesen manakah yang biasanya memancar secara komunikasi satu hala sahaja?
a) Stesen pancar ulang b) Stesen beaconc) Stesen HF d) Stesen VHF
1
 
10.Dimanakah senarai perkataan perkataan lucah yang ditegah untuk dipancarkan bolehdiperolehi?
a) Tidak ada senarai perkataan lucah yang ditegah disediakan untuk umum, sekiranya andaberasa sesuatu perkataan itu boleh dipertikaikan, jangan gunakan semasa berkomunikasi 
 b) Senarainya boleh diperolehi dari SKMMc) Senarainya di simpan oleh IARU untuk kegunaan antarabangsad) Senarainya sentiasa dibuka kepada umum dan boleh didapati di dalam semua buku panduanamatur dan juga di laman web MARTS
11.Mengapa anda perlu meluangkan pancaran diantara stesen – stesen semasa menggunakanpancarulang?
a) Untuk memeriksa SWL pancar ulang tersebut b) Untuk mencari pensel dan kertas membuat catatan untuk pihak ketiga
c) Untuk mendengar samada ada stesen lain yang ingin bergabung 
d) Untuk mendail autopatch pancar ulang
12.Bila SWR mencatatkan bacaan yang tertinggi, ia bermaksud?
a) Antena tidak diselaraskan (tuned), atau mungkin terdapat sambungan terbuka atau pintas padatalian penyuap b) Signal yang datang dari antena sangat kuat, bermakna antena berfungsi dengan amat bagus sekalic) Alat pemancar membuat pancaran lebih daripada biasa, menandakan ia akan rosak dalam masaterdekatd) Terdapat lebihan radiasi solar, bermaksud keadaan radio yang sangat lemah
13.Sebuah stesen yang sepatutnya dikendalikan secara bergerak tetapi berada dalam keadaantetap pada satu lokasi dipanggil?
a) Stesen boleh ditinggalkan (removable station) b) Stesen radio amatur ( amateur radio station)c) Stesen bergerak (mobile station)d) Stesen mudahlaih (portable station)
14.Sebuah stesen beroperasi dilokasi yang dinyatakan dalam lesen dipanggil?
a) Stesen radio amatur beridentiti
b) Stesen pangkalan
c) Stesen mobil d) Stesen mudah alih
15.Apakah kebaikan bila menggunakan abjad fonetik yang disarankan oleh InternationalTelecomunication Union (ITU) bila memperkenalkan stesen anda?
a) Sebutannya telah difahami sebagai lambang kepada huruf abjad 
 b) Tidak ada apa-apa kebaikanc) Sebutannya dipilih untuk menyenangkan penyebutan oleh orang-orang asiad) Ia mengkalkan tradisi Radio amatur 
16.“Callsignberikut boleh diperuntukkan kepada seorang pengendali radio amatur diMalaysia?
a) HSI b) 9V1
c) 9W2
d) 9M1
17.Lesen kelas A yang beralamat di Sarawak akan menggunakan awalan?
a) 9M8xxx 
b) 9M7xxx c) 9M6xxx d) 9M2xxx
18.Definisi bagi komunikasi radio ialah?
a) Kaedah bercakap dengan sebuah stesen lain b) Kaedah berkomunikasi dengan menggunakan telefonc) Semua aspek komunikasi radio amatur d Semua aspek komunikasi melalui gelombang radio
2
 
19.Pandangan Malaysia ke atas perkara berkaitan peraturan antarabangsa diselaraskan oleh?
a) Malaysian Radio Amateur Transmitters Society (MARTS)
b) Suruhanjaya Kominikasi dan Miltimedia Malaysia (SKMM 
)c) International Amateur Radio Union (IARU)d) Jabatan Perdana Menteri
20.Bilakah anda dibenarkan membuat pancaran ‘SOS’ atau ‘MAYDAY’?
a) Tidak dibenarkan sama sekali b) Pada masa tertentu sahaja (setiap 15 minit, 30 minit atau tepat pada jam)
c) Pada situasi kecemasan bila nyawa atay harta benda terancam
d) Bila Jabatan Kaji Cuaca mengistiharkan darurat
21.Bila membuat panggilan CQ, adalah disarankan supaya?
a) Menggunakan frekuensi yang digunakan oleh stesen yang lemah b) Sentiasa menggunakan kaedah CWc) Hanya memanggil stesen DX
d) Pastikan frekuensi tidak digunakan terlebih dahulu sebelum memanggil 
22.Apakah cara yang terbaik untuk mencelah ke dalam percakapan di pancar ulang untumembuat panggilan kecemasan?
a) Sebut ‘BREAK’ dua kali diikuti dengan callsign anda
 b) Sebut “HELP” berkali sehingga ada rakan yang menjawabc) Sebut “SOS” diikuti dengan callsign andad) Sebut “EMERGENCY” tiga kali
23.Apakah alat tambahan (accessory) yang paling penting bagi radio bimbit semasa kecemasan?
a) Satu antena tambahan b) Penguat mudah alih
c) Beberapa set bateri yamg telah dicaj 
d) Mikrofon headset untuk operasi bebas pegang (hands-free)
24.Laporan signal ‘5’ dan ‘1’ bermaksud?
a) Tahap kebolehfahaman yang sangat rendah tetapi kekuatan signal tinggi
b) Tahap kebolehfahaman yang tinggi, tetapi kekuatan signal rendah
c) Tahap kebolehfahaman yang tinggi, tetapi kekuatan signal juga tinggid) Tahap kebolehfahaman dan kekuatan signal yang sederhana
25.Jika anda menggunakan bahasa selain dari bahasa Inggeris untuk membuat kontak, apakahbahasa yang mesti digunakan untuk memperkenalkan stesen anda?
a) Bahasa yang digunakan untuk membuat kontak  b) Bahasa yang digunakan untuk membuat kontak, dengan syarat AS mempunyai perjanjiankomunikasi dengannya
c) Bahasa Inggeris
d) Sebarang bahasa yang negaranya menjadi ahli kepada ITU
26.Kenapa ungkapan atau kalimah yang ‘cute’ (manis) harus dielakkan dari digunakan untuk pengenalan sesebuah stesen?
a) Sebab ia tidak mudah difahami oleh orang yang tidak bertutur B.Inggeris b) Maksudnya mungkin menyinggung ham yang bertutur B.Inggerisc) Ia tidak mematuhi keperluan pengenalan FCC
d) Ia mungkin ditafsirkan sebagai kod dan ini akan mengaburi maksud sebenar sebagai identiti sebuah stesen.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->