Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Analisis Perbandingan Soalan Percubaan Bm Spm 2012

Analisis Perbandingan Soalan Percubaan Bm Spm 2012

Ratings: (0)|Views: 20 |Likes:
Published by Dang Tzer Shiuan
its a analysis about SPM bm, hope that it helps
its a analysis about SPM bm, hope that it helps

More info:

Published by: Dang Tzer Shiuan on Aug 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2014

pdf

text

original

 
 
Fb: 2012 SPM Tips/Notes/Ramalan (Official)
KERTAS 2 - RUMUSAN, PEMAHAMAN UMUM & KOMSAS, TATABAHASA & NOVELBIL
 
NEGERI/
 
DAERAH/ZON/SEKOLAHPILIHANDLL.
 
RUMUSAN
 
PROSAMODEN 2(b)
 
PROSAKLASIK2(c)
 
PUISI
 
2(d)
 
TB
 
3(a)
 
TB 3
 
(b)
 
TB
 
3(e)
 
NOVEL
 
4(a) & (b)
 1. SBP Usaha-usahameningkatkanmutuperkhidmatanawam dan kesan-kesan usahatersebut kepadanegara.CerpenPenanggungan(T5)MerahSilu (T4)SajakKecek V(T5)- lama- berlama-lama- lama-kelamaan- jauh- menjauh- kejauhanDialog kecakappindahBina perenggankarangan menggunakan3 daripada 4peribahasa yang diberi.(a) Dua peristiwamenarik dan sebabperistiwa itu berjayamenarik perhatiananda.(b) Satu latarmasyarakat dalam duanovel.2. Kedah Langkahpencegahan kes-kes kekejamanterhadap kanak-kanak danmanfaatnya.CerpenPahlawanBuntung (T5)MerahSilu (T4)SajakAdatSezaman(T4)- memelihara- memulihara- menambah- menambak- menjirus- menjurusPisahkanayatmajmuk.Nyatakan peribahasa yang sesuai bagimengisi tempat kosongdalam dialog.(a) Peleraian ceritadaripada sebuah novel.(b) Satu pengajaranbagi dua novel.3. Sabah(SMKN)Impak negatifpenggunaanaplikasi jaringansosial dan cara-cara mengatasiketagihanpenggunaannyaCerpen Mellisa(T4)HikayatInderaNata (T4)SajakDirgahayuBahasaku(T5)-pascamerdeka- pascakolonial- pascanilai-pascapenjajah- pascamatang-pascasiswazahAyat pasifkepadaayat aktifKemukakan tigaperibahasamenggambarkan situasidalam petikan.(a) Dua peristiwa yangmenggambarkan nilaibertanggungjawabdalam sebuah novel.
 
 
Fb: 2012 SPM Tips/Notes/Ramalan (Official)
4. Terengganu Punca yang bolehmenyebabkanpenyakit dankesan penyakitterhadapkehidupanmanusia.Cerpen HutanRimba (T5)HikayatKhojaMaimun(T4)SajakBangkitlah(T5)- setempat- bertempat- menempatkan- lurus- berselurus- melurusNyatakan jenis-jenisayatTulis satu ayat bagisetiap peribahasa.(a) Dua nilaitanggungjawab dalamsatu novel.(b) Satu latarmasyarakat dalam duanovel.5. Sekolah-sekolahYayasanIslamKelantan(YIK)Faedah-faedahamalan berjogingdan kekangan yangdihadapi olehmasyarakat untukberjoging.Cerpen PungutAlias ZaharaAlias Yap SiewHong (T5)HikayatInderaNata (T4)SajakKecek V(T5)- hak asasi- hak cipta- hak istimewa- hak mengundi- hak mutlak- hak pusakaBina ayattanyadaripadaayatpenyataIsi tempat kosongdengan peribahasa yangsesuai(a) Dua Konfik watakutama danbagaimanakah iadiselesaikan olehnya.(b) Satu peristiwa yang memaparkan nilaikasih sayang dalam duanovel.6. NegeriSembilanPeranan remajasebagai modalinsan negara dankekangan dalammencapainya.Cerpan HutanRimba (T5)Pelayaran yangpenuhperistiwa(T4)Sajak Dibawahlangit yangsama (T5)- tembok -tembuk- telur - telor- tempoh -tempuhTukarkanperbualanke dalambentukcakappindah.Tulis ayat bagi setiapperibahasa.(a) Kesesuaianpemilihan judulsesebuah novel dapatdikaitkan dengan isikandungan novel.Buktikan.(b) Tiga latarmasyarakat dalam satunovel.7. Johor(Sebuahsekolah)Langkah-langkahmemperkukuhtradisi hidupberjiran dankepentingan hidupberjiran.Cerpen Ibudan Ceper (T4)MerahSilu (T4)SyairMakna Riak(T5)- merah jambu - jambumerah- sawah padi -padi sawah- orang ramai -ramai orangNyatakan jenis-jenisayat(penyata,tanya,seruanatauperintah)Nyatakan 3 peribahasa yang sesuai denganpetikan.(a) Dua latar tempatbagi sebuah novel.(b) Tiga nilaikemanusiaan daripadasebuah novel.
 
 
Fb: 2012 SPM Tips/Notes/Ramalan (Official)
8. WPLabuan Peranan kerajaanmembantu wanitadan masalah jikawanitadipinggirkan dalammasyarakat.Cerpen Idola(T4)OpuDaengMenambun(T5)SajakDirgahayuBahasaku(T5)- daya saing- cetak rompak- berbelahbahagi- bercampuraduk- mengambil alih- membaik pulihAyat biasakepadaayatsongsangNyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat(a) Nyatakan
tiga
latartempat dan kaitkandengan peristiwapenting yang terdapatdalam sebuah novel yang anda kaji.(b)Huraikan
satu
peristiwa yang memaparkan nilaibertanggungjawabdalam dua novel.9. SelangorDESebab-sebabberlakunyapencemaran airdan usaha-usahauntuk mengatasimasalahpencemaran air.Cerpen HutanRimba (T5)Pelayaran yangpenuhperistiwa(T4)Sajak Dibawahlangit yangsama (T5)- menggulai- menumis- menggoreng- menyiang- memotong- mencantasTukarkanayatsongsangkepadaayatsusunanbiasa.Isi tempat kosongdengan peribahasa yangsesuai.(a) Dua latar tempatserta peristiwa yangdikaitkan dengan latartempat tersebut dalamsebuah novel.(b) Dua teknik plotdalam sebuah novel.10. Kelantan Faktor-faktorpencemaran airdan kesan-kesanpencemaran airkepada manusia.Cerpen Ibudan Ceper (T4)MerahSilu (T4)Sajak Dibawahlangit yangsama (T5)- lukis- melukis- melukiskan- terlukis- lukisan- pelukisanTukarkancakappindahkepadacakap ajuk.Nyatakan peribahasalain yang samamaknanya denganperibahasa yangdiberikan.(a) Dua peristiwa yangberkaitan denganpersoalan ketabahanwatak utama dalamsatu novel.(b) Latar masyarakatdalam dua novel.11. PulauPinangKelebihan makanbersama-samadengan keluargadan halanganuntukmengamalkannya.CerpenPahlawanBuntung (T5)Pelayaran yangpenuhperistiwa(T4)SajakMengintairuang insaf(T4)Bina dua ayat:- hangat- genting- gugurTukarkepadaayatbersusunansongsangKemukakan peribahasa yang sesuai dengan ayat(a) Huraikan
dua
situasi yangmenunjukkan hubungankekeluargaan yang eratdalam sebuah novel.(b) Satu peristiwa yang menggambarkan

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->