Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vincansko pismo

Vincansko pismo

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,043|Likes:
Published by Nenad Zivkovic

More info:

Published by: Nenad Zivkovic on Jun 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2015

pdf

text

original

 
VINČANSKO PISMO
Tekst po istoimenoj knjizi prof. dr. Radivoja Pešića
Dipl. ing. Vladimir MilovićUvod
Prof. dr. Radivoje Pešić (1931.-1993.), profesor arheologije na univerzitetima u Beogradui Rimu, bio je autor mnogih značajnih naučnih radova na poljima etrurskologije i paleo-lingvistike. Radovi profesora Pešića, bazirani na najnovijim arheološkim iskopavanjima uXX veku, na području Podunavlja, sa važnim lokalitetima u Vinči i Banjici kod Beograda, uLepenskom Viru kod Đerdapa, kao i na teritorijima Rumunije i Bugarske, na poljimapaleo-lingvistike doveli su do revolucionarnog otkrića, koje iz temelja menja našupredstavu o korenima i o starosti ljudske pismenosti uopšte. Natpisi na fragmentimagrnčarije pronađene na arheološkim lokalitetima u Podunavlju, ne samo da su nastali upetom milenijumu pre nove ere (dakle pre 7.000 godina), nego je to pismo već biloazbučno, dakle linearno.Uobičajeno prihvaćeno mišljenje u današnjoj nauci je da su Grci svoje pismo naučili odFeničana. Otkriće profesora Pešića pokazuje da je to pismo već odavno bilo u upotrebi,kod naroda nastanjenog u Podunavlju. Ovo pismo je potpuno odgovaralo etrurskompismu, a takodje je većim delom bilo podudarno i sa feničanskim pismom, od koga jenastao grčki alfabet. To bi značilo da su Feničani primili svoje pismo od naroda izPodunavlja.Drugi problem obuhvata poreklo Etrurščana, za koje se po Herodotu, ocu istorije, smatrada su stigli sa područja današnje Anadolije, naselivši teritorije današnje severne Italijeizmedju XV i X veka pre naše ere. Do sada se smatralo da su Etrurci ovu seobu izvršilimorskim putem, što profesor Pešić obara ukazujući na istovetnost pisama etrurskog imnogo starijeg podunavskog, iz čega izvodi zaključak da su Etrurci naselili Italijukopnenim putem, ponevši sa sobom pismo naučeno u kontaktu sa narodima Podunavlja.
 
Kultura Lepenskog Vira
 Arheološko nalazište Lepenski Vir, nalazi se na obali Dunava upodručju Đerdapa. Na početku arheoloških istraživanja 1965.godine, niko nije ni slutilo da je ovo mesto nekada bilo sedište jedne od najsloženijih i najblistavijih kultura praistorije. Tek nakondve godine postalo je jasno, o kakvom se monumentalnomnalazištu radi. Ispod naselja prvih zemljoradnika i stočara izrazdoblja od 5300. do 4800. godine pre naše ere, otkriveni suspomenici od ogromnog značaja, koji će promeniti našu predstavuo praistoriji, a koji su se nalazili u sedam velikih sukcesivnograđenih naselja lovaca, ribolovaca i skupljača hrane, podizanih jedni na drugima.Pronađeni artefakti u vidu brojnih staništa, grobova kojiodslikavaju neobične pogrebne rituale, raznih alata i nakita odkamena, kosti i rogova, monumentalne kamene skulpture, kao ipločice sa ureznaim znacima nalik na pismena, ukazivali su da suprvobitne, lovačko-sakupljačke zajednice, koje su naseljavaleterasu pokraj Lepenskog Vira, uspostavile složene društveneodnose, osnovale arhitekturu osobenog stila i modelovalemonumentalne skulpture od ogromnih oblutaka.U arheološkim iskopavanjima koja su usledila u narednomperiodu, do 1971. godine otkriveno je još desetak nalazišta uPodunavlju, u okolini Đerdapa, sa obeležjima kulture LepenskogVira, koja su ukazivala na to da je Lepenski Vir predstavljaocentar jedne osobene i dugotrajne kulture, koja danas u nauci spravom nosi ime kulture Lepenskog Vira.Složenost pogrebnih rituala ukazuje na to da su prastanovniciLepenskog Vira veliki značaj posvećiveli kultu predaka, a položajognjišta u arhitektonskim celinama takođe ukazuje na gajenjekulta vatre. Na osnovu činjenice da su neki pojedinci sahranjivanipo posebnim ritualima, zaključuje se da su dotični uživaliposebne povlastice, ne na osnovu privatnog vlasništva, već naosnovu onih znanja i sposobnosti pojedinca koji su od vitalnogznačaja za opstanak zajednice.
 
 
Azbuka Lepenskog Vira
U naseljima Lepenskog Vira (Ib-e) nađeni su brojni predmeti na kojima su ugraviranezagonetne predstave i znaci, slične koordinatnom sistemu, skicama predela, slovima ibrojkama. Njihov smisao odgonetnuo je profesor Pešić u svome radu “Bukvar LepenskogVira”, u kome analizom i izvođenjem od ovih znakova, dobija čitav sistem slova kojima suzabeležena određena zapažanja.Na osnovu pronalazaka koji svedoče o mezolitskoj kulturiLepenskog Vira, zaključuje se da je ova razvijena kultura,bila bazirana na poimanju sveta njenih nosilaca, koje jebivalo ugrađeno u sve njihove tvorevine. Lepenci su usvemu što su za sobom ostavili insistirali na vezi izmeđučoveka i kosmosa. Ta veza građena je na osnovu utvrđenihzakonitosti, koje uvek slede svoj univerzalni princip, kojipredstavlja materijalizaciju duha. Svi izgrađeni objekti,sadržavali su u sebi suprotnosti. U svakom objektugraditelji su tražili i nalazili pomirenje ovih suprotnosti krozsklad, što možemo kasnije da nađemo u Pitagorinoj školi.Korišćena su tri osnovna znaka, različita po formi, ali stalnoprisutna u različitim kombinacijama, koji nose sposobnostda u zavisnosti od ugla posmatranja i svetlosti menjajusvoju formu, nudeći nove sadržaje.Ovi znakovi su najčešće raspoređeni kraj ognjišta, u skupinama po sedam, ali i više.Povezani su sa žrtvenikom, koji je zauzimao centralno mesto u staništu, ali i sa celomnaseobinom, kao i sa izgledom čitave okoline. Ova tri osnovna znaka imaju oblike:
 
                    
Igrom svetla i senki, u zavisnosti od doba dana, dolazi do spajanja i razdvajanja ovihznakova, kao i promene forme u odnosu na poziciju posmatranja, što im opet daje novusadržinu.Ovi znaci na ovaj način prolaze kroz tri osnovne operacije:
spajanje
,
razdvajanje
i
komponovanje
, bez dodavanja novih elemenata. Na taj način, iz tih operacija ističe čitavniz znakova posebnih oblika. Ova tri osnovna znaka, na opisani način grade 48 znakova,koji su sada već sposobni za komunikaciju. Ako se izvrši prirodan raspored ovih znakova idodeli im se njihova brojna vrednost, dobićemo jedan instrument koji su nam Lepenciostavili u embrionu, dovoljno nametljiv da pobudi naše interesovanje i razmišljanje.

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
krca liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Astrid Jurić liked this
Slavica Kovacevic liked this
Slavica Kovacevic liked this
Slavica Kovacevic liked this
manerfc liked this
Milan Kosovac liked this
Vukasin Djordjevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->