Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
55Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Holocaustul Evreilor Impotriva Romanilor

Holocaustul Evreilor Impotriva Romanilor

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,662|Likes:
Published by gooddai2001

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: gooddai2001 on Jun 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2012

pdf

text

original

 
I. Holocaustul evreiesc împotriva românilor
 
Cerem desp
ă
gubiri de 200 (douã sute) miliarde euro(
Oare în fa
ţ
a lui Dumnezeu este „echitabil”pre
ţ
ul acesta?
)
 Arhivele serviciilor secrete sunt prin excelen
 ţă
documente de referin
 ţă
 , pentru c
ă
serviciile secrete doar consemneaz 
ă
faptele, comentarea lor  f 
ă
cand-o institu
 ţ 
iile statale
 ş
i mai târziu cercet 
ă
torii interesa
 ţ 
i. Pe astfel de documente se bazeaz 
ă
rândurile ce urmeaz 
ă
 .
 
Revolu
ţ
ia bol
ş
evic
ă
din Rusia au f 
ă
cut-o evreii. In ConsiliulComisarilor erau 17 evrei, din 22 membri (77%), la Comisariatul
ă
zboiului 33 evrei, din 43 membri (77%), la Afaceri Str 
ă
ine 13 evrei, din16 membri (81%), la Justi
ţ
ie 20 evrei, din 21 membri (95%), la Instruc
ţ
iePublic
ă
6 evrei, din 6 membri (100%), la Munc
ă
7 evrei, din 8 membri(87%), la Ministerul Provinciilor 21 evrei, din 23 membri (91%), la Pres
ă
4evrei, din 4 membri (100%), în misiunile Crucii Ro
ş
ii, de fapt misiunea propagandei în
ţă
rile str 
ă
ine 8 evrei, din 8 membri (100%). In total 129evrei, din 151 de conduc
ă
tori ai Rusiei bol
ş
evice.Pe 12 aprilie 1919, M.Cohan scria în ziarul Le Comuniste, dinHarkov: „Putem f 
ă
ă
ezitare s
ă
afirm
ă
m c
ă
Marea Revolu
ţ
ie Rus
ă
a fostînf 
ă
 ptuit
ă
de mâinile evreie
ş
ti... Noi am fost
ş
i numai noi cei ce am condusProletariatul Rus spre aurora interna
ţ
ional
ă
 
ş
i chiar ast
ă
zi Cauza bol
ş
evismului st
ă
în mâinile noastre tari... Simbolul iudaismului, steaua cucinci raze, este acum adoptat
ă
de bol
ş
evism...
ş
i în acest semn va fiexterminat
ă
burghezimea”.Politica extermin
ă
rii totale a clasei conduc
ă
toare a început în Rusia, cuRevolu
ţ
ia din 1917, iar în România a avut loc între 1940-1964 (cuîntrerupere între 1941-1944).In 1918 poporul român
ş
i-a reîntregit
ţ
ara, constituindu-
ş
i statulna
ţ
ional unitar român. Dar acum, împotriva acestui ideal sfânt, împlinit, altuturor românilor, de a tr 
ă
i într-o singur 
ă
 
ţ
ar 
ă
, s-a manifestat terorismul înRomânia, prin evreul Max Gold
ş
tein, care a pus o bomb
ă
în ParlamentulRomâniei, atentat soldat cu mor 
ţ
i
ş
i r 
ă
ni
ţ
i.
„În 1915 (în timpul neutralit
ăţ
ii noastre), agentul C
Ă
T
Ă
Ă
U,basarabean, organizeaz
ă
faimosul atentat cu bombe împotrivaEpiscopiei ungare de la Hajdudoros (catolic
ă
), cu scopul de aprovoca un conflict cu Austro-Ungaria, for
ţ
ând România s
ă
ias
ă
 din neutralitate. Ana Rabinsohn organizeaz
ă
, împreun
ă
cuGOLDSTEIN, atentatul de la Senat (1920), ucigând pe Dimitrie
1
 
GRECEANU, pre
ş
edintele Senatului
ş
i pe un episcop ardelean.GOLDSTEIN e prins
ş
i condamnat la ocn
ă
, iar Ana scap
ă
 
ş
i serefugiaz
ă
în Elve
ţ
ia […] Dup
ă
reluarea rela
ţ
iilor diplomatice cuSovietele (1934), Ana PAUKER revine în România, unde întreprinde o intens
ă
agita
ţ
ie bol
ş
evic
ă
. Este judecat
ă
 
ş
icondamnat
ă
la zece ani închisoare, de unde este eliberat
ă
în urmainterven
ţ
iei ministrului Germaniei la Bucure
ş
ti, FABRICIUS (alian
ţ
a germano-rus
ă
, dup
ă
pactul din 23 august 1939),
ş
i, de ochiilumii, schimbat
ă
cu Mo
ş
Ion Codreanu, pe care îl luaser
ă
ru
ş
ii, laocuparea Basarabiei. Ana PAUKER este lipsit
ă
de cultur
ă
, n-arenici talent oratoric nici aparen
ţă
fizic
ă
atr
ă
g
ă
toare; este îns
ă
unagent de execu
ţ
ie extraordinar, ca o ma
ş
in
ă
infernal
ă
. Estevanitoas
ă
, de o ambi
ţ
ie
ă
r
ă
limite, luxoas
ă
, de o cruzimeanimalic
ă
, isteric
ă
 
ş
i imit
ă
pe Caterina a II-a chiar în aventurileamoroase[…] Putea demonstra, prin politica sa, faptul c
ă
era înainte de toate, patriot
ă
sovietic
ă
 
ş
i c
ă
URSS-ul
ş
i expansiuneaacesteia erau mai importante decât teoriile comuniste
ş
i mai alesdecât aspira
ţ
iile românilor, pe care îi ura în mod deschis, fapt pecare nu c
ă
uta s
ă
-l ascund
ă
[…] Sentimentul care a dominatintrigile sale politice a fost ura, acea ur
ă
care servea atât de binescopurilor sovietice de expansiune prin for
ţă
, care îi pl
ă
cea atât demult în calitate de ”dictator delegat”. (Gh. Buzatu, România cu
ş
i
ă
r
ă
Antonescu, Ia
ş
i, Editura Moldova, 1991, p. 291-292, 296).Dup
ă
cum se poate constata evreii practicau terorismul
ş
i înainte
ş
i dup
ă
Revolu
ţ
ia bol
ş
evic
ă
din 1917. Atât femeile, cât
ş
ib
ă
rba
ţ
ii. Nu e de mirare c
ă
au aplicat cel mai criminal terorism destat din istoria omenirii.Atentatul terorist din Parlamentului României era îndreptat împotriva aspira
ţ
iilor sfinte ale românilor, de o a tr
ă
i într-osingur
ă
 
ţ
ar
ă
, atentat prin care se urm
ă
rea destabilizarea
ş
idestr
ă
marea abia înfiin
ţ
atului stat na
ţ
ional unitar român. Aceea
ş
iatitudine distructiv
ă
fa
ţă
de integritatea României este manifestatde bol
ş
evici evrei
ş
i nu numai bol
ş
evici
ş
i în 1940 când ac
ţ
ioneaz
ă
 al
ă
turi de invadatorii sovietici, în conformitate cu PactulRibbentrop-Molotov. In acela
ş
i spirit ac
ţ
ioneaz
ă
 
ş
i în timpulelabor
ă
rii Tratatului de Pace de la Paris, din 1947, acceptându-l
ş
ideterminând semnarea acestuia, de
ş
i
ş
tiau prea bine c
ă
textulreferitor la România con
ţ
ine un mare neadev
ă
r. In acest tratatURSS a impus formularea fals
ă
, profound inexact
ă
 
ş
i anume c
ă
 
2
 
frontiera dintre URSS
ş
i România s-a stabilit conform “acordului”din 1940. Un acord a existat doar intre Hitler si Stalin -Tratatul Ribbentrop-Molotov, nu între România
ş
i URSS. Caparte a Tratatului Ribbentrop-Molotova URSS lanseaz
ă
împotrivaRomaniei un ultimatum, in urma caruia stabile
ş
te o noua grani
ţă
 intre URSS si Romania, in interiorul Romaniei, grani
ţă
caremen
ţ
ine sub crucificare pîna azi poporul român. În acela
ş
i spiritantiromânesc se formalizeaz
ă
pentru anexarea Insulei
Ş
erpilor
ş
i aaltor insule de c
ă
tre imperialii sovietici. Evreii erau st
ă
pânii URSS
ş
i ai României.S
ă
ne reamintim câteva date despre Ana Pauker. A avut ofunc
ţ
ie important
ă
în Komintern, care, de fapt era a treiainterna
ţ
ional
ă
bol
ş
evic
ă
, evreiasc
ă
. La fel în Comitetul Central alPartidului Comunist Sovietic [URSS]. Era colonel al ArmateiRo
ş
ii. Agenta nr.1 în România.
La cele de pân
ă
acum ad
ă
ug
ă
m c
ă
zero loialiatea Anei Pauker etCo. fa
ţă
de România, unde a fost instalat
ă
ca prim
ă
dictatoare prin
ş
enilele tancurilor URSS se constat
ă
 
ş
i atunci când a d
ă
ruit Insula
Ş
erpilor 
ş
i alte insule c
ă
tre URSS.In 1921 în România s-a înfiin
ţ
at Partidul Comunist din România,numit
ş
i Partidul Comunist Român. Acesta a ac
ţ
ionat împotriva integrit
ăţ
iiteritoriale a României, dintr-un motiv cât se poate de clar, pentru c
ă
 România se opunea cu succes avans
ă
rii bol
ş
evismului pe teritoriul s
ă
u.Bol
ş
evicii avuseser 
ă
un deosebit succes în Germania. In Ungaria, în 1919, preiau puterea. Guvernul Sovietelor din Ungaria a fost r 
ă
sturnat de armataromân
ă
, în 1919,care,dup
ă
ce a intrat în Budapesta, s-a retras, revenindinteriorul grani
ţ
elor României. Comuni
ş
tii din România hot
ă
ă
sc s
ă
împart
ă
 Ungariei, Bulgariei
ş
i Rusiei Sovietice, o mare parte din România, încâtRomânia s
ă
nu mai poat
ă
desp
ă
ţ
i Uniunea Sovietic
ă
de Ungaria
ş
i nici deBulgaria. In felul acesta Uniunea Sovietic
ă
ar fi urmat s
ă
debordeze înBalcani, Mediterana
ş
i în întreaga Europ
ă
Occidental
ă
. Acest plan deexpansiune teritorial
ă
imperial
ă
a Rusiei bol
ş
evice a fost dejucat deRomânia în to
ţ
i anii de dup
ă
Revolu
ţ
ia din 1917, pân
ă
spre sfâr 
ş
itul celuide al doilea r 
ă
zboi mondial.In 1939
ş
i 1940, Partidul Comunist din România continu
ă
s
ă
sus
ţ
in
ă
 cu fermitate desfiin
ţ
area României ,,imperialiste”, prin dislocarea dintrupul ei a Basarabiei, Bucovinei, Dobrogei, Transilvaniei
ş
i a Banatului.In 1940,conform Pactului Ribbentrop-Molotov, URSS anexeaz
ă
  partea de r 
ă
s
ă
rit a României (Basarabia,
Ţ
inutul Her 
ţ
a, nordul Bucovinei).
3

Activity (55)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Regele Burebista added this note
Alte carti asemanatoare gasiti aici: http://deconspirareafrancmasoneriei.w...
lamasanu cezar liked this
gyovani liked this
misica liked this
tucurici5740 liked this
satyr_ro liked this
Chivu Georgeta liked this
raza de soare liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->