Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EBCL a Ispitni Primj s Rjes Osv1

EBCL a Ispitni Primj s Rjes Osv1

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 391 |Likes:
Published by Mirta Didara

More info:

Published by: Mirta Didara on Jun 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2010

pdf

text

original

 
 
EBC*L International, Wienwww.ebcl.info
1
Rješenje za ispitni primjerRješenje za ispitni primjerRješenje za ispitni primjerRješenje za ispitni primjer EBC*LEBC*LEBC*LEBC*L –  ––  – 06060606----01010101
Molimo zapazite: Ovdje razrañeni primjeri rješenja predstavljaju samo jednu od više mogućih varijanti rješenja.Svrha ovog „primjera rješenja“ jest davanje smjernica za potrebnu „dubinu odgovaranja“ na ispitna pitanja zaeuropsku poslovnu vozačku dozvolu EBC*L.1. Kako se računa likvidnost 1. stupnja i što ona govori?Primjer rješenja:Likvidnost 1. stupnja = likvidna sredstva / kratkoročne obvezeKada je likvidnost 1. stupnja veća od 1, tada poduzeće može likvidnim sredstvima (gotovinom) pokriti svekratkoročne obveze.Napomena: I rješenje (formula) „puta sto“ i „viša od 100 %“ se može ocijeniti kao ispravno.Komentar: Likvidnost 1. stupnja govori koliki dio kratkoročnih obveza poduzeće može pokriti odmah. Kadabi sve kratkoročne obveze poduzeća dospijevale odmah, trebala bi biti barem 100%. U praksi one nedospijevaju odmah, stoga se smatra da je dovoljna likvidnost 1 na 30% (0,3), ali ovisi o grani i tvrtki.2. Što znači dobit od redovitih poslovnih aktivnosti i kako se računa?Primjer rješenja:Poslovni (operativni) prihodi- poslovni (operativni) rashodi= poslovni (operativni) rezultat+/- financijski rezultat= dobit od redovitih poslovnih aktivnostiNapomena: I rješenje „poslovni rezultat +/- financijski rezultat“ bi bilo ispravno. Kod financijskog rezultatamože se prikazati kao i kod poslovnog rezultata: fin. prihodi – fin. rashodi, ali u ovom zadatku nije nužno.Nedostatno bi bilo npr.: prihodi – rashodi (jer je preopćenito)3. Kako se računa udio vlastitog kapitala? Što govori ovaj pokazatelj?Primjer rješenja:(vlastiti kapital / ukupni kapital) x 100Udio imovine (kapitala), koji pripada poduzeću. Važan je pokazatelj za kreditnu sposobnost.Isto ispravno: Udio kapitala koji financiraju vlasnici.
 
 
EBC*L International, Wienwww.ebcl.info
2
4. Kako se računa profitabilnost vlastitog kapitala?Primjer rješenja:dobit/vlastiti kapital * 100 (Napomena: Odgovori koji idu u širinu ne uzimaju se u obzir.)5. Što se podrazumijeva pod jediničnim (direktnim) troškovima? Navedite za to dva primjera za jedanfrizerski salon.Primjer rješenja:Jedinični troškovi su troškovi koji se direktno mogu alocirati jednom mjestu troška.Primjer: Potrošnja šampona za muškarce i troškovi osoblja muških frizera.Isto je tako ispravna definicija:Jedinični troškovi su troškovi koji se mogu direktno alocirati jednom području odgovornosti ili jednomnositelju troškova (proizvod, usluga).6. Što je potraživanje i gdje se nalazi u godišnjem izvješću?Primjer rješenja:Jedan ispostavljen račun prema kupcu koji ovaj još nije platio. Nalazi se na strani aktive bilance (obrtnasredstva, kratkotrajna imovina, tekuća sredstva).7. Što se podrazumijeva pod amortizacijom i kako se računa?Primjer rješenja:Pod amortizacijom se podrazumijeva smanjenje vrijednosti osnovnih dobara (uslijed uporabe, starostiitd.).Godišnji otpis (amortizacija) = nabavna vrijednost / rok uporabe8. Po čemu se razlikuje računovodstvo profitnog centra u odnosu na računovodstvo troškovnog centra?Primjer rješenja:Profitni centar nije samo odgovoran za troškove područja učinka (kao troškovni centar) nego i za prihodetog područja.
 
 
EBC*L International, Wienwww.ebcl.info
3
9. Što se podrazumijeva pod pojmom „obrtna sredstva”? Navedite dvije stavke obrtnih sredstava naprimjeru salona namještaja.Primjer rješenja:Imovina koja poduzeću stoji kratkoročno na raspolaganju. Prodaje se, prerañuje ili troši.Primjer: robe (npr. drvo, stol), novac na žiro-računu, potraživanja od kupaca10. Što se podrazumijeva pod varijabilnim troškovima? Navedite dva primjera varijabilnih troškova naprimjeru jedne cvjećarnice.Primjer rješenja:Varijabilni troškovi se odmah mijenjaju, ako se proizvodi manje ili više. Visina varijabilnih troškova je timeovisna o iskorištavanju kapaciteta poduzeća.Primjer: troškovi pomoćnog osoblja koje se plaća na osnovu satnice, rezano cvijeće, posude za cvijeće,gnojiva, papir, žice, zemlja za cvijeće.11. Može li se ukupan vlastiti kapital jednog poduzeća odmah izvući (u gotovini)? Molimo obrazložite svojodgovor.Primjer rješenja:Ne, zato jer je jedan dio vlastitog kapitala uvijek vezan za trenutno neunovčivu imovinu.12. Zašto se vrijednosti iz financijskog računovodstva ne mogu preuzeti u troškovno računovodstvo bezprethodne kontrole i prilagodbe? Molimo obrazložite svoj odgovor!Primjer rješenja:Financijsko računovodstvo (račun dobiti i gubitka, bilanca stanja) izrañuje se temeljem zakonskih propisa islijedi ciljeve bilančne politike (npr. smanjivanje dobiti). Cilj troškovnog računovodstva nije ušteda porezanego stvaranje temelja za izradu plana i analize poduzeća.Vrijednosti financijskog računovodstva moraju se stoga prilagoditi potrebama troškovnog računovodstva.13. Koja je najvažnija prednost pravnog oblika „d.o.o.“? S druge strane, koji su nedostaci (3 nedostatka)?

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Matej Raso liked this
dk_456 liked this
avtodorovic liked this
avtodorovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->