Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GRAMATIKA_STAROSLOVENSKOG_JEZIKA

GRAMATIKA_STAROSLOVENSKOG_JEZIKA

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Vladan Golubovic

More info:

Published by: Vladan Golubovic on Aug 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 
KRATKA GRAMATIKASTAROSLOVENSKOG JEZIKA
FONETIKA
STAROSLOVENSKA ĆIRILICA
 
Slovo Fonetska transkripcija Naziv Brojevnavrednost
А
 
[
а] azь
 
1
Б
 
[b]
buky
-
В
 
[v]
v
ěd ě
 
2
Г
 
[g]
glagol
’i
 
3
Д
 
[d]
dobro
4
Е
 
[e, je]
Č
ita se kao [je]
na početku reči ili na početku sloga, tj. posle samoglasnika
.
1
 
 jest
ъ
 
5
Ж
 
[
ž
]
živ
ěte
 
-
S
[dz]
dzelo
6
З
 
[z]
zemla
7
Ó
[i, ji, j
ь
]
iže
 
10
И
 
[i, ji, j
ь
]
Uvek se izgovara kao i sem kod
 promenljivih reči koj
e u osnovi imaju jotu,
a morfološki nastavak – 
i ili
 –ь.
Tada nastaju kombinacije
 ji
i
 jь
. Za jotu staroslovenskom nema znaka.
i
8
Ћ
 
[
ģ
]
Slovo je uzeto sa naslovne strane
đervь
 
-
1
 
U staroslovenskom važio je zakon otvorenog sloga (ZOS), tj. pravilo da se svi slogovi završavaju
samoglasnikom.
 
 Miroslavljevog jevanđelja
 
(12. vek), štoznači da je mlaĎe od ostalih.
 
К 
 
[k]
kako
20
Л
 
[l]
l’udije
 
30
М
 
[m]
mijslite
40
Н
 
[n]
našь
 
50
О
 
[o]
on
ъ
 
70
П
 
[p]
pokoj
ь
 
80
Р
 
[r]
r
ьci
 
100
С
 
[s]
slovo
200
Т
 
[t]
tvrdo
300
Ü,
у
 
[u]
Isti glas obeležava se i digramom
Ü
iligaturom
у
.
uk 
ъ
 
400
ф
 
[f]
fr
ьtь
 
500
Х
 
[ch]
Zadnjonepčano h, ka
o u srpskom.
ch
ěr
ъ
 
600
w
[o]
ot
ъ
 
800
Ù
[
št
]
U staroslovenskom nema glasova ć i Ď,već umesto njih stoje suglasničke grupešt i žd.
 
šta
 
-
Ц
 
[c]
ci
900
Ч
 
[
č
]
črьvь
 
90
Ш
 
[
š
]
ša
 
-
ъ
 
[
ъ
]
Poluglasnik, ima glasovnu vrednostkoja se dobija kada se, npr. nabrajajusuglasnici (B, G, D...).
 jer
ъ „debelo“
 
-
ъґъи
 
[
y
]
Slično današnjem ruskom „tvrdom“ i.
 
 jery
-
ь
 
[
ь
]
Slično kao
 
ъ
.
 
 jer
ъ „tanko“
 
-
э
 
[
ě, ja, ‘a
]
Izgovara se kao ja na početku reči ili na
 jat
-
 
 početku sloga (iza samoglasnika
), a kao
a kaoda se naĎe iza mek 
og (palatalnog)suglasnika (lj, nj, j).
2
U svim ostalim pozicijama glasovna vrednost mu je
ě,
što je vrlo otvoreno e (e koje se približava a). MeĎutim, prihvatljiv jeizgovor običnog e.
 
ю
 
[ju]
 ju
-
g
[ja]
 ja
-
¯
[je]
 je
-
ÿ
[
ę
]
 Nazalno e, e sa delom izgovora kroznos.
ęs
ъ
 
900
]
[
 ję
]
 j
ęs
ъ
 
-
Ž
 
[
ǫ
]
 Nazalno o, o sa delom izgovora kroznos.
 
ǫs
ъ
 
-
Ѓ
 
[
 jǫ
]
 j
ǫs
ъ
 
-
[ks]
Uzeto samo za reči grčkog porekla.
 
ksi
60
P
[ps] psi
700
F
[th]
Uzeto samo za reči grčkog porekla
 thita
9
v
[i, v]
Kao i čita se
 
izmeĎu dva suglasnika, akao v izmeĎu dva samoglasnika iliizmeĎu suglasnika i samoglasnika.
 
ižica
 
400
U staroslovenskom su se brojevi obeležavali slovima iznad kojih je stajala titla, jedanod nadrednih znakova. Svako slovo imalo je svoju utvrĎenu vred
nost. Tako je, na primer,
аU
imalo vrednost 1.
SAMOGLASNICI (VOKALI)
Postoji više kriterijuma podele samoglasnika u staroslovenskom jeziku.
 
2
 
Znak ’ je takozvani znak mekoće. Njime se označava da je suglasnik mek, pa tako oznake l’, n’ znači
da te samogla
snike treba čitati umekšano, kao srpsko lj i nj, a r’ treba izgovarati blisko suglasničkoj
grupi rj. Kada se
э
 
naĎe iza takvih suglasnika, ono se čita kao a.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->