Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
96Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
10. SINIF KİMYA DERSİ KİTABI (ESKİ PROGRAMA GÖRE)

10. SINIF KİMYA DERSİ KİTABI (ESKİ PROGRAMA GÖRE)

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 66,193 |Likes:
Published by Kimya Bilimi
ÖNSÖZ

İslam dinini Hıristiyan dinine kıyas edip Avrupa gibi dine lakayt olmak, çok büyük bir hatadır. Ayrıca; Avrupa, dinine sahiptir. Başta Wilson, David Lloyd George (Deyvid Loyd Corc), Venizelos gibi Avrupa büyükleri dindardılar. Bu büyüklerin bir papaz gibi dinlerine mutaassıp olmaları, Avrupa’nın dinine sahip olduğunun göstergesidir.

(2009-2010 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR. ESKİ PROGRAMDIR. 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA YENİ ÖĞRETİM PROGRAMI YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR.)

1. ÜNİTE: ATOMUN YAPISI

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI
• 1. Atom ve Elektroliz
• 2. Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi
• 3. Kuantum Mekaniğinin Gelişimi
• 4. Atomun Kuantum Modeli
• 5. Bağıl Atom Kütlesi Yaklaşımı ve Mol Kavramı


2. ÜNİTE: PERİYODİK SİSTEM

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI

• 1. Periyodik Sistemin Tarihçesi
• 2. Özelliklerde Periyodik Değişim
• 3. Elementlerin Özellikleri


3. ÜNİTE: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI
• 1. Kimyasal Türler ve Etkileşimler
• 2. Güçlü Etkileşimler
• 3. Zayıf Etkileşimler


4.ÜNİTE: MADDENİN HÂLLERİ

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI
• 1. Gazların Genel Özellikleri
• 2. Gaz Kanunları
• 3. Gaz Karışımları
• 4. Gerçek Gazlar
• 5. Sıvıların Özellikleri
• 6. Hâl Değişimleri
• 7. Amorf ve Kristal Katılar


5. ÜNİTE: KARIŞIMLAR


ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI
• 1. Çözeltiler
• 2. Derişim (Konsantrasyon)
• 3. Çözeltilerin Derişime Bağlı (Koligatif) Özellikleri
• 4. Heterojen Karışımlar
ÖNSÖZ

İslam dinini Hıristiyan dinine kıyas edip Avrupa gibi dine lakayt olmak, çok büyük bir hatadır. Ayrıca; Avrupa, dinine sahiptir. Başta Wilson, David Lloyd George (Deyvid Loyd Corc), Venizelos gibi Avrupa büyükleri dindardılar. Bu büyüklerin bir papaz gibi dinlerine mutaassıp olmaları, Avrupa’nın dinine sahip olduğunun göstergesidir.

(2009-2010 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR. ESKİ PROGRAMDIR. 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA YENİ ÖĞRETİM PROGRAMI YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR.)

1. ÜNİTE: ATOMUN YAPISI

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI
• 1. Atom ve Elektroliz
• 2. Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi
• 3. Kuantum Mekaniğinin Gelişimi
• 4. Atomun Kuantum Modeli
• 5. Bağıl Atom Kütlesi Yaklaşımı ve Mol Kavramı


2. ÜNİTE: PERİYODİK SİSTEM

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI

• 1. Periyodik Sistemin Tarihçesi
• 2. Özelliklerde Periyodik Değişim
• 3. Elementlerin Özellikleri


3. ÜNİTE: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI
• 1. Kimyasal Türler ve Etkileşimler
• 2. Güçlü Etkileşimler
• 3. Zayıf Etkileşimler


4.ÜNİTE: MADDENİN HÂLLERİ

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI
• 1. Gazların Genel Özellikleri
• 2. Gaz Kanunları
• 3. Gaz Karışımları
• 4. Gerçek Gazlar
• 5. Sıvıların Özellikleri
• 6. Hâl Değişimleri
• 7. Amorf ve Kristal Katılar


5. ÜNİTE: KARIŞIMLAR


ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI
• 1. Çözeltiler
• 2. Derişim (Konsantrasyon)
• 3. Çözeltilerin Derişime Bağlı (Koligatif) Özellikleri
• 4. Heterojen Karışımlar

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Kimya Bilimi on Jun 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2014

pdf

text

original

 
 1
ORTAÖĞRETĠM 10. SINIF KĠMYA
 
DERSĠ
 
KĠTABI
 
(2009
 –
2010
EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM
 YILINDA
YÜRÜRLÜĞE GĠREN
 
YENĠ ÖĞRETĠM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMIġTIR
.)
 
 
 2
―Kimyager, her Ģeyi yerli yerine koyandır.‖
 
 
 3
ÖNSÖZ
Günümüzde din ve ilmin
beraber ele alınmasının yeni ufuklar açacağı hususu en önemli meselelerimizdendir. Bundan dolayı din ile ilmi birleĢtirmek için çalıĢma yapmamız, kendi dünyamızı kurmaya çalıĢmamız gerekmektedir.
 
Ġnsanlık, her geçen gün biraz daha fazla ilim ve fenne
dökü
lecektir. Bütün kuvvetini ilimden ve fenden alacaktır. Karar mekanizmaları, güç ve kuvvet ilmin eline geçecektir. Bu sebeple ilme sahip çıkmalıyız; ilmin hikmet olarak kalması, zulmet ve abesiyete dönüĢmemesi için çok çalıĢmalıyız. Mevcut kimyanın bir kısım aĢırı pozitif yanlarını ayıklamaya çalıĢmalıyız, hakikatle uyum içinde olanlarını almalıyız. Metafizik ve akıl, her ikisini de ihmal etmemeliyiz; bundan dolayı da aklımızın nurunu, vicdanımızın ziyasıyla birleĢtirip himmetimizi kamçılama yolunda olmalıyız. Aklı ihmal etmemeliyiz
; çünkü zihnin gayesi marifettir.
Vicdan kültürü de dediğimiz marifet, bilginin tabiata mal edilmesiyle kazanılır. Kalbi, devre dıĢı bırakmamalıyız
; çünkü
kalbin gayesi müĢahededir. Hissimizi hakikat ve ilim aĢkına kanalize etmeye çalıĢmalıyız
; çünkü hissin
gayesi muhabbettir. Bunlarda baĢarılı olabilmek için rehber olan
irademizi gerçek gayesine yönlendirmeliyiz.
Ġnsan gerçek kimya ilmini, evreni okuyarak
 
elde eder. Elde ettiği bu ilim neticesinde kendini tanır (tümevarım); veya değiĢik bir yolla önce kendini tanır, sonra evreni okuyarak gerçek kimya ilmini
elde eder (tümdengelim).
Kimya kanunların doğru anlaĢılması ve arka planlarının ne gösterdiğinin bilinmesi çok önemli hususlardır.

Activity (96)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 hundred thousand reads
Kimya Bilimi liked this
Emre Taç liked this
Emre Taç liked this
Emre Taç liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->