Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
61Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
9. SINIF KİMYA DERSİ KİTABI

9. SINIF KİMYA DERSİ KİTABI

Ratings: (0)|Views: 84,847 |Likes:
Published by Kimya Kulübü
ÖNSÖZ

Ne vakit Müslümanlar dine ciddi sahip olmuşlarsa, ilimde o zamana göre çok yüksek ilerleme kaydetmişlerdir. Ne vakit dine karşı lakayt vaziyeti almışlar, fen ve teknolojide perişan vaziyete düşerek tedenni etmişlerdir. Başka dinin aksine, dinimize bağlı olma derecesinde milletimiz ilerlemiş; ihmali nispetinde de geri kalmıştır. Bu, tarihsel bir gerçektir.

(2008-2009 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.)


İÇİNDEKİLER


1. ÜNİTE: KİMYANIN GELİŞİMİ

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI

• 1. İNSAN MADDE İLİŞKİLERİNİN TARİHÇESİ
• 2. KİMYANIN TEMEL KANUNLARI
• 3. KİMYASAL BAĞ KAVRAMININ GELİŞİMİ


2. ÜNİTE: BİLEŞİKLER

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI

• 1. BİLEŞİKLER NASIL OLUŞUR?
• 2. İYONİK BİLEŞİKLER
• 3. KOVALENT BİLEŞİKLER


3. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI

• 1. REAKSİYON NEDİR?
• 2. REAKSİYON TİPLERİ
• 3. POLİMERLEŞME VE HİDROLİZ


4. ÜNİTE: KARIŞIMLAR

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI

• 1. KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI
• 2. KARIŞIMLARIN AYRILMASI


5. ÜNİTE: HAYATIMIZDAKİ KİMYA

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI

• 1. TEMİZLİK MADDELERİ
• 2. YAYGIN MALZEMELER
• 3. BİYOLOJİK SİSTEMLERDE KİMYA
• 4. ÇEVRE KİMYASI
ÖNSÖZ

Ne vakit Müslümanlar dine ciddi sahip olmuşlarsa, ilimde o zamana göre çok yüksek ilerleme kaydetmişlerdir. Ne vakit dine karşı lakayt vaziyeti almışlar, fen ve teknolojide perişan vaziyete düşerek tedenni etmişlerdir. Başka dinin aksine, dinimize bağlı olma derecesinde milletimiz ilerlemiş; ihmali nispetinde de geri kalmıştır. Bu, tarihsel bir gerçektir.

(2008-2009 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.)


İÇİNDEKİLER


1. ÜNİTE: KİMYANIN GELİŞİMİ

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI

• 1. İNSAN MADDE İLİŞKİLERİNİN TARİHÇESİ
• 2. KİMYANIN TEMEL KANUNLARI
• 3. KİMYASAL BAĞ KAVRAMININ GELİŞİMİ


2. ÜNİTE: BİLEŞİKLER

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI

• 1. BİLEŞİKLER NASIL OLUŞUR?
• 2. İYONİK BİLEŞİKLER
• 3. KOVALENT BİLEŞİKLER


3. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI

• 1. REAKSİYON NEDİR?
• 2. REAKSİYON TİPLERİ
• 3. POLİMERLEŞME VE HİDROLİZ


4. ÜNİTE: KARIŞIMLAR

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI

• 1. KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI
• 2. KARIŞIMLARIN AYRILMASI


5. ÜNİTE: HAYATIMIZDAKİ KİMYA

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI

• 1. TEMİZLİK MADDELERİ
• 2. YAYGIN MALZEMELER
• 3. BİYOLOJİK SİSTEMLERDE KİMYA
• 4. ÇEVRE KİMYASI

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Kimya Kulübü on Jun 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
1
ORTAÖĞRETĠM9. SINIF KĠMYA
 
DERSĠ
 
KĠTABI
 
(2008
 –
2009
EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YILINDAYÜRÜRLÜĞE GĠREN
 
YENĠ ÖĞRETĠMPROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMIġTIR
.)
 
 
2
“Kimyager, her Ģeyi yerli yerine koyandır.”
 
 
3
ÖNSÖZ
Günümüzde din ve ilmin
beraber ele alınmasının yeni ufuklar açacağı hususu en önemli meselelerimizdendir. Bundan dolayı dinile ilmi birleĢtirmek için çalıĢma yapmamız, kendi dünyamızıkurmaya çalıĢmamız gerekmektedir.
 
Ġnsanlık, her geçen gün biraz daha fazla ilim ve fenne
dökü
lecektir. Bütün kuvvetini ilimden ve fenden alacaktır. Karar mekanizmaları, güç ve kuvvet ilmin eline geçecektir. Bu sebepleilme sahip çıkmalıyız; ilmin hikmet olarak kalması, zulmet veabesiyete dönüĢmemesi için çok çalıĢmalıyız.Mevcut kimyanın bir kısım aĢırı pozitif yanlarını ayıklamayaçalıĢmalıyız, hakikatle uyum içinde olanlarını almalıyız.Metafizik ve akıl, her ikisini de ihmal etmemeliyiz; bundan dolayıda aklımızın nurunu, vicdanımızın ziyasıyla birleĢtirip himmetimizikamçılama yolunda olmalıyız.
 
 Aklı
ihmal etmemeliyiz; çünküzihnin gayesi marifettir.
Vicdan kültürü de dediğimiz marifet,bilginin tabiata mal edilmesiyle kazanılır. Kalbi, devre dıĢıbırakmamalıyız
; çünkü
kalbin gayesi müĢahededir. Hissimizihakikat ve ilim aĢkına kanalize etmeye çalıĢmalıyız
; çünkü hissingayesi muhabbettir. Bun
larda baĢarılı olabilmek için
rehber olanirademizi gerçek gayesine yönlendirmeliyiz.
Ġnsan gerçek kimya ilmini, evreni okuyarak elde eder. Elde ettiğibu ilim neticesinde kendini tanır (tümevarım); veya değiĢik bir yolla önce kendini tanır, sonra evreni okuyarak gerçek kimya ilmini
elde eder (tümdengelim).
Kimya kanunların doğru anlaĢılması ve arka planlarının negösterdiğinin bilinmesi çok önemli hususlardır.

Activity (61)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 hundred thousand reads
Ridvan Baldik liked this
Büşra Nur Gökdağ added this note
iğrenç
Kimya Kulübü liked this
Emel Çelik liked this
Zinnet Fırat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->