Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
61Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
9. SINIF KİMYA DERSİ KİTABI (ESKİ PROGRAMA GÖRE)

9. SINIF KİMYA DERSİ KİTABI (ESKİ PROGRAMA GÖRE)

Ratings: (0)|Views: 84,849 |Likes:
Published by Kimya Bilimi
ÖNSÖZ

Ne vakit Müslümanlar dine ciddi sahip olmuşlarsa, ilimde o zamana göre çok yüksek ilerleme kaydetmişlerdir. Ne vakit dine karşı lakayt vaziyeti almışlar, fen ve teknolojide perişan vaziyete düşerek tedenni etmişlerdir. Başka dinin aksine, dinimize bağlı olma derecesinde milletimiz ilerlemiş; ihmali nispetinde de geri kalmıştır. Bu, tarihsel bir gerçektir.

(2008-2009 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.)


İÇİNDEKİLER


1. ÜNİTE: KİMYANIN GELİŞİMİ

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI

• 1. İNSAN MADDE İLİŞKİLERİNİN TARİHÇESİ
• 2. KİMYANIN TEMEL KANUNLARI
• 3. KİMYASAL BAĞ KAVRAMININ GELİŞİMİ


2. ÜNİTE: BİLEŞİKLER

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI

• 1. BİLEŞİKLER NASIL OLUŞUR?
• 2. İYONİK BİLEŞİKLER
• 3. KOVALENT BİLEŞİKLER


3. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI

• 1. REAKSİYON NEDİR?
• 2. REAKSİYON TİPLERİ
• 3. POLİMERLEŞME VE HİDROLİZ


4. ÜNİTE: KARIŞIMLAR

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI

• 1. KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI
• 2. KARIŞIMLARIN AYRILMASI


5. ÜNİTE: HAYATIMIZDAKİ KİMYA

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI

• 1. TEMİZLİK MADDELERİ
• 2. YAYGIN MALZEMELER
• 3. BİYOLOJİK SİSTEMLERDE KİMYA
• 4. ÇEVRE KİMYASI
ÖNSÖZ

Ne vakit Müslümanlar dine ciddi sahip olmuşlarsa, ilimde o zamana göre çok yüksek ilerleme kaydetmişlerdir. Ne vakit dine karşı lakayt vaziyeti almışlar, fen ve teknolojide perişan vaziyete düşerek tedenni etmişlerdir. Başka dinin aksine, dinimize bağlı olma derecesinde milletimiz ilerlemiş; ihmali nispetinde de geri kalmıştır. Bu, tarihsel bir gerçektir.

(2008-2009 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.)


İÇİNDEKİLER


1. ÜNİTE: KİMYANIN GELİŞİMİ

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI

• 1. İNSAN MADDE İLİŞKİLERİNİN TARİHÇESİ
• 2. KİMYANIN TEMEL KANUNLARI
• 3. KİMYASAL BAĞ KAVRAMININ GELİŞİMİ


2. ÜNİTE: BİLEŞİKLER

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI

• 1. BİLEŞİKLER NASIL OLUŞUR?
• 2. İYONİK BİLEŞİKLER
• 3. KOVALENT BİLEŞİKLER


3. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI

• 1. REAKSİYON NEDİR?
• 2. REAKSİYON TİPLERİ
• 3. POLİMERLEŞME VE HİDROLİZ


4. ÜNİTE: KARIŞIMLAR

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI

• 1. KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI
• 2. KARIŞIMLARIN AYRILMASI


5. ÜNİTE: HAYATIMIZDAKİ KİMYA

ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI

• 1. TEMİZLİK MADDELERİ
• 2. YAYGIN MALZEMELER
• 3. BİYOLOJİK SİSTEMLERDE KİMYA
• 4. ÇEVRE KİMYASI

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Kimya Bilimi on Jun 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2014

pdf

text

original

 
1
ORTAÖĞRETĠM 9. SINIF KĠMYA
 
DERSĠ
 
KĠTABI
 
(ESKĠ PROGRAMA
GÖRE)
2008
 –
2009
EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YILINDA YÜRÜRLÜĞE GĠREN
 
ÖĞRETĠM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMIġTIR
 (
ESKĠ PROGRAM
)
 
 
2
 
3
“Kimyager, her Ģeyi yerli yerine koyandır.”
 
ÖNSÖZ
Günümüzde din ve ilmin beraber ele alınmasının yeni ufuklar açacağı hususu en önemli meselelerimizdendir. Bundan dolayı din ile ilmi birleĢtirmek için çalıĢma yapmamız, kendi dünyamızı kurmaya çalıĢmamız gerekmektedir.
 
Ġnsanlık, her geçen gün biraz daha fazla ilim ve fenne dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden ve fenden alacaktır. Karar mekanizmaları, güç ve kuvvet ilmin eline geçecektir. Bu sebeple ilme sahip çıkmalıyız; ilmin hikmet olarak kalması, zulmet ve
abesiyete
dönüĢmemesi için çok çalıĢmalıyız. Mevcut kimyanın bir kısım aĢırı pozitif yanlarını ayıklamaya çalıĢmalıyız, hakikatle uyum içinde olanlarını almalıyız. Metafizik ve akıl, her ikisini de ihmal etmemeliyiz; bundan dolayı da aklımızın nurunu, vicdanımızın ziyasıyla birleĢtirip himmetimizi kamçılama yolunda olmalıyız.
 
 Aklı
ihmal etmemeliyiz; çünkü zihnin gayesi marifettir.
Vicdan kültürü de dediğimiz marifet, bilginin tabiata mal edilmesiyle kazanılır. Kalbi, devre dıĢı bırakmamalıyız
; çünkü kalbin gayes
i müĢahededir. Hissimizi hakikat ve ilim aĢkına kanalize etmeye çalıĢmalıyız
; çünkü hissin gayesi muhabbettir. Bun
larda baĢarılı olabilmek için
 rehber olan irademizi gerçek gayesine yönlendirmeliyiz.
Ġnsan gerçek kimya ilmini, evreni okuyarak elde eder. Elde ettiği

Activity (61)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 hundred thousand reads
Ridvan Baldik liked this
Büşra Nur Gökdağ added this note
iğrenç
Kimya Bilimi liked this
Emel Çelik liked this
Zinnet Fırat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->