Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chien luoc QLTHVB Nghe An

Chien luoc QLTHVB Nghe An

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by Daisy

More info:

Published by: Daisy on Aug 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2013

pdf

text

original

 
 
Mục lục
 
 
Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Nghệ An
 
đến năm
2020,
tầm nhìn đến năm
2030
 
 Dự án Quản lý Tổng hợp Đới bờ tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2011
- 2015
 
2
 
Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Nghệ An
 
đến năm
2020,
tầm nhìn đến năm
2030
 
 Dự án Quản lý Tổng hợp Đới bờ tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2011
- 2015
 
3
 M   
 

:
iến đổi khí h
 BVMT :
 vệ môi trường
 BVTV :
 vệ thực vt
 KCN :
h công nghiệp
 KTTV :
hí tượng
,
thủy văn
 KTXH :
inh tế
-
xã hội
 PEMSEA :
hương trình đối tác h vực về Qn lýmôi trường các biển ông 
 PTBV :
hát triển bền vững
 QLTH :
Qn lý tổng hợp
 
Q
:
Qn lý
t
ổng hợp đới bờ 
 TN&MT :
ài ngyên và môi trường
 UBND :
Ủy ban nhân dân
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->