Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1. A palabra como constituínte sintáctico 1.5. O relativo

1. A palabra como constituínte sintáctico 1.5. O relativo

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Published by Luz Varela Armas

More info:

Published by: Luz Varela Armas on Jun 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
1. A palabra como constituínte sintáctico1.5. O relativo
1.Introducn
As gramáticas adoitan tratar de xeito conxunto os
relativos
e mais os
interrogativos e exclamativos
, xa que son paradigmas cuxas
unidades coinciden
en boa medida, e tamén as súas
características sintácticas
e
semánticas
, pero teñen
trazos
que as
diferencian
:1)
As tres subclases
:a)Adscríbense á
clase pronome
, polo que teñen unha
dobre funcionalidade
(Det. de N de FN e N de FN, substituto
1
ou autónomo). b)Poden te
unidades
adverbiais
 
, con
trazos pronominais
pero que
funcionan
como
adverbios
(
alí, aquí 
, etc. responden a referencias que se poden facer mediante unha FN).2)
Distribución sintáctica
:a)
Relativos
: teñen tan a función de
relacionante
, xa que sempreintroducen
oracións subordinadas
. b)
Interrogativos e exclamativos directos
:
carecen
da función de
relacionante
, pero teñen a función de caracterizar a cunha determinada
modalidade oracións independentes
.c)
Interrogativos e exclamativos indirectos
:Tamén posúen o
trazo de relacionante
coma os relativos, pero con
trazos propios
do paradigma dos interrogativos e exclamativos (poloque non introducen oracións relativas).
Non marcan modalidade
oracional en
oracións independentes
.Poden ser de
dous tipos
:
Interrogativas ou exclamativas indirectas propiamente ditas
, nasque se reproducen mediante discurso indirecto interrogacións ouexclamacións directas.- Neste caso pode aparecer a
conxunción
que
, que asume a funciónde
relacionante
.-A
función da FN
é sempre
CD
.Exemplos:
 
Discurso directoDiscurso indirectoFunción do relativo,exclamativo e interrogativo
 Dixo: vou mañáDixo que ía mañá.
-Relacionante.-N de FN coa función deCD
 Dixo: faime iso!Dixo que me fixese iso.
-Relacionante.-N de FN coa función deCD.
 Dixo: Que libros tes?Dixo que libros tiña.
-Relacionante.-N de FN coa función deCD.
 Daquela preguntou: “Quenquere vir comigo?” Daquela preguntou quenquería ir con el.
-Relacionante.-N de FN coa función deCD.
 Daquela preguntou: “Quen Daquela preguntou que quen
-N de FN coa función de
1
De aí que se diga que os relativos teñen antecedente, pero isto non é unha particularidade do relativo,senón que responde ao feito de ser un pronome.
Morfoloxía galega
2008/2009USC
1
 
1. A palabra como constituínte sintáctico1.5. O relativo
quere vir comigo?quería ir con el.
CD.
 Xa che dixo canto lle gustarao regalo.
-Relacionante.-N de FN coa función deCD.
 Xa che dixo que canto lle gustara o regalo.
-N de FN coa función deCD.
Oracións “pseudointerrogativas”
, nas que non se produce unhainterrogación indirecta.-Os pronomes teñen características formais similares.-
Non
pode aparecer a
conxunción
que
, polo que manteñen
sempre
a función de
relacionante
.-A
función da FN
pode ser 
calquera
outra, amais da de CD.Exemplos:
Discurso indirectoFunción do relativo,exclamativo e interrogativo
 Non sei quen o fixo.
(*Non sei que quen o fixo.)
-Relacionante.-N de FN coa función deCD
 Xa conseguimos información sobre onde e cando vai ser a manifestación.
(*Xa conseguimos información sobre que onde e cando vai ser amanifestación.)
-Relacionante.
-
 N de FN coa función deMod. de N de FN(
información
).
3)
Forma
:a)
Tonicidade
:
 Interrogativos e exclamativos
son
sempre tónicos
, xa sexan directos ouindirectos.Os
relativos
 
non
adoitan ser tónicos. b)
Paradigmas
:
non hai igualdade
total entre as unidades.
ELATIVOS
(relacionantes)
I
NTERROGATIVOS
 
E
 
EXCLAMATIVOS
directos
: pronomes, non relacionantes
indirectos
 propiamente ditos
relacionantes ou non N de FN coa función de CD
“pseudointerrogativos”
non teñen unha interrogacióndirecta correspondenterelacionantes semprefuncións diversas
2.Interrogativos e exclamativos
Morfoloxía galega
2008/2009USC
2
 
1. A palabra como constituínte sintáctico1.5. O relativo
FUNCIÓNSIGNIFICADOCALIDADE
(
IDENTIFICACIÓN
)
CANTIDADELUGARTEMPOMODO
FN N
AUTÓNOMO
D
ET
. N
SUBSTITUTO
cal,cales
(-an)
que
(+hum)
quen
(-an/+hum)
canto,cantos,canta,cantas
FA
DV
.: N N
AUT
.
cantoondecandocomo
2
Discurso directoFunción do exclamativo/ interrogativo
 De cales filmes me falabas?
-Det. de N de FN precedida de prep., coafunción de Supl.
 De cales me falabas?
-Naut. de FN precedida de prep., coafunción de Supl.
Con que quedou ela?
-Naut. de FN precedida de prep., coafunción de Supl.
 Para que día está prevista a cea.
-Det. de N de FN precedida de prep., coafunción de CC.
Quen che ensinou eses modos decomportarte?
-Naut. de FN, coa funcn de Sux.-Trazo +humano.
Cantos vivirán nesta urbanización?
-Naut. de FN, coa funcn de Sux.-Trazo +humano.
Canto pensas levar?
-
 Naut. de FN, coa función de CD (de
levar 
).-Trazo animado.
 En cantas liortas te tes metido xa?
-Det. de N de FN.
Canto nevou por aí?
-N de FAdv. coa función de CC.
Canto tardou en chegar?
-
 N de FAdv. coa función de CC (de
tardar 
).
 De onde vés?
-N de FAdv. introducida por prep., coafunción de CC
Cando prendiches a calefacción?
-N de FAdv. coa función de CC.
Como te amañas ti só?
-N de FAdv. coa función de CC.
Como é?
-N de FN coa funcn de Atr.
Como o atopaches?
-N de FN coa funcn de CPvo.
 É alta > éo
-Atributiva cualitativa.-Pronome en masc. sg., xa que é unha unidade nondiferenciada funcionando como Naut.
 É a artista > éaSon as artistas > sonas
-Atributiva identificativa.
3.O relativo: unidades e características xerais3.1.Paradigma
2
Non necesariamente ten significado de modo, senón que tamén o pode ter de cantidade. Exemplo:
 Acomo vai hoxe o peixe?
Morfoloxía galega
2008/2009USC
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->