Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Palyaorientacio

Palyaorientacio

Ratings: (0)|Views: 152|Likes:
Published by MunkaugyiSzemle

More info:

Published by: MunkaugyiSzemle on Aug 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2014

pdf

text

original

 
1
Életút-támogató pályaorientáció, mint a foglalkoztathatóságot támogató eszköz
A pályaorientáció, még gyakrabban az életút-támogató pályaorientáció (Borbély-Pecze, 2010)kapcsán ma már dinamikus, az egyén teljes képzési, munkavállalói (vállalkozói) szakmai pályafutásáttámogatni képes rendszerek juthatnának az eszünkbe. S hogy ez mégsem automatikus, abban nagyszerepe van a társadalom lassan változó gondolkodásának, a tanulói, szülői, tanári és munkaadóiszerepek klasszikus felfogásának. Azaz annak, hogy kívülről várunk segítséget saját életfeladatainkmegoldásában.A munkapiac változása, megújulása ma már olyan közhely, amelyet a technológiai fejlődés, aglobalizáció, majd mindinkább a glokalizáció, az egyre hosszabb születéskor várható átlagosélettartam és jó esetben az egészségben eltöltött életévek számának emelkedésével szoktunkösszefüggésbe hozni.
I.
 
Életpálya-építési készségek fejlesztése és alkalmazása
Az
életút-támogató pályaorientáció tulajdonképpen a munkapiac kínálati oldalán alkalmazott humántőke beruházásként értelmezhető 
, amely lehetővé teszi az egyén folyamatos alkalmazkodásátegy időről- időre átalakuló munkapiaci környezetben. Az egyén (munkavállaló/ vállalkozó) képessététele az úgynevezett foglalkoztathatóság (
employability)
fejlesztéséhez kötődik, amelykészségfejlesztést jelent, nem pedig direkt munkahelyteremtést. A hazai uniós fejlesztésidokumentumok így fogalmazzák meg a foglalkoztathatóság javítását; „
… azt jelenti, hogy az emberek tudását, készségeit fejleszteni kell annak érdekében, hogy alkalmassá váljanak a foglalkoztatásra,ösztönözni és segíteni kell az álláskeresésüket, a munkaerőpiacra való belepésüket vagy visszatérésüket 
” (NFÜ, 2008)
1
.Mivel készségfejlesztésről van szó nem kerülhető meg ennek rendszeressége, az egyesélethelyzetekben, életkorokban történő megismétlése, amely az úgynevezett életpálya-építésikészségeket (career management skills) aktivizálja. Európában ma az életút-támogatópályaorientáció fő feladatának e készségek megtervezését, kialakítását és aktiválását tartják.
  „…valójában az
egyéni kompetenciák változatos halmazát jelenti,
amelyek elsajátítását egyéni éscsoportos formában elő lehet segíteni, s amelyek megszerzése képessé teszi az egyént arra, hogy összegyűjtsön,
értelmezzen és szintetizáljon az önismereti, oktatási és munkaerő-piaci információkat.
Valamint képessé teszi az egyént arra, hogy e szintézis alapján
 pályatervet készítsen,vizsgáljon felül vagy valósítson meg.” 
(
Sultana, ELGPN, 2009)
1
 www.nfu.hu/download/26125/TAMOP%201%20AT_2007_08.pdf  
 
2
II.
 
Az információs asszimetria kezelése
Az életút-támogató pályaorientáció másik feladata, hogy csökkentse a
munka-, és képzéspiacterületén jelentkező információs asszimetriákat 
. Ezek léte ugyanis piaci kudarcként a verseny ellenhat és gátolja az egész munkapiac fejlődését. A piaci kudarc a szakmaválasztás, pályafutás világáralefordítva abban jelenik meg, hogy egyetlen társadalmi szereplő sem rendelkezik a pálya-, szakma-,iskola-, és munkahelyválasztáshoz szükséges információk mindegyikével. E hiány enyhítésére számosországban közpénzekből felépített és működtetett munkaerő-piaci információs rendszereket tartanakfent.(O*NET rendszer, USA)Itt csak két példát emelünk ki. Az Amerikai Egyesült Államok munkaügyi adminisztrációja általkialakított és folyamatosan karbantartott O*NET rendszer
2
az USA területén elérhető szakképzések(ide értve a felsőoktatást is), foglalkozások és munkakörök részletes bemutatását tartalmazza,amelyeket területi (tagállami) sajátosságok alapján is le lehet kérdezni. A rendszer lelke egyfolyamatosan továbbszámolt munkaerő-piaci modellező rendszer, amely a foglalkozásokat érőtechnológiai és természeti változásokat is bekalkulálva majd összevetve a demográfiai helyzettel ésaz oktatási rendszer kibocsátásaival, eltérő szcenáriókat állít fel. Ezek az adatok alkalmasak arra, hogya társadalom miden szereplője számára láthatóvá tegyék a munkapiaci tendenciákat.Nagy-Britanniában a „Képes vagyok rá!” portál (ICould
3
) a modern internetes Web 2 alapútechnológia segítségével mutatja be az egyes szakmákat azok szépségeit és árnyoldalait egyaránt.Olyanan hírességeket vonultatnak fel, akik szakmájuk ismert szereplői, néha már inkább celebek, demellettük olyanokat is, akik nem vitték sokra az adott foglalkozásban.
2
 http://www.onetonline.org 
3
 http://icould.com/ 
 
3Természetesen ezek a rendszerek nem helyettesítik a személyes találkozásokat, a készségekcsoportos fejlesztését, hanem kiegészítik azt.Összefoglalva, ma Európában olyan tevékenységek összességét értik az életút-támogatópályaorientáció alatt, mint
 például pályainformáció-nyújtás, pályatanácsadás, képességfelmérés,mentorálás, döntéshozatal támogatása, életpálya-menedzsment készségek fejlesztése, amelyek 
segítik az állampolgárokat 
abban, hogy bármilyen életkorban fel tudják mérni, azonosítani tudják képességeiket, kompetenciáikat, érdeklődési köreiket és
meghozzák a képzéssel, munkavállalással kapcsolatos döntéseiket 
 , ezáltal a tanulás, a munka világában valamint minden olyan esetben,amikor a képességeiket, kompetenciáikat fejlesztik, vagy alkalmazzák – 
saját maguk legyenek képesek életpályájukat irányítani.” 
(
Európai Tanács, 2004)
 
A megfelelő színvonalon elsajátított életpálya-építési készségek és információk együttesenlényegében szakmafeletti (vagy kulcs) kompetenciaként működnek mindenkinél, amelyek képessétesznek bennünket az orientáció egyes lépcsőfokain történő helytállásra. Szabó például négyszakaszra osztotta (Szabó, 1994) ezt az életfeladatot;Az első szakaszban alakul ki
az
elköteleződés
az adott pálya iránt. A szakmai képzés során a megfelelőelméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása történik.A szakmai képzés végére – ideális esetben – az egyén eljut a potenciális
 pályaérettség
 
szintjére, amiazt jelenti, hogy képessé válik a tanult szakmában helytállni.A harmadik, a
 pályakezdés szakasza
. Ebben a szakaszban kiderül tényleg felkészült-e az adott pályavitelére a fiatal, tényleg neki való-e az, amit választott.
Ha a pályakezdőt sikerek érik, akkor várhatjuk,hogy kialakul benne a hivatásérzet, a vágy a pályán maradáshoz
.A negyedik a
 pályavitel szakasza
.
Ebben a szakaszban már nem kezdő az ember, tisztában van azadott pálya előnyös és hátrányos oldalaival. Innét számítható az időszak, amely a munkaadó számáraértéket képvisel. Amely szakasz nagyon hosszú lehet, akár az aktuális magyar adatokkal

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->