Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Grila Contabilitate Proceduri sem. 2 Aranjate Alfabetic by KENTU

Grila Contabilitate Proceduri sem. 2 Aranjate Alfabetic by KENTU

Ratings: (0)|Views: 1,302|Likes:
Published by KENTU1
USH anul 1 Finante Banci
USH anul 1 Finante Banci

More info:

Published by: KENTU1 on Jun 08, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2012

pdf

text

original

 
BALANTA
de verificare face parte din categoria procedeelor specifice metodei contabilitatii, alaturi decont si bilant contabil.
BALANTA
 
DE
 
VERIFICARE
face parte din categoria procedeelor specifice metodei contabilitatii,alaturi de cont si bilant contabil.
CAPITALURILE
se constituie la înfiintarea întreprinderii, se majoreaza sau micsoreaza pe parcursuldesfasurarii activitatii si se lichideaza la încetarea activitatii.
Achizitionarea
de
OBLIGATIUNI
se reflecta în contabilitate prin formula:506” Obligatiuni” = 5121”Conturi curente la banci”
Actiunile
sunt hartii de valoare care dau dreptul altor persoane fizice sau juridice de a participa laformarea capitalului unei societati comerciale
ADEVARATAlegeti
formula contabila corecta privind majorarea capitalului social printr-o noua emisiune sisubscriere de actiuni cu urmatoarele date: - Valoare nominala 15.000 lei/actiune - Valoare de emisiune19.000 lei/ actiune - Numar de actiuni nou emise 1.500. 1 % = 456 51.000.000, 1012 22.500.000, 104128.500.000; 2 456 = 1011 28.500.000, 3 456 = % 28.500.000, 1012 22.500.000, 1041 6.000.000;
4456 = % 28.500.000, 1011 22.500.000, 1041 6.000.000Balanta
de verificare ajuta la depistarea urmatoarelor erori:
a. 
erori de intocmire a balantei
- 2.
se produc cu ocazia adunarii sumelor din coloane sau transcrieriiacestora din registrul cartea mare in formularul de balanta
b
.erori de inchidere a conturilor 
- 1.
apar din cauza calculelor gresite efectuate cu ocazia adunariisumelor debitoare sau creditoare din conturi, ori cu ocazia stabilirii soldurilor finale ale acestora
c.
erori de stabilire a sumelor din formulele contabile compuse
- 4.
apar din cauza adunarii gresite asumelor in aceste formule contabile
d.
erori de inregistrare in cartea mare
- 3.
se datoreaza reportarii gresite a sumelor din jurnal in carteamare, sau de la o pagina la alta a registrului cartea mare
Balanta
de
VERIFICARE
face parte din categoria procedeelor specifice metodei contabilitatii alaturide cont si bilantul contabil.
 
Balanta
de verificare a conturilor sintetice se întocmeste pe baza datelor furnizate de:
1 registrulCartea-Mare; 
2 Registrul inventar; 3 registrul Cartea-Mare si registrul clientilor; 4 registrele auxiliare; 5nici unul dintre raspunsuri nu este corect.
Bonul
de predare – transfer – restituire nu se intocmeste: a. pentru depozitarea unor bunuri provenitedin producţia proprie
b. pentru depozitarea unor bunuri provenite de la terti
c. pentru transferulbunurilor între magazii d. pentru restituirea bunurilor la locurile de depozitare iniţiale
Ca
procedeu specific al metodei contabilitatii, bilantul indeplineşte mai multe functii. Unul dinenunturile de mai jos nu reprezinta o functie a bilantului. Care este aceasta? a. Functia de sinteza b.Functia de generalizare c. Functia de informare
d. Functia de analizaCapitalul
permanent se calculeaza dupa urmatoarea formula: CAPITALUL = CAPITALUL +CAPITALUL PERMANENT PROPRIU .......1..........
R: STRAINCapitalul
propriu cuprinde urmatoarele elemente: 1. concesiuni; 2. capital social; 3. datorii sociale; 4.imobilizari corporale; 5. provizioane pentru riscuri si cheltuieli; 6. provizioane reglementate; 7. rezervelegale; 8. prime legate de capital; 9. rezerve din reevaluare; 10. rezultatul exercitiului; 11. disponibilitatibanesti. 1 1+2+4+5+9+11
2 2+7+8+9+10
3 2+4+5+6+9+10 4 2+5+6+8+10
Capitalul
propriu reprezinta interesul rezidual al actionarilor în activele întreprinderii dupa
DEDUCEREA
tuturor 
DATORIILOR
acesteia.
Capitalul
propriu reprezinta interesul rezidual al actionarilor in activele intreprinderii dupa deducereatuturor datoriilor acestora
ADEVARATCapitalul
propriu reprezinta: a. interesul rezidual al actionarilor in pasivele unei intreprinderi dupadeducerea tuturor datoriilor acesteia
b. interesul rezidual al actionarilor in activele uneiintreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia
c. interesul rezidual al actionarilor inactivele unei intreprinderi inainte de deducerea tuturor datoriilor acesteia d. interesul rezidual alactionarilor in activele unei intreprinderi inainte si dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia e.interesul rezidual al actionarilor in pasivele unei intreprinderi inainte si dupa deducerea tuturor creantelor acesteia
 
Capitalul
strain este partea din capital care provine de la terte persoane in raport cu intreprinderea sicare este rambursabil la un anumit termen.
ADEVARATCapitalul
subscris, primele de capital si rezervele sunt elemente incluse în structura capitalului
PROPRIUCapitalurile
proprii si creditele pe termen lung formeaza
CAPITALURILE PERMANENTECare
din urmatoarele posturi bilantiere nu intra în componenta activelor circulante?
1 cheltuieli inavans
2 furnizori - debitori 3 titluri de plasament 4 stocuri 5 clienti si conturi asimilate
Care
din urmatoarele posturi bilantiere nu intra în componenta capitalurilor proprii? 1 diferente dinreevaluare 2 prime legate de capital 3 capital social
4 clienti - creditori
5 rezultatul exercitiului
Care
dintre erorile de mai jos nu poate fi depistata cu ajutorul balantei de verificare? a. erorile deintocmire a balantei de verificare b. erorile in calculul sumelor din formulele contabile compuse
c.erorile de compensatie
d. erorile de intocmire a conturilor pentru stabilirea soldurilor finale e. erorilede inregistrare in Cartea-mare
Care
este contul lipsa, astfel încât formula contabila sa fie corecta ? Se achizitioneaza utilaje de la unfurnizor,fara TVA, în valoare de 5.000.000 lei 2133”Mijloace de transport” = ……… 5.000.000 1121”Profit sau pierdere”
2 404”Furnizori de imobilizari”
3 401 „Furnizori” 4 105”Rezerve dinreevaluare”
Care
este contul lipsa, astfel încât formula contabila sa fie corecta ? Se constituie rezerve legalepentru acoperirea unor pierderi, în valoare de 1 000 000 lei. 129”Repartizarea profitului” = ……. 1 000000 lei 1 121 „Profit sau pierdere” 2 117”Rezultatul reportat” 3 105 „Rezerve din reevaluare”
41061”Rezerve legale”Care
este contul lipsa, astfel încât formula contabila sa fie corecta ? Se înregistreaza vânzareamarfurilor, fara TVA. 411”Clienti”= ........... 1 4427 „TVA colectata” 2 117”Rezultatul reportat”
3707”Venituri din vanzarea marfurilor”
4 105”Rezerve din reevaluare”
Care
este contul lipsa, astfel încât formula contabila sa fie corecta ? Se mareste capitalul social prin încorporarea de rezerve în valoare de 4.500.000 lei si a profitului net nerepartizat din exercitiileanterioare, în valoare de 21.000.000 lei. % = 1012” C.S.S.V” 25.500.000 106”Rezerve” 4.500.000 ……21.000.000 1 121”Profit sau pierdere”
2 117”Rezultatul reportat”
3 105”Rezerve din reevaluare”
Care
este contul lipsa, astfel încât formula contabila sa fie corecta ? Un program informatic, în curs deamortizare, este cedat cu titlu gratuit. % = 208 „Alte imobilizari necorporale” 2808”Amortizarea altor imobilizari necorporale” ............ 1 1061 „Rezerve legale” 2 401 „Furnizori” 3 7583”Venituri dinvanzarea activelor”
4 6583”Cheltuieli privind activele cedate”Care
formula contabila este in concordanta cu explicatia data? a. % = 404 Achizitia de materii primede la furnizori 301, 4426;
b. 411 = % Vanzarea produselor finite 701, 4427;
c. % = 411 Inregistrareaveniturilor obtinute din vanzarea produselor finite 701, 4427
Care
este formula contabilă corectă privind majorarea capitalului social prin emisiune de acţiuni, înbaza următoarelor date: număr acţiuni nou emise 1.500, valoare nominală 15.000 lei, valoarea deemisiune 19.000 lei ? a. % = 456 51.000.000, 1012 22.500.000, 1041 28.500.000; b. 456 = 101128.500.000; c. 456 = % 28.500.000, 1012 22.500.000, 1041 6.000.000; d. 456 = % 56.000.000, 101122.500.000, 1041 23.500.000;
e. 456 = % 28.500.000, 1011 22.500.000, 1041 6.000.000Care
formula contabila este in concordanta cu explicatia data? a. Achizitia de materii prime de lafurnizori % = 404 “Furnizori de imobilizãri” 301 “Materii prime” 4426 “TVA deductibilã”
b. Vanzareaproduselor finite 411 “Clienti” = % 701 ”Venituri din vânzarea produselor finite” 4427 “TVAcolectatã”
c. Inregistrarea veniturilor obtinute din vanzarea produselor finite % = 411 “Clienti” 701”Venituri din vânzarea produselor finite” 4427 “TVA colectatã”
Care
formula contabila este în concordanta cu explicatia data?
1 641 „Cheltuieli cu salariile” = 421„Personal-salarii datorate’ - înregistrarea în contabilitatea statului de plata;
2 456”Decontarii cuasociatii privind capitalul” = 213 ’Instalatii tehnice” - aportarea la capital a unui mijloc fix; 3 411” Clienti”= 5121 „Conturi curente la banci” - incasarea unei creante prin contul de la banca; 4 722” Venituri dinproductia = 212 „Constructii " - receptionarea si darea în folosinta a unei cladiri obtinuta de imobilizaricorporale” din productie proprie
 
Care
formula contabila nu este in concordanta cu explicatia data? a. 425 = 5311 Inregistrarea platiiavansului chenzinal
b. 345 = 711 Descarcarea gestiunii de produsele finite vandute
c. 5121= 411Incasarea contravalorii produselor finite vandute
Cand
TVA colectata este mai mare decat TVA deductibila, rezulta:
a. TVA de plata
b. TVA derecuperat c. TVA exigibila d. TVA neexigibila
Cand
TVA deductibila este mai mare decat TVA colectata rezulta: a. TVA de plata
b. TVA derecuperat
c. TVA exigibila d. TVA neexigibila
Ce
semnifica inregistrarea contabila: 213 = 456
a. aportul la capitalul social a unui mijloc fix
b.restituirea catre asociati a unui mijloc fix c. casarea unui mijloc fix d. amortizarea unui mijloc fix
Ce
semnifica inregistrarea contabila: 213 “Instalatii tehnice” = 456 “Decontãri cu actionarii/asociatii”
a.aportul la capitalul social a unui mijloc fix
b. restituirea catre asociati a unui mijloc fix c. casareaunui mijloc fix d. amortizarea unui mijloc fix
Ce
semnifica înregistrarea contabila: 411”Clienti” = 707” Venituri din vînzarea marfurilor” 25.000.000 1achizitie de mijloace fixe de la furnizori fara TVA;
2 vânzare de marfuri clientilor, fara TVA;
3 aportla capitalul social al unui asociat; 4 obtinerea unui mijloc fix din resurse proprii ale unitatii; 5modernizarea unui mijloc fix.
Ce
semnifica inregistrarea contabila urmatoare: 411 = % ”Clienti” 707 „Venituri din vanzareamarfurilor” 4427 „TVA colectata” a. aprovizionarea de marfuri cu TVA
b. vanzarea de marfuri cu TVA
c. incasarea creantei din vanzarea de marfuri d. vanzarea de marfuri fara TVA
Ce
semnifica inregistrarea contabila urmatoare: 607 “Cheltuieli privind mãrfurile” = 371 “Mãrfuri” a.achizitia de marfuri b. vanzarea de marfuri
c. descarcarea gestiunii de marfurile vandute la pretulefectiv de aprovizionare
d. plata marfurilor achizitionate
Ce
semnifica inregistrarea contabila urmatoare? 421 = 444 a. salarii datorate personalului b. retinereadin salarii a asigurarilor sociale de sanatate
c. retinerea din salarii a impozitului pe veniturile dinsalarii
d. plata impozitului pe salarii catre bugetul statului e. retinerea din salarii a contributiei laasigurarile sociale
Ce
semnifica înregistrarea contabila urmatoare: 421 Personal remuneratii datorate = 444 Impozit pevenitul din salarii
1 retinerea din salarii a impozitului pe venitul din salarii;
2 participarea salariatilor la profit; 3 retinerea din salarii a fondului de somaj; 4 retinerea din salarii a asigurarilor sociale desanatate; 5 salarii datorate personalului.
Ce
semnifica inregistrarea contabila urmatoare? 421 “Personal - salarii datorate” = 444 “Impozitul pevenituri de natura salariilor” a. salarii datorate personalului b. retinerea din salarii a asigurarilor socialede sanatate
c. retinerea din salarii a impozitului pe veniturile din salarii
d. plata impozitului pesalarii catre bugetul statului e. retinerea din salarii a contributiei la asigurarile sociale
Ce
semnifica inregistrarea contabila urmatoare: 421 Personal remuneratii datorate = 4314 Contributiapersonalului la asigurarile sociale de sanatate 1 retinerea din salarii a impozitului pe venitul din salarii;2 participarea salariatilor la profit; 3 retinerea din salarii a fondului de somaj;
4 retinerea din salarii aasigurarilor sociale de sanatate;
5 salarii datorate personalului.
Ce
semnifica inregistrarea contabila urmatoare: 607 = 371 a. inregistrarea achizitiei de marfuri b.inregistrarea vanzarii de marfuri
c. inregistrarea descarcarii gestiunii de marfurile vandute
d.inregistrarea platii marfurilor achizitionate
Ce
semnifica inregistrarea contabila urmatoare? 641 = 421 a. plata salariilor 
b. inregistrarea statuluide plata a salariilor 
c. plata avansului chenzinal d. retineri salarialeCe semnifica inregistrarea contabila urmatoare? 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” = 421“Personal - salarii datorate” a. plata salariilor 
b. inregistrarea statului de plata a salariilor angajatilor permanenti
c. plata avansului chenzinal d. retineri salarialeCele mai semnificative conturi rectificative sunt : 1 conturile de trezorerie 2 conturile de TVA
3conturile privind amortizarile si provizioanele pentru deprecierea reversibila a valorii activelor 
4conturile privind amortizarile
Cele
mai semnificative conturi rectificative sunt conturile privind
AMORTIZAREA
care înregistreazamicsorarea ireversibila a valorii imobilizarilor necorporale si corporale ca urmare a uzurii lor si conturileprivind
AJUSTARILE
pentru deprecierea reversibila a valorii activelor .

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Claudia Anca liked this
crina77 liked this
crina77 liked this
ionutght liked this
ingridbach liked this
ingridbach liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->