Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službeni glasnik BiH, dodatak međunarodni ugovori [godina 17, broj 13; 25.7.2013]

Službeni glasnik BiH, dodatak međunarodni ugovori [godina 17, broj 13; 25.7.2013]

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by Tiskarnica
Službeni glasnik BiH, dodatak međunarodni ugovori [godina 17, broj 13; 25.7.2013]
Službeni glasnik BiH, dodatak međunarodni ugovori [godina 17, broj 13; 25.7.2013]

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2014

pdf

text

original

 
Č
etvrtak, 25.
 Четвртак
, 25
 
Č
et
82
 Na osnParlamentarnPredstavni
č
sjednici Do je
O DAVSPORAZHERCEGVIŠEKORIU SKL
Dajefinansiranju ivezi s višekoInstrumentaOdlukaMe
đ
unarodniBroj 01,015. julaSaPredsjPredstavParlamentar Dr.
Denis
TemeljParlamentarn
 
7. 2013.. 7. 2013.
Godinartak, 25. jula/
vu
č
lana IV.a skupština Bg doma, održaa naroda, održ
O
NJU SAGLAMA O FINAOVINE I EVSNI
Č
KIM PR PU INSTRUP
e saglasnostzme
đ
u Bosne irisni
č
kim progretpristupne p
ć
e biti objavljugovori".-05-2-508/13013. godinerajevoedavaju
ć
ii
č
kog domae skupštine Bi
e
ć
irovi
ć
, s. r.m
č
lanka IV.a skupština B
 
S
СЛУ
 VII/XIIIrpnja 2013. g 
. d) Ustava Bsne i Hercegonoj 23. maja 2noj 15. jula 2
LUKU
NOSTI ZASIRANJU IOPSKE KOOGRAMOMENTA PREOMO
Ć
I
I.za ratifikaHercegovine iamom za TEmo
ć
i.II.ena u "Službe Pr ParlameMr.
O
 .d) Ustava Bsne i Hercego
 
UŽBENI GLA
ЖБЕНИ
 
ГЛА
dine
ARLAMEBOSNE
osne i Hercegvine, na 48. sj013. godine, i13. godine, d
ATIFIKACIJME
Đ
U BOSISIJE U VEZA TEMPUSPRISTUPN
iju SporazuEvropske komPUS 2012 u snom glasnikuedsjedavaju
ć
ioma narodatarne skupštin
gnjen Tadi
ć
, sosne i Hercegvine na 48. sj
 
SNIK BiH -
НИК
 
БиХ
-
Broj/
Број
13 
 
NTARNAI HERCE
ovine,ednicia 30.nijela
UE II S2012
a oisije uklopuBiH -BiH. r.ovine,edniciZastsjeddonij
OSPHVIŠ
finaveziInstr Me
đ
B1ParlD
Парсјед
 
e
đ
unarodni ug
еђународни
 
Ч
KUPŠTINOVINE
 pni
č
kog domaici Doma naela je
DAVANJU SORAZUMARCEGOVINEKORISNI
Č
U SKLOPU I
Daje se suciranju izme
đ
us višekorisni
č
menta pretprisOdluka se onarodni ugovroj 01,02-05-25. srpnja 2013.SarajevoPredsjedatZastupni
č
kogmentarne sku.
Denis Be
ć
iro
На
 
основу
 
чламентарна
 
сици
 
Предста
 
ovori
говори
Година
 
твртак
, 25.
 ј
 
, održanoj 23.oda, održanoj
ODLU
UGLASNOSTFINANCIR I EUROPSIM PROGR STRUMENPOMO
I.lasnost zaBosne i Herceim programotupne pomo
ć
i.II. javljuje u "ri".508/13godineljomaštine BiH
i
ć
, v. r. 
на
IV 4.
д
)
Уупштина
 
Босничког
 
дома
 VII/XIII
ла
2013.
год
ISSvibnja 2013. g15. srpnja
U
I ZA RATIFINJU IZME
Đ
E KOMISIJMOM ZA TA PRETPRII
ratificiranjegovine i Europza TEMPUSlužbenom glPredsjeDomaarlamentarneMr.
Ognjen
става
 
Босне
 
и
 
не
 
и
 
Херцег
,
одржаној
2
 
Str./
Стр
. 1Broj/
Број
13
н
e
 N 1512-7532odine, i na 30.013. godine,
CIRANJEBOSNE IU VEZI SMPUS 2012TUPNE
 porazuma oske komisije u2012 u sklopusniku BiH -dateljarodakupštine BiH
Tadi
ć
, v. r.
Херцеговине
,
вине
,
на
48..
маја
2013.
 
Str./
Стр
. 2 SLUŽBENI GLASNIK BiH - Me
đ
unarodni ugovori
Č
etvrtak, 25. 7. 2013.Broj/
Број
13
СЛУЖБЕНИ
 
ГЛАСНИК
 
БиХ
-
Међународни
 
уговори
 
 Четвртак
, 25. 7. 2013.
године
,
и
 
на
30.
сједници
 
Дома
 
народа
,
одржаној
15.
 јула
 2013.
године
,
донијела
 
 је
 
ОДЛУКУ
 
О
 
ДАВАЊУ
 
САГЛАСНОСТИ
 
ЗА
 
РАТИФИКАЦИЈУ
 
СПОРАЗУМА
 
О
 
ФИНАНСИРАЊУ
 
ИЗМЕЂУ
 
БОСНЕ
 
И
 
ХЕРЦЕГОВИНЕ
 
И
 
ЕВРОПСКЕ
 
КОМИСИЈЕ
 
У
 
ВЕЗИ
 
СА
 
ВИШЕКОРИСНИЧКИМ
 
ПРОГРАМОМ
 
ЗА
 
ТЕМПУС
2012
У
 
СКЛОПУ
 
ИНСТРУМЕНТА
 
ПРЕТПРИСТУПНЕ
 
ПОМОЋИ
 
I
Даје
 
се
 
сагласност
 
за
 
 ратификацију
 
Споразума
 
о
 
финансирању
 
између
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
Европске
 
комисије
 
у
 
вези
 
са
 
вишекорисничким
 
програмом
 
за
 
ТЕМПУС
2012
у
 
склопу
 
Инструмента
 
претприступне
 
помоћи
.II
Одлука
 
ће
 
бити
 
објављена
 
у
"
Службеном
 
гласнику
 
БиХ
-
Међународни
 
уговори
".
Број
01,02-05-2-508/1315.
 јула
2013.
године
 
Сарајево
 
Предсједавајући
 
Представничког
 
дома
 
Парламентарне
 
скупштине
 
БиХ
 
Др
 
Денис
 
Бећировић
,
с
.
 р
.
Предсједавајући
 
Дома
 
народа
 
Парламентарне
 
скупштине
 
БиХ
 
Мр
 
Огњен
 
Тадић
,
с
.
 р
. 
83
 Na osnovu
č
lana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine,Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 48. sjedniciPredstavni
č
kog doma, održanoj 23. maja 2013. godine, i na 30.sjednici Doma naroda, održanoj 15. jula 2013. godine, donijela je
ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJUSPORAZUMA O GRANTU IZME
Đ
U BOSNE IHERCEGOVINE I ME
Đ
UNARODNE BANKE ZAOBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKAT TEHNI
Č
KEPODRŠKE ZA UNAPRE
Đ
IVANJE INVESTICIONEKLIME I INSTITUCIONALNO JA
Č
ANJE
I.Daje se saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o grantuizme
đ
u Bosne i Hercegovine i Me
đ
unarodne banke za obnovu irazvoj za Projekat tehni
č
ke podrške za unapre
đ
ivanjeinvesticione klime i institucionalno ja
č
anje.II.Odluka
ć
e biti objavljena u "Službenom glasniku BiH -Me
đ
unarodni ugovori".Broj 01,02-05-2-521/1315. jula 2013. godineSarajevoPredsjedavaju
ć
iPredstavni
č
kog domaParlamentarne skupštine BiHDr.
Denis Be
ć
irovi
ć
, s. r.Predsjedavaju
ć
iDoma narodaParlamentarne skupštine BiHMr.
Ognjen Tadi
ć
, s. r. Temeljem
č
lanka IV.4.d) Ustava Bosne i Hercegovine,Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 48. sjedniciZastupni
č
kog doma, održanoj 23. svibnja 2013. godine, i na 30.sjednici Doma naroda, održanoj 15. srpnja 2013. godine,donijela je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA RATIFICIRANJESPORAZUMA O GRANTU IZME
Đ
U BOSNE IHERCEGOVINE I ME
Đ
UNARODNE BANKE ZAOBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT TEHNI
Č
KEPOTPORE ZA UNAPRE
Đ
IVANJE INVESTICIJSKEKLIME I INSTITUCIJSKO JA
Č
ANJE
I.Daje se suglasnost za ratificiranje Sporazuma o grantuizme
đ
u Bosne i Hercegovine i Me
đ
unarodne banke za obnovu irazvoj za Projekt tehni
č
ke potpore za unapre
đ
ivanjeinvesticijske klime i institucijsko ja
č
anje.II.Odluka se objavljuje u "Službenom glasniku BiH -Me
đ
unarodni ugovori".Broj 01,02-05-2-521/1315. srpnja 2013. godineSarajevoPredsjedateljZastupni
č
kog domaParlamentarne skupštine BiHDr.
Denis Be
ć
irovi
ć
, v. r.PredsjedateljDoma narodaParlamentarne skupštine BiHMr.
Ognjen Tadi
ć
, v. r. 
На
 
основу
 
члана
IV 4.
д
)
Устава
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
,
Парламентарна
 
скупштина
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
,
на
48.
сједници
 
Представничког
 
дома
,
одржаној
23.
маја
2013.
године
,
и
 
на
30.
сједници
 
Дома
 
народа
,
одржаној
15.
 јула
 2013.
године
,
донијела
 
 је
 
ОДЛУКУ
 
О
 
ДАВАЊУ
 
САГЛАСНОСТИ
 
ЗА
 
РАТИФИКАЦИЈУ
 
СПОРАЗУМА
 
О
 
ГРАНТУ
 
ИЗМЕЂУ
 
БОСНЕ
 
И
 
ХЕРЦЕГОВИНЕ
 
И
 
МЕЂУНАРОДНЕ
 
БАНКЕ
 
ЗА
 
ОБНОВУ
 
И
 
РАЗВОЈ
 
ЗА
 
ПРОЈЕКАТ
 
ТЕХНИЧКЕ
 
ПОДРШКЕ
 
ЗА
 
УНАПРЕЋИВАЊЕ
 
ИНВЕСТИЦИОНЕ
 
КЛИМЕ
 
И
 
ИНСТИТУЦИОНАЛНО
 
ЈАЧАЊЕ
 
I
Даје
 
се
 
сагласност
 
за
 
 ратификацију
 
Споразума
 
о
 
гранту
 
између
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
Међународне
 
банке
 
за
 
обнову
 
и
 
 развој
 
за
 
Пројекат
 
техничке
 
подршке
 
за
 
унапређивање
 
инвестиционе
 
климе
 
и
 
институционално
 
 јачање
.II
Одлука
 
ће
 
бити
 
објављена
 
у
"
Службеном
 
гласнику
 
БиХ
-
Међународни
 
уговори
".
Број
01,02-05-2-521/1315.
 јула
2013.
године
 
Сарајево
 
Предсједавајући
 
Представничког
 
дома
 
Парламентарне
 
скупштине
 
БиХ
 
Др
 
Денис
 
Бећировић
,
с
.
 р
.
Предсједавајући
 
Дома
 
народа
 
Парламентарне
 
скупштине
 
БиХ
 
Мр
 
Огњен
 
Тадић
,
с
.
 р
. 
84
 Na osnovu
č
lana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine,Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 49. sjedniciPredstavni
č
kog doma, održanoj 6. juna i 8. jula 2013. godine, i
 
Č
etvrtak, 25. 7. 2013. SLUŽBENI GLASNIK BiH - Me
đ
unarodni ugovori Str./
Стр
. 3
 Четвртак
, 25. 7. 2013.
СЛУЖБЕНИ
 
ГЛАСНИК
 
БиХ
-
Међународни
 
уговори
Broj/
Број
13na 30. sjednici Doma naroda, održanoj 15. jula 2013. godine,donijela je
ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJUDODATNOG SPORAZUMA O FINANSIRANJU 2 OD 29.NOVEMBRA 2012. GODINE NA SPORAZUM OFINANSIRANJU I PROJEKTU OD 12. OKTOBRA 2009.GODINE IZME
Đ
U KfW, FRANKFURT NA MAJNI(KfW), I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPAMINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH(PRIMALAC), KAO I REPUBLIKE SRPSKE, KOJUZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA (RS), I GRADABANJE LUKE (AGENCIJA ZA IZVRŠENJEPROJEKTA), NA IZNOS DO 1.470.000,00 EURA -GRADSKI VODOVODNI I KANALIZACIONI SISTEM UBANJOJ LUCI, KOMPONENTA 1 -VODOSNABDIJEVANJE I KOMPONENTA 2 - SISTEMIKANALIZACIJE (PROJEKAT)
I.Daje se saglasnost za ratifikaciju Dodatnog sporazuma ofinansiranju 2 od 29. novembra 2012. godine na Sporazum ofinansiranju i projektu od 12. oktobra 2009. godine izme
đ
uKfW, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, kojuzastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH (primalac), kao iRepublike Srpske, koju zastupa Ministarstvo finansija (RS), iGrada Banje Luke (Agencija za izvršenje projekta), na iznos do1.470.000,00 eura - Gradski vodovodni i kanalizacioni sistem uBanjoj Luci, Komponenta 1 - Vodosnabdijevanje i Komponenta2 - Sistemi kanalizacije (Projekat).II.Odluka
ć
e biti objavljena u "Službenom glasniku BiH -Me
đ
unarodni ugovori".Broj 01,02-05-2-582/1315. jula 2013. godineSarajevoPredsjedavaju
ć
iPredstavni
č
kog domaParlamentarne skupštine BiHDr.
Denis Be
ć
irovi
ć
, s. r.Predsjedavaju
ć
iDoma narodaParlamentarne skupštine BiHMr.
Ognjen Tadi
ć
, s. r. Temeljem
č
lanka IV.4.d) Ustava Bosne i Hercegovine,Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 49. sjedniciZastupni
č
kog doma, održanoj 6. lipnja i 8. srpnja 2013. godine,i na 30. sjednici Doma naroda, održanoj 15. srpnja 2013.godine, donijela je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA RATIFICIRANJEDODATNOG SPORAZUMA O FINANCIRANJU 2 OD 29.STUDENOG 2012. GODINE NA SPORAZUM OFINANCIRANJU I PROJEKTU OD 12. LISTOPADA2009. GODINE IZME
Đ
U KfW, FRANKFURT AM MEIN("KFW") I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPAMINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA BiH("PRIMATELJ") KAO I REPUBLIKE SRPSKE KOJUZASTUPA MINISTARSTVO FINANCIJA ("RS") IGRADA BANJA LUKE ("AGENCIJA ZA IZVRŠENJEPROJEKTA"), NA IZNOS DO EUR 1.470.000,00 -GRADSKI VODOOPSKRBNI I KANALIZACIJSKISUSTAV U BANJOJ LUCI, KOMPONENETA 1:"VODOOPSKRBA" I KOMPONENTA 2: "SUSTAVIKANALIZACIJE" ("PROJEKT")
I.Daje se suglasnost za ratificiranje Dodatnog sporazuma ofinanciranju 2 od 29. studenog 2012. godine na Sporazum ofinanciranju i projektu od 12. listopada 2009. godine izme
đ
uKfW, Frankfurt am Mein ("KfW") i Bosne i Hercegovine, kojuzastupa Ministarstvo financija i trezora BiH ("Primatelj") kao iRepublike Srpske koju zastupa Ministarstvo financija ("RS") iGrada Banja Luke ("Agencija za izvršenje projekta"), na iznosdo EUR 1.470.000,00 -Gradski vodoopskrbni i kanalizacijskisustav u Banjoj Luci, Komponeneta 1: "Vodoopskrba" iKomponenta 2: "Sustavi kanalizacije" ("Projekt").II.Odluka se objavljuje u "Službenom glasniku BiH -Me
đ
unarodni ugovori".Broj 01,02-05-2-582/1315. srpnja 2013. godineSarajevoPredsjedateljZastupni
č
kog domaParlamentarne skupštine BiHDr.
Denis Be
ć
irovi
ć
, v. r.PredsjedateljDoma narodaParlamentarne skupštine BiHMr.
Ognjen Tadi
ć
, v. r. 
На
 
основу
 
члана
IV 4.
д
)
Устава
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
,
Парламентарна
 
скупштина
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
,
на
49.
сједници
 
Представничког
 
дома
,
одржаној
6.
 јуна
 
и
8.
 јула
 2013.
године
,
и
 
на
30.
сједници
 
Дома
 
народа
,
одржаној
15.
 јула
2013.
године
,
донијела
 
 је
 
ОДЛУКУ
 
О
 
ДАВАЊУ
 
САГЛАСНОСТИ
 
ЗА
 
РАТИФИКАЦИЈУ
 
ДОДАТНОГ
 
СПОРАЗУМА
 
О
 
ФИНАНСИРАЊУ
2
ОД
 29.
НОВЕМБРА
2012.
НА
 
СПОРАЗУМ
 
О
 
ФИНАНСИРАЊУ
 
И
 
ПРОЈЕКТУ
 
ОД
12.
ОКТОБРА
 2009.
ИЗМЕЂУ
 
К
fW,
ФРАНКФУРТ
 
НА
 
МАЈНИ
(
К
fW)
И
 
БОСНЕ
 
И
 
ХЕРЦЕГОВИНЕ
,
КОЈУ
 
ЗАСТУПА
 
МИНИСТАРСТВО
 
ФИНАНСИЈА
 
И
 
ТРЕЗОРА
 
БиХ
 (
ПРИМАЛАЦ
),
КАО
 
И
 
РЕПУБЛИКЕ
 
СРПСКЕ
 
КОЈУ
 
ЗАСТУПА
 
МИНИСТАРСТВО
 
ФИНАНСИЈА
(
РС
)
И
 
ГРАДА
 
БАЊЕ
 
ЛУКЕ
(
АГЕНЦИЈА
 
ЗА
 
ИЗВРШЕЊЕ
 
ПРОЈЕКТА
),
НА
 
ИЗНОС
 
ДО
1.470.000,00
ЕВРА
-
ГРАДСКИ
 
ВОДОВОДНИ
 
И
 
КАНАЛИЗАЦИОНИ
 
СИСТЕМ
 
У
 
БАЊОЈ
 
ЛУЦИ
,
КОМПОНЕНЕТА
1:
ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ
 
И
 
КОМПОНЕНТА
2:
СИСТЕМИ
 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ
(
ПРОЈЕКАТ
)
I.
Даје
 
се
 
сагласност
 
за
 
 ратификацију
 
Додатног
 
споразума
 
о
 
финансирању
2
од
29.
новембра
2012.
на
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->