Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
110. - 8

110. - 8

Ratings: (0)|Views: 18 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Aug 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2014

pdf

text

original

 
Prijedlog
zaklju
čka
 
 Na
 
temelju
 
članka
 
31.
 
stavka
 
3.
 
Zakona
 
o
 
Vladi
 
Republike
 
Hrvatske
 
(Narodne
 
novine,
 
 br.
 
150/11),
 
Vlada
 
Republike
 
Hrvatske
 
 je
 
na
 
sjednici
 
održanoj
 
srpnja
 
2013.
 
godine
 
donijela
 
ZAKLJUČAK 
 
Prihva
ća
 
se
 
Godišnje
 
izvješće
 
Ureda
 
za
 
sprječavanje
 
 pranja
 
novca
 
za
 
2012.
 
godinu,
 
u
 
tekstu
 
koji
 
 je
 
Vladi
 
Republike
 
Hrvatske
 
dostavilo
 
Ministarstvo
 
financija,
 
aktom
 
klase:
 
470-00/13-005/1
 
urbroja:
 
513-08-02-1/001-13-07
 
,
 
od
 
19.
 
srpnja
 
2013.
 
godine.
 
Klasa:
 
Urbroj:
 
Zagreb,
 
.
 
srpnja
 
2013.
 
PREDSJEDNIK 
 
VLADE
 
Zoran
 
Milanović
 
 
REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO FINANCIJAURED ZA
SPRJE
ČAVANJE
 
PRANJA
 
NOVCA
 
FINANCIJSKO
 
-
 
OBAVJEŠTAJNA
 
JEDINICA
 
GODIŠNJE
 
IZVJEŠ
ĆE
 
O
 
RADU
 
UREDA
 
ZA
 
2012.
 
GODINU
 
Zagreb,
 
lipanj
 
2013.
 
 
SADRŽAJ
 
POJMOVNIK
 
4
 
UVOD
 
5
 
I.
 
SUSTAV
 
SPRJEČAVANJA
 
PRANJA
 
NOVCA
 
I
 
FINANCIRANJA
 
TERORIZMA
 
U
 
RH
 
7
 
1.1.
 
Tijela
 
prevencije
 
8
 
1.2.
 
Tijela
 
nadzora
 
8
 
1.3.
 
Ured
 
za
 
sprje
čavanje
 
pranja
 
novca
 
9
 
1.4.
 
Tijela
 
kaznenog
 
progona
 
9
 
1.5.
 
Pravosuđe
 
9
 
II.
 
ULOGA
 
UREDA
 
KAO
FINANCIJSKO-OBAVJEŠTAJNE
JEDINICE
11
2.1.
Model (tip) ustrojstva Ureda kao financijsko-obavještajne jedinice 11
2.1.1.
Financijsko obavještajne jedinice prema modelu ustrojstvene lokacije 112.1.2. 
Međunarodni
 
monetarni
 
fond
 
(MMF):
 
procjena
 
zakonskog,
 
institucionalnog
 
i
 
nadzorničkog
 
aspekta
 
sprječavanja
 
pn/ft
 
u
 
RH
 
12
 
III.
 
ZAKON
 
O
 
SPRJEČAVANJU
 
PRANJA
 
NOVCA
 
I
 
FINANCIRANJA
 
TERORIZMA
 
13
 
3.1.
 
Preventivni
 
karakter 
 
i
 
opseg
 
Zakona
 
14
 
3.2.
 
Obveznici
 
provedbe
 
mjera
 
15
 
3.3.
Obavješ
ćivanje
 
Ureda
 
o
 
transakcijama
 
16
 
IV.
 
ZADAĆE
 
I
 
 NADLEŽNOSTI
 
UREDA 
 
18
 
4.1.
 
Uloga
 
Ureda
 
kao
 
financijsko
 
-
 
obavještajne
 
 jedinice
 
19
 
4.2.
 
 Analitko-obavjtajni
 
rad
 
Ureda
 
19
 
4.3.
 
Zaštita
 
informacija:
 
međunarodni
 
standardi
 
o
 
zaštiti
 
i
 
čuvanju
 
podataka
 
19
 
4.4.
 
Unutarnji
 
integritet
 
Ureda
 
20
 
4.5.
 
Organizacija
 
rada
 
i
 
postupanja
 
Ureda
 
20
 
4.6.
 
Organizacijska
 
shema
 
Ureda
 
21
 
V.
 
KLJUČNI
 
POKAZATELJI
 
O
 
RADU
 
UREDA
 
U
 
2012.
 
GODINI
 
22
 
5.1.
 
Ključni
 
pokazatelji
 
o
 
radu
 
Ureda
 
23
 
5.2.
 
Slučajevi
 
dostavljeni
 
od
 
strane
 
Ureda
 
nadležnim
 
tijelima
 
23
 
5.3.
 
 Analitko-obavjtajni
 
rad
 
Ureda:
 
primjena
 
specifičnih
 
mjera
 
24
 
5.4.
 
Slučajevi
 
koruptivnog
 
karaktera
 
povezani
 
s
 
pranjem
 
novca
 
25
 
5.5.
 
 Administrativni
 
nadzor 
 
obveznika
 
od
 
strane
 
Ureda
 
26
 
5.6.
 
Druge
 
aktivnosti
 
Ureda
 
27
 
5.7.
 
 Aktivnosti
 
Ureda
 
u
 
provedbi
 
Strategije
 
suzbijanja
 
korupcije
 
29
 
5.8.
 
 Aktivnosti
 
Ureda
 
u
 
suzbijanju
 
financiranja
 
terorizma
 
u
 
2012.
 
godini
 
31
 
5.9.
 
Obavješćivanje
 
Europske
 
komisije
 
o
 
provedbi
 
 Akcijskog
 
plana
 
za
 
SPNFT
 
32
 
VI.
 
ME
 ĐUINSTITUCIONALNA
 
SURADNJA
 
UREDA
 
33
 
6.1.
 
fVleđuinstitucionalna
 
operativna
 
suradnja
 
34
 
6.2.
 
Razmjena
 
informacija
 
između
 
Ureda
 
i
 
MUP-a
 
putem
 
sigurnog
 
sustava
 
komunikacije.....
 
35
 
6.3.
 
Međuinstitucionalna
 
radna
 
skupina
 
za
 
sprječavanje
 
pranja
 
novca
 
i
 
financiranje
 
terorizma
 
(MIRS)
 
36
 
6.4.
 
 Akcijski
 
plan
 
za
 
borbu
 
protiv
 
pranja
 
novca
 
i
 
financiranja
 
terorizma
 
36
 
6.5.
 
Stalna
 
koordinacijska
 
skupina
 
za
 
praćenje
 
provedbe
 
međunarodnih
 
mjera
 
ograničavanja
 
37
 
6.6.
 
Radna
 
skupina
 
za
 
proliferaciju
 
37
 
6.7.
 
 AFCOS
mreža 376.8. ILECUS 37

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->