Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
E Info Intensiv SubIII

E Info Intensiv SubIII

Ratings: (0)|Views: 665 |Likes:
Published by ana_maria_2008

More info:

Published by: ana_maria_2008 on Jun 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Tineretului – Centrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare înÎnv
ăţă
mântul PreuniversitarINFORMATIC
Ă
, limbajul C/C++ Subiectul IIISpecializarea Matematic
ă
-informatic
ă
intensiv informatic
ă
 
Subiectul III (30 de puncte)Pentru itemul 1, scrie
ţ
i pe foaia de examen litera corespunz
ă
toare r
ă
spunsului corect.1.
Utilizând metoda backtracking se genereaz
ă
în ordine lexicografic
ă
cuvintele de câte patrulitere din mul
ţ
imea
 A={a,b,c,d,e}
, cuvinte care nu con
ţ
in dou
ă
vocale al
ă
turate. Primeleopt cuvinte generate sunt, în ordine:
abab
,
abac
,
abad
,
abba
,
abbb
,
abbc
,
abbd
,
abbe
.Câte dintre cuvintele generate încep cu litera
 b
 
ş
i se termin
ă
cu litera
e
?
(4p.)
 
a.
9
 
b.
15
 
c.
12
 
d.
20
 
Scrie
ţ
i pe foaia de examen r
ă
spunsul pentru fiecare dintre cerin
ţ
ele urm
ă
toare.
Pentru defini
ţ
ia de mai jos a subprogramului
f
, ce se afi
ş
eaz
ă
ca urmare a apelului
f(121,1);
?
(6p.)
 
2.
//C
void f(long n, int i){ if(n!=0)if(n%3>0){ printf("%d",i); f(n/3,i+1); }}
 
//C++
void f(long n, int i){ if(n!=0)if(n%3>0){ cout<<i; f(n/3,i+1); }}
 3.
Fisierul text
 bac.txt
con
ţ
ine, pe o singur
ă
linie, cel mult
1000
de numere naturale nenulecu cel mult
4
cifre fiecare, numerele fiind separate prin câte un spa
ţ
iu. Scrie
ţ
i un program
C/C++
care cite
ş
te de la tastatur
ă
un num
ă
r natural nenul
n
(
n
999
)
ş
i numerele din fi
ş
ierul
 bac.txt
 
ş
i care afi
ş
eaz
ă
pe ecran, separate prin câte un spa
ţ
iu, toate numerele din fi
ş
iercare sunt divizibile cu
n
. Dac
ă
fi
ş
ierul nu con
ţ
ine niciun astfel de num
ă
r, atunci se va afi
ş
ape ecran mesajul
 NU EXISTA 
.
Exemplu:
dac
ă
fi
ş
ierul
 bac.txt
con
ţ
ine numerele:
3 10040 70 25 5 80 6 3798
,pentru
n=10
atunci pe ecran se va afi
ş
a:
100 40 70 80
(10p.)
 
4.
Subprogramul
sub,
cu trei parametri, prime
ş
te prin intermediul parametrului: –
v
un tablou unidimensional cu cel mult
100
de componente ce memoreaz
ă
numere întregi cu cel mult
4
cifre –
n
un num
ă
r natural nenul mai mic sau egal cu
 
100
ce reprezint
ă
num
ă
rul efectiv decomponente ale tabloului primit prin intermediul parametrului
v
  –
a
un num
ă
r întreg cu cel mult
4
cifreSubprogramul
sub
returneaz
ă
num
ă
rul componentelor tabloului primit prin intermediulparametrului
v
ale c
ă
ror valori sunt strict mai mici decât valoarea parametrului
a
.
Exemplu
: pentru valorile
n=5
,
v=(1,21,9,21,403)
,
a=20
ale parametrilor, în urmaapelului, subprogramului
sub
va returna valoarea
2
.
 a)
Scrie
ţ
i defini
ţ
ia complet
ă
a subprogramului
sub
.
 
(4p.) 
 b)
S
ă
se scrie un program
C/C++
care s
ă
citeasc
ă
de la tastatur
ă
un num
ă
r natural nenul
n
(
n
 ≤
100
)
 
ş
i
n
 
numere întregi, fiecare având cel mult
4
cifre,
ş
i care, folosind apeluri utile alesubprogramului
sub,
s
ă
afi
ş
eze pe ecran mesajul
DA 
dac
ă
oricare dou
ă
numere dintre cele
n
numere întregi citite sunt distincte dou
ă
câte dou
ă
, sau mesajul
 NU
 în caz contrar.
Exemplu:
pentru
n=6
 
ş
i cele
n
numere citite de la tastatur
ă
:
47 183 69 8 134 -56
se va afi
ş
a pe ecran mesajul
DA 
(6p.)
 
1
www.bacalaureat2008.infoTot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Tineretului – Centrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare înÎnv
ăţă
mântul PreuniversitarINFORMATIC
Ă
, limbajul C/C++ Subiectul IIISpecializarea Matematic
ă
-informatic
ă
intensiv informatic
ă
 
Subiectul III (30 de puncte)Pentru itemul 1, scrie
ţ
i pe foaia de examen litera corespunz
ă
toare r
ă
spunsului corect.1.
Utilizând metoda backtracking se genereaz
ă
în ordine lexicografic
ă
cuvintele de câte patrulitere din mul
ţ
imea
 A={a,b,c,d,e}
, cuvinte care nu con
ţ
in dou
ă
vocale al
ă
turate. Primeleopt cuvinte generate sunt, în ordine:
abab
,
abac
,
abad
,
abba
,
abbb
,
abbc
,
abbd
,
abbe
.Care este ultimul cuvânt generat?
(4p.)
 
a.
edcb
b.
eeee
 
c.
edde
 
d.
eded
Scrie
ţ
i pe foaia de examen r
ă
spunsul pentru fiecare dintre cerin
ţ
ele urm
ă
toare.2.
Pentru defini
ţ
ia de mai jos a subprogramului
f
, ce se afi
ş
eaz
ă
ca urmare a apelului
f(12345);
?
(6p.)
 
//Cvoid f(long n){ printf("%d",n%10);if(n!=0){ f(n/100); printf("%d",n%10); }}
 
//C++void f(long n){ cout<<n%10;if(n!=0){ f(n/100); cout<<n%10;}}
 3.
Fi
ş
ierului text
 NR.TXT
con
ţ
ine pe o singur
ă
linie, separate prin câte un singur spa
ţ
iu, celmult
100
de numere
 întregi
, fiecare num
ă
r având cel mult
4
cifre. Scrie
ţ
i un program
C/C++
 care cite
ş
te numerele din fi
ş
ierul
 NR.TXT
 
ş
i afi
ş
eaz
ă
pe ecran, separate prin câte un spa
ţ
iu, în ordine cresc
ă
toare, toate numerele
naturale nenule
din fi
ş
ier. Dac
ă
nu exist
ă
astfel denumere se va afi
ş
a pe ecran mesajul
 NU EXISTA 
.
Exemplu:
dac
ă
fi
ş
ierul
 bac.txt
con
ţ
ine numerele: -
3 -10 0 7 -5 7 51 -800 63798
, atunci pe ecran se va afi
ş
a:
6 7 7 51 3798
(10p.)4.
Un num
ă
r
n
se nume
ş
te
extraprim 
dac
ă
atât el cât
ş
i orice num
ă
r ob
ţ
inut prin permutareacifrelor lui
n
sunt numere prime. De exemplu, num
ă
rul
113
este un num
ă
r
extraprim 
 deoarece
113, 311, 131
sunt numere prime.
a)
Scrie
ţ
i defini
ţ
ia complet
ă
a unui subprogram
f
, cu un parametru, subprogram care:- prime
ş
te prin intermediul parametrului
a
un num
ă
r natural cu cel mult
3
cifre (
a>1
)- returneaz
ă
suma exponen
ţ
ilor divizorilor primi din descompunerea în factori primi a valoriiparametrului
a.
 
Exemplu:
pentru
a=90
subprogramul va returna valoarea
4
, deoarece
a=2*3
2
*5
 
ş
i
1+2+1=4
.
(4p.)b)
Scrie
ţ
i un programul
C/C++
care cite
ş
te de la tastatur
ă
un num
ă
r natural
n
,
2
 ≤
n
 ≤
999
,
ş
icare determin
ă
 
ş
i afi
ş
eaz
ă
pe ecran, folosind apeluri utile ale subprogramului
f
, mesajul
DA 
 dac
ă
 
n
este un num
ă
r
extraprim 
, altfel va afi
ş
a mesajul
 NU
.
(6p.)
 
2
www.bacalaureat2008.infoTot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008
 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Tineretului – Centrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare înÎnv
ăţă
mântul PreuniversitarINFORMATIC
Ă
, limbajul C/C++ Subiectul IIISpecializarea Matematic
ă
-informatic
ă
intensiv informatic
ă
 
Subiectul III (30 de puncte)Pentru itemul 1, scrie
ţ
i pe foaia de examen litera corespunz
ă
toare r
ă
spunsului corect.1.
Utilizând metoda backtracking se genereaz
ă
în ordine lexicografic
ă
cuvintele de câte patrulitere din mul
ţ
imea
 A={a,b,c,d,e}
, cuvinte care nu con
ţ
in dou
ă
vocale al
ă
turate. Primeleopt cuvinte generate sunt, în ordine:
abab
,
abac
,
abad
,
abba
,
abbb
,
abbc
,
abbd
,
abbe
.Care este penultimul cuvânt generat?
(4p.)
 
a.
edec
b.
eded
 
c.
edde
 
d.
edcb
 
Scrie
ţ
i pe foaia de examen r
ă
spunsul pentru fiecare dintre cerin
ţ
ele urm
ă
toare.2.
Pentru defini
ţ
ia al
ă
turat
ă
asubprogramului
f
, ce se afi
ş
eaz
ă
caurmare a apelului
f(26);
?
(6p.)
 
void f (int x){if(x>0)if(x%4==0){ cout<<’x’; | printf(”%c”,’x’);f(x-1); }else{ f(x/3);cout<<’y’; | printf(”%c”,’y’);}}
3.
Fi
ş
ierului text
 NR.TXT
con
ţ
ine pe o singur
ă
linie, separate prin câte un singur spa
ţ
iu, celmult
100
de numere naturale, fiecare num
ă
r având cel mult
4
cifre. Scrie
ţ
i un program
C/C++
care cite
ş
te toate numerele din fi
ş
ierul
 NR.TXT
 
ş
i afi
ş
eaz
ă
pe ecran, separate princâte un spa
ţ
iu, în ordine cresc
ă
toare, toate numerele din fi
ş
ier care au cel pu
ţ
in
3
cifre.Dac
ă
fi
ş
ierul nu con
ţ
ine astfel de numere se va afi
ş
a pe ecran mesajul
 NU EXISTA 
.
 
(10p.)
 
4.
Subprogramul
cif
, cu doi parametri, prime
ş
te prin intermediul parametrului
a
 
un num
ă
rnatural cu cel mult
8
cifre
ş
i prin intermediul parametrului
 b
 
o cifr
ă
; subprogramul returneaz
ă
 num
ă
rul de apari
ţ
ii ale cifrei
 b
 
 în scrierea num
ă
rului
a
.
Exemplu
: pentru
a=125854
 
ş
i
 b=5
, subprogramul va returna valoarea
2
.
 a)
Scrie
ţ
i defini
ţ
ia complet
ă
a subprogramului
cif
.
(4p.)b)
Scrie
ţ
i un program
C/C++
care cite
ş
te de la tastatur
ă
un num
ă
r natural
n
cu
exact
 
8
cifre
ş
i care determin
ă
 
ş
i afi
ş
eaz
ă
pe ecran, folosind apeluri utile ale subprogramului
cif
, cel maimare num
ă
r palindrom ce poate fi ob
ţ
inut prin rearanjarea tuturor cifrelor num
ă
rului
n
. Dac
ă
 nu se poate ob
ţ
ine un palindrom din toate cifrele num
ă
rului
n
, programul va afi
ş
a pe ecrannum
ă
rul
0
. Un num
ă
r natural este palindrom dac
ă
este egal cu num
ă
rul ob
ţ
inut prin scriereacifrelor sale în ordine invers
ă
.
Exemplu:
dac
ă
 
n=21523531
atunci se va afi
ş
a pe ecran num
ă
rul
53211235
, iar dac
ă
 
n=12272351
atunci se va afi
ş
a pe ecran num
ă
rul
0
.
(6p.) 
3
www.bacalaureat2008.infoTot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bosslucian liked this
Real Madrid liked this
Rareş Secară liked this
Paula Scheuleac liked this
Olena Stoica liked this
Miruna Mirunaa liked this
gefinna liked this
bulgarash93 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->