Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Proiect Interdisciplinar - clasa pregatitoare

Proiect Interdisciplinar - clasa pregatitoare

Ratings:
(0)
|Views: 1,279|Likes:
Published by badiuclaudia
Proiect interdisciplinar realizat pentru clasa preagtitoare cu tematica de Craciun;
Proiect interdisciplinar realizat pentru clasa preagtitoare cu tematica de Craciun;

More info:

Categories:Topics
Published by: badiuclaudia on Aug 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2014

pdf

text

original

 
Ȋ
nv. Badiu Claudia
PROIECT INTERDISCIPLINAR DE TIP CONSTRUCTIVTEMA:
 
 Sărbă
toarea 
Crăciunul 
ui 
… pe note muzicale
 
ARGUMENTUL:
 
Copiii clasei pregătitoare (vȃrsta 6 ani), sunt foarte încȃntaţi de povești, de basme
,
de orice structură narativă cu fir epic simplu, ușor de urmărit, dar care săascundă în ţesătura ei detalii care să le solicite atenţia, imaginaţia ș
i creativitatea, detalii care,
dacă sunt descifrate cu atenţ
ie vor genera mesajul moralizator, sau ideea d
in care avem cu toţii ce
în
văţa. Ȋn acelaș
i timp elevii ma
nifestă o bucurie exuberantă atunci cȃnd audiază muzică clasică
-
 potrivită vȃ
rst
ei lor. Bucuria care li se citește în ochi atunci cȃnd sunt lăsaţi să coloreze în timpce ascultă muzică sau daca li
se citesc ba
sme pe un fond muzical, sau dacă sunt încurajaţi să semiște liber pe muzica audiată, nu poate fi comparată cu nimic. La această vȃrstă, muzica potrivită, trezește în copiii un vȃrtej î
ntreg de sentimente,
imagini, idei, pe care sunt nerăbdător 
i
să le exprime. Ȋn același timp, muzica îi face atenţ
i, grijulii cu c
ei din jurul lor. Muzica clasică potrivită pentru vȃrsta lor și bine aleasă reușește aducă în faţă sentimente pozitive,
nduri bune, idei
interesante. Atunci cȃ
nd basmele, lumea imag
inarului epic se împleteș
te firesc cuuniversul armoniilor clasice
, rezultatul este unul minunat și se citește atȃt în ochii copiilor, înzȃmbetul lor cȃt și în felul lor de a fi ș
i de a se comporta.
DISCIPLINE:
 
Comunicare î
n limba romȃnă
 
 
Muzică și miș
care
 
Matematică ș
i explorarea mediului
 
Educaţ
ie pentru societate
 
Arte vizuale ș
i lucru manual
 
De
zvoltare personală
 
STRUCTURA PROIECTULUI:
Competenţe ale învăţă
rii integrate:CLR:
 
1.1. Sesizarea semnificaţ
iei globale a unui mesaj scurt,
pe teme familiar, rostit clar ș
irar;
 
1.2. Recunoaș
terea unor detalii dintr-
un mesaj scurt rostit clar ș
i rar;
 
1.4. Identificarea silabelor și a sunetului iniţial și final î 
n cuvinte clar articulate;
 
1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, î 
ncontexte de comunicare cunoscute;
 
Ȋ
nv. Badiu Claudia
 
2.1. Articularea de enunţuri folosind accentul și intonaţia corespunzătoare intenţ
ieide comunicare;MM:
 
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelȃ
nd la diverse forme deexprimare;MEM:
 
1.3. Sesizarea magnitudinii unui numar în concentrul 0-
10, folosind poziţ
ionarea peaxa numerelor;
 
3.2. Manifestarea curiozităţ
ii pentru observarea unor fenomene/procese/structurirepetitive simple din mediul apropiat, în sco
pul identificării unor
 
regularităţ
i;
 
5.1. Sortarea/clasificarea pe baza unui criteriu dat;ES:
 
2.1. Recunoaș
terea unor deprinderi de comportament moral-civic la grupurile de
apartenenţă
;
 
3.2.Participarea la acţiunile grupului de apartenenţă
, dovedind disponibilitate;AVLM
 
1.3.
Manifestarea curiozităţii faţă
de explorarea de mesaje artistice simple,exprimate vizual;
 
2.2. Manifestarea liberă a ideilor și trăirilor personale, apelȃ
nd la forme simple deexprimare specifice artelor;
 
2.6. Participarea la activităţi adaptate nivelului
 
de vȃrstă, în care se asociază,elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbal, kinestezică
;DP
 
2.1. Recunoașterea emoţiilor de bază raportate la experienţele de viaţă tră
ite;
 
2.2. Identificarea ș
i aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea
școlară
;
Cunoștinţ
e:
 
 
Aspecte caracteristice anotimpului iarna;
 
Formare de mulţimi după
un criteriu dat;
 
Elemente specifice sărbatorii Cră
ciunului;
 
Identificarea tradiţ
i
ilor, obiceiurilor specifice Cră
ciunului;
 
Modalitatea de exprimare prin
cuvinte a bucuriei Cră
ciunului;
 
Felul în care muzica transmit
e sentimente, idei, imagini, stă
ri;
 
Exprimarea prin desen, mișcare liberă, dans a stă
rilo
r/sentimentelor produse de audiţ
iimuzicale;
Capacităţ
i instrumentale:
 
 
Colectarea de date, de informa
ţii şi impresii, împărtăşirea acestora în grup organizat;
 
 
Observarea relaţiilor de cauzalitate din mediul înconjurător;
 
 
Înţelegerea mesajului oral şi a unor fenomene naturale
în context global;
 
Ȋ
nv. Badiu Claudia
 
Sortarea şi clasificarea pe baza unor criterii date;
 
 
Dramatizarea unei secvenţe din acţiunile la care au participat;
 
 
Realizarea unor lucrări prin care să să se asocieze elemente de exprimare plastică;
 
 
Utilizarea diferitelor materiale (hârtie albă/colorată, acuarele, plastilină) pentru
redarea unor idei, s
entimente, stări produse de muzica ascultată
;
Atitudini ș
i valori:
 
Interes pentru operele marelui compozitor de origine rus
ă
P.I. Ceaikovski;
 
Interes pentru operele literare prezentate în cadrul proiectului;
 
Dezvoltarea curiozit
ăţ
ii
ș
i a respectului fa
ţă
de muzica clasic
ă
 
ș
i fa
ţă
de balet, ca form
ă
deexprimare;
 
Grija fa
ţă
de propria persoan
ă
 
ș
i fa
ţă
de cei din jurul nostru;
 
Cultivarea sensibilit
ăţ
ii;
 
Interes pentru împletirea mai multor domenii artistice (muzic
ă
, poveste, dans, pictur 
ă
);
 
Dezvoltarea curiozit
ăţ
ii fa
ţă
de diferite forme ale manifest
ă
rii artistice;
Planificarea timpului:
1 s
ă
 pt
ă
m
ȃ
n
ă
;
Resurse:
 
materiale: c
ă
ţ
i cu pove
ș
ti, plan
ș
e-suport, CD-player, foi albe de h
ȃ
rtie, h
ȃ
rtie colorat
ă
,culori, carioca, acuarele, papu
ș
i pentru deget, videoproiector, video balet, fe
ţ
e careexprim
ă
emo
ţ
ii, carton A2, imagini decupate, foarfec
ă
, lipici, CD
 – 
muzic
ă
clasic
ă
 
 – 
Piotr Ilici Ceaikovski,
Sp 
ă
r
ă
torul de nuci 
: 1.
Uvertura miniatural 
ă
, 2.
 Mar 
 ș
, 3.
 Dansul Z 
ȃ
nei Dulciurilor 
, 4.
 Dansul dovlecilor 
, 5.
Valsul florilor 
; Text:
Sp
ă
rgatorul de nuci
de E.T.A.Hoffmann;
 
 
 procedurale:
 
de comunicare: povestirea, descrierea, conversa
ţ
ia euristic
ă
, brainstormingul;
 
de explorare direct
ă
: observa
ţ
ia;
 
de ac
ţ
iune propriu-zis
ă
: jocul de rol, lucrarea practic
ă
, dramatizarea,activitate de crea
ţ
ie;
 
forme de organizare: organizare frontal
ă
, în perechi, pe grupe, individual
ă
;
 
umane: înv
ăţă
toarea, elevii, p
ă
rin
ţ
ii, profesoara de balet;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->