Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bazele Contabilitatii 1 SI 2 CORECTE

Bazele Contabilitatii 1 SI 2 CORECTE

Ratings: (0)|Views: 1,430 |Likes:
Published by teo4all

More info:

Published by: teo4all on Jun 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2010

pdf

text

original

 
Contabilitate (baze) MK_P1
PARTEA 1
Cicilia Ionescu
 
TRUE/FALSE
 
1. Cheltuielile in avans reprezinta valori care asigura alocarea asupra fiecarui exercitiu financiar atata cheltuielilor proprii cat si a celor care nu-i sunt proprii.
 
ANS: F
 
2. Sursele de finantare proprii exprima fondurile sau capitalurile furnizate de terti, pentru care unitateapatrimoniala trebuie sa restituie un echivalent valoric sau sa acorde o prestatie ANS: F
 
3. Efectele de platit reprezinta obligatiile datorate de societatile din cadrul grupului in relatiile dedecontare ale societatii-mama cu filialele sale ANS: F
 
4. In cadrul intreprinderii X are loc urmatoarea operatie:
Se primeste un credit bancar pe termen lung in valoare de 10.000 u.m.
Operatia produce modificaripatrimoniale de tipul:A + x = P + x ANS: T
 
5. Formulele contabile de stornare in rosu sunt acele formule contabile ce se intocmesc pentruinregistrarea operatiilor economice care au loc in mod obisnuit, curent, in cadrul intreprinderii ANS: F
 
6. Cu ajutorul bilantului se realizeaza dubla inregistrare a operatiilor
 
ANS: F
 
7. Principiul costului istoric consta in evaluarea elementelor patrimoniale la costul de origine sau deintrare stabilit pe baza documentelor justificative ANS: T
 
8. Costul istoric nu reflect
ă valoarea reala a elementelor patrimoniale la data intrarii lor in gestiuneaintreprinderii.
 
ANS: F
 
9. Principiul prudentei impune estimarea cu precautie a elementelor patrimoniale, astfel incat sa seprevina subevaluarea activelor si a veniturilor, respectiv, supraevaluarea pasivelor si a cheltuielilor.
 
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008For Evaluation Only.
 
ANS: F
 
10.Valoarea atribuita bunurilor intrate in patrimoniu prin aport în natura, obtinute cu titlu gratuit sau prindonaie se numeste valoare de utilitate ANS: T
 
11. Valoarea atribuita bunurilor cumparate se numeste cost de inlocuire ANS: F
 
12. Creantele si datoriile se evaluează la valoarea nominala, egala cu suma de lichiditati sau echivalente delichiditati ce se vor încasa, respectiv plati, in schimbul lor
 
ANS: T
 
13. Cheltuielile si veniturile nu se evaluează prin asocierea acestora cu elementele de activ si pasiv cu careintra in corespondenta
 
ANS: F
 
14. Valoarea de inventar pentru lichidităile în valută, creane sau datorii exprimate în valută, se stabileşte în funcie de cursul de schimb existent la sfârşitul exerciiului financiar
 
ANS: T
 
15. Valoarea de inventar a disponibilităilor băneşti este egală cu valoarea contabilă de iesire ANS: F
 
16. Pentru elementele patrimoniale de activ, diferenele constatate în plus între valoarea de inventar şivaloarea contabilă se înregistrează în contabilitate ANS: F
 
17. Pentru elementele de pasiv, diferenele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoareacontabilă, nu se înregistrează în contabilitate ANS: T
 
18. Reevaluarea constă în modificarea şi substituirea valorilor de intrare (contabile, la cost istoric) aleelementelor patrimoniale cu valoarea lor actuală (curentă)
 
ANS: T
 
19. Rezervele din reevaluare îşi propagă efectele fie asupra capitalului social, fie asupra disponibilitatilorunităii, conform dispoziiilor legale ANS: F
 
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008For Evaluation Only.
 
20. Debitul şi creditul contului reprezintă denumirile celor două pări opuse ale acestuia ce permitsepararea celor două tipuri de modificări (creşteri şi micşorări), pe care le determină operaiileeconomice şi financiare ce se înregistrează cu ajutorul conturilor.
 
ANS: T
 
21. A debita un cont înseamnă a înregistra o sumă în partea dreapta a contului ANS: F
 
22. Conturile de activ prezinta intotdeauna sold final debitor sau sunt soldate, iar conturile de pasivprezinta intotdeauna sold final creditor sau sunt soldate.
 
ANS: T
 
23.Internationalizarea contabilitatii romanesti este sustinuta de armonizarea sistemului contabil romanesccu elementele referentialului contabil international al Consiliului Comisiei Internationale aStandardelor Contabile,
 IASB.
 
ANS: T
 
24. Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatilor fara valoare economica, apartinand uneipersoane fizice sau juridice, precum i bunurile economice la care acestea se refera
 
ANS: F
 
25. Din punct de vedere contabil, patrimoniul trebuie considerat ca fiind o entitate ce cuprinde elementelemateriale si nemateriale ce pot fi exprimate valoric şi care nu isi pierd individualitatea atunci candalcatuiesc o unitate indivizibilă
 
ANS: F
 
26. Contabilitatea ofera informatii care stau la baza fundamentarii deciziilor referitoare la investitia,finantarea, utilizarea si recuperarea valorilor patrimoniale ANS: T
 
27. In cadrul analizei contabile, aplicarea regulilor de functionare a conturilor are drept scop stabilireaconturilor corespondente in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia analizata.
 
ANS: T
 
28. Dubla inregistrare consta in inregistrarea conconitenta dar cu sume diferite a unei operatii in douaconturi, si anume, in debitul unui cont si in creditul altui cont
 
ANS: F
 
29. Actiunule proprii sunt reprezentate de actiuni cotate si necotate, obligatiuni emise si rascumparate,obligatiuni cotate si necotate achizitionate de intreprindere in vederea obtinerii de venituri financiareintr-un termen scurt
 
ANS: F
 
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Edited by Foxit Reader
 
Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008For Evaluation Only.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dan_Cristea_7 liked this
don_ciumegos_23 liked this
tiberiu22 liked this
tiberiu22 liked this
cristinbc liked this
molesag liked this
dolly07 liked this
hunyade liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->