Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mlijeko&Ja br.2/2009

Mlijeko&Ja br.2/2009

Ratings: (0)|Views: 1,716 |Likes:
Published by hmu@hmu.hr
časopis za edukaciju potrošača mlijeka i mliječnih proizvoda
časopis za edukaciju potrošača mlijeka i mliječnih proizvoda

More info:

Published by: hmu@hmu.hr on Jun 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
GLAVNI POKROVITELJ
broj 2 (6)
1. lipnja 2009.
MEDIJSKI POKROVITELJ
Revija izdana u suRadnji sMinistaRstvoM poljopRivRede, RibaRstvai RuRalnog Razvoja
Hrvatska mljekarska udruga
 
Prof. dr. sc. Jasmina Havranek 
glavna urednica
 Riječ urednice
Dragi naši čitatelji,
T
opli dani čine naš životljepšim, ali u njima uži- vaju i sve naše životinjekoje nam daju mlijeko,koje je bogatije svim onim sa-stojcima što priroda pruža. Ovajbroj posvetili smo mlijeku s hr- vatskih farmi. Naša je proizvod-nja posljednjih godina uznapre-dovala i nadamo se da ćemo seipak svrstati u one europske ze-mlje koje za sebe proizvode po-trebne količine, a onda uvozitimožemo proizvode, kako bismozadovoljili potrebe “raznovrsneponude”.U ovom broju prikazat ćemo vam koliko je znanja potreb-no u proizvodnji mlijeka, koli-ko može biti lijepo “imatiposao” u proizvodnjimlijeka, te kako semože dobro i pristoj-no živjeti od mlijeka.Farme kojeproizvode mlije-ko u Hrvatskoj mogu biti smje-štene uz obalu (ili na otocima- proizvodnja ovčjeg ili kozjegmlijeka), u planinskim ili ravni-čarskim predjelima. Svaka odtih regionalnih zona daje spe-ci čne karakteristike mlijeku, anaravno i proizvodima. Naše jemlijeko sigurno i dobro kontro-lirano, te je područje mljekar-ske industrije (a to uključuje sveod farme do prerade) jedno odnajbolje praćenih, laboratorijskianaliziranih i čuvanih prehram-benih artikala za potrebe potro-šača!Često nam se “objavi” neka-kav ugrozljiv čimbenik u proi-zvodnji hrane. Tada se digne“opća galama”, o tome rasprav-ljaju svi i svatko na svoj način(često i bez elementarnog zna-nja!?!) ali s puno “odlučne hra-brosti” da nas zaštiti. Zato molimpotrošače - vas dragi čitatelji,morate razumjeti da proizvodnjahrane traži dugogodišnje obra-zovanje (raznih struka), studirase pet godina ali je tu i dugo-godišnje cjeloživotno obrazo- vanje koje stavlja u ruke alate -“znati što radim”. Nije dovoljnobiti “netko” pa se upustiti u pro-izvodnju, da, i to je moguće, aliuz uvjet zapošljavanja adekvat-nog osoblja.Mnoge zemlje u svijetu slavi-le su mlijeko kao važnu hranu,a kako su ljetni dani pogodni zato, dogodilo se da su se sa svo- jim “feštama” nekako vrtili oko 1.lipnja. FAO (Food and Agricultu-ral Organization - Organizacijaza hranu i poljoprivredu) odluči-la je taj dan proglasiti Svjetskimdanom mlijeka! Bit će to prilika umnogim zemljama pokazati svo- jim potrošačima što sve mlijekomože. Stoga ćemo u ovom bro- ju dati prilog o tome koliku važ-nost mlijeku daju razne zemlje sraznih strana svijeta i kontinena-ta, slaveći 1. lipnja - Svjetski danmlijeka.E pa sretan vam Svjetski danmlijeka,pozdravlja vas vaša mljekoljupka

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
barrylegenda liked this
mala_iva liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->