Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Krant Van Gouda, 22 Augustus 2013v2

De Krant Van Gouda, 22 Augustus 2013v2

Ratings:
(0)
|Views: 135|Likes:
Published by goudamediagroep
De Krant Van Gouda, 22 Augustus 2013v2
De Krant Van Gouda, 22 Augustus 2013v2

More info:

Published by: goudamediagroep on Aug 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2013

pdf

text

original

 
WEKELIJKS NIEUWS UIT GOUDA, WADDINXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKENVERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS |
69.000
EXEMPLAREN
Jaargang 9 - nummer 34 - 22 augustus 2013
031317
‘Twitteren is informatief en werkt preventiefArtiesten en locaties Rondo Pedale bekendDe Hoog biljart- en bridgecentrum
Zorgpartners sluit vier verzorgingscentra
Zorgpartners Midden-Holland gaat dekomende jaren vier centra sluiten: Moerdregtin Moordrecht, Souburgh in Waddinxveen,Irishof in Gouda (Goverwelle) en Geeresteinin Ouderkerk aan den IJssel. Als gevolg vanhet het huidige overheidsbeleid en de AWBZ-bezuinigingen moet Zorgpartners vanaf 2013 tot 2020 een fors aantal verzorgings-huisplaatsen moeten inleveren (circa 534).Door sluiting van de vier centra vervallen er240 arbeidsplaatsen.
Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat er onder de medewerkers met een vast dienstverband geen gedwongen ontslagen zullen vallen.De bedoeling is dat Moerdregt en Geeresteinvolgend jaar dicht gaan. Irishof en Souburghstaan voor de periode 2016 tot 2018 op denominatie om te worden gesloten. Dat wil vol-gens Humphrey Versloot (voorzitter Raad vanToezicht) die vrijdagmorgen 16 augustus de plannen toelichtte, niet zeggen dat er geen zorgmeer wordt ge boden in Moordrecht, Waddinx-veen en Ouderkerk aan den IJssel. De nadruk komt, zoals de overheid wil, te liggen op eenscheiding van wonen en zorg. De ouderen blij-ven langer zelfstandig wonen en kunnen zelf zorg inkopen. Zorgpartners gaat dan, meer nogdan nu, thuiszorg aanbieden. Zowel verpleeg-kundige, als huishoudelijke zorg.
Lees verder op pagina 5.
Cash trappingOpenlijk geweldOV-chipkaart
Onbekende(n) probeerde(n) vrijdag 16 augus-tus rond 22.30 uur bij een geldautomaat aande Vredebest in Gouda door middel van cashtrapping geld weg te nemen. Dankzij eenalerte pinner bleef het bij een poging.
De man ontdekte dat er met de automaat wasgeknoeid en dat er over de gelduitgiftegleuf een andere klep was gemonteerd. Toen de manverder keek ontdekte hij dat het klepje loskon, erachter zat een biljet van vijftig euro. De politie adviseert iedereen die geen geld krijgtna het pinnen de geldautomaat niet te verlaten.“Neem altijd contact op met het meldnummer van de betreffende bank. Dat nummer staat opde geldautomaat. Blijf bij de automaat staan,terwijl u belt. Vindt u de situatie verdacht?Bel dan de politie via 0900-8844.”
Ouderenvoorlichting van de gemeente Goudaorganiseert op 3 september een gratis infor-matiebijeenkomst over de OV-chipkaart.
Een medewerker van de Nederlandse Spoor-wegen geeft uitleg over reizen met de OV-chipkaart, welke soorten kaarten er zijn, hoede kaart precies werkt en waar deze te koop is.Ook is er ruimte voor het stellen van vragen. Deinformatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdag3 september van 14.00 tot 16.00 uur in de grotezaal van Savelberg (Savelberghof 200, Gouda).De toegang is gratis. Omdat er een beperkt aan-tal plaatsen beschikbaar is, wordt geadviseerd zich van te voren aan te melden via het e-mail-adres ouderenvoorlichting@gouda.nl. Vermeld in de email naam, adres, telefoonnummer enhet aantal personen. Zie voor meer informatieover ouderenvoorlichting op www.gouda.nl/ouderen. De bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door samenwerking met ZorgpartnersMidden-Holland en de Nederlandse Spoor-wegen.Wederom wordt er de Argentijnse Tangogedanst buiten onder de bomen in het hart vanhistorisch Gouda. In de Museumtuin is eengroot terras aanwezig, de toegang is gratis ende muziek wordt verzorgd door gerenommeer-de tango-dj’s uit binnen- en buitenland. Bijstorm en regen wordt het dansfeest verplaatstnaar café de Tapperij op de Markt. De middagduurt van 14.00 tot 17.30 uur. De Museumtuin bevindt zich Achter de Kerk.
 
Tango in de Museumtuin
Het plan van Zorgpartners om vier verzorgingscentra te sluiten, stuit op veel protesten.
KANAAL
GoudaTV & GoudaFM
Midzomermarkt
 Zie pagina 9, 10 en 11
Na de wedstrijd Ajax - Feyenoord ontston-den zondag 18 augustus rond 15.50 uur op hetstation Gouda aan het Stationsplein enkelevechtpartijtjes tussen rivaliserende jongerenin de leeftijd van twintig tot achtentwintig jaar. Daarbij vielen over en weer enkele rakeklappen.
Drie personen in de leeftijd van 24, 26 en28 jaar deden aangifte van het openlijk geweld.Een 23-jarige Hagenaar werd beroofd vanenkele persoonlijke eigendommen. De politieroept getuigen op zich te melden. Iedereenmet informatie die kan helpen bij het opsporenvan de dader(s) kan contact opnemen met derecherche van politiebureau Gouda via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.
Vlindercursus
 Atalanta
Cyclus organiseert zondag 25 augustus insamenwerking met Heemtuin Goudse Houteen vlinderexcursie in het Steinse Groen. Deexcursie begint om 14.00 uur bij de hoofd-ingang van het Steinse Groen aan de Voor-willenseweg, hoek Willenskade. De excursieduurt ongeveer anderhalf uur en is gratis.
De maand augustus is bij goed weer een vlin-dermaand bij uitstek. Verschillende soortenvlinders zoals kleine vos, atalanta, distelvlin-der en dagpauwoog fladderen rond op zoek naar nectar- of waardplanten waar zij hun eitjesafzetten. Het zien van vlinders is afhankelijk van zonnig weer. André van Kleinwee, stede-lijk ecoloog van Cyclus, en Jaap van Dam,Heemtuin Goudse Hout, vertellen zondag over het vlinderbeheer in het Steinse Groen en over de vlindersoorten die tijdens de excursie wor-den waargenomen. Bel voor informatie over deexcursie met André van Kleinwee via (0182)547 500.
 
2
ADVERTENTIE
Nummer 34, 22 augustus 2013Oplage: 69.000 exemplaren
 
3
GEMEENTE / ACTUEEL
Ruim een jaar twittert de Goudse wijkagentCo van den Berg. Wat zijn haar bevindingen?Hoe reageren haar volgers? En wat heet hettot nu toe gebracht?
Sinds mei 2012 is Van den Berg een twitteren-de wijkagent en het bevalt haar goed. “Nadat politie Groningen ermee gestart was, volgdende Goudse wijkagenten vorig jaar. Het is eenmooi en snel instrument om mensen te inor-meren. Dit kan zijn over delicten in hun wijk,maar ook over wegasluitingen en controles. Neem bijvoorbeeld de bommelding deze zomer  bij het station. We hebben veel treinreizigerskunnen inormeren over de laatste stand vanzaken. Wel vindt ze het soms lastig alles korten bondig te vatten in een bericht van 140tekens. “Door deze beperkingen kunnen we bij-voorbeeld niet altijd alle straatnamen volledigvermelden.” Het blijt awegen voor de agen-ten. Wat twitter je wel en wat niet? “Uiteraard gaat het niet ten koste van ons werk. Er is eenofcieel protocol voor, maar je moet vooral je boeren verstand gebruiken”, lacht ze. Een keer ging ze wel de mist in. “We kregen een meldingover een man met een wapen. Dit twitterdenwe als waarschuwing, maar dit bleek achter-a gewoon een man met een paraplu te zijn.Tja, dan had je dit achtera beter niet kunnenmelden. Maar dat is achtera.
Tips
“Als wijkagent multiculturele samenlevingzal ik mijn volgers niet vermoeien met elke bespreking die ik heb gevoerd, maar zodra er een nieuwe ontwikkeling o initiatie is, maak ik dat bekend. Zoals laatst met de ‘Top zestigaanpak’. Het is goed om te laten zien waar weals politie mee bezig zijn. Via Twitter krijgende agenten een gezicht.”
Inbraken
 Naast inormatieve rol heet Twitter volgensVan den Berg ook een preventieve rol. Zoalslaatst bij de inbraken in Bloemendaal. Ditleverde veel tips op en iedereen is alerter opinbrekers in zijn wijk. Tot slot benadrukt Vanden Berg dat voor noodgevallen je altijd 112moet blijven bellen. “Het is een mooi mediumdat goed te combineren is met ons vak. Hetlevert veel inormatie op. De teller staat bij mijnu op 1443 volgers en deze stijgt nog dage-lijks.” Op www.politie.nl/wijkagenten staat eenoverzicht van Twitteraccounts van de wijkagen-ten in Gouda.
Door Bonnie van Doorn
Prijswinnaars Forza Italia
De Goudse wijkagent Co van den Berg.
‘Twitteren is informatiefen werkt preventief’
Bevolkingsonderzoek darmkankerVriendenlezingRob Berkel
In januari 2014 start in Nederland het bevol-kingsonderzoek naar darmkanker. Mannenen vrouwen van 55 tot en met 75 jaar wordenelke twee jaar uitgenodigd voor deelnameaan dit onderzoek.
Het RIVM heet toelatingseisen aan de zieken-huizen gesteld om het bevolkingsonderzoek a te kunnen nemen. In juni en juli heet hetGroene Hart Ziekenhuis (GHZ) met succes detoelatingsaudit voor de adeling Endoscopie enPathologie agerond. Dit betekent dat patiëntenvana januari 2014 in het GHZ terecht kunnenvoor de screening op darmkanker.
Beeldhistoricus Rob Berkel houdt op 5 sep-tember een lezing voor de museumvriendenen andere belangstellenden in het Ruim vanMuseum Gouda. Titel van de lezing is ‘EenEngel in je kamer - De Maria Boodschap in dekunst’.
“Een van de merkwaardigste bijbelverhalenis dat waarin de aartsengel Gabriël aan Mariaaankondigt dat zij moeder zal worden van dezoon van God. Maria is nog maagd, dus magdit gerust als een wonder worden betiteld.Dit verhaal, dat bekend staat als de Maria-Boodschap o de Verkondiging, heet vana de late Middeleeuwen talloze kunstenaarsgeïnspireerd tot het maken van zogenaamdeAnnunciatie-schilderijen”, laat Berkel weten.Ook Museum Gouda heet een Annunciatie:een altaarstuk van Pieter Pourbus uit 1552. Aande hand van dit schilderij gaat Rob Berkel - metabeeldingen, flmragmenten en videoclips -uitgebreid in op alle aspecten van deze wonder- baarlijke gebeurtenis. Rob Berkel (1947)is beeldhistoricus, voormalig directeur vanmuseum Scryption in Tilburg en directeur vande culturele stichting Lorenzetti. Vana 15.30uur is de ontvangst in Museumcaé. De lezing begint om 16.00 uur in Het Ruim (zonder trap bereikbaar via ingang Oosthaven 9). Kostenvoor niet-leden vij euro.Ik verwacht dat de economische situatie dekomende twaal maanden gaat verbeteren.
 Toelichting
Uit cijers van het CBS blijkt dat de Neder-landse consument eindelijk minder somber wordt over de economische situatie.
Gee uw mening op:www.dekrantvangouda.nlDe stelling van vorige week luidde:
Personeel in de horeca krijgt gewoon salaris,dus ik gee geen ooi.
Stelling van de Week 
Nummer 34, 22 augustus 2013Oplage: 69.000 exemplarenIn Moordrecht vindt op 24 augustus de ForzaItalia plaats op het evenemententerrein vanTrafc Control. De Krant van Gouda mochtkaartjes weggeven voor dit event.
De gelukkigen zijn: H.J. Boender-van Maaren(Gouda), Dik van Stein (Gouda), Anneliese deWaal (Gouderak), Trees de Jong (Gouda), Dirk Toet (Waddinxveen), J.M. van der Wol (Wad-dinxveen), Jan Emmen (Gouda), Coby Streng(Moordrecht), Rika van Aelst (Bodegraven),Isabel Nobel (Gouda), Simone van der Wer (Reeuwijk), Hetty van Hoten (Reeuwijk),Kim van Houwelingen (Moordrecht), Mikevan Kooten (Gouda), M.J.M. Helmes (Moor-drecht), Daniëlle Bode (Gouda), RitchieKnopjes (Waddinxveen), S. van de Water (Gouda), Lars Stolwijk (Waddinxveen), JannyPil (Gouda), F. Azzolino (Gouda), T. Stout(Bergambacht), Toon en Nel Benders (Wad-dinxveen) en H. van Tol (Waddinxveen). Hetgehele terrein staat die dag in het teken vanItalië. Naast een bezoek aan een Italiaansemarkt, mogen bezoekers deelnemen aan tal vangratis activiteiten en tot slot staan er diverseItaliaanse sportwagens klaar om te bewonde-ren. Het sportwagenpark bestaat uit diverseItaliaanse Ferrari’s en een Lamborghini. Ticketszijn voor 29,95 euro te koop te koop viawww.trafccontrol.nl/orzaitalia.
 
55,6 % Eens37 % Oneens7,4 % Geen mening
Coloon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.Crabethstraat 38 D, 2801 AN GoudaT (0182) 322 456F (0182) 322 466E ino@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en otografe:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.T (0182) 322 456E ino@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan-huis in Gouda, Haastrecht, Moordrecht, Waddinxveen,Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwerbrug en Driebruggen enop verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk (2x),Bodegraven (1x) en Gouda (5x).www.dekrantvangouda.nl
 Bezorgklachten:
 bezorging@dekrantvangouda.nl o (0182) 322 456(werk dagen).
Volg ons via:
 Altaarstuk van Pieter Pourbus uit 1552.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->