Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

˙Istatistiksel Kavramların Gözden Geçirilmesi
1.1 Anlamlı Basamaklar ve Yuvarlama Kuralları
1.2 Olasılık Konusu ve Olasılık Da˘gılımları
1.2.1 Olasılık ve Olasılık Yo˘gunluk ˙I¸slevi
1.2.2 Olasılık Da˘gılımlarının Beklemleri
1.2.3 Bazı Kuramsal Olasılık Da˘gılımları
1.3 ˙Istatistiksel Çıkarsama
1.3.1 Tahmin Sorunu
1.3.2 Önsav Sınaması
Ekonometri Nedir?
2.1 Ekonometri Nedir?
2.1.1 Ekonometrinin Konusu
2.1.2 Ekonometrinin Yöntembilimi
2.1.3 Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı
Ba˘glanım Çözümlemesi
3.1 Temel Kavramlar
3.1.1 Ba˘glanım Teriminin Anlamı
Ba˘glanım Teriminin Anlamı
3.1.2 Ekonometrik Çözümlemede Kullanılan Verilerin Niteli˘gi
3.2 Varsayımsal Bir Örnek
3.2.1 Ko¸sullu Olasılık ve Ko¸sullu Ortalama
Varsayımsal Bir Örnek
Ko¸sullu Olasılık ve Ko¸sullu Ortalama
3.2.2 Anakütle Ba˘glanım ˙I¸slevi
Anakütle Ba˘glanım ˙I¸slevi
3.2.3 Örneklem Ba˘glanım ˙I¸slevi
Örneklem Ba˘glanım ˙I¸slevi
˙Iki De˘gi¸skenli Ba˘glanım Modeli - Tahmin Sorunu
4.1 Sıradan En Küçük Kareler Yöntemi
Sıradan En Küçük Kareler Yöntemi
4.1.1 SEK Tahmincilerinin Türetilmesi
4.1.2 SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri
4.1.3 SEK Yönteminin Ardındaki Varsayımlar
4.2 SEK Yönteminin Güvenilirli˘gi
4.2.1 SEK Tahmincilerinin Ölçünlü Hataları
4.2.2 Belirleme Katsayısı r2
4.2.3 Monte Carlo Yöntemi
4.3 Sayısal Bir Örnek
Sayısal Bir Örnek
Normallik Varsayımı ve Ençok Olabilirlik Yöntemi
5.1 Normallik Varsayımı ve ˙Ili¸skin Da˘gılımlar
5.1.1 Hata Teriminin Olasılık Da˘gılımı
5.1.2 Normal Da˘gılıma ˙Ili¸skin Da˘gılımlar
5.2 Ençok Olabilirlik Yöntemi
5.2.1 Ençok Olabilirlik Yakla¸sımı
5.2.2 ˙Ikiterimli Da˘gılım Örne˘gi
5.2.3 ˙Ikiterimli Da˘gılım EO Tahmincisi
5.3 Açıklayıcı Örnekler
5.3.1 Poisson Da˘gılımı EO Tahmincisi
5.3.2 Üstel Da˘gılım EO Tahmincisi
5.3.3 Normal Da˘gılım EO Tahmincisi
˙Iki De˘gi¸skenli Ba˘glanım Modeli - Çıkarsama Sorunu
6.1 Aralık Tahmini
6.1.1 Bazı Temel Noktalar
6.1.2 SEK Tahmincilerinin Güven Aralıkları
6.2.2 Anlamlılık Sınaması Yakla¸sımı
6.2.3 Anlamlılık Konusu
6.3 Çıkarsamaya ˙Ili¸skin Konular
6.3.1 Varyans Çözümlemesi
6.3.2 Kestirim Sorunu
6.3.3 Ba˘glanım Bulgularının De˘gerlendirilmesi
˙Iki De˘gi¸skenli Ba˘glanım Modelinin Uzantıları
7.1 Sıfır Noktasından Geçen Ba˘glanım
7.2 Hesaplamaya ˙Ili¸skin Konular
7.2.1 Ölçekleme ve Ölçü Birimleri
7.2.2 Sayısal Hesaplama Sorunları
7.3 Ba˘glanım Modellerinin ˙I¸slev Biçimleri
7.3.1 Log-Do˘grusal Model
7.3.2 Yarı-logaritmasal Modeller
7.3.3 Evrik ve Log-Evrik Modeller
Çoklu Ba˘glanım Çözümlemesi - Tahmin Sorunu
8.1 Üç De˘gi¸skenli Model
8.1.1 Gösterim ve Varsayımlar
8.1.2 Kısmi Ba˘glanım Katsayılarının Tahmini
8.2 Çoklu Ba˘glanımda Yakı¸smanın ˙Iyili˘gi
8.2.1 Çoklu Belirleme ve ˙Ilinti Katsayıları
8.2.2 Kısmi ˙Ilinti Katsayıları
Kısmi ˙Ilinti Katsayıları
8.2.3 Çoklu Ba˘glanım Açıklayıcı Örnek
8.3 Çokterimli Ba˘glanım Modelleri
Çoklu Ba˘glanım Çözümlemesi - Çıkarsama Sorunu
9.1 T Sınamaları
9.1.1 Çoklu Ba˘glanımda Önsav Sınaması
9.1.2 Tek Bir Katsayının Sınanması
9.1.3 ˙Iki Katsayının E¸sitli˘ginin Sınanması
9.2 F Sınamaları
9.2.1 Ba˘glanımın Bütününün Anlamlılık Sınaması
9.2.2 Bir Açıklayıcı De˘gi¸skenin Marjinal Katkısı
9.2.3 Sınırlamalı Enküçük Kareler Yöntemi
9.3 Di˘ger Sınama ve Konular
9.3.1 Chow Sınaması
9.3.2 MWD Sınaması
9.3.3 Di˘ger Bazı Sınama ve Konular
Kukla De˘gi¸skenlerle Ba˘glanım
10.1 Nitel De˘gi¸skenlerle Ba˘glanım
10.1.1 VARÇÖZ Modelleri
10.1.2 KOVÇÖZ Modelleri
10.2 Kukla De˘gi¸sken Kullanım ¸Sekilleri
10.2.1 Chow Sınamasının Kukla Alma¸sı˘gı
10.2.2 Kar¸sılıklı Etkile¸sim
10.2.3 Parça-Yollu Do˘grusal Ba˘glanım
10.3 Kukla De˘gi¸skenlere ˙Ili¸skin Konular
10.3.1 Mevsimsel Çözümlemeler
10.3.2 Yarı-Logaritmasal ˙I¸slevler
10.3.3 ˙Ileri Çalı¸sma Konuları
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ekonometri1-kitap-surumu-(s2,0)

ekonometri1-kitap-surumu-(s2,0)

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Evrenuc

More info:

Published by: Evrenuc on Aug 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 7 to 68 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 72 to 97 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 101 to 124 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 128 to 185 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->