Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
33Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
OPCIJE

OPCIJE

Ratings: (0)|Views: 4,487|Likes:
Published by _MNella_

More info:

Published by: _MNella_ on Jun 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

 
Istorijat opcija
Opcije se po prvi put pojavljuju u Holandiji i Japanu, u samim začetcima terminskogtrgovanja 30-ih godina XVII vijeka. Prvo trgovanje sa ''calls'-ima i ''puts''-ima na akcijezabilježeno je na Londonskoj berzi 20-ih godina XIX vijeka. Prvi pojavni oblici trgovanja''calls''-ima i ''puts''-ima predstavljaju preteču kupovanju i prodaji današnjih opcija. SredinomXIX vijeka na Čikaškoj robnoj berzi (Chicago Board of Trade – CBOT) razvija se sistemrobnih opcija. Prva berza financijskih opcija formirana je u aprilu 1973. godine u Čikagu podnazivom CBOE (Chicago Board Options Exchange). Nakon CBOE dolazi do niza osnivanjavelikog broja berzi na kojima se trguje opcijama. Tako se 1976. godine osniva berza fjučersa iopcija u Hong Kongu, 1978. Amsterdamu, 1982. u Londonu, 1985. u Stokholmu i Parizu.
Pojam i definicija opcija
Radi lakšeg razumijevanja definicije i pojma opcija, potrebno je objasniti izvedenice kao jedan od oblika finansijskih instrumenata.Izvedenice predstavljaju instrumente, najčešće vrijednosne papire čija je vrijednost izvedenaiz neke druge imovine ili iz neog drugog finansijskog instrumenta. Izvedenice se sastavljajuradi odrerđene imovine – vezane imovinei uvjetovane tražbine.Izvedenice se često klasifikuju na terminske ugovore, opcije, zamjene i ostale izvedenice. Najveći dio tržišta ivedenicama pripada samim opcijama.Opcije predstavljaju izvedenice koje se ubrajaju u najmlađu skupini sa stajališta vremena, alisa najvećim rastom tržišta.Opcije možemo definisati kao ''ugovore koji njihovim vlasnicima daju pravo na kupnju ili prodaju imovine koja je predmetom tih ugovora po fiksnoj cijeni na određeni dan ili zaodređeno vrijeme'' ili opcije predstavljaju pravo, ali ne i obavezu da se kupi (call) ili proda(put) odredjeni osnovni instrument po unaprijed ugovorenoj cijeni (strike – exercise price9 dotačno odredjenog dana u budućnosti (expiry date).Opcije se odnose se na realnu imovinu, finansijsku imovinu ( vrijednosne papire) i na drugeizvedenice. Sa opcijama se trguje na sekundarnim tržištima.Opcije spadaju u širu kategoriju aktive – kontigentna ili uslovna prava (contigent claim).Plaćanje kod ovog oblika aktive zavisi od vjerovatnoće odigravanja određenih događaja u budućnosti. Kod opcija ti događaji se odnose na kretanje cijena osnovnih istrumenata, aktiveili robe za koju su opcije kreirane.Opcionim sporazumom (option contract) regulišu se odnosi za vrijeme emisije ocija. Kupcuopcije – vlasniku daje se pravo da kupi ili proda određenu aktivu po fiksnoj cijeni, koja jeunaprijed određena, u okviru određenog vremenskog perioda. Prodaac opcije – emitent imaobavezu da uradi ono što vlasnik opcije od njega traži, da proda ili kupi određenu aktivu, uodređenom periodu i po ugovorenoj cijeni. Opcioni sporazum kao visoko standardizovanidokument najčešće sadrži elemente:
Tip aktive – instrument na koji se opcija odnoci. Najčešće su to hartije od vrijednosti.Ukoliko se radi o opcijama na akcije, u opcionom sporazumu obavezna su još dvaelementa:- naziv emitenta na čije akcije se opcija odnosi, i- količina odnosno broj komada akcija koje se mogu kupiti ili prodati
 
Ugovorena cijena (exercise, striking price) – cijena po kojoj kupac može da kupi ili proda određenu aktivu ili instrument.
Rok dospijeća opcije – krajnji datum do kada opcija može da se iskoristi.Posrednici u trgovanju opcijama dogovaraju se samo o cijeni-premiji i količini opcionihsporazuma.Tri mogućnosti koje stoje kupcu na raspolaganju prilikom posjedovanja opcije:1.Da iskoristi opciju – kupovina ili prodaja osnovne aktive na koju se opcija odnosi2.Da opciju proda na sekundarnom tržištu nekom drugom subjektu berzanski ilivanberzanski promet3.Da ne iskoristi pravo iz opcije – da pusti da istekne rok dospjeća bez korištenjaopcionog prava.Prodavac opcije-nosilac obaveze mora da izvrši preuzetu obavezu na osnovu prodate opcije.Ukoliko prodavac ne želi da izrši obavezu, na raspolaganju su mu dvije mogućnosti:1.Da se pokuša nagoditi sa vlasnikom opcije-kupcem o raskidu sporazuma, uz vraćanje premije i plaćanja određene provizije2.Da nađe drugog subjekta koji će preuzeti ugovorenu obavezu tj. da proda opciju nasekundarnom tržištu.
Vrste opcija
Prema mogućnosti izvršenja :-američke – mogu se izvršiti u bilo koje vrijeme do isticanja važenja-evropske – mogu se izvršiti na tačno određeni dan-azijske – vrijeme isticanja važenja određuje izvršnu cijenu
Prema karakteru vezane imovine :-robne – predmet je robe, realna imovina-finansijske – vrijednosni papiri (dionice i obveznice) i druge izvedenice.Prema karakterističnim vrstama vezane imovine :-individualne opcije na dionice-opcije na indekse dionica-opcije na ročnice na indekse dionica-opcije na ročnice na kamatne stope-opcije na valutne ročnice
Prema pokrivenosti vezanom imovinom :-pokrivene (covered) – sastavljaju se kada se posjeduje vezana imovina-nepokrivene (uncovered) tj. gole (naked) kada se neposjeduje vezanaimovina
Prema vremenu trajanja :-kratkoročne-dugoročne (leaps opcije)
Prema zauzetoj investicijskoj poziciji :-call-put opcijeU sljedećem dijelu izlaganja naša pažnja će bti usmjerena prema call i put opcijama odnosnoobjašnjavanju pojma call i put opcije, njihovom vrednovanju te vrednovanju opcija. A nakon
 
Tokovi zarada (gubitaka)
Premia
CijenaVezaneImovinetog dijela pozabavit ćemo se strategijama, koje ćemo detaljno objasniti i prikazati uz pomoćgrafika, te varantima i konvertibilijama.
Call opcija
Call option svom kupcu daje, u zamjenu za plaćenu premiju, pravo kupnje od prodavačaodnosno sastavljača opcije ugovorene vezane imovine po izvršnoj cijeni fiksiranoj u opciji naodređeni dan (evropski ti call opcije) ili kroz određeno razdoblje do istjecanja njena važenja(američki tip call opcije).Vlasnik opcije iskorstit će svoje pravo onda kada je tržišna cijena cijena veća od izvršnecijene u opciji. U slučaju izvršenja opcije izdavatelj – sastavljač opcije dužan je prodativlasniku navedenu vezanu imovinu po izvršnoj cijeni. Vlasnik opcije može ostvariti kapitalnidobitak razlikom između veće tržišne cijene vrijednosnog papira kojeg stječe uz manjuizvršnu cijenu. Tada će sastavljač opcije pretrpljet će određeni gubitak.Držatelj opcije pustit će da opciji istekne važenje kada tržišna cijena do trenutka istjecanjacall opcije ne preraste izvršnu cijenu. Tada će kupac call opcije pretrpljeti gubitak, dok ćesastavljač opcije ostvariti dobitak u visini primljene premije na prodanu opcije.Grafik 1. Tokovi zarada (gubitaka) vlasnika call opcijeKupci opcija špekuliraju na porast cijena vezana imovine (vrijednosnih papira) koja je predmetom opcija. Kupac call opcije pojavljuje se kao bik (bull) odnosno hosist. Ako su predmetom opcija dionice ugovori će po pravilu tada nositi zaštitnu klauzulu protiv bilokakvog dijeljenja dionica, pa će se izvršna cijena promjeniti proporcionalno izvršenomdijeljenju. Tokovi zarada (gubitaka)
Premia
CijenaVezaneImovine

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Marta Drčić liked this
Timur Ovcina liked this
Tea Lović liked this
Emina Brulic liked this
Emina Brulic liked this
Emina Brulic liked this
Adder Black liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->