Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
HOJITAS DOMINICALES PARA NIÑOS

HOJITAS DOMINICALES PARA NIÑOS

Ratings:
(0)
|Views: 72|Likes:
Published by MARIAMCONTIGO
-PALABRA Y OBRA-
-PALABRA Y OBRA-

More info:

Published by: MARIAMCONTIGO on Aug 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/22/2013

 
 
 Pulsdmda pkrk fk @ktjqujsds y fk Edsk `ao odûas<:!>8!<>;0
^kfklrk y Alrk © ®
http9!!ekrdke`aotdba/lfabspat/`ae JWKOBJFDA (Fu`ks ;0& <<%0>$
Fk pujrtk jstrj`hk
@kpdtëo Azpk9 @ao Ijsùs tama sj pujmj/ Koåektj mjsmj khark k sjr uo supjrhärajmjf \jdoa mj Mdas/Pùpjr Jzëo9 ±[udjrjs quj tj mä uok pdstk pkrk fabrkrfa1 @kpdtëo Azpk9 Ijsùs edsea tj fk mdrë/
 
 
 Ijsùs9 Edjotrks dlk `kedoa hk`dk Ijruskfäo& ffjbð uo haelrj y ej mdia9«Pjûar& ±sao pa`as fas quj sj skfvko1³/Ta fj mdij9 «Fu`hjo par jotrkr par fk pujrtk jstrj`hk& parquj& fjs mdba&eu`has prjtjomjrëo jotrkr y oa pamrëo³/@kpdtëo Azpk9 Oa lkstk `ao qujrjr vdvdr jo jf \jdoa mj Mdas/ ^krk sjr uosupjrhäraj hky quj trklkikr y jsgarzkrsj jo jotrkr par fk pujrtk quj jsjstrj`hk& pujs sðfa mjik pkskr k uoa par uoa/ Pðfa pksk jf quj brdtk jo fk pujrtk9 Ijsùs& ya tj kea/ Ijsùs9 «@ukoma jf mujûa mj fk `ksk sj fjvkotj y `djrrj fk pujrtk& sj paomrëo fas quj jstäo kgujrk k ffkekr k fk pujrtk& md`djoma9 n¡Pjûar&ëlrjoas+" T äf fjs rjspaomjrë9 nOa sä mj mðomj sao"/ Jotao`js jepjzkrëok mj`dr9 nHjeas `aedma y ljldma `aotdba y hks josjûkma jo oujstrks pfkzks"/ ^jra fjs vafvjrë k mj`dr9 nOa sä mj mðomj sao/ ¡\jtårjosj mj eå& tamas fas ekfhj`harjs+"/Pùpjr Jzëo9 K tamas ästas sj fjs hk afvdmkma mj`dr fks pkfklrks quj sj brdtko jo fk pujrtk9 Ijsùs& ya tj kea/ ^ar jsa& oa vko k pamjr jotrkr/ Ijsùs9 «Kffå sjrë jf ffkota y jf rj`hdokr mj mdjotjs& `ukoma vjko k Klrkhëo&Dskk` y Ik`al y k tamas fas pragjtks jo jf \jdoa mj Mdas& edjotrks kustjmjs fas j`hko gujrk/ T vjomrëo mj ardjotj y a``dmjotj& mjf oartj y mjf sur& y sj paomrëo k fk ejsk jo jf \jdoa mj Mdas/ ^ujs hky ùftdeas qujsjrëo prdejras y hky prdejras quj sjrëo ùftdeas³/@kpdtëo Azpk9 ]ù oa tj qujmjs gujrk& pujs sjrë harrdlfj oa pamjr jstkr `ao Ijsùs jo jf \jdoa mj Mdas/ Oa departk sd kotjs oa qujråks eu`ha k Ijsùs a sd oa tj partklks ldjo/ Hay sd tù tj mj`dmjs& pujmjs pjmdrfj k Ijsùsquj tj mä fk gujrzk mj su Jspårdtu Pkota& pkrk pamjrfa kekr `ao tama jf `arkzðo y sjbudrfa/Pùpjr Jzëo9 K`uärmktj mj lus`kr jf tjsara jo jf fubkr `arrj`ta9 Jo jf \jdoa mj Mdas/ T ëodea& kuoquj `rjks quj jrjs mj fas ùftdeas jo ffjbkr& tkf vjz Ijsùs tj tjobk uok sarprjsk& y tj pjredtk sjr mj fas prdejras/Pdbrdm Wdffksjûar Iaosao
 Kprjomdjoma mj fas kodekfjs9
 
 
 ±@uëfjs sao fas kodekfjs eës pjqujûas y quj `ukoma fas vjeas& bjojrkfejotj fas ektkeasFas dosj`tas/ ±Pklåks quj par sjr pjqujûas hko pamdma salrjvdvdr mjsmj fk äpa`k mj fasjoarejs mdoaskurdas hkstk oujstras måks1  ±]j hklåks mkma `ujotk quj fas mdoaskurdas& fas ekeuts y tamks fksjspj`djs mj kodekfjs maedokotjs salrj fk tdjrrk& hko dma mjskpkrj`djoma3sdo departkr su gujrzk& su brko tkekûa& a su `kpk`dmkm mj pjfjkr y vjo`jr k sus jojedbas1 Hky uok tjaråk quj supaoj quj jo jf tdjepa jo quj `aovdvåko fasmdoaskurdas y fas dosj`tas& uo joarej Ejtjardta bafpjð fk ]djrrk&hk`djoma quj sj fjvkotkrk tkf `kotdmkm mj pafva& quj `ulrdð tamk fktdjrrk par kûas& depdmdjoma jf pksa mj fk fuz mjf saf/ Kf oa hkljr fuz& sj k`klkrao fas vjbjtkfjs quj kfdejotklko k kfbuoksjspj`djs mj mdoaskurdas& quj k su vjz& jrko kfdejota mj atras/]amas fas mdoaskurdas sj gujrao eurdjoma& iuota `ao atrks jspj`djs mjkodekfjs ekyarjs3 pjra oa guj kså pkrk fas dosj`tas& quj par tjojr eu`haejoas oj`jsdmkmjs pkrk vdvdr quj fas Mdoas& pumdjrao kmkptkrsj kf ejmdakeldjotj y salrjvdvdr/]keldäo jotrj fas haelrjs& hjeas skldma mj brkomjs y pamjrasas pjrsaokijs y mj sus depjrdas& quj pkrj`åko dovjo`dlfjs& pjra quj sj gujrao mjldfdtkoma& hkstk mjskpkrj`jr/Oa js fk gujrzk od jf brko tkekûa fa quj pjrmurk& sdoa fk sjo`dffjz& fk pjqujûjz y fk vjrmkm/@aea md`j fk `ko`dðo mj fas Pupjrhärajs mjf \jdoa mj Mdas9
‖Oa js ed
 gujrzk od ed sùpjr pamjr/ Js ed `aogdkozk y ed gj jo Äf& fa quj ej ffjok mjsu mdvdoa sjr/
Pupjrhäraj mjf \jdoa mj Mdas pujma sjr―/ T tù
tkeldäo/ Iasä Fuds ^kmdffk Mj Kflk
^fjbkrdk Zodvjrskf 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->