Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
İSG Soru Bankası Konularına Göre

İSG Soru Bankası Konularına Göre

Ratings: (0)|Views: 23 |Likes:
Published by Murat Anlı
İş Sağlığı Güvenliği
Soru Bankası
Sınav Hazırlık
İş Sağlığı Güvenliği
Soru Bankası
Sınav Hazırlık

More info:

Published by: Murat Anlı on Aug 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2014

pdf

text

original

 
 
Çalışma Ortamı Gözetimi
 
 
 
Atmosfer kirleticilerinin günde 8 saat maruz kalmak suretiyle uzun süre çalışan işçilerin sağlıklarına zararlı etkisi olmadığıkabul edilen en yüksek
konsantrasyonu nedir?
 
-
MAK Değeri: (Müsaade edilen azami konsantrasyon)
 
 
Dalgıçlar, balıkçılar, özellikle sünger avcıları gibi su altı işyerlerinde ve tünel yapımında çalışanlar ne gibi bir etkiye m
aruzkalabilirler ?
 
-
Yüksek basınç maruziyetine
 
 
Genel anlam
da yaşam koşullarının insan özelliklerine uygun hale getirilmesi şeklinde ifade edilen, çalışma hayatında ise,çalışma koşullarının insan niteliklerine uygun hale getirilmesi şeklinde tanımlanan bilim dalı nedir ?
 
-Ergonomi
 
Yüksek dozda maruz kalındığında hücre ve doku ölümü oluşturan, düşük dozda ise teratojenik, mutajenik ve genetik etkilerortaya çıkaran işyeri ortam faktörü nedir ?
 
-
İyonizan Radyasyon
 
 
Akciğer parankiminde birikerek fibrotik reaksiyona yol açmak sureti ile
 
çeşitli solunum hastalıklarına neden olan tozlar
hangileridir ?-Anorganik Tozlar
 
-
Genel anlamda yaşam koşullarının insan özelliklerine uygun hale getirilmesi şeklinde ifade edilen, çalışma hayatında ise,çalışma koşullarının insan niteliklerine uygun hale getirilmesi şeklinde tanımlanan bilim dalı hangisidir ?
 -Ergonomi
 
İşyeri havasında var olup, günde 8 saat veya haftada 40 saat çalışma süresi içinde maruz kalındığında tüm işçilerin sağlığına
 
zarar vermediği kabul edilen değer hangisidir ?
 -
Eşik Sınır Değer (ESD)
 
 
Parmaklarda vazo motor bozukluk oluşturup, sonuçta renk değişikliği ve beyazlaşma ile ortaya çıkan, beyaz parmak veya ölüparmak adı verilen tabloyu ortaya çıkaran işyeri ortam faktörü hangisidir ?
 -
Titreşim
 
İş Hijyeni
 
 
İşyerlerinde sağlığı tehdit eden etkenler vücuda giriş yollarına göre sınıflandırılmaktadır. Vücudun savunma mekanizmaları ve
 
uygulamada karşılaşılan sorunlar göz önüne alındığında bu yollardan en riskli
 
olanı nedir?
 - Solunum Yolu
 
İşyerlerinde sağlığı tehdit eden etkenleri tanıyabilen, etken hastalık ilişkisini karıştıran
- engelleyen-
arttıran diğer etmenleribilen ve alınması gereken kontrol uygulamalarını bilen mesleki disiplin hangisidir?
 -
İş
Hijyenisti
 
İşyerlerinde sağlığı tehdit eden tehlikeleri kaynağında kontrol etmek amacıyla kullanılan (eliminasyon) yönteminin tanımı
nedir?
 
-
Tehlike arz eden yöntem yerine tehlikesiz yöntemi kullanmak
 
 
"
İşyerinde oluşan, hastalığa neden olan, sağlık ve iyilik halini bozan, işçiler ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüdehuzursuzluk ve verimsizlik yaratan işyeri ortam faktörlerini ve stresleri gözlemleyen, değerlendiren ve kontrol altına alan b
ir
teknik ve sosyal bilim ve sanattır." İfadesi neyi tanımlamaktadır?
 -
İş hijyeni
 
İşyeri Bina ve Eklentileri
 
 
Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerlerinde prensip olarak gürültü seviyesi kaç desibeli geçmemelidir?
 -85
 
İşyerinin kuruluşunda, sabit tesislerinde
Tavan
Yüksekliği en az kaç metre olacaktır?
 -3 m
 
İşletme belgesi talepleri kaç gün içerisinde incelenir?
 -
30 gün
 
 
İşyerlerinin sağlık ve güvenlik mevzuatına ve kabul edilmiş normlara uygun kurulması için, işyeri kurulmadan önce, vaziyetplanı, mimari proje ve beyanname üzerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan inceleme neticesinde verilen izin nedir?
 -Kurma iznidir
 
İşyeri merdivenleri metrekarede en az kaç kg. yük taşıyabilmelidir?
 -500 k
 
Kurma İzni Alınması İçin Gerekli Belgeler nelerdir?
 -1)Beyanname
2)İşyerinin vaziyet planı
 
3)İşyeri mimari projesi
 
 
İşyerindeki hava hacmi, kişi başına kaç metreküp olmalıdır?
 -10 m
 
İşyerinde Makine ve tezgahlar arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır?
 -80 cm
 
İşyerindeki merdivenin eğimi en az ve en çok kaç derece olmalıdır?
 -20derece , 45derece
 
Hangi İşyerleri Kurma İzni Almak Zorundadır?
 -
*Çalışan sayısına bakılmaksızın Kimyasal Maddelerle çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncümaddesinde tanımlanan tehlikeli kimyasal maddelerin üretildiği, kullanıldığı ve depolandığı işyerleri
 
*Sanayi, Ticaret Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelikte belirtilen sanayiden sayılan işlerde 10 ve dah
a fazla
kişinin çalıştığı işyerleri
 
*İnşaat ve maden işyerleri ile taş ocaklarını
n sabit tesisler
 
 
Kapalı Alanlarındaki acil çıkış kapılarının özellikleri nasıl olmalıdır?
 -
* Raylı veya döner kapı olmamalı
 
*Acil çıkış kapıları dışa doğru açılmalı
 
*Bu kapılar kilitli ve bağlı bulundurulmamalı
 *Acil durumlarda hemen ve kolayca a
çabilecek şekilde olmalı
 
 
Havalandırma sistemlerinde aspirasyon tesisatının genel temizliği kaç ayda bir yapılmalı?
 -3 ayda
 
İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler, en az kaç lüks (lux) ile aydınlatılmalı?
 -20 lux
 
İşyerinde işçilerin giriş çıkışlarında kullandıkları merdivenleri genişliği en az kaç cm. olmalıdır?
 -110 cm
 
Duş kabinlerinin bulunduğu bölümde ortam sıcaklığı en az kaç Santigrat derece olmalıdır?
 -25 santigrat
 
Havalandırma tesisatı hangi özelliğe sahip olmalıdır?
 -
Gaz, duman ve buharları çıktığı yerden emerek dışarı atmalıdır.
 
 
Aspiratör tesisatında kullanılan kanal veya borular hangi tür malzemeden yapılmalıdır?
-Yanmaz
 
Kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması vb. kaba işlerin yapıldığı
 
yerler ile iç geçit, koridor, yol ve merdivenleren az kaç lüks (lux) ile aydınlatılmalıdır?
-50
 
İşyeri taban döşeme ve kaplamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
-
Düz ve kaymaz olmalıdır.
 
 
Saydam kapılar nasıl olmalıdır?
 -
İşaretlenmiş olmalıdır.
 
 
Her iki yöne açılabilen kapılar hangi tür malzemeden yapılmalıdır?
-Saydam
 
İşyeri merdivenlerinin mukavemet katsayısı kaç olmalıdır?
 -4

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->