Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2013_2_002Ravasz Abel

2013_2_002Ravasz Abel

Ratings: (0)|Views: 36|Likes:
Szlovákiai magyarok mint választók, 2009–2013 - Magyar Kisebbség 2013/2.
Szlovákiai magyarok mint választók, 2009–2013 - Magyar Kisebbség 2013/2.

More info:

Published by: Civitas Europica Centralis on Aug 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2013

pdf

text

original

 
Ravasz Ábel
Szlovákiai magyarok mint választók, 2009–2013
 Az 1998 óta fennálló „szlovákiai magyar egypártrendszer” 2009 máso-dik félévében, a Most-Híd nevű interetnikus párt létrejöttével adta át isméta helyét a többpártrendszernek. Ez az egy évtizednyi szünet után újbólszükségessé tette a szlovákiai magyar választói viselkedés komolyabb tanul-mányozását: míg az 1998–2009 közötti időszakban a Magyar Koalíció Párt- ja (MKP) monopolhelyzetben csak az érdektelenséggel, valamint a magyarszavazókat megszólítani alig-alig megpróbáló szlovák pártokkal harcolt a voksokért, addig 2009 után a Híd és az MKP fej a fej mellett vívott kemény és kiegyenlített harcot folytat értük. A következőkben arra vállalkozom, hogy az elérhető közvélemény-kuta-tási, választási és népszámlálási adatok másodelemzésével felvázoljam aszlovákiai magyar választói viselkedés legfontosabb sarokpontjait. Elsősor-ban arra keresem a választ, hogy kit, hányan és miért választottak a szlová-kiai magyarok az elmúlt évek során, és hogy mi volt az újraszülető kétpárt-rendszer eddigi hatása a szlovákiai magyarság választói magatartására. Az általam használt adatok elsődleges forrása a szlovákiai Focus ügy-
nökség által elvégzett „Dél-Szlovákia” (Južné Slovensko) nevű mintavétel-
sorozat. A Dél-Szlovákia kutatás kizárólag a déli járásokban élő magyarszavazókat szólította meg, minden alkalommal kb. 700 fő feletti, nemek,életkor, iskolázottság, településméret és régió szerint egyaránt reprezentatív mintával. A lekérdezést a válaszadó saját választása szerint magyar és szlo- vák nyelven egyaránt lefolytathatták, és a mintába csak aktuálisan választó– 18 év feletti – állampolgárok kerülhettek be. A sorozat, melynek előkészí-tésében és lebonyolításában az elmúlt években jelen sorok írója is részt vett, jelenleg hetedik körénél tart, ezért lehetőséget ad idősoros adatelemzésekreis. Emellett, ahol fontosnak tartom, ott egyéb adatforrásokat is bevonok azelemzésbe, azok lehetőség szerint legpontosabb megjelölésével.
 
42 FÓRUM
   1 .   á   b  r  a .
   S  z   l  o  v   á   k   i  a  m  a  g  y  a  r   l  a   k   t  a   j   á  r   á  s  a   i ,  e  g  y   b  e  n  a   D   é   l  -   S  z   l  o  v   á   k   i  a   k  u   t  a   t   á  s   t  e  r   ü   l  e   t  e
 
Ravasz Ábel: Szlovákiai magyarok mint választók, 2009–2013 43Szlovákia európai összehasonlításban is viszonylag gyakran szólítja azurnákhoz választóit. Az MKP 2009. júniusi felbomlása óta immár négy al-kalommal mérhette össze erejét a két párt: 2009-ben a megyei választáso-kon – Szlovákiában a megyei közgyűlések tagjait és a megyefőnököt/ispántis közvetlenül választják –, 2010-ben parlamenti és helyhatósági választáso-kon, 2012-ben pedig ismét, ezúttal előrehozott parlamenti választásokon.
1
 (Hasonló tempó ígérkezik a következő években is: az ország 2013-ban me-gyei, 2014-ben helyhatósági, EP- és elnökválasztásra készül.) Ez a négy vá-lasztási kör megadhatja azt az alapvető elemzési keretet, amelyhez azután apuhább, attitűd-adatokat hozzá lehet rendelni.
Megyei választások, 2009
 A 2009 novemberében rendezett megyei választások kevesebb, mint öthónappal az MKP és a Híd szétválása után kerültek megrendezésre, és ép-pen ezért elsősorban az új politikai formáció erőpotenciáljának megméret-tetését jelentették. A két párt elsődlegesen önállóan indított jelölteket.Emellett az MKP Pozsony megyében – ahol a magyarság aránya viszonylagalacsony – a mérsékelt jobboldali pártokkal vállalt koalíciós szövetséget, aHíd pedig két helyen is kisebb súlyú pártokkal szövetkezett. A választások akét párt rivalizálásában végül fölényes MKP-sikert hoztak: 40 saját képvise-lőjükkel szemben a Híd csak kettőt tudott bejuttatni a megyei közgyűlésbe.Ez a szám összességében jelentős mennyiségi visszalépést jelentett a 2005-ös megyei választásokhoz képest, ahol az MKP 53 saját és 27 koalíciósmegyei képviselőt szerzett.
1. táblázat:
 
 A 2009-es megyei választás képviselőválasztásának eredménye
MegyeMKPHídEredmén
Pozsony 
jobboldal junior partnere
önálló indulás5+21 1 Nagyszombatönálló indulásönálló indulás11 – 1Trencsénnem indultönálló indulás0 0 Nyitraönálló indulás
kis pártok szövetségében
13 – 0
1 2009 első félévében további két választást rendeztek: a (szintén közvetlen) elnökvá-lasztást, valamint az Európai Parlamentbe történő választást. A Híd kiválása az MKP-ból politikai megfontolásokból kifejezetten az EP-választások utánra került időzítés-re, azokon tehát (még utoljára) a „nagy” MKP mérettethette meg magát. A felsorolásnem tartalmazza a 2010-es, sikertelen népszavazást sem.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->