Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
43Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
La medeleni

La medeleni

Ratings: (0)|Views: 1,040 |Likes:
Published by tanicelu
La Medeleni toate volumele
La Medeleni toate volumele

More info:

Published by: tanicelu on Jun 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2014

pdf

text

original

 
dIonel TeodoreanuLa MedeleniVol.1 - Hotarul nestatornic
Partea întîi
IPOTEMKIN ŞI KAMI-MURADoi ţărani salutară cu o arhaică solemnitate pe viitorul stăpîn al moşiei.Mişcarea vastelor pălării învălui pe Dănuţ cu epicul vînt al gloriei. Se opri înmijlocul şoselei ca un gladiator aclamat în arenă cu călcîiul pe trupul biruitului,avînd drept scut zmeul, drept lance sfoara al cărei fuior îl strîngea în pumnulrăpezit îndărăt.― D-apoi nu te doboară, boierule, namila asta? întrebă unul din ţărani.― Pe mine?!Dănuţ tocmai isprăvise clasele primare. Era licean în vacanţă.― Mai bine hai de i-om da boierului o mînă de-ajutor să-l suie, se amestecă în vorbă celălalt ţăran, apropiindu-se de zmeu.― Da mare-i! se minună el. Cît o fereastră boierească!Dănuţ se simţi mîndru că zmeul e al lui şi umilit că e mai mare decît el.Instinctiv ― cum ocoleşte o femeie măruntă vecinătatea celor înalte ― se îndepărtă grav, măsurînd şoseaua cu pasul. Zmeul rămase arestat între cei doiţărani.― Opreşte, boierule, că nu bate vîntul dintr-acolo; întoarce-te-napoi, poruncisfătos unul dintre ei.Dănuţ se codi o clipă, cercetă zările, se încruntă cu demnitate, ca frămîntatde socoteli adînci, de răspunderi... şi se supuse. În goana mare trecu pe lîngăzmeul atent, şi fugi, şi fugi depănînd sfoara între degete. În urma lui mosorul sezbătea ca un guzgan epileptic.― Daţi-i drumul! răcni el de departe, smucind sfoara din răsputeri.Zmeul căzu în cap, Dănuţ pe spate.Între timp, unul cîte unul, apoi pîlcuri-pîlcuri, copilaşii satului îngrădiră,desculţi şi naivi, evenimentul de pe şosea.― Lasă, boierule, că ţi-l muştruluiesc eu, îl linişti unul din ţărani, ştergîndu-istraiele de colb cu bătăi delicate, ca pe un patrafir.― Vezi! Vezi! Dacă nu i-aţi întins coada, suspină întretăiat Dănuţ, abiastăpînindu-şi lacrimile.― Ia să vezi, boierule, numai să-l iei cu binişoru, ş-ăl vezi că porneşte! Aşa-işi calu nărăvaş!... Ia te uită mata!... Ş-ăl tragi... ş-ăl încerci, ş-ăl mai laşislobod... şi iar tragi hăţu... Ian auzi!Melodică mînie de violoncele, zbîrnîitoarea vîjîia în salturile, tresăltările şi înconvoierile-ncordate ale zmeului însufleţit de viaţa vînturilor străvezii. Cozilese alintau feminin în larg, dezmierdînd puterea vînturilor.― Hooo-pa!...
 
Dănuţ întinse braţele pe jumătate, într-ajutor celui de sus, c-un gol în pieptşi, înfiorat, îşi feri capul. Cu o pornire de balet, fetiţele se mlădiară lin; băieţiise-ncordară, gata să se avînte.Ca un delfin pe valul mării zmeul se dăduse peste cap... şi mîrîind se înţepenise iar la loc, piept în piept cu-ntreg văzduhul...În urmă ondulară cozile, păstrîndu-şi graţia de stele căzătoare.― Hăi-hăi! chiuiră copiii.Dănuţ clipi, zîmbind.Sfoara curgea repede spre cer. Zmeul se înălţă deasupra satului, mai susdecît dealurile, decît soarele, decît rîndunelele. Copiii îl căutau cu mînastreaşină la ochi, cu degetul celeilalte întins.― Uite-l, măi! izbucni un băieţel.― Taci, măi! se răsti la el altul.― Ci, măi? Ci?― Sss! se-ncruntară ceilalţi.În tăcerea din nou limpezită, cerul torcea înnăbuşit. Dănuţ pipăi sfoara ca petăişul unei săbii, cu vîrful vîrfului degetelor.― Apucă zdravăn, boierule, că ţin şi eu...Dănuţ se înghesui în ţăran, apucă sfoara şi, pătruns de adîncimea bulboaneide sus, îşi trase o mînă de pe sfoară. Dibuind cu ea îndărăt, apucă braţulomului. Mîna de pe braţ strîngea din răsputeri; cea de pe sfoară, uşurel.― Ţine bine, boierule, nu-ţi fie frică!... Pune amîndouă mînile, voiniceşte!Cu o pornire duşmănoasă, Dănuţ se opinti şi trase, încreţindu-şi faţa. Cerulnu se desfundă... În mînile lui, atletică, sfoara vibra, umplîndu-i muşchii debărbăţie... Ochii îi străluciră îmbătaţi.― De-acum poţi pleca.― Rămîi sănătos, boierule! glumi cu seriozitate ţăranul, prefăcîndu-se căpleacă.Sfoara-i izbucni din mînă.― Stai! Stai! Nu mă lăsa! Scapă-mă! ţipă Dănuţ, îmbrîncit, tîrît, răscolit depanica unui înec în văzduh.― Iaca aici-s!Din urmă răsună un trap jucăuş...― Vă pofteşte coniţa de grabă la curte.― De ce? se răsti Dănuţ către omul de pe bihuncă.― Mergem la gară, boierule, că-i vremea! răspunse omul, abia stăpînindcalul.― Feriţi, măăi! chiuiră copiii, zbughind din calea calului speriat.Colbul se luă la trîntă cu şoseaua... Hora copiilor încercui îndeaproape peDănuţ.― Ce ne facem? întrebă el mîhnit, cu toată nădejdea în ţăran... Îl dăm jos?― Mai lasă-l bădie!... Nu-l da jos, boierule! se rugară în cor copiii, cînd laţăran, cînd la Dănuţ.― Eu zic să-l ducem în ogradă şi să-l legăm.― Sigur! Sigur! jubilă Dănuţ, mai-mai să sară de gîtul mîntuitorului.În frunte cu Dănuţ, alaiul mărunţilor călăuzi pînă la poarta ogrăzii pasul înaltal zmeului... Ograda se umplu de zarvă: cînii hămăiau, slugile răsăreau dintoate părţile.
 
― Hai, Dănuţ, hai că vine trenul, îl îndemnă din trăsură, gata de plecare,doamna Deleanu, cu mînile pe urechi.― Stai, mamă, nu vezi că am treabă! răspunse Dănuţ, trăgînd de sfoarazmeului priponit, ca spre încercare.― Gata, boierule! De-acuma nu mai scapă, că doar îl ţine un stejar!― Ai isprăvit, Dănuţ?― Bine, da` cine-l păzeşte? se îngrijoră el.― Noi! Noi! protestă poarta înflorită cu copii.― Ba eu! hotărî apăsat un băieţaş mai răsărit, îngroşîndu-şi glasul.Înfruntînd dulăii, intră în ogradă şi se înfipse lîngă stejarul încolăcit de sfoarazmeului.― Cum îţi zice ţie? îl cercetă bănuitor Dănuţ.― A Marandei, să trăiţi, răsună marţial răspunsul.― Şi mai cum, băietele? întrebă cu blîndeţă doamna Deleanu, scoborînd pescara trăsurii.― Gheorghiţă, sărut mîna!― Şi nu ţi-i teamă c-or să te mănînce cînii?― Ehei!...― Măi Gheorghiţă, să nu te mişti de-aici! porunci Dănuţ.
Ecoutes, mon petit, il faut lui parler gentiment, pas de cette
 
maniere;tiens, donnes-lui des bonbons. (1)
― Na... poftim, retuşă Dănuţ subt privirea doamnei Deleanu.Şi, brusc, îi întinse cutiuţa cu bomboane violete, oferindu-i orăşeneşte.Gheorghiţă şovăi, dar îndemnul cucoanei îl hotărî. Înşfăcă repede cutiuţa. Dănuţrămase cu capacul, indignat şi nedumerit. Doamna Deleanu începu să rîdă.― Lasă, Dănuţ, dă-i şi capacul... Poftim şi dumitale pentr-un rachiu, şi-ţimulţumesc.― Să trăiască boierul şi să crească mare! se ploconi ţăranul. Trăsura porni.Urcîndu-se în genunchi pe pernă, cu bărbia sprijinită de poclit, Dănuţ privi îndelung, cu melancolică invidie, pe din ce în ce micşoratul Gheorghiţă. La felpriveau copiii, căţăraţi de-a lungul porţii, pe străjerul stejarului cu zmeul.Rămas stăpîn, Gheorghiţă a Marandei dezmierdă sfoara întinsă şi sonoră cao strună... şi nesocotind bunătăţile din pumnul închis, se aşeză la pămîntsprijinindu-se de trunchi, îşi încrucişă braţele pe piept şi începu să priveascăcerul ca un flăcău îndrăgostit.― ...Te rog, nu te deranja, domnule Şteflea.― Vai de mine! Scuzaţi, vă rog! Ştiţi, căldurile...1 Ascultă, micuţul meu, trebuie să-i vorbeşti frumos, nu aşa; ţine, dă-ibomboane (fr.).Odăiţa scundă bîzîia ca un 10 mai al muştelor.Şeful gării, cu surtucul pe jumătate îmbrăcat, boxa în zadar, pe nevăzute, cupumnul îndărăt, gaura blestemată a celeilalte mîneci... În sfîrşit, răzbind printunelul de alpaca albastră, mîna şefului se repezi spre mîna înmănuşată adoamnei Deleanu. Cu o înclinare eroică de om gras, sărută mănuşa. Aducîndu-şiaminte de batistă, şi-o luă de pe cap, pudic.

Activity (43)

You've already reviewed this. Edit your review.
crixtiansen liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Panait Lavinia liked this
Cătăliina Cata liked this
Panait Lavinia liked this
Cătăliina Cata liked this
Panait Lavinia liked this
Cătăliina Cata liked this
Cătăliina Cata liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->