Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bertolt Brecht-Μικρό όργανο για το θέατρο

Bertolt Brecht-Μικρό όργανο για το θέατρο

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:
Published by jouhou
Ο Μπρεχτ θεωρείται ο μεγάλος θεμελιωτής του επικού θεάτρου. Στο κείμενό του «Μικρό όργανο για το θέατρο» ο ίδιος περιγράφει ένα θέατρο της επιστημονικής εποχής του οποίου ακρογωνιαίος λίθος είναι η αποστασιοποίηση
Ο Μπρεχτ θεωρείται ο μεγάλος θεμελιωτής του επικού θεάτρου. Στο κείμενό του «Μικρό όργανο για το θέατρο» ο ίδιος περιγράφει ένα θέατρο της επιστημονικής εποχής του οποίου ακρογωνιαίος λίθος είναι η αποστασιοποίηση

More info:

Published by: jouhou on Aug 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2013

pdf

text

original

 
 
ΜΜΠΠΕΕΡΡΤΤΟΟΛΛΤΤ
 
ΜΜΠΠΡΡΕΕΧΧΤΤ
 
ΜΜΙΙΚ Κ ΡΡΟΟ
««
ΟΟΡΡΓΓΑΑ Ν ΝΟΟ Ν Ν
»» 
ΓΓΙΙΑΑ
 
ΤΤΟΟ
 
ΘΘΕΕΑΑΤΤΡΡΟΟ
 
ΜΜεεττ
:: 
ΔΔΗΗΜΜ
.. 
ΜΜΥΥΡΡΑΑΤΤ
 
ΠΠ
 
ΟΟ
 
ΛΛ
 
ΟΟ
 
ΓΓ
 
ΟΟ
 
ΣΣ
 
Στα
 
ακόλουθα
 
θα
 
εξετασθεί
 
το
 
πώς
 
φαίνεται
µ
ια
 
Αισθητική
,
βγαλμένη
 
από
 
έναν
 
ορισμένο
 
τρόπο
 
ηθοποιίας
,
που
 
εξελίχθηκε
 
πρακτικά
 
εδώ
 
και
µ
αερικούς
 
αιώνες
.
Στις
 
τυχαίες
 
θεωρητικές
 
δηλώσεις
,
σημειώσεις
,
τεχνικές
 
 υποδείξεις
,
γρα
µµ
ένες
 
στον
 
τύπο
 
των
 
παρατηρήσεων
 
στα
 
έργα
 
του
 
συγγραφέα
,
το
 
αισθητικό
µ
έρος
 
θίγεται
µ
όνο
 
πάρεργα
 
και
 
σχετικά
 
χωρίς
 
ενδιαφέρον
.
 Ένα
 
συγκεκριμένο
 
είδος
 
θεάτρου
 
δίπλωνε
 
και
 
στένευε
 
εκεί
 
την
 
κοινωνική
 
του
 
λειτουργία
,
συμπλήρωνε
 
ή
 
κοσκίνιζε
 
τα
 
καλλιτεχνικά
 
του
µ
έσα
,
όταν
 
γινότανε
 
λόγος
, µ
ε
 
το
 
 να
 
καταφρονεί
 
τους
 
κυρίαρχους
 
ηθικούς
 
ή
 
καλαισθητικούς
 
κανόνες
,
ή
 
 να
 
τους
 
οδηγεί
 
προς
 
τα
 
εκεί
 
που
 
το
 
σύμφερε
,
σύμφωνα
µ
ε
 
την
 
τακτική
 
της
 
στιγ
µ
ής
.
Υπεράσπιζε
,
 να
 
πού
µ
ε
,
την
 
κλίση
 
του
 
προς
 
τις
 
κοινωνικές
 
τάσεις
, µ
ε
 
το
 
 να
 
καταδείχνει
 
κοινωνικές
 
τάσεις
 
σε
 
γενικά
 
αναγνωρισμένα
 
έργα
 
τέχνης
,
αλλά
 
χωρίς
 
εντυπωσιασμούς
, µ
όνο
µ
ε
 
το
 
ότι
 
ήτανε
 
αναγνωρισμένες
 
τάσεις
.
Στη
 
σύγχρονη
 
παραγωγή
 
επισήμανε
 
την
 
κενότητα
 
από
 
κάθε
 
στοιχείο
 
γνώσης
 
σαν
 
σημάδι
 
παρακμής
:
Κατηγόρησε
 
αυτούς
 
τους
 
οίκους
 
εμπορίου
 
 νυκτερινής
 
ψυχαγωγίας
,
σαν
 
ξεπεσμένους
 
σ
'
ένα
 
κλάδο
 
του
 
μπουρζουάδικου
 
εμπορίου
 
 ναρκωτικών
.
Οι
 
ψεύτικες
 
απεικονίσεις
 
της
 
αστικής
 
ζωής
 
πάνω
 
στη
 
σκηνή
,
συμπεριλαμβανομένου
 
και
 
του
 
λεγό
µ
ενου
 
 νατουραλισμού
,
του
 
προκάλεσαν
 
την
 
κραυγή
 
για
 
επιστημονικά
 
ακριβείς
 
απεικονίσεις
,
και
 
η
 
άνοστη
 
μαγειρική
 
της
 
τέρψης
 
των
 
ματιών
 
και
 
της
 
ψυχής
 
την
 
κραυγή
 
για
 
την
 
όμορφη
 
λογική
 
του
 
ένα
 
κι
 
ένα
 
κάνουν
 
δυο
.
Απόρριψε
µ
ε
 
καταφρόνια
 
τη
 
λατρεία
 
του
 
ωραίου
, µ
αζι
µ
ε
 
την
 
αποστροφή
 
της
 
για
 
μάθηση
 
και
 
την
 
περιφρόνησή
 
της
 
για
 
το
 
χρήσιμο
,
προ
 
πάντων
 
επειδή
 
δεν
 
παρουσίαζε
 
πια
 
τίποτα
 
ωραίο
.
Αναζητήθηκε
 
ένα
 
θέατρο
 
συντονισμένο
µ
ε
 
τον
 
επιστημονικό
µ
ας
 
αιώνα
,
 
και
 
στάθηκε
 
στους
 
ιδρυτές
 
του
 
πολύ
 
δύσκολο
 
 να
 
δανειστούν
 
ή
 
 να
 
κλέψουν
 
απ
'
το
µ
μουσείο
 
των
 
αισθητικών
 
εννοιών
 
αρκετά
,
ώστε
 
 ν
'
αποκρούσουν
 
τους
 
αισθητικούς
 
του
 
Τύπου
,
απειλούσαν
 
όμως
 
απλά
 
με
 
την
 
πρόθεση
«
 να
 
ανελίξουν
 
το
µ
έσο
 
ηδονής
 
σ
'
ένα
 
αντικείμενο
 
γνώσης
,
και
 
ορισμένους
 
οργανισμούς
 
 να
 
τους
 µ
μετατρέψουν
 
από
 
χώρους
 
διασκέδασης
 
σε
 
όργανα
 
δημοσιότητας
» (
Παρατηρήσεις
 
για
 
το
µ
ελόδρα
µ
α
),
δηλ 
.
 να
 
μεταναστέψουνε
 
από
 
το
 
βασίλειο
 
του
 
ευάρεστου
.
Η
 
Αισθητική
,
η
 
κληρονομιά
µ
ιας
 
διαστρε
µµ
ένης
 
και
 
παρασιτικής
 
τάξης
,
βρισκότανε
 
σε
 
τόσο
 
αξιοθρήνητη
 
κατάσταση
,
ώστε
 
ένα
 
θέατρο
 
θα
 
κέρδιζε
 
σε
 
κύρος
µ
α
 
και
 
ελευθερία
 
κινήσεων
,
αν
 
λεγότανε
 
καλύτερα
 
αλλιώς
 
κι
 
όχι
 
θέατρο
.
Κι
 
όμως
,
αυτό
 
που
 
αντιπροσώπευε
 
το
 
θέατρο
µ
ιας
 
επιστημονικής
 
εποχής
,
δεν
 
ήταν
 
επιστήμη
,
αλλά
 
θέατρο
,
και
 
η
 
συσσώρευση
 
των
 
 νεωτερισμών
µ
ε
 
τη
 
διακοπή
 
κάθε
 
πρακτικής
 
δυνατότητας
 
εφαρμογής
 
στη
 
διάρκεια
 
της
 
εθνικοσοσιαλιστικής
 
εποχής
 
και
 
στην
 
περίοδο
 
του
 
πολέ
µ
ου
,
βάζει
 
στον
 
πειρασμό
 
 να
 
εξετασθεί
 
αυτό
 
το
 
είδος
 
του
 
θεάτρου
 
ως
 
προς
 
τη
 
θέση
 
του
 
σχετικά
µ
ε
 
την
 
αισθητική
 
ή
 
πάντως
 
 να
 
σκιαγραφηθεί
 
 υποτυπωδώς
 
κατά
 
το
 
δυνατό
µ
ια
 
Αισθητική
 
αυτού
 
του
 
είδους
.
Θάταν
 
πολύ
 
δύσκολο
 
 να
 
περιγράψουμε
 
τη
 
θεωρία
 
της
 
θεατρικής
«
αποξένωσης
»
έξω
 
από
µ
ιαν
 
Αισθητική
.
Θα
µ
μπορούσε
µ
μάλιστα
 
σήμερα
 
 να
 
γραφή
µ
ια
 
Αισθητική
 
των
 
συγκεκριμένων
 
επιστημών
.
Κιόλας
 
ο
 
Γαλιλαίος
µ
ιλάει
 
για
 
την
 
κομψότητα
 
ορισμένων
 
τύπων
 
και
 
την
 
λεπτόνοια
 
των
 
πειραμάτων
,
ο
 
Αϊνστάιν
 
γράφει
 
για
 
το
 
 νόημα
 
του
 
ωραίου
µ
ιας
 
εφευρετικής
 
λειτουργίας
,
και
 
ο
 
ατομικός
 
φυσικός
 
Ρ
.
Οπενχάι
µ
ερ
 
παινεύει
 
την
 
επιστημονική
 
διαγωγή
 
που
«
έχει
 
τη
 
δική
 
της
 
ομορφιά
 
και
µ
οιάζει
 
ταιριασμένη
µ
ε
 
τη
 
θέση
 
του
 
ανθρώπου
 
πάνω
 
στη
 
γη
».
Ας
 
ανακαλέσουμε
 
λοιπόν
,
προς
 
γενική
 
λύπη
,
την
 
πρόθεσή
µ
ας
 
 να
µ
εταναστέψου
µ
ε
 
από
 
το
 
βασίλειο
 
του
 
ευάρεστου
,
κι
 
ας
 
διακηρύξουμε
,
προς
 
ακόμα
 
γενικότερη
 
λύπη
,
την
 
πρόθεσή
µ
ας
 
από
'
δώ
 
και
µ
προς
 
 να
 
καταλαγιάσουνε
 
σε
 
τούτο
 
το
 
βασίλειο
.
Ας
µ
εταχειριστού
µ
ε
 
το
 
θέατρο
 
σαν
 
ένα
 
χώρο
 
ψυχαγωγίας
,
καθώς
 
ταιριάζει
 
σε
µ
ιαν
 
Αισθητική
,
κι
 
ας
 
ψάξουμε
 
 να
 
βρούμε
 
ποιο
 
είδος
 
ψυχαγωγίας
µ
ας
 
πάει
!
]^
 
 
]^]^]^]^]^]^]^]^]^]^]^]^
 
1«
Θέατρο
»
είναι
 
ζωντανές
 
απεικονίσεις
 
παραδομένων
 
ή
 
φανταστικών
 
γεγονότων
 
που
 
συνέβησαν
 
σε
 
ανθρώπους
, µ
ε
,
σκοπό
 
την
 
ψυχαγωγία
.
Από
δω
,
και
 
πέρα
 
όταν
 
μιλάμε
 
για
 
Θέατρο
,
είτε
 
για
 
παλιό
 
είτε
 
για
 
 νέο
,
αυτό
 
εννοούμε
.2 
Για
 
 να
 
παρεμβάλουμε
 
και
 
κάτι
,
παραπάνω
,
θα
µ
π
o
ρ
o
 ύσα
µ
ε
 
 να
 
προσθέσουμε
 
ακόμα
 
και
 
συ
µ
βάντα
 
ανάμεσα
 
σε
 
ανθρώπους
 
και
 
θεούς
,
αλλά
µ
ια
 
και
µ
ας
 
ενδιαφέρει
µ
όνο
 
ένας
 
καθ
o
ρισ
µ
ός
 
του
 
ελαχίστ
o
 υ
,
μπορεί
 
κάτι
 
τέτοιο
,
 να
 
παραλειφθεί
.
Ακόμα
 
κι
 
αν
 
αναλα
µ
βάνα
µ
ε
µ
ια
 
τέτοια
 
επέκταση
,
πάλι
 
θάπρεπε
 
η
 
περιγραφή
 
της
 
γενικής
 
λειτουργίας
 
του
 
οργανισμού
 
Θέατρο
 
 να
 
παραμείνει
 
όπως
 
την
 
είπαμε
:
Ψυχαγωγία
.
Είναι
 
η
 
ευγενέστερη
 
λειτουργία
 
που
 
βρήκαμε
 
για
 
το
 
Θέατρο
.3 
Αποστολή
 
του
 
Θεάτρου
,
απ
'
την
 
αρχή
,
όπως
 
και
 
κάθε
 
άλλης
 
Τέχνης
,
ήταν
 
η
 
ψυχαγωγία
 
των
 
ανθρώπων
.
Η
 
αποστολή
 
αυτή
 
του
 
προσδίνει
 
πάντα
 
την
 
ιδιαίτερη
 
αίγλη
 
του
.
Δεν
 
του
 
χρειάζεται
 
άλλο
 
πιστοποιητικό
 
από
 
τη
 
διασκέδαση
,
που
 
είναι
 
ασφαλώς
 
απαραίτητη
.
Δεν
 
θ
'
ανέβαινε
 
σε
 
ψηλότερο
 
επίπεδο
 
αν
µ
εταβαλότανε
 
π
.
χ 
.
σε
 
παζάρι
 
ηθικής
.
Θα
 
κινδύνευε
 
μάλιστα
 
 να
 
ξεπέσει
 
μόλις
 
έπαυε
 
η
 
ηθική
,
 να
 
είναι
 
διασκεδαστική
,
και
 
μάλιστα
 
διασκεδαστική
 
στις
 
αισθήσεις
– 
κι
 
απ
αυτό
µ
όνο
 
η
 
ηθική
 
κέρδος
 
θάχε
.
Τίποτε
 
το
 
διδακτικό
 
δε
 
θάπρεπε
 
 να
 
του
 
αποδοθεί
,
πάντως
 
τίποτα
 
το
 
ωφελιμότερο
 
από
 
μιαν
 
ευάρεστη
 
σωματική
 
ή
 
πνευματική
 
κίνηση
.
Το
 
Θέατρο
 
πρέπει
 
 νάχει
 
το
 
δικαίωμα
 
 να
 
παραμείνει
 
κάτι
 
σαν
«
πλέον
 
του
 
δέοντος
»,
που
 
σημαίνει
 
φυσικά
 
πως
 
ζούμε
 
για
 
το
«
πλέον
 
του
 
δέοντος
».
Λιγότερο
 
από
 
κάθε
 
τι
 
άλλο
 
χρειάζονται
 
 υπεράσπιση
 
οι
 
διασκεδάσεις
.4
Αυτό
 
κάνανε
,
σύμφωνα
µ
ε
 
τον
'
Αριστοτέλη
,
οι 
 
αρχαίοι 
µ
ε
 
την
 
τραγωδία
 
τους
.
Τίποτα
 
 υψηλότερο
 
ή
 
ταπεινότερο
 
από
 
 να
 
διασκεδάζουν
 
τους
 
ανθρώπους
.
 Όταν
 
λένε
 
πως
 
το
 
Θέατρο
 
προήλθε
 
από
 
τη
 
θρησκευτική
 
λατρεία
,
δε
 
λένε
 
άλλο
 
παρά
 
πως
 
βγαίνοντας
 
απ
αυτήν
 
έγινε
 
Θέατρο
.
Δεν
 
πήρε
 
σίγουρα
 
τη
 
λατρευτική
 
εντολή
 
από
 
τα
 
μυστήρια
,
παρά
µ
όνο
 
την
 
ψυχαγωγία
 
τους
,
απλά
 
και 
 
καθαρά
.
Και 
 
κείνη
 
η
 
αριστοτελική
 
κάθαρση
,
ο
 
εξαγνισμός
 
δι 
ελέου
 
και 
 
φόβου
,
είναι 
 
πλύσι 
µo
της
 
ψυχής
 
που
 
γινότανε
 
όχι 
µ
όνο
µ
ε
 
διασκεδαστικό
 
τρόπο
,
αλλά
 
και 
µ
ε
 
μοναδικό
 
σκοπό
 
τη
 
διασκέδαση
.
Με
 
το
 
 να
 
ζητάει 
 
κανείς
 
περισσότερα
 
από
 
το
 
Θέατρο
 
ή
 
 να
 
τ
o
 υ
 
αποδίνει 
 
περισσότερα
,
ταπεινώνει 
 
τον
 
πραγματικό
 
του
 
σκοπό
.
5
Ακόμα
 
κι 
 
όταν
µ
ιλά
µ
ε
 
για
 
 υψηλό
 
ή
 
ταπεινό
 
τρόπο
 
ψυχαγωγίας
,
αντι 
µ
ετωπίζου
µ
ε
 
άσχημα
 
την
 
Τέχνη
,
που
 
επιθυμεί 
 
 να
 
κινείται 
 
ψηλά
 
και 
 
χαμηλά
,
και 
 
θέλει 
 
 να
 
την
 
παρατάνε
 
στην
 
ησυχία
 
της
,
όταν
 
διασκεδάζει 
 
τους
 
ανθρώπους
.
6 
Αντίθετα
,
 υπάρχουν
 
αδύνατες
(
απλές
)
και 
 
δυνατές
(
σύνθετες
)
διασκεδάσεις
 
που
 
παρέχει 
 
το
 
θέατρο
.
Οι 
 
δεύτερες
,
που
 
τις
 
συναντάμε
 
στα
 
έργα
 
μεγάλης
 
δραματικής
 
τέχνης
,
ανεβαίνουν
 
στους
 
ψηλότερους
 
τόνους
,
σαν
 
η
 
σεξουαλική
 
πράξη
 
στον
 
έρωτα
.
Είναι 
 
πιο
 
διακλαδωμένες
,
πλουσιότερες
 
σε
 
μέσα
,
αντιφατικότερες
 
και 
 
συνεπέστερες
.
7 
Και 
 
οι 
 
διασκεδάσεις
 
των
 
διαφόρων
 
εποχών
 
ήταν
 
φυσικά
 
διαφορετικές
,
ανάλογα
µ
ε
 
τον
 
τρόπο
 
που
 
ζούσαν
 
τότε
 
οι 
 
άνθρωποι 
.
Αλλιώς
 
διασκεδάζανε
 
οι 
 
πολίτες
 
στις
 
αρχαίες
 
ελλη
 νικές
 
πολιτείες
,
που
 
βρίσκονταν
 
κάτω
 
απ
την
 
κυριαρχία
 
του
 
τυράννου
,
κι 
 
αλλιώς
 
μέσα
 
στη
 
μεσαιωνική
 
αυλή
 
του
 
Λουδοβίκου
 
του
 
ΙΔ΄
.
Το
 
θέατρο
 
ήταν
 
 υποχρεωμένο
 
 να
 
παρέχει 
 
άλλες
 
εικόνες
 
της
 
ανθρώπινης
 
συμβίωσης
 
όχι 
 
μόνο
 
εικόνες
 
άλλης
 
συμβίωσης
,
αλλά
 
εικόνες
 
άλλου
 
είδους
.
8 
Αν
άλογα
 
με
 
την
 
ψυχαγωγία
,
που
 
ήταν
 
δυνατή
 
ή
 
αναγκαία
 
σε
 
κάθε
 
είδος
 
ανθρώπινης
 
συμβίωσης
,
έπρεπε
 
και 
 
οι 
 
μορφές
 
 να
 
παίρνουν
 
τις
 
ανάλογες
 
διαστάσεις
,
και 
 
οι 
 
καταστάσεις
 
 να
o
ικ 
o
δ
o
μ
o
 ύνται 
 
πάνω
 
στη
 
βάση
 
άλλης
 
π
 poo
πτικής
.
Αλλιώτικα
 
λέγονται 
 
ιστορίες
 
για
 
 να
 
διασκεδάσουν
 
εκείνοι 
 
οι 
 
 Έλληνες
 
με
 
τους
 
αναπόδραστους
 
θεϊκούς
 
 νόμους
,
που
 
η
 
άγνοιά
 
τους
 
δεν
 
σε
 
προστατεύει 
,
κι
 
αλλιώτικα
 
εκείνοι
 
οι
 
Φραντσέζοι 
 
με
 
τη
 
χαριτωμένη
 
αυτοκυριαρχία
 
τους
 
που
 
ο
 
αυλικός
 
κώδικας
 
απαιτεί 
 
από
 
τους
 
μεγάλους
 
αυτής
 
της
 
γης
,
ή
 
οι 
 
Εγγλέζοι 
 
της
 
ελισαβετιανής
 
εποχής
,
με
 
το
 
 ναρκισσισμό
 
της
 
καινούργιας
 
ατομικότητας
,
που
 
ξεχυνόνταν
 
ελεύθερη
.9 
Και 
 
πρέπει 
 
 νάχει 
 
κανείς
 
πάντα
 
κατά
 
 νου
,
πως
 
οι 
 
διασκεδάσεις
 
στις
 
απ
εικονίσεις
 
τόσο
 
διαφορετικών
 
ειδών
,
σχε
δόν
 
ποτέ
 
δεν
 
κρέμονταν
 
από
 
το
 
βαθμό
 
ομοιότητας
 
εικόνας
 
και 
 
ειδώλου
.
Η
 
α
 νακρίβεια
 
ή
 
η
 
έντονη
 
απιθανότητα
 
ενοχλούσαν
 
πολύ
 
λίγο
 
ή
 
και 
 
καθόλου
,
φτάνει 
 
η
 
ανακρίβεια
 
 να
 
είχε
 
κάποια
 
συνοχή
,
και 
 
η
 
απιθανότητα
 
 να
 
έμενε
 
του
 
ίδιου
 
είδους
.
Αρκούσε
 
η
 
παραίσθηση
 
μιας
 
αναγκαίας
 
εξέλιξης
 
του
 
εκάστοτε
 
μύθου
,
που
 
δημιουργήθηκε
 
με
 
λογιώ
-
λογιώ
 
ποιητικά
 
και 
 
θεατρικά
 
μέσα
.
Μάλιστα
 
παραβλέπουμε
 
πρόθυμα
 
τέτοιες
 
ασυμφωνίες
,
όταν
 
παρακολουθούμε
 
τους
 
εξαγνισμούς
 
του
 
Σοφοκλή
 
ή
 
τις
 
πράξεις
 
θυσίας
 
του
 
Ρακίνα
 
ή
 
τους
 
παροξυσμούς
 
παραφροσύνης
 
στον
 
Σαίξπηρ
,
προσπαθώντας
 
 να
 
συλλάβουμε
 
τα
 
ωραία
 
ή
 
μεγάλα
 
αισθήματα
 
των
 
πρωταγωνιστών
 
σ
'
αυτές
 
τις
 
ιστορίες
.
10
Γ
ιατί 
 
απ
όλα
 
τα
 
ποικίλα
 
είδη
 
απεικονίσεων
 
σημαντικών
 
γεγονότων
 
της
 
ανθρώπινης
 
ζωής
 
που
 
φτιάχτηκαν
,
από
 
τον
 
καιρό
 
των
 
αρχαίων
,
για
 
το
 
θέατρο
,
και 
 
που
 
διασκεδάζανε
,
παρά
 
τις
 
ακρίβειες
 
και 
 
απιθανότητες
,
 υπάρχουν
 
και 
 
σήμερα
 
ένα
 
σωρό
,
που
 
μας
 
διασκεδάζουν
 
ακόμα
.
 
11 
 Όταν
 
διαπιστώσουμε
 
την
 
ικανότητά
 
μας
 
 να
 
ευχαριστιόμαστε
 
σε
 
απεικονίσεις
 
τόσο
 
διαφορετικών
 
εποχών
,
πράμα
 
μόλις
 
δυνατό
 
στα
 
τέκνα
 
εκείνων
 
των
 
ισχυρών
 
εποχών
,
δεν
 
πρέπει 
 
 να
 
μας
 
περάσει 
 
η
 
 υποψία
 
πως
 
δεν
 
έχουμε
 
ακόμα
 
ανακαλύψει 
 
τις
 
ειδικές
 
διασκεδάσεις
,
την
 
πραγματική
 
ψυχαγωγία
 
της
 
δικής
 
μας
 
εποχής
;12
Και 
 
η
 
απόλαυσή
 
μας
 
στο
 
θέατρο
 
πρέπει 
 
 νάχει 
 
αδυνατίσει 
,
σε
 
σχέση
 
με
 
τους
 
αρχαίους
,
έστω
 
κι 
 
αν
 
ο
 
τρόπος
 
της
 
συμβίωσής
 
μας
 
μοιάζει 
 
αρκετά
 
με
 
το
 
δικό
 
τους
,
στο
 
ότι 
 
γενικά
 
καταφέρνει 
 
 να
 
 υπάρχει 
.
αταλαβαίν
o
 υμε
 
τα
 
παλιά
 
έργα
 
με
 
κάπ
o
ι 
o
 νέο
,
σχετικά
,
τρόπο
,
με
 
την
 
καλαισθητική
 
συμπάθεια
,
που
 
δεν
 
αποδίδει 
 
και 
 
πολύ
.
 Έτσι 
 
το
 
μεγαλύτερο
 
μέρος
 
της
 
ηδονής
 
μας
 
τροφοδοτείται 
 
από
 
άλλες
 
πηγές
 
από
 
κείνες
 
που
 
θάπρεπε
 
 νάχουν
 
ανοιχτεί 
 
δυνατά
 
στους
 
προγενέστερούς
 
μας
.
 Έπειτα
 
αγκιστρωνόμαστε
 
άβλαβα
 
σε
 
γλωσσικές
 
ομορφιές
,
στην
 
κομψότητα
 
της
 
αφήγησης
 
του
 
μύθου
,
σε
 
μέρη
 
που
 
μας
 
προκαλούν
 
παραστάσεις
 
αυθύπαρκτες
,
με
 
δυο
 
λόγια
,
στα
 
παρεπόμενα
 
των
 
παλιών
 
έργων
.
Αυτά
 
ακριβώς
 
είναι 
 
τα
 
ποιητικά
 
και 
 
θεατρικά
 
μέσα
 
που
 
κρύβουν
 
τις
 
ασυμφωνίες
 
της
 
ιστορίας
.
Τα
 
θέατρά
 
μας
 
δεν
 
έχουν
 
πια
 
την
 
ικανότητα
 
ή
 
τη
 
διάθεση
 
 να
 
αφηγηθούν
 
καθαρά
 
αυτές
 
τις
 
ιστορίες
,
ακόμα
 
και 
 
τις
 
όχι 
 
και 
 
τόσο
 
παλιές
,
όπως
 
του
 
Σαίξπηρ
,
 να
 
κάνουνε
 
δηλ 
.
πιστευτή
 
την
 
σύνδεση
 
των
 
γεγονότων
.
Και 
 
ο
 
μύθος
 
είναι 
,
κατά
 
τον
 
Αριστοτέλη
– 
και 
 
σ
'
αυτό
 
πάει 
 
ο
 
 νους
 
μας
 
αμέσως
– 
η
 
ψυχή
 
του
 
δράματος
.
 Όλο
 
και 
 
πιο
 
πολύ
 
μας
 
ταράζει 
 
ο
 
πρωτογονισμός
 
και 
 
η
 
ξεγνοιασιά
 
των
 
απεικονίσεων
 
της
 
ανθρώπινης
 
συμβίωσης
,
κι 
 
αυτό
 
μονάχα
,
κι 
 
αυτό
 
όχι 
 
μονάχα
 
στα
 
παλιά
 
έργα
,
αλλά
 
και 
 
στα
 
σύγχρονα
,
όταν
 
κατασκευάζονται 
 
σύμφωνα
 
με
 
παλιές
 
συνταγές
.
Ολόκληρος
 
ο
 
τρόπος
 
της
 
απόλαυσής
 
μας
 
αρχίζει 
 
και 
 
γίνεται 
 
παράκαιρος
.
13 
Οι 
 
ασυμφωνίες
 
στις
 
απεικονίσεις
 
των
 
ανθρώπινων
 
συμ
βάντων
 
στενεύουν
 
την
 
απόλαυσή
 
μας
 
στο
 
θέατρο
.
Κι 
 
ο
 
λόγος
:
αντιμετωπίζουμε
 
τα
 
είδωλα
 
των
 
εικόνων
 
αλλιώτικα
 
α
π
ό
,
τι
 
εκείνα
 
εμάς
.
 
14 
 Όταν
 
ρίξουμε
 
γύρω
 
μας
 
μια
 
ματιά
,
για
 
 να
 
ανακαλύψουμε
 
μιαν
 
άμεση
 
διασκέδαση
,
μια
 
περιεκτική
,
αποδεικτική
 
ψυχα
γωγία
,
που
 
θα
 
μπορούσε
 
 να
 
μας
 
προσφέρει 
 
το
 
θέατρό
 
μας
 
με
 
απεικονίσεις
 
ανθρώπινης
 
συμβίωσης
,
πρέπει 
 
 να
 
σκεφθούμε
 
εαυτούς
 
μας
 
σαν
 
παιδιά
 
ενός
 
επιστημονικού
 
αιώνα
.
 
H
συμβίωσή
 
μας
 
σαν
 
ανθρώπων
– 
κι 
 
αυτό
 
σημαίνει 
:
η
 
ζωή
 
μας
– 
καθορίζεται 
 
σε
 
μεγάλη
 
έκταση
 
από
 
την
 
επιστήμη
.
15
Εδώ
 
και 
 
καμιά
 
εκατοστή
 
χρόνια
,
πάνω
-
κάτω
,
μερικοί 
 
ά
 νθρωποι
,
σε
 
διάφορες
 
χώρες
,
άρχισαν
 
 να
 
κάνουν
 
παράλληλα
 
πειράματα
,
με
 
την
 
ελπίδα
 
 ν
αποσπάσουν
 
μυστικά
 
από
 
τη
 
φύση
.
Ανήκοντας
 
σε
 
μια
 
τάξη
 
επαγγελματιών
,
στις
 
ισχυρές
 
κιόλας
 
πολιτείες
,
παραδώσανε
 
τις
 
ανακαλύψεις
 
τους
 
σε
 
ανθρώπους
 
που
 
τις
 
εκμεταλλεύθηκαν
 
πρακτικά
,
χωρίς
 
 να
 
προσμένουν
 
τίποτα
 
περισσότερο
 
απο
 
τις
 
καινούργιες
 
επιστήμες
 
έξω
 
από
 
προσωπικό
 
κέρδος
.
Επαγγέλματα
 
που
 
επί 
 
αιώνες
 
βάδισαν
 
με
 
αναλλοίωτες
 
μεθόδους
,
αναπτύχθηκαν
 
πιο
 
τρομακτικά
,
σε
 
πολλούς
 
τόπους
,
που
 
ενώθηκαν
 
μεταξύ
 
τους
 
με
 
τον
 
ανταγωνισμό
,
συγκεντρώνοντας
 
μεγάλες
 
ανθρώπινες
 
μάζες
,
που
 
οργανωμένες
 
με
 
 νέο
 
τρόπο
,
άρχισαν
 
μια
 
τεράστια
 
παραγωγή
.
Σε
 
λίγο
 
φανέρωσε
 
η
 
ανθρωπότητα
 
δυνάμεις
,
που
 
πριν
 
ούτε
 
 να
 
ονειρευτεί 
 
θα
 
τολμούσε
.16 
 Ήταν
 
σάμπως
 
τώρα
 
για
 
πρώτη
 
φορά
 
η
 
ανθρωπότητα
 
 νάπαιρνε
 
συναίσθηση
 
του
 
εαυτού
 
της
,
και 
 
ενώνονταν
 
με
 
το
 
σκοπό
 
 να
 
κάνει 
 
κατοικήσιμο
 
το
 
άστρο
 
που
 
πατούσε
.
Πολλά
 
α
π
τα
 
συστατικά
 
του
 
στοιχεία
,
όπως
 
το
 
κάρβουνο
,
 
το
 
 νερό
,
 
το
 
πετρέλαιο
,
μετατράπηκαν
 
σε
 
θησαυρούς
.
Βρέθηκε
 
ο
 
ατμός
 
για
 
 να
 
κινεί 
 
τα
 
οχήματα
.
Κάτι 
 
μικρές
 
σπίθες
 
και 
 
οι 
 
σπασμοί 
 
των
 
βατραχοποδιών
 
πρόδωσαν
 
τη
 
φυσική
 
δύναμη
 
που
 
παρήγαγε
 
το
 
φως
,
πήγε
 
τον
 
ήχο
 
απ
'
τη
 
μιαν
 
ήπειρο
 
στην
 
άλλη
,
κ 
.
τ
.
λ 
.
Ο
 
άνθρωπος
 
κοίταξε
 
ολόγυρά
 
του
 
με
 
άλλο
 
βλέμμα
,
και 
 
συλλογίστηκε
 
πώς
 
θα
 
χρησιμοποιήσει 
 
για
 
τις
 
ανέσεις
 
του
 
πράγματα
 
που
 
έβλεπε
 
πολύν
 
καιρό
 
αλλά
 
δεν
 
τάχε
 
αξιοποιήσει 
.
Το
 
περιβάλλον
 
του
 
μεταβάλλονταν
 
απο
 
δεκαετία
 
σε
 
δεκαετία
,
από
 
χρόνο
 
σε
 
χρόνο
,
σχεδόν
 
από
 
μέρα
 
με
 
μέρα
.
Εγώ
,
που
 
τα
 
γράφω
 
τούτα
 
δω
,
τα
 
γράφω
 
πάνω
 
σε
 
μια
 
μηχανή
,
που
 
τον
 
καιρό
 
που
 
γεννήθηκα
 
ήταν
 
άγνωστη
.
Κινούμαι 
 
στα
 
καινούργια
 
οχήματα
 
με
 
μια
 
ταχύτητα
 
που
 
ο
 
παππούς
 
μου
 
ούτε
 
 να
 
την
 
φανταστεί 
 
θα
 
μπορούσε
.
Τίποτα
 
δεν
 
κουνιόταν
 
τότε
 
τόσο
 
γοργά
.
Κι 
 
εγώ
 
 υψώνομαι 
 
στον
 
αέρα
,
πράμα
 
που
 
ο
 
πατέρας
 
μου
 
δεν
 
μπορούσε
 
 να
 
κάνη
.
Κουβέντιασα
 
με
 
τον
 
πατέρα
 
μου
 
απ
'
τη
 
μιαν
 
ήπειρο
 
στην
 
άλλη
,
αλλά
 
μόνο
 
με
 
το
 
γιό
 
μου
 
είδα
 
τις
 
κινούμενες
 
εικόνες
 
από
 
την
 
έκρηξη
 
της
 
Χιροσίμα
.17 
Μπορεί 
 
οι 
 
καινούργιες
 
επιστήμες
 
 νάχουν
 
 υποβοηθήσει 
 
μια
 
τεράστια
 
μεταβολή
,
και 
,
προ
 
πάντων
,
μεταβλητικότητα
 
στο
 
γύρω
 
μας
 
κόσμο
,
αλλά
 
δεν
 
μπορούμε
 
 να
 
πούμε
 
πως
 
το
 
πνεύμα
 
τους
 
μας
 
γεμίζει 
 
όλους
 
κατά
 
τρόπο
 
οριστικό
.
Κι 
 
ο
 
λόγος
 
που
 
ο
 
 νέος
 
τρόπος
 
της
 
σκέψης
 
και 
 
της
 
συναίσθησης
 
δεν
 
έχει 
 
ακόμα
 
εισχωρήσει 
 
στις
 
μεγάλες
 
ανθρώπινες
 
μάζες
,
πρέπει 
 
 ν
'
αναζητηθεί 
 
στο
 
ότι 
 
οι 
 
επιστήμες
,
που
 
τόσο
 
πέτυχαν
 
στην
 
εκμετάλλευση
 
και 
 
την
 
καθυπόταξη
 
της
 
φύσης
,
εμποδίστηκαν
 
από
 
την
 
τάξη
 
που
,
της
 
χρωστούσαν
 
την
 
κυριαρχία
 
τους
,
την
 
μπουρζουαζία
,
 να
 
ανιχνεύσουν
 
ένα
 
άλλο
 
πεδίο
,
που
 
βρίσκεται 
,
ακόμα
 
στο
 
σκοτάδι 
,
δηλ 
.
τις
,
σχέσεις
 
των
,
ανθρώπων
 
μεταξύ
 
τους
 
στην
 
εκμετάλλευση
 
και 
 
την
 
καθυπόταξη
 
της
 
φύσης
.
Αυτή
 
η
 
ε
πιχείρηση
,
που
 
όλοι 
 
κρέμονταν
 
απ
'
αυτήν
,
επιτελέστηκε
,
χωρίς
 
οι
 
καινούργιες
 
ιδέες
 
που
 
την
 
καταστήσανε
 
δυνατή
,
 να
 
ξεκαθαρίσουν
 
τις
 
αμοιβαίες
 
σχέσεις
 
εκείνων
 
που
 
την
 
επιτελούσαν
.
Το
 
καινούργιο
 
βλέμμα
 
προς
 
τη
 
φύση
 
δε
 
στράφηκε
 
και 
 
προς
 
την
 
κοινωνία
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->