Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Expunerea OAR București în privința PUZ-ului Pasajul Rutier Piata Presei Libere

Expunerea OAR București în privința PUZ-ului Pasajul Rutier Piata Presei Libere

Ratings: (0)|Views: 1,411|Likes:
Published by Ionut Ungureanu
Expunerea OAR București în privința PUZ-ului Pasajul Rutier Piata Presei Libere
Expunerea OAR București în privința PUZ-ului Pasajul Rutier Piata Presei Libere

More info:

Published by: Ionut Ungureanu on Aug 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2013

pdf

text

original

 
PASAJUL
RUIIER
SUBTEMN
DIN PIATA
PRESEILIBERE.
SOSEAUAKISELEFFConside€tii
linale
- iulie 2013
Reducearea dezbatedi asupra
pasajului
din
Piata Prcsel Libere
-
Soseaua Kiselefl
Ia
o discutie legata
numaide lraficul
motorizal
asa
cum
procedeazasistemaiic initiaiorii
acestuiprclect-
este
inac.eptabila, din
maimulle
motNe:
1
,
Circulatia
nu
este
un
subiect
autonom, ci
o
componenb, intre
multe
altele,a
urbanlsmului;
analizele de
tEfic
nupot
luetifica,
sinsure,
deciziisi
solufipentru
oras.
ln
consecinta.proiectelede
infEstrucnrra
rutie.a trebuie
sa
urmeze aceeasi
losica
a
interdependentsi
si
contextului.
2. Valoarea
si s.mnificatiite
istorice,
urbanistico
si
simbolico
al.
unor
zone
impo.tante
-
cum
este Soseaua
Kiselefi
-
.xclud
arsumentele
si
3olufile
unilater.l
tehnice.
Prezenta
unui
pasaj
rutier
subt€ran
pe
aceasi.
arteratrebuie
tht
t
ca oprcblema
do
ina€/re,
nu
de
circulatia.
3.
Bocurestiul
se afla
intr{
compstitie
internationala
a
oEselor,
o co.nPetitiein
ere
politica
de
devdhre
spaliala
are
un
rol
€sentlal.
ln
.ce.sta
loglca, orassle
inteligente
isi 6par.
rep€rele
i.lontiiare
.i
isi
creaza
alt€lenoi,
eut
ntice;
nu€i
masacreaza
trecutul
sl
nu€i
compromit
viitorul
prin
solutii conjunctuhle.
4.
Romania
a
aderat
la conventii
inte.nationale
cu
incidenta
direch
a6uP€problematlcli
urbano:
prcde./brea
paiimontului
a.hitectural(Conventi.
.le
l.
Grsnada,
19971,
prot
jarea
peisajului
(Conventia
do la Flor€nta,
2OO2l,
prcnovarca pnncipiutui
.L2volbtii ubane
integrate
(Carta
de
la
Leipzig.
2007).Ar
Iifost
decisunoientemotive
caPrimaria
Municipiului
Bucurestisa
pdveascainlr-
uncu totul
all
mod,
echilibral
si
contemporan,
cu
deschidere
si
sensibilitate,
problema
pasajelorruriere Avand
insa in
vederc ca
€prezentantiiPNI.B.
nu
poiiiextrasidin
ce.cul
marginii al argumentelor
€feriioare
b
cnculaiia
masinilor, ne
reierim
in
primul
End
la ele
pentru
ca, odcum,
suntcomplet
lipsile
delemei
I.
PASAJUL
ESTE
INUTIL
FL,NCIONAL
Promotorii
pasajuLui
sustii
ca
elesle
necesarpenhu
lluidizarea
cnculatiei
verind
dinnord,peON1, catre
cenirulorasului.
Dar
este aceasta
cea
mai buna solutie?1.1.
Odaia cu
conslrLrirca
autostr,azii43,
DN1 isi va
piede
mult
din
lmportanla
pe
care
o
are inprezent.
studiile
estimeaza
ca,
datorita
muta
i
kaliculuide
lungparcurs
pe
43,
pe
DNl
circuiaiia
va scadea cu
circa
s0%.
Faptulca43
va lega
Bucurestiulnu numaicu
Brasovul,
cisicu
lvoldova,
nu
ale
nici
 
o
imporianta:intotdeauna
va
fimaiusorde
clrculal
pe
o
autostrada
de 6
benzi,
cu
un
lraseu
direct.rara
inteEectii, decai
peun
drum
national de
4
benzi, care
t6verseaza
multe
loca'itau
Aiirmatia
ca,
datoriia
intensitaiii
fuxurilor
de
peautostrada,
iot
DN
1
va
€mane
p
nci-pala
legatuE catre
nord
a
Bucurestluluiesteabsurda:
cai
de aglomerata
ar
tebui
sa
fe
a@ash
autosiradaincalconducalodi
aulo
sapreieresa circule
pe
drumui
de
categoie
inferioara. stand
la
cozi?
1.2.
Problema
congestiei
rancului
se
.ezolva
o
demonstreaza
experienia
de multi
ania
tuturor
ma
lororase
dln
lume
_
p
n
rute
ocolitoare si
inele,
nu
prin
facilila€a
iranzi_
tuloi
masinilor
calre
centru
Din acest
motM
in
Planul
Urbanistic
General
se
prevede
inchiderea
inelulul
cenlral,
nicidecum
conslruirea
unuipasairutier
denivelat
in
zona
Pieiel
1.3.
ln
aceeasilosjca,
si
PlanuL
lnlegrat
de
DezvoLtaE
ubana
(PIDU),
aprcbatrecent
de
catre
C.G.I',,I.8(30.08.2012)
sustine
evitaea
aderelor
mdlaLe
sl
prcteja@acen
truluiprin
consrruirea
de inele
l*Tnficut
este
a
prabtena
naiob
a centrutui Bucurestirtui.Pomim
de
la
premis
ca
centul
nu
lrebuie
sa fie
Dn
loc
de
tanzil
prinBucuresti si
ca
pnncanstructia
inelelar
si
a
centunL
se
poatescadea lraficul
auto din zona
cenlnlal.
1.4.
lnzona
Pietei
Presei Liberc
nu exista
blocaje
naiore
ale
circulatiei. Admiland
e
e1e
exisiasau
vorexista,enindercapasajuluispre
Soseaua
Kiseetrnu
va face
alfeva
decst
sale
depLaseze
calre
sud, spre
Plaia
Victoriei
solutia eliminarii blocajelor
nu
poate
f
cea
a
construiriide
pasaiedirectionate
cairecent.u.
ci
co
totulalta:
(1)
la
nivellocal_
opti_
mizarea ciclulLide
semaforiza€
si
i2)
la nivel de
ansamblu
dlsiparea
auxurilo.
de
l6f
c
verind
dln exterior
prin
diskibui€a
lorpeinele.
1.5.
Conformproiectului,
ac@sulde
pe
ONl
peSoseaua
Kiseleff
se
fa@
alat
la
sol,
prinsnatiadin Piala
Presei
Liberecal
si
prin
pasajolsubtemn,
mult mai ingust.
Prinra
opiiune,
iireasoa
sicomoda,fa@
complelinutil
pasajuL
1
6.
Se
suslineca necesilalea
pasaiuluidin
PiataPresei
Llbere
rezultadin
smula
rire
siiintifi.e.
realizate
cu
metode
matemaiice,
ale
lEfcului.
Probabil
ca
sipeniru pasaitlldin zona
fosluluiabator
(SoseauMihai
Bhvu
_
calea
Vacaresti)
specialistii
PlM.B. au ul_
izat aceleasimetodestiintilice, care
suni
irsa
inlimate de
lealiiate:
desi de circa
doi
ari
sanlierulacestui
pasaj
esle opril,circulalla
este fruenta,
ceea
.e
demonsireaza
inltilitaiea
2.
PASAJULAGRESEAZAPATRIMONIUL
ISTORIC
Soseaua
xiseletr
[1],
ca
si
BulevardeleAvialorjlorsi
Prezan,
@mpun,
lmp€una
cu
zona
de
parcui
pe
careo iraverseaza,un
ansamblu monumenlal
de marc
valoare alBucurestiului.Este
un
tipde
compozitie
udana
praciicat
malcu
seama
la
sfatsltulsecoL-lui al
xlx-lea
in
mariorasedin
Europa,
dar
sl
din
America de nord,
luand
ca modelbule_vardele
paiziere
sl in
p
mul
rand
Avenue
des
Champs_Elysees[2]
 
Moriolog c,
bu
evade
e
de
acesi
tp
au
caieva
caracteisl
c
idefrnitori
ioarte
pute.
nice:traseu
drept
pronltransversal
ampl'r
si simet.ic
prezenia
dominania a
vegetatie
inalte(aliniamenie
de
abori)
€re
subLinaza
axialtateaariereit
lrotlare
ioarte
larg,
de
latme
constanta
s
neint.erupie.
Funciiona
suri
bulevarde destinale circulatiei
automobttetor
(grupata
cenlra
sau
disinbuiia laleral)
dar
suni si bulevarde depromenada penlru pieioni,traversand
zone cu
mar
parcuri
I5l
Un elernenl suplimentarimpoitanl
il
@rstiiuie
fapiu
ca
in cete mai
mute

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->