Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
100 дена Влада - перцепции на граѓаните на РМ

100 дена Влада - перцепции на граѓаните на РМ

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by МЦМС
Целта на истражувањето беше да се измери јавното мнение по низа прашања за да може да се заокружи општа слика за довербата на граѓаните кон Владата и нејзината работа, како и ставови во врска со низа релевантни прашања кои произлегуваат од политичкиот живот во Македонија.
Целта на истражувањето беше да се измери јавното мнение по низа прашања за да може да се заокружи општа слика за довербата на граѓаните кон Владата и нејзината работа, како и ставови во врска со низа релевантни прашања кои произлегуваат од политичкиот живот во Македонија.

More info:

Published by: МЦМС on Aug 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2014

pdf

text

original

 
2
Издавачи
 
Институт за демократија Социетас цивилис –
 
Скопје (ИДСЦС)
 
Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС)
 
За издавачите
 
Александар Кржаловски, прв извршен директор на МЦМС
 
Димче Митрески, извршен директор на МЦМС
 
Владимир Мисев, претседател
 
на ИДСЦС
 
 Автори
 
Марко Трошановски и Миша Поповиќ
 
Подготовка и обработка на податоци
 
Миша Поповиќ
 
Лектура
 
Даниел Медароски
 ISBN 978-608-4617-48-8
Скопје, ноември 2011 г.
 
Мислењата што се изразени овде им припаѓаат на авторите и не ги одразуваатставовите на издавачите на овој извештај.
 
ИДСЦС/МЦМС
 
Сите права се задржани, репродуцирањето, копирањето, трансмисијата или преводот накој било дел од оваа публикација може да се изврши единствено под следните услови: сопретходна дозвола на издавачите, заради цитирање во анализа на книгата и под условиизложени во продолжение.
 
Авторското право на оваа публикација е заштитено, но публикацијата може да серепродуцира на кој било начин и без наплата за едукативни намени. За копирањето вoдруги услови, за употреба во други публикации или пак за превод или адаптација, треба дасе обезбеди претходна дозвола од издавачите
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->