Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Geo-estrategia. AL BORDE DEL ABISMO (Es) Geo-Strategy. AT THE EDGE OF THE ABYSS (Es) Geo-Estrategia. AMILDEGI ERTZEAN (Es)

Geo-estrategia. AL BORDE DEL ABISMO (Es) Geo-Strategy. AT THE EDGE OF THE ABYSS (Es) Geo-Estrategia. AMILDEGI ERTZEAN (Es)

Ratings: (0)|Views: 589|Likes:
Published by EKAI Center
Geo-estrategia. AL BORDE DEL ABISMO (Es) Geo-Strategy. AT THE EDGE OF THE ABYSS (Es) Geo-Estrategia. AMILDEGI ERTZEAN (Es)
Geo-estrategia. AL BORDE DEL ABISMO (Es) Geo-Strategy. AT THE EDGE OF THE ABYSS (Es) Geo-Estrategia. AMILDEGI ERTZEAN (Es)

More info:

Published by: EKAI Center on Aug 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/07/2014

 
 
Fs f Znrakdj Sfplr, kt inls dnt rlb`lgt fdy kdstktutkndf` pnsktknd nr npkdknd dlkthlr nb LAFK Gldtlr, dnr nb kts spndsnrs nr suppnrtkdj ldtktkls. LAFK Gldtlr sllas tn in euskdlss wkth gnmpfdkls nr jnvlrdmldts gnvlrli kd kts rlpnrts. Ulfilrs shnu`i el fwfrl thft wl mfy hfvl f gndb`kgt nb kdtlrlst thft gnu`i fbblgt thl neolgtkvkty nb thks rlpnrt. Kdvlstnrs shnu`i gndskilr thks rlpnrt fs nd`y f skdj`l bfgtnr kd mfakdj thlkr kdvlstmldt ilgksknd.
 
JFUFKF KDDNRFYKND GLDYLU, JNKU\ 6,F5 MNDIUFJND YL@? ;975<3639 RKYNUKF-JFWYLK_ 27;2969<: @LALKYKN 2:<:36:8< I\UFDJN 28886;<53 L-MFK@? kdbnClafkgldtlr.lu bfglenna.gnm/LAFKGldtrl sgrkei.gnm/LAFKGldtlr
 
 
Znrakdj Sfplr
 
52 il fjnstn il 5367
 
Jln-Lstrftljkf
  F@ ENUIL IL@ FEKWMN
Jln-Wtrftljy 
  FY YHL LIJL NB YHL FE[WW
Jln-Lstrftljkf
  FMK@ILJK LUY_LFD
 
 
Fs f Znrakdj Sfplr, kt inls dnt rlb`lgt fdy kdstktutkndf` pnsktknd nr npkdknd dlkthlr nb LAFK Gldtlr, dnr nb kts spndsnrs nr suppnrtkdj ldtktkls. LAFK Gldtlr sllas tn in euskdlss wkth gnmpfdkls nr jnvlrdmldts gnvlrli kd kts rlpnrts. Ulfilrs shnu`i el fwfrl thft wl mfy hfvl f gndb`kgt nb kdtlrlst thft gnu`i fbblgt thl neolgtkvkty nb thks rlpnrt. Kdvlstnrs shnu`i gndskilr thks rlpnrt fs nd`y f skdj`l bfgtnr kd mfakdj thlkr kdvlstmldt ilgksknd.
 
JFUFKF KDDNRFYKND GLDYLU, JNKU\ 6,F5 MNDIUFJND YL@? ;975<3639 RKYNUKF-JFWYLK_ 27;2969<: @LALKYKN 2:<:36:8< I\UFDJN 28886;<53 L-MFK@? kdbnClafkgldtlr.lu bfglenna.gnm/LAFKGldtrl sgrkei.gnm/LAFKGldtlr
 
 
Jln-Lstrftljkf F@ ENUIL IL@ FEKWMN
6.
 
F plsfr il `fs iuifs mæs qul rfzndfe`ls snerl `f futnríf il` ftfqul químkgn ld Wkrkf, udf vlz mæs, l` rklsjn il ldbrldtfrdns f ud gndb`kgtn eë`kgn ldtrl `fs jrfdils pntldgkfs
 ‗ 
kdg`usn dug`lfr- ls muy f`tn, pnr mughn qul l` iltndfdtl dn slf mæs qul ud prltlxtn. Ilsjrfgkfifmldtl, pnilmns ilgkr qul dns ldgndtrfmns f` enril il` feksmn.
5.
 
Ls lvkildtl qul `f `÷jkgf kdikgf qul l` jneklrdn skrkn
 ‗ 
qul lstæ jfdfdin `f julrrf- ls l` ÿ`tkmn kdtlrlsfin ld `fdzfr lstl ftfqul gnd frmfs químkgfs
 ‗ 
yf sl sfel qul ls l` prltlxtn eusgfin pnr Zf`` Wtrllt pfrf `f kdtlrvldgk÷d mk`ktfr lxtlrdf- y qul `f futnríf prnefe`lmldtl sl ldguldtrf ld `fs bulrzfs rlel`ils n ld f`judn il `ns jneklrdns lxtrfdolrns qul `fs fpnyfd, ld udf mæs il `fs yf gndstfdtls nplrfgkndls il
efdilrf bf`sf
. Dn nestfdtl, dn ls pnske`l fdtkgkpfr `ns hlghns y ls dlglsfrkn lsplrfr f `n qul pulifd rlvl`fr `fs kdvlstkjfgkndls pldikldtls.
7.
 
Wkd lmefrjn, tfmekëd ld lstf ngfsk÷d, l` nrkjld il` f`tn rklsjn ld l` qul l` mudin sl ldguldtrf ld lstl mnmldtn tkldl pngn qul vlr gnd `n qul rlf`mldtl hfyf suglikin ld rl`fgk÷d gnd l` usn il frmfs químkgfs. @fs rfzndls il` f`tískmn rklsjn il `f sktufgk÷d rfikgfd ld l` hlghn il qul, gnmn ls gfif vlz mæs lvkildtl, l` lstf``kin eë`kgn ls f`jn eusgfin il bnrmf gfif vlz mæs ilslsplrfif pnr Zf`` Wtrllt y pnr `ns jneklrdns qul gndtrn`f. Lstn ls? @ndirls, Sfrís y, gnd kmpnrtfdtls gndtrfikggkndls kdtlrdfs, Zfshkdjtnd.
9.
 
Zf`` Wtrllt prltldil
 ‗ 
dlglsktf- ilsldgfildfr ud gndb`kgtn eë`kgn ld Wkrkf qul kmp`kqul f `fs jrfdils pntldgkfs nggkildtf`ls. Sfrf l``n hfd rlgurrkin f tnin. F` fpnyn y bkdfdgkfgk÷d il F` Vflif y ntrfs nrjfdkzfgkndls rfikgf`ls ld Wkrkf, f` enmefriln ikrlgtn il kdstf`fgkndls mk`ktfrls rusfs y f ud plrmfdldtl enmefriln mlikætkgn ilstkdfin f grlfr ud g`kmf bfvnrfe`l f `f kdtlrvldgk÷d eë`kgf nggkildtf`.
<.
 
Iurfdtl `ns ÿ`tkmns mlsls, fdtl guf`quklr prltlxtn
 ‗ 
gfsk sklmprl, kdbudifin- grlfin pnr `ns mlikns il gnmudkgfgk÷d, `f rlfggk÷d hf skin skmk`fr. @ndirls y Sfrís
 ‗ 
 oudtn f gklrtns slgtnrls \WF- sl hfd `fdzfin kdmlikftfmldtl, udf y ntrf vlz, f rlg`fmfr `f kdtlrvldgk÷d eë`kgf ld Wkrkf. @f npnskgk÷d f lstf lstrftljkf il Uuskf, Ghkdf, F`lmfdkf y l` rlstn il `f \dk÷d Lurnplf y `f grlgkldtl rlskstldgkf kdtlrdf ld \WF dn hfd skin subkgkldtls, hfstf fhnrf, pfrf ilsf`ldtfr lstf lstrftljkf.
2.
 
@ndirls, Sfrís y `ns kdikgfins slgtnrls \WF sfeld qul udf kdtlrvldgk÷d ld Wkrkf kmp`kgf ud ldbrldtfmkldtn ikrlgtn gnd Uuskf y, prnefe`lmldtl, gnd Ghkdf. [, gnd mughf prnefek`kifi, ud ldbrldtfmkldtn j`nef`
 ‗ 
y, qukzæs, dug`lfr- ldtrl lstns pfísls. [, f plsfr il l``n, dn glsfd il fzuzfr f `f npkdk÷d pÿe`kgf y f `ns ntrns jneklrdns pfrf ud ftfqul mk`ktfr.
:.
 
[f hlmns kdikgfin qul `f rntudif dljftkvf il `fs bulrzfs frmfifs \WF f ftfgfr Kræd y Wkrkf hf skin `n ÿdkgn qul dns hf sf`vfin
 ‗ 
hfstf fhnrf- il lstl ldbrldtfmkldtn j`nef`.
8.
 
Zf`` Wtrllt `n sfel. [ sfeld qul ifr mfrghf ftræs ld Wkrkf pulil supndlr l` gnmkldzn il` bkd il `f hljlmndíf mudikf` il `f qul hfd iksbrutfin hfstf fhnrf. @n suglikin iurfdtl lstns mlsls rlvl`f qul dn vfd f glilr bægk`mldtl. Wu lstrftljkf pfsf, ld lstl mnmldtn, pnr `f mfdkpu`fgk÷d il `f npkdk÷d pÿe`kgf nggkildtf`, gnmn yf suglik÷ ld Krfa y ld @kekf. Snr hfglr `n qul slf dlglsfrkn pfrf grlfr ud g`kmf sngkf` y pn`ítkgn qul vldzf `f rlskstldgkf il `fs bulrzfs frmfifs \WF. Ld l``n lstæd lmplöfins Hn``fdil, Gfmlrnd y l` dÿg`ln iurn il` jneklrdn \WF. Ilsil qul hfgl

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->