Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Principiile Mecanicii Clasice

Principiile Mecanicii Clasice

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Andrei Zinca
Principiile Mecanicii Clasice 2008
Principiile Mecanicii Clasice 2008

More info:

Published by: Andrei Zinca on Aug 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2013

pdf

text

original

 
Principiile mecanicii clasice
Menţionate în parte de către Galileo Galilei, principiile mecanicii clasice aufost formulate pentru prima oară de Issac Newton, care le-a numit "Axiomele" sau"Legile mişcării" în celebra sa carte „Phylosophiae naturalis principiamathematica”. De la început ţinem să menţionăm că denumirea de corp utilizată înformularea acestor principii trebuie înţeleasă în sensul de punct material.
1.3.1 PRINCIPIUL INERŢIEI 
Are următorul conţinut:„Un corp îşi păstrează starea de repaus sau de mişcare rectilinie şi uniformăatât timp cât nu intervine o forţă care să-i modifice această stare”.
Observaţie:
1. Principiul inerţiei conduce la definirea forţei: numai pe seama interacţiuniisistemelor materiale se poate transmite mişcarea de la un corp la altul. În mecanicaclasică, mărimea fizică vectorială care măsoară interacţiunea sistemelor materialese numeşte forţă.2. Principiul inerţiei serveşte la definirea reperului (sistemul de referinţă) inerţial.Ca o consecinţă a principiului inerţiei, starea de mişcare rectilinie şi uniformă a punctului material, împreună cu cazul său particular - starea de repaus relativ senumesc stări inerţiale.Reperul în care orice punct material se seşte în mişcare rectilinie şiuniformă sau în repaus este un
reper inerţial.
1.3.2.
 PRINCIPIUL ACŢIUNII FORŢEI 
 
Al doilea principiu al mecanicii cunoscut sub numele de principiulfundamental se enunţă astfel:„Variaţia mişcării este proporţională cu forţa motoare imprimată şi estedirijată după linia dreaptă în lungul căreia este imprimată forţa”. Având în vederecă mişcarea mecanică este măsurată prin intermediul impulsului
v
m p
=
 variaţia mişcării se va măsura prin variaţia impulsului în timp.Ca urmare expresia matematică a legii a doua se va scrie:
dt  p F 
=
Observaţii:
1. Această lege mu este o relaţie de definiţie a forţei, ci o axiomă, de altfel forţaeste definită de principiul întâi al mecanicii.2. Considerând masa constantă în timp relaţia de mai sus se scrie:
am F 
=
 ,
aceastaeste considerată „ecuaţia fundamentală a mecanicii"Folosind definiţia acceleraţiei
a
=
relaţia devine
 F mam
==
sau faţă de un sistem de referinţă cartezian putem scrie trei relaţii scalare de forma:
 z x y x x x
 F m z F  zm  F m y F  ym  F m x F  xm
111
======
Acest sistem de trei ecuaţii diferenţiale de ordinul al doilea permite calculareacoordonatelor şi componentelor vitezei prin integrare.Sistemul are soluţie unică dasunt date condiile iniale (dacă estecunoscută starea mecanică iniţială a corpului)
 
0
=
avem
0
=
sau
000
 z  z  y y x x
===
0
vv
=
sau
 z  z  y y x x
000
vvvvvv
===
Soluţia generaa sistemului se obţine prin integrarea ecuaţiilor diferenţiale cucoeficienţi constanţi
( )
621
,...,c ,ct,c
=
unde constantele
621
,...,c ,cc
 
sunt constante de integrare care se determină dincondiţiile iniţiale ale problemei.Determinarea stării mecanice a punctului material la un moment dat se faceconform schemei ce reprezintă determinismul mecanicii clasice; arată în fiecaremoment modul cum s-a desfăşurat mişcarea anterior momentului şi cum sedesfăşoară în continuare.
Starea iniţială
F
starea finală
( )
00
v
;
 
( )
f  
;
v
ecuaţia fundamentalăÎn condiţii fizice date un punct material evoluează prin stări fizice compatibile custarea iniţială, parametrii corespunzători fiind soluţii ale ecuaţiei diferenţiale(traiectoriile sunt unic determinate).
3.
Newton a completat legea a doua prin următorul corolar „Un corp sub acţiuneaa două forţe unite descrie diagonala unui paralelogram în acelaşi timp în caredescrie laturile sub acţiunile separate ale forţelor”.Acest corolar atesindependenţa acţiunii foelor postulând valabilitatea principiului suprapunerii efectelor.Corolarul I este numit principiul independenţei acţiunilor forţelor sau principiul paralelogramului, deoarece postulează atât independenţa acţiunii forţelor cât şi

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->