Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ VI XỬ LÝ – VI ĐIỀU KHIỂN
1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VI XỬ LÝ – VI ĐIỀU KHIỂN
1.1.1 Tổng quan
1.1.2 Lịch sử phát triển của các bộ xử lý
Hình 1-2. Lịch sử phát triển của VXL
1.1.3 Vi xử lý và vi điều khiển
1.1.4 Ứng dụng của Vi xử lý – vi điều khiển
1.2 Cấu trúc chung của hệ vi xử lý
Hình 1-3. Sơ đồ khối một máy tính cổ điển
Hình 1-4. Sơ đồ khối hệ vi xử lý
1.2.1 Khối xử lý trung tâm (CPU)
Hình 1-5. Khối xử lý trung tâm
1.2.2 Hệ thống bus
1.3 Định dạng dữ liệu và biểu diễn thông tin trong hệ vi xử lý – vi điều khiển
1.3.1 Các hệ đếm
1.3.3 Các phép toán số học trên hệ đếm nhị phân
CHƯƠNG 2 HỌ VI XỬ LÝ INTEL 80x86
2.1 Cấu trúc phần cứng của bộ vi xử lý 8086
2.1.1 Tổng quan
Hình 2-1.Tổng quan về phần cứng bộ xử lý
2.1.2 Cấu trúc bên trong và sự hoạt động
Hình 2-2.Sự hoạt động của CPU
Hình 2-3.Sơ đồ khối bên trong 8086
Bảng 2-1. Các thanh ghi
2.1.3 Mô tả chức năng các chân
Hình 2-4. Sơ đồ chân 8086/8088
2.2 Chế độ địa chỉ
2.2.1 Khái niệm chế độ địa chỉ
Bảng 2-2.Phối hợp MOD và R/M để tạo ra các chế độ địa chỉ
2.2.2 Các chế độ địa chỉ
Bảng 2-3. Các chế độ địa chỉ
2.3 Tập lệnh Assembly
2.3.1 Giới thiệu chung
2.3.2 Các nhóm lệnh
2.4 Lập trình hợp ngữ (Assembly) cho vi xử lý 80x86
2.4.2 Các bước khi lập trình
Hình 2-5. Emu8086 - Môi trường soạn thảo
Hình 2-7. Emu8086 - Màn hình Debug chương trình
2.4.3 Cấu trúc chung của chương trình hợp ngữ
Bảng 2-4. Bản đồ bộ nhớ, địa chỉ ngắt của 8086
2.4.5 Ngắt trong Assembly
2.5 Ghép nối bộ nhớ và thiết bi ngoại vi
2.5.1 Ghép nối bộ nhớ
Hình 2-8. Giao tiếp bus cơ bản
Hình 2-9. Quan hệ giữa giải mã địa chỉ và bộ nhớ
2.5.2 Giải mã địa chỉ
Hình 2-10. Mắc nối tầng nhiều 74LS138
Hình 2-12. Định thời ghi bộ nhớ
2.5.3 Ghép nối thiết bị ngoại vi
2.5.5 Giải mã địa chỉ cho thiết bị vào / ra
2.5.6 Các mạch cổng đơn giản
Hình 2-15. Vi mạch 74LS245
Vi mạch chốt 74LS373:
Hình 2-16. Vi mạch chốt 74LS373
2.6 Câu hỏi và bài tập
CHƯƠNG 3 HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051
3.1 Giới thiệu chung
3.1.1 Ứng dụng của vi điều khiển
3.1.2 Hoạt động của vi điều khiển
Hình 3-1. Cấu trúc chung họ VĐK
3.1.3 Cấu trúc chung của vi điều khiển
Hình 3-3. Vào ra với thiết bị ngoại vi
Hình 3-4 ghép nối bộ dao động
Hình 3-5. Bộ định thời/đếm
Hình 3-6. Truyền nhận nối tiếp
3.2 Kiến trúc vi điều khiển 8051
3.2.1 Chuẩn 8051
3.2.2 Chân vi điều khiển 8051
Hình 3-8. Sơ đồ chân VĐK AT89C51
3.2.3 Cổng vào/ra
Hình 3-10. Xuất mức 0
Hình 3-11. Trở treo nội tại chân
Hình 3-12. xuất mức 1
Bảng 3-1. Chức năng các chân của Port 3
Hình 3-13 – Sơ đồ kết nối thạch anh
3.2.4 Tổ chức bộ nhớ 8051
Hình 3-14. Các vùng nhớ trong AT89C51
Bảng 3-2. Các thanh ghi chức năng đặc biệt
Bảng 3-3. Địa chỉ RAM nội 8051
Hình 3-15. Thực thi bộ nhớ chương trình ngoài
3.2.5 Các thanh ghi chức năng đặc biệt (SFRs - Special Function Registers)
3.2.6 Bộ đếm và bộ định thời
3.2.7 Truyền thông không đồng bộ (UART)
Hình 3-16 - Ghép nối RS232 với 8051
3.2.8 Ngắt vi điều khiển 8051
3.3 Lập trình hợp ngữ cho 8051
3.3.2 Tập lệnh trong 8051
Bảng 3-4. ký hiệu sử dụng mô tả lệnh
Bảng 3-9. Nhảy vô điều kiện
Bảng 3-10. Các toán tử
3.4 Bộ đếm và bộ định thời
Hình 3-18. Các thanh ghi của bộ Timer 1
Hình 3-19. Timer TMOD
Bảng 3-11. Chế độ hoạt động của Timer/Counter
Hình 3-20. Timer 0 – Mode 0
Hình 3-21. Timer 0 – Mode 1
Hình 3-23. Timer 0 – Mode 3
3.5 Truyền thông nối tiếp
Hình 3-24. Truyền thông
Hình 3-25. Ghép nối RS232 với 8051
Hình 3-26. Truyền thông nối tiếp – Mode 0
Hình 3-27. Giản đồ thời gian truyền nối tiếp – Mode 0
Hình 3-28. Giản đồ thời gian nhận nối tiếp – Mode 0
Hình 3-29. Truyền nhận nối tiếp – Mode 1
Hình 3-31. Giản đồ thời gian nhận nối tiếp – Mode 1
Hình 3-32. Giản đồ thời gian truyền nối tiếp – Mode 2
Hình 3-33. Giản đồ thời gian nhận nối tiếp – Mode 2
Hình 3-34. Các tín hiệu điều khiển ngắt
Hình 3-35. Bảng vector ngắt và ví dụ
3.7 Câu hỏi và bài tập cuối chương
CHƯƠNG 4. ỨNG DỤNG
4.1 Nhấp nháy dãy LED đơn
Hình 4-1. Mạch nhấp nháy LED đơn
Mã nguồn 4-1. Delay
Mã nguồn 4-2. DelayX
Hình 4-4. Thuật toán: Nhấp nháy P1-
4.2 Timer
Mã nguồn 4-7. Timer0 và Timer1 tạo xung PWM dùng ngắt
4.3 Sử dụng Timer T2
Hình 4-8. Sử dụng Timer 2
Mã nguồn 4-8. Sử dụng Timer 2
4.4 Dùng ngắt ngoài
Hình 4-9. Lập trình 2 ngắt ngoài
Mã nguồn 4-9. Lập trình 2 ngắt ngoài
4.5 Lập trình ngắt ngoài theo sườn xuống
Hình 4-10. Lập trình ngắt ngoài – bật loa
Mã nguồn 4-10. Lập trình ngắt ngoài – bật loa
4.6 Sử dụng LED 7 thanh
Mã nguồn 4-11. Hiển thị LED 7 thanh -1
4.6.2 Hiển thị trên nhiều LED 7 thanh
Hình 4-12.Sơ đồ chân LED 7 thanh
Mã nguồn 4-12. Hiển thị LED 7 thanh - 2
4.7 Thông báo bằng văn bản trên màn hình LCD
Hình 4-13. Sơ đồ hiển thị LCD thực
Mã nguồn 4-14. Hiển thị LCD
4.8 Nhận dữ liệu qua UART
Hình 4-16. Nhận dữ liệu nối tiếp – mô phỏng
Mã nguồn 4-15. Nhận dữ liệu nối tiếp
4.9 Truyền dữ liệu qua UART
Hình 4-17. Truyền dữ liệu nối tiếp – mô phỏng
4.10 Chương trình con phục vụ truyền thông nối tiếp
Mã nguồn 4-17. Các CTC Truyền-Nhận dữ liệu nối tiếp
4.11 Truyền thông UART cho 8051 bằng phần mềm
Mã nguồn 4-18. CTC truyền thông nối tiếp bằng phần mềm
4.12 Ghép nối 8051 với ADC0804, chuyển đổi ADC 8-bit
Hình 4-18. Sơ đồ chân ADC0804
Hình 4-19. Giản đồ thời gian đọc ADC
Hình 4-20. Mạch nguyên lý mô phỏng chuyển đổi ADC0804
4.13 Ghép nối vi điều khiển với bàn phím
Hình 4-21.Cách ghép nối bàn phím trong mô phỏng- phím đơn ghép lại
Hình 4-22.Cách ghép nối bàn phím trong mô phỏng – dùng module bàn phím
Mã nguồn 4-20. Đọc ma trận phím
4.14 Ghép nối vi điều khiển với step motor
Hình 4-23. Cấu tạo động cơ bước
Hình 4-24. Sơ đồ khối tổng thể toàn bộ hệ thống
Hình 4-25. Sơ đồ tương tác hệ thống cảnh báo áp suất
Hình 4-35. Khối điều khiển trung tâm
Hình 4-36. Sơ đồ Callgraph
CHƯƠNG 5 CÁC HỆ VI ĐIỀU KHIỂN TIÊN TIẾN
5.1 Atmel AVR
Hình 5-1 - Atmel AVR ATmega8 PDIP
5.1.1 Lịch sử họ AVR
5.1.2 Tổng quan về thiết bị
5.1.3 Kiến trúc thiết bị
5.1.4 Program Memory (Flash)
5.1.5 EEPROM
5.1.6 Chương trình thực thi
5.1.7 Tập lệnh
5.1.8 Tốc độ MCU
5.1.9 Những đặc tính
5.2 Vi điều khiển PIC
Hình 5-2 – Các dòng PIC
5.3 ARM
Tài liệu tham khảo
PHỤ LỤC A: Tập lệnh trong 8051
PHỤ LỤC B: Chi tiết các thanh ghi chức năng trong 8051
PHỤ LỤC C: Ngắt
Danh mục hình ảnh
Danh mục mã nguồn
Danh mục bảng
Chỉ mục
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Giang VXL-VDK Chuan _2011-07_(Ban Dep, Link)

Bai Giang VXL-VDK Chuan _2011-07_(Ban Dep, Link)

Ratings:
(0)
|Views: 4|Likes:
Published by Nguyen Quoc
VXL
VXL

More info:

Categories:Topics
Published by: Nguyen Quoc on Aug 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 18 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 23 to 49 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 54 to 119 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 124 to 138 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 143 to 222 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->