Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De vilda chansningarnas tidevarv - en historisk tripp

De vilda chansningarnas tidevarv - en historisk tripp

Ratings: (0)|Views: 34|Likes:
Published by Projekt E 012
Delkapitel 2: "De vilda chansningarnas tidevarv".
Från boken "Pillret - En berättelse om depressioner och doktorer, forskare och Freud, människor och marknader".
Författare: Ingrid Carlberg
Förlag: Nordsteds
Utgivningsår: 2008
Köp boken: http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9113014811
Låna boken: http://libris.kb.se/bib/10588488

Källhänvisningen är tagen från slutet av boken. Den finns inte direkt efter kapitlet i boken. Sidnumreringen stämmer inte överens med hur den ser ut i boken.
I övrigt är inga ändringar gjorda.
Delkapitel 2: "De vilda chansningarnas tidevarv".
Från boken "Pillret - En berättelse om depressioner och doktorer, forskare och Freud, människor och marknader".
Författare: Ingrid Carlberg
Förlag: Nordsteds
Utgivningsår: 2008
Köp boken: http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9113014811
Låna boken: http://libris.kb.se/bib/10588488

Källhänvisningen är tagen från slutet av boken. Den finns inte direkt efter kapitlet i boken. Sidnumreringen stämmer inte överens med hur den ser ut i boken.
I övrigt är inga ändringar gjorda.

More info:

Published by: Projekt E 012 on Jun 12, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2014

pdf

text

original

-1-
2. De vilda chansningarnas tidevarv
En historisk tripp

Den schweiziske kemisten Albert Hofmann hade f\u00f6rmodligen mis- sat att tv\u00e4tta sig ordentligt. P\u00e5 annat s\u00e4tt \u00e4r det sv\u00e5rt att f\u00f6rklara den ov\u00e4ntade sensation han upplevde i l\u00e4kemedelsf\u00f6retaget Sandoz laboratorium tidigt en fredagseftermiddag i april 1943.

Hofmann hade d\u00e5 jobbat med parasitsvampen mj\u00f6ldryga ganska l\u00e4nge. Det var ingen nyhet f\u00f6r honom att alkaloiderna, de kemis- ka \u00e4mnen i svampen han intresserade sig f\u00f6r, var giftiga. Redan p\u00e5 medeltiden k\u00e4nde man till att folk kunde bli somgalna eller f\u00e5 kall- brand om de str\u00f6vade genom svampangripna s\u00e4desf\u00e4lt och r\u00e5kade f\u00e5 n\u00e5got i sig. Det var bland annat d\u00e4rf\u00f6r l\u00e4kemedelsf\u00f6retagen tyck- te att mj\u00f6ldrygan var intressant. En v\u00e4xt med de krafterna borde vara en guldgruva av t\u00e4nkbara l\u00e4kemedelssubstanser. Men det som h\u00e4ndeAlbert Hofmann den fredagen var \u00e4nd\u00e5 n\u00e5got helt nytt.

\u00d6ver tjugo olika varianter av mj\u00f6ldrygans alkaloider hade Hof- mann dittills tagit fram p\u00e5 konstgjord v\u00e4g. I april 1943 var n\u00e5gra av dem redan p\u00e5 v\u00e4g att marknadsf\u00f6ras, soml\u00e4kemedel mot migr\u00e4n el- ler som medel f\u00f6r att f\u00e5 ig\u00e5ng sammandragningar vid f\u00f6rlossning- ar. Men s\u00e5 var det den sp\u00e4nnande tjugofemte varianten, derivatet Hofmann hade kallat LSD-25. Av n\u00e5gon anledning kunde han inte gl\u00f6mma det. I fem \u00e5r hade receptet p\u00e5 LSD-25 legat bland andra icke-prioriterade \u00e4mnen i k\u00e4llaren p\u00e5 Sandoz, bortsorterat av okla- ra sk\u00e4l, kanske f\u00f6r att f\u00f6rs\u00f6ksdjuren visat oro. "Fem \u00e5r f\u00f6r l\u00e4nge", t\u00e4nkte Albert Hofmann, som intuitivt k\u00e4nde att LSD-25 var v\u00e4rd ett b\u00e4ttre \u00f6de. Fredagen den 16 april 1943 hade han best\u00e4mt sig. Han skulle bryta den normala rutinen p\u00e5 Sandoz och ta fram \u00e4mnet p\u00e5 nytt, trots att det redan hade st\u00e4mplats som ointressant.

Hofmann skred till verket. Allt f\u00f6rl\u00f6pte v\u00e4l \u00e4ndafram till sistafa-
-2-

sen, n\u00e4r han skulle kristallisera LSD-25. Pl\u00f6tsligt b\u00f6rjade han k\u00e4n- na sig konstig, extremt orolig och tr\u00f6tt. Det gick s\u00e5 l\u00e5ngt att han fick avslutaarbetet, ta sighem ochl\u00e4gga sig.

D\u00e5 kom hallucinationerna. Veckan efter skrev han till sin che
f

om det som h\u00e4nt. "I ett dr\u00f6mlikt tillst\u00e5nd, med \u00f6gonen st\u00e4ngda (jag uppfattade dagsljuset som obehagligt bl\u00e4ndande), s\u00e5g jag en oav- bruten str\u00f6m av fantastiska bilder, extraordin\u00e4ra former och ett in- tensivt, kalejdoskopiskt f\u00e4rgspel."

Ruset gick \u00f6ver efter tv\u00e5 timmar. Albert Hofmann var inte dum- mare \u00e4n att han f\u00f6rstod att det m\u00e5ste ha n\u00e5got att g\u00f6ra med \u00e4mnet. Den fr\u00e5ga som sysselsatte vetenskapsmannen i honom var inte vad hanf\u00e5tt i sig, utan hur?

S\u00e5vitt han kom ih\u00e5g hade han varit precis lika f\u00f6rsiktig som han brukade n\u00e4r han sysslade med giftiga \u00e4mnen. Den enda f\u00f6rklaring han kunde komma p\u00e5 var att han m\u00f6jligen r\u00e5kat f\u00e5 mikroskopiskt lite LSD-l\u00f6sning p\u00e5 en fingerspets, s\u00e5 lite att det inte borde ha spe- lat n\u00e5gon roll. Sp\u00e5r av \u00e4mnet m\u00e5ste d\u00e4refter ha absorberats genom skinnet, eller kanske f\u00f6ljt med lunchsm\u00f6rg\u00e5sen. St\u00e4mde den analy- sen betydde det att han uppt\u00e4ckt ett \u00e4mne med en potens som vida \u00f6versteg allt han tidigare st\u00f6tt p\u00e5 under sin karri\u00e4r. Ivrig av f\u00f6rv\u00e4n- tan besl\u00f6t Albert Hofmann att testa igen. S\u00e5 fort han kunde efter helgen skullehan g\u00f6raett experiment p\u00e5 sig sj\u00e4lv.

Vid fyratiden p\u00e5 m\u00e5ndagseftermiddagen var stunden kommen. Albert Hofmann utrustade sig med papper och penna f\u00f6r att s\u00e5 gott han kunde skriva ned upplevelserna. Han bad en kvinnlig labora- torieassistent sitta med i rummet och drack sedan tio centiliter vat- ten uppblandat med den minsta kvantitet LSD-25 nan kunde t\u00e4n- ka sig, en kvarts milligram. Fyrtio minuter senare kom allt tillbaka, bara \u00e4nnu starkare \u00e4n under fredagen. F\u00f6rst tr\u00f6ttheten och oron, d\u00e4refter de visuella sensationerna. Till slut fick han ge upp alla pla- ner p\u00e5 att anteckna.

Han bad assistenten f\u00f6lja honom hem. Det fick bli p\u00e5 cykel, ef- tersom det var krigstider och bensinransonering. Albert Hofmann cyklade fram genom ett Basel som f\u00f6rvandlats till en skrattspegel. Husv\u00e4ggarna b\u00e5gnade. Gatorna gick i v\u00e5gor. Han uppfattade det som om cykeln stod still hur fort han \u00e4n trampade, men efter\u00e5t be- r\u00e4ttade assistenten att han cyklat genom staden som skjuten ur en kanon.

-3-

Som tur var hade hustrun och de tre barnen rest till mormor i Luzern. Assistenten lade den sv\u00e5rt neddrogade kemisten i en soffa och d\u00e4r, under n\u00e5gra timmar, k\u00e4mpade han mot alltmer skr\u00e4mman- de synintryck. M\u00f6blerna var inte l\u00e4ngre bara lustiga, de s\u00e5g skr\u00e4ck- injagande ut. Grannen som kom \u00f6ver med n\u00e5gra liter mj\u00f6lk p\u00e5min- de om dj\u00e4vulen och var av n\u00e5gon anledning dold bakom en f\u00e4rgad mask. Snart hade Hofmann sj\u00e4lv en dj\u00e4vul i sitt inre som han fick hoppaoch skrika f\u00f6r att f\u00f6rs\u00f6ka bek\u00e4mpa.

En l\u00e4kare tillkallades. N\u00e4r han kom fram till tr\u00e4villan utanf\u00f6r Ba- sel hade det v\u00e4rsta lagt sig. Hofmann l\u00e5g kvar i soffan och nj\u00f6t \u00e5ter- igen av de allra f\u00f6rsta, mer euforiska synerna \u2014 de fantastiska f\u00e4r- gerna, de kalejdoskopiska bilderna, spiralerna och cirklarna. L\u00e4ka- ren tog puls, blodtryck och lyssnade p\u00e5 andningen. Han skakade p\u00e5 huvudet. Patienten i soffan p\u00e5stod sig vara d\u00f6ende, men det enda som avvek fr\u00e5n det normala var hans f\u00f6rstorade pupiller.

Albert Hofmann hade f\u00e5tt sina aningar besannade. Hans LSD var n\u00e5got nytt. Ingen hade tidigare st\u00f6tt p\u00e5 ett \u00e4mne som i s\u00e5 mikrosko- piskt liten dos kunde ge s\u00e5 drastiska effekter p\u00e5 det m\u00e4nskliga psy- ket. Till det m\u00e4rkliga h\u00f6rde ocks\u00e5 att han dagen d\u00e4rp\u00e5 k\u00e4nde sig i utm\u00e4rkt form och att han kunde redog\u00f6ra f\u00f6r n\u00e4stan varje detalj i sina synupplevelser under ruset.

Direkt f\u00f6rstod han att hans \u00e4mne kunde bli farmakologiskt an- v\u00e4ndbart, intressant inte minst f\u00f6r specialister i psykiatri. Chefer- na p\u00e5 Sandoz k\u00e4nde likadant, plockade upp substansen igen och l\u00e4t den l\u00f6pa linan ut med djurf\u00f6rs\u00f6k och kliniska pr\u00f6vningar p\u00e5 m\u00e4n- niskor. Hallucinogenen fick namnet LSD [lysergsyradietylamid), och bed\u00f6mdes varaett l\u00e4kemedel med stor potential.

Riktigt s\u00e5 blev det nu inte. N\u00e4r de f\u00f6rsta vetenskapliga artiklar- na publicerades n\u00e5gra \u00e5r senare hade farmakologerna dessv\u00e4rre inte lyckats hitta n\u00e5gon sjukdom som LSD var verksamt mot. Sandoz l\u00e4t sig inte nedsl\u00e5s utan lanserade hallucinogenen \u00e4nd\u00e5. Delysid, som LSD fick heta, kom d\u00e4rf\u00f6r att marknadsf\u00f6ras f\u00f6rst och fr\u00e4mst som hj\u00e4lpmedel i freudiansk psykoanalys. En dos kunde underl\u00e4t- ta analyssamtalen, frig\u00f6ra traumatiska barndomsminnen och blott- l\u00e4gga omedvetna inre konflikter hos patienter med \u00e5ngest och neu- roser, h\u00e4vdade l\u00e4kemedelsf\u00f6retaget i s\u00e4lj materialet. Delysid var ock- s\u00e5, skrev Sandoz, intressant som verktyg inom hj\u00e4rnforskning och psykiatrisk forskning. F\u00f6retaget rekommenderade psykiatrerna att

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
inkognitobrev liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->