Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Palestijnse Verzetsleer – Hubert_Luns

De Palestijnse Verzetsleer – Hubert_Luns

Ratings:
(0)
|Views: 68|Likes:
Published by Hubert Luns
Dit gaat over de Palestijnse verzetsleer. Muqawama is ‘verzet’ in de betekenis van uitputtingsoorlog. Men spreekt over een strijd van dertig jaren of meer.
Dit gaat over de Palestijnse verzetsleer. Muqawama is ‘verzet’ in de betekenis van uitputtingsoorlog. Men spreekt over een strijd van dertig jaren of meer.

More info:

Published by: Hubert Luns on Aug 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 
- 1 -
 D
e
 P 
alestijnse
erzetsleer 
 
 Abou Dawoud en zijn familie, daar steekt een verhaal achter! Foto: Farfahinne
 
 – 
De Muqawama Doctrine
– 
‘Hier zullen Gretta en Dries van Opkijken!’
Het Palestijnse vluchtelingenprobleem is een stinkende wonde en reden tot grote zorg. Momen-teel verblijven 4,5 miljoen vluchtelingen in ‘tijdelijke’ barakken, wachtend om naar Israël tegaan. Het probleem kan worden teruggevoerd naar Israëls onafhankelijk in 1948. Toen vluchttende in Israël verblijvende Arabieren massaal weg, nog voordat de strijd een aanvang had genomen,omdat ze bang waren voor het bloedbad dat hun Arabische broeders wilden ontketenen. Op grondvan de volkstellingen uit ‘47 en ‘49 kan worden geconcludeerd dat 680 duizend Arabieren hetland hebben verlaten. Daarvan kregen 472 duizend de vluchtelingenstatus volgens het rapportdestijds van de
VN Bemiddelaar voor Palestina
. Dankzij een hoog geboortecijfer plus een nettotoestroom van 24 duizend Arabieren per jaar, die vanuit de omliggende landen hun intrek namen,verbleven er vlak voor het uitbreken van de Zesdaagse oorlog in ‘67 in totaal 1,35 miljoen men-sen in de vluchtelingenkampen. De kroonprins van Jordanië,
Hassan Bin Talal
, heeft over deze problematiek in 1981 een boek gepubliceerd: “Palestinian Self-Determination”. Hij stelt dat hetaantal vluchtelingen als gevolg van de Zesdaagse oorlog met 234 duizend is toegenomen. Hijgeeft ook aan dat eind 1980 1,8 miljoen vluchtelingen in de kampen verbleven. Een rekensomleert dat in de periode tussen 1967 en 1980 een uittocht plaatsvond van gemiddeld 28 duizend personen per jaar, zoals het hoort, want vluchtelingenkampen dienen van tijdelijke aard te zijn. Nu komen we bij het interessante deel van ons betoog. Nederland telde in 1980 op de kop af 14miljoen inwoners. Als we dat vergelijken met de groei in de kampen van 1,8 naar 4,5 miljoen, danzouden er nu 35 miljoen inwoners in Nederland zijn in plaats van 16,5. Dat roept vraagtekens op.De 4,5 miljoen met vluchtelingenstatus, waar de Verenigde Naties via de UNRWA zorg voor 
 
- 2 -
draagt, kunnen alleen worden verklaard vanuit een netto toestroom van gemiddeld 29.000 perso-nen per jaar, rekening houdend met een natuurlijke bevolkingsgroei van 2,6% per annum. Voor mijn overige berekeningen ben ik daar ook vanuit gegaan. Een dergelijke aanwas over zo’n lange periode is een record. De berekening is dus conservatief. Over de periode 1948 tot 1967 heeft duseen verrijking plaatsgevonden van de kampen van 19 maal 24.000, en van 1980 tot op heden van26 maal 29.000. Dit zijn gemiddelden, maar nauwkeurige statistieken ontbreken nu eenmaal. Bijelkaar opgeteld komt dat neer op 1,2 miljoen Arabieren die niets met de Palestijnse kwestie vandoen hebben. Uitgaande van de geregistreerde vluchtelingen uit ‘48 en ‘67 heeft de toevloed vanallochtonen tot een 40% verdunning van het Palestijnse contingent geleid.
Dus 1,8 miljoen Ara-bieren in de kampen zijn van vreemde oorsprong of daar nakomeling van!
 Twee grote Nederlandse voorvechters van de Palestijnse zaak,
Gretta Duisenberg
, weduwe vande oud-president van de Europese Bank, en oud-premier 
Dries van Agt
zullen hiervan opkijken.Zij hebben steevast alle schuld voor het probleem op de schouders van Israël gelegd. Ik ben vanmening dat Israël, net als alle andere naties van deze wereld, recht heeft op zijn eigen corrupte politici en zakenlui, maar dat betekent nog niet dat ik ze overal de schuld van geef, hoezeer ik ook  begaan ben met de erbarmelijke omstandigheden der vluchtelingen. Dit is typisch een geval waar Israël niets te verwijten valt. Het is een schande dat deze mensen niet door de Arabische landenzijn opgenomen en dat het probleem na zestig jaar nog steeds bestaat.
Ralph Galloway
van de UNRWA merkte reeds in augustus 1958 op:
“De Arabische landen wil-len het vluchtelingenprobleem niet oplossen. Ze willen het als een open wond laten bestaan, alseen aanklacht tegen de Verenigde Naties en als wapen tegen Israël. De Arabische leiders kan het niks verdommen of de vluchtelingen leven of doodgaan.”
Het is duidelijk dat tot aan de Zesdaagseoorlog, toen men op een spoedige vernietiging van Israël hoopte, veel Arabieren de vluchte-lingenkampen opzochten in het vooruitzicht van een rijke beloning van in Israël veroverd bezit enonderwijl konden zij van de UNRWA uitkeringen profiteren. De UNRWA zag geen probleem omdie stroom op te vangen omdat door de Arabische landen een wel zeer vreemde definitie voor vluchteling wordt gehanteerd. Zoals
Bin Talal
het uitdrukt moet het aantal vluchtelingen ook demensen omvatten die zich nooit hebben geregistreerd maar het in feite wel zijn. Een of anderevage familieband met de vroegere bewoners van het huidige Israël moet dus al voldoende zijn om je te laten inschrijven!Vooral na de Yom Kippur oorlog van 1973 werd alle hoop de bodem ingeslagen op een spoedigeverovering van Israël. De Arabische leiders hebben toen een nieuwe strategie ontwikkeld in de
Muqawama Doctrine
, die thans gemeengoed is. Deze doctrine verklaart de spectaculaire groeivan de vluchtelingenkampen over de laatste decennia. Mukawama is ‘verzet’ in de betekenis vanuitputtingsoorlog. Men spreekt over een strijd van dertig jaren of meer. De volgende principeszijn daarbij van toepassing: 1) het is niet nodig om een onmiddelijke overwinning te behalen,waardoor territoriale overwegingen van ondergeschikt belang zijn; 2) zwakheid wordt als krachtgezien, waardoor men verlies en lijden als symbolen van glorie ziet en de dood als teken vantrots; 3) een wapenstilstand is aanvaardbaar zolang het concept van de vernietiging van Israël blijft voortleven; 4) het is geen strijd van natie tegen natie omdat de werkelijke drijfveer religieusis; 5) voortvloeiend uit het voorgaande zijn grensoverschreidende bewegingen zoals de Hezbollahen het Moslim Broederschap van groter belang dan overheidsinstanties hetgeen de flexibiliteit tengoede komt.Deze sombere uiteenzetting wil niet zeggen dat vrede in Israël onmogelijk is. Wel zeker is dat inde Arabische bazar slechts resultaat wordt behaald indien men de denkwijze van de tegenpartijkent. Diplomatie vergt realiteitszin. Slechts op die basis kan een realitstische vooruitgang wordengeboekt. Wel raad ik raad af om
Gretta
en
Dries
naar de onderhandelingstafel te sturen.Hubert Luns
Zie ook:
 
“Het Palestijnse Vluchtelingenprobleem – Wie mag vluchteling zijn?”
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->