Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Olivera Despina

Olivera Despina

Ratings: (0)|Views: 3,988|Likes:
Published by Altar Maket
Osmanlı tarihi, Osmanlı imparatorluğu, Sultan Yıldırım Bayezid Han, Stefan Lazarevic, Prenses Olivere Despina, Sırp Krallığı, Lazar I,Kosova savaşı, sultanların kadınları, eşleri, Ankara meydan muharebesi, Altar Maket, askeri tarih yazıları, Timur, Emir Timur, Timurlenk, Tamerlane, savaş tarihi, meydan muharebeleri, 1402
Osmanlı tarihi, Osmanlı imparatorluğu, Sultan Yıldırım Bayezid Han, Stefan Lazarevic, Prenses Olivere Despina, Sırp Krallığı, Lazar I,Kosova savaşı, sultanların kadınları, eşleri, Ankara meydan muharebesi, Altar Maket, askeri tarih yazıları, Timur, Emir Timur, Timurlenk, Tamerlane, savaş tarihi, meydan muharebeleri, 1402

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Altar Maket on Jun 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2010

pdf

text

original

 
 
Altar Maket
 
Askeri Tarih Notları No 6, Haziran 2009Sultan Yıldırım Bayezid Han’ın sevgili eşi
Prenses Olivera Despina
ve Timur’a sakilik meselesi
önemin iki büyük Türk devleti’nin, başlarında iki büyük Türk asker vehükümdarı olduğu halde, Ankara’nın kuzeyinde Çubuk Ovası’nda giriştikleri, 250 bininüzerinde muharip ve onlarca filin katıldığı, tüm zamanların en ihtişamlı meydanmuharebelerinden biri olan çarpışmadan, Timur galip çıkmıştı ve Yıldırım Bayezid pek çok değerli komutanı ile beraber esir düşmüştü.
1
 Zafer kazanıldıktan sonra Timur, Bayezid’in kaçan oğullarının peşine önemli sayıda atlı birlik sevketti. Timur’un torunu Mehmet Sultan komutasında otuzbinden fazla atlı,muharebeden en fazla Osmanlı askeri ile kaçmayı başaran büyük şehzade Emir Süleyman’ın peşine, Bursa istikametine gönderildi.
2
Emir Süleyman, Bursa’da acele ileiki kardeşini alarak süratle Rumeli’ye geçti. Peşindeki kuvvetler o kadar büyük baskıyaratmıştı ki, yapması gereken pek çok şeyi yapamadan, kurtarması gereken pek çok önemli kişiyi alamadan gitmek zorunda kalmıştı, hazine ve belki daha da önemlisi, babasıBayezid’in çok önem verdiği, sevgili zevcesi Olivera Despina geride bırakılmıştı
3
.Bursa’ya ulaşan Timur kuvvetleri şehri yağma etti, evleri ve sarayı ateşe verdiler.Yenişehir’de saklanan Olivera Despina da ele geçirildi ve diğer pek çok önemli kişi vehazine ile beraber, o sırada Kütahya’da bulunan Timur’a gönderildi.
1
Muharebe hakkında detaylı bilgi için Altar Maket araştırmaları, Osmanlı Savaşları, No 3, Şubat 2007makalesine bakınız:http://www.altarmaket.com.tr/ankara1402.html 
2
Mufassal Osmanlı Tarihi, Şehir Matbaası, İstanbul, 1957, Cilt 1, s 201
3
Olivera Despina adını tarihçi Iorga Marya veya Mileva (Olivera) olarak bildirmiştir. Bakınız, İsmailHakkı Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, Cilt 1, s 200.
 
 Mağlup olan büyük asker Yıldırım Bayezid Han’ın, galip gelen büyük asker Emir Timur’un karşısınaçıkarılışını tasvir eden, 1903 yılında Avrupa’da basılmış bir reklam kartıKaynak: Altar Maket Koleksiyonu
Ankarada yaşanan büyük muharebenin sonrası rivayet ve hikayelerle doludur. Yıldırım’ınnasıl öldüğü, Timur’un ona nasıl davrandığı konuları yıllarca merak edilmiştir. DöneminBizans, Avrupa, Osmanlı, Timur ve Arap kaynaklarının belirli oranda değindiği vegerçekleştiği kesin olan bir olay vardır ki, Yıldırım Bayezid gibi yüksek şahsiyetli,kahraman bir cengaver ve hükümdarın gururunu fena şekilde kırmış ve yaşamdankoparmaya yetmiştir. Değişik şekillerde ve farklı ayrıntılarla bu kaynaklarda bahsedilenolay, Bayezid’in sevgili zevcesi Olivera Despina’ya Timur tarafından reva görülen kötümuameledir. Timur gibi büyük bir Türk hükümdarına yakışmayan, adetlerimizde bulunmayan bu olay maalesef, çeşitli sebeplerin biraraya gelmesi ile gerçekleşmiştir.
Sırp Kralı I. Lazar 1389’da Kosova muharebesinde hayatını kaybeden, Prens, Sırp Despotu Stefan Lazarevic ve PrensesOlivera Despina’nın babasıKaynak: Altar Maket Kolleksiyonu
 
 
Kaynak :M. Turhan Tan,
Timurlenk 
, İnkılap Kitabevi, Tan Matbaası, İstanbul 1960
1389 tarihinde Bayezid, bir şehzade olarak babası I. Murad (Hüdavendigar)komutasındaki Osmanlı ordusu ile Rumeli’de, Sırp ordusunu I. Kosova Muharebesindemağlup ettiği muharebede yer almıştır. Bu muharebede Sırp Kralı Lazar hayatınıkaybetmiş, muharebe sonrasında da Osmanlı Sultanı, I. Murat uğradığı saldırı sonucundahayatını kaybetmişti. Muharebe meydanında hemen Şehzade Bayezid, tahta geçmişti.Tahta geçen Bayezid, yüksek siyaset sahibi, iyi eğitimli ve cesur bir askerdi. O, Sırplarıezmek anlamsızca yok etmek yerine onları kendisine katarak, güçlenmek ve Osmanlı’yı bekleyen güçlü Macar Krallığına karşı destek almayı düşünüyordu. Bu düşünce ile,Lazar’ın kızı Prenses Olivera Despina ile 1390 yılında evlendi ve böylece, Sırpların lideriolan, ölen Lazar’ın oğlu Prens Stefan Lazarevic ile de akraba oldu. Bu akıllıca siyasimanevra ile Bayezid, Balkanlarda güçlü bir müttefik kazanmıştı. Sırp prensi Lazareviceniştesini hiç yüzüstü bırakmadan güçlü Sırp süvarilerini Bayezid’in seferlerinegöndermişti. Ankara muharebesine Lazarevic bizzat bu süvari kuvvetinin başındakatılmış ve muharebe alanında şiddetle savaşan ve alanı en son terkedenlerden biriydi.Timur kuvvetleri kanatlardan Osmanlı merkezinin yanlarına sarkıp orduyu kuşatmaya başladığında Bayezid’la beraber Kapıkulu askerleri ve Sırplar canlarını dişlerine takmışsavaşıyorlardı. Sırpların bu kadar gayretli ve kahramanca savaşmaları Timur’un biletakdirini kazanmış ve Yıldırım’ın
“kafir çerisiyle iyi cenk ettiğini”
ve bunların kusur etmediğini söylemiştir.
4
 
4
Mehmed Neşri, Neşri tarihi, Cilt 1, Kültür ve Turizm bakanlığı Yayınları, Ankara 1983,s 167 ve İsmailHakkı Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, Cilt 1, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, s 313. Stefan

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
tony_almeida liked this
umutgunerorkun liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->