Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
41Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Copii înzestraţi şi talentaţi. Manual pentru părinţi

Copii înzestraţi şi talentaţi. Manual pentru părinţi

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 626 |Likes:
Published by Cătălin

More info:

Published by: Cătălin on Jun 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

Cuprins
1. Cine sunt cei \u00eenzestra\u0163i\u015fi talenta\u0163i? Care sunt indicatorii abilit\u0103\u0163ilor
extraordinare?...........................................................................................................
3

2. Cauzele neglij\u0103rii\u015fi rezultatele sale................................................................15 3. P\u0103rin\u0163ii vorbesc.....................................................................................................20 4. \u00centreb\u0103ri tipice\u015fi r\u0103spunsuri scurte...............................................................34 5. Ce pot face p\u0103rin\u0163ii..............................................................................................44

CAPITOLUL I
CINE SUNT CEI \u00ceNZESTRA\u0162I \u015eI TALENTA\u0162I ?
CARE SUNT INDICATORII ABILIT\u0102\u0162ILOR EXTRAORDINARE ?

Exist\u0103 oare vreun p\u0103rinte care s\u0103 nu \u00ee\u015fi fi considerat copilul ca fiind \u00eenzestrat \u015fi/sau talentat, av\u00e2nd bine\u00een\u0163eles \u015fi dovezi \u201eobiective\u201d \u00een acest sens ? Dac\u0103 este un p\u0103rinte care \u00ee\u015fi iube\u015fte copilul, probabil c\u0103 nu. Este o \u00eenc\u00e2ntare s\u0103 urm\u0103rim cum se dezvolt\u0103 capacit\u0103\u0163ile oric\u0103rui copil. To\u0163i copiii ofer\u0103 satisfac\u0163ii adul\u0163ilor pe m\u0103sur\u0103 ce produc cuvinte \u015fi concepte noi, sau pe m\u0103sur\u0103 ce demonstreaz\u0103 noi abilit\u0103\u0163i prin realiz\u0103ri de natur\u0103 fizic\u0103, mental\u0103 sau estetic\u0103.

Unii adul\u0163i, inclusiv unii educatori, au contestat faptul c\u0103 to\u0163i copiii sunt \u00eenzestra\u0163i. \u00centr-un anumit sens acest lucru este adev\u0103rat. Dar tot ceea ce \u015ftim este c\u0103 indivizii sunt diferi\u0163i, \u015fi diferen\u0163a se reg\u0103se\u015fte \u00een realiz\u0103ri. Unii copii \u00eenzestra\u0163i ating nivele de realizare care nu vor putea fi niciodat\u0103 atinse de al\u0163ii de v\u00e2rsta lor. Al\u0163ii demonstreaz\u0103 doar poten\u0163ial deosebit pentru grupa lor de v\u00e2rst\u0103. At\u00e2t poten\u0163ialul \u00eenzestr\u0103rii c\u00e2t \u015fi dovezile sale efective reprezint\u0103 promisiunea unor realiz\u0103ri viitoare deosebite.

Realiz\u0103rile indivizilor \u00eenzestra\u0163i sunt adesea descrise \u00een biografiile acestora. Am\u0103nunte interesante se desprind \u015fi din povestirile despre performan\u0163ele realizate de aceste persoane \u00een perioada copil\u0103riei. Marea lor parte au tr\u0103it \u00eentr-o epoc\u0103 \u00een care nu existau marile \u015fcoli de ast\u0103zi. Educa\u0163ia acestora, deseori primit\u0103 \u00eentr-un s\u0103tuc sau \u00eentr-o \u015fcoal\u0103 particular\u0103, i-a \u00eendrumat \u015fi i-a adaptat ca indivizi. Pentru ca sistemul educa\u0163ional modern sa poat\u0103 oferi condi\u0163iile de care ace\u015ftia au beneficiat pe perioada copil\u0103riei, ar fi necesare modific\u0103ri \u015fi adapt\u0103ri majore.

Experien\u0163a educa\u0163ional\u0103 a trei sute de oameni de geniu a fost descris\u0103 de c\u0103tre Catherine Cox care a remarcat numeroase dovezi ale realiz\u0103rilor neobi\u015fnuite. De exemplu, Mozart a transcris aproape perfect \u201eAllegri Miserere\u201d din Capela Sixtin\u0103 dup\u0103 doar o singur\u0103 audi\u0163ie. Velasquez a fost un copil ale c\u0103rui realiz\u0103ri din perioada \u015fcolii au fost cu siguran\u0163\u0103 superioare. Joshua Reynolds citea cu avid\u0103 pl\u0103cere lucrarea \u201ePerspectiva Iezuit\u0103\u201d la v\u00e2rsta de numai 8 ani. Voltaire \u00ee\u015fi petrecea timpul la \u015fcoal\u0103 plimb\u00e2ndu-se \u015fi discut\u00e2nd cu profesorii s\u0103i \u00een timp ce ceilal\u0163i copii se jucau, iar Coleridge poveste\u015fte despre memoria \u015fi capacitatea sa de \u00een\u0163elegere neobi\u015fnuit de dezvoltate, precum \u015fi de abilit\u0103\u0163ile sale de a citi \u015fi a silabisi la o v\u00e2rst\u0103 deosebit de fraged\u0103.

Cei care \u015fi-au adus contribu\u0163ia ca adul\u0163i \u00een diverse domenii \u015fi-au dovedit \u00eenc\u0103 de timpuriu talentele, dup\u0103 cum a precizat Sidney Presley. Ace\u015fti copii aduceau deja contribu\u0163ii serioase la v\u00e2rste la care, raportat la perioada prezent\u0103, ar fi urmat cursurile \u015fcolii primare, sau chiar gr\u0103dini\u0163\u0103 sau cre\u015f\u0103. De exemplu, Hayden a interpretat \u015fi a compus la v\u00e2rsta de \u015fase ani. Mozart, care compunea la patru ani, realiza deja turnee la \u015fase ani. Chopin a c\u00e2ntat \u00een public la opt ani, Mendelssohn la nou\u0103 iar Schubert pe c\u00e2nd avea doisprezece ani. Verdi, Debussy, Dvorak \u015fi Wagner au compus, interpretat \u015fi dirijat propriile lucr\u0103ri la v\u00e2rste cuprinse \u00eentre \u015fase \u015fi \u015faptesprezece ani. Aceste exemple din domeniul muzicii pot fi duplicate de exemple din oricare alt domeniu.

Bine\u00een\u0163eles c\u0103 nu toate persoanele dotate reu\u015fesc sa ating\u0103 nivele de distinc\u0163ie
precum au f\u0103cut-o cei men\u0163iona\u0163i anterior. Dar printre indivizii \u00eenzestra\u0163i se g\u0103sesc mii
3

Activity (41)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Xyzrthr Ctrhthr liked this
Adrian Ion liked this
monicamar liked this
elerocs liked this
gabriela.szafta liked this
nela2ciprian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->