Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
52Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lucrare La Drept Bisericesc

Lucrare La Drept Bisericesc

Ratings: (0)|Views: 4,492|Likes:
Published by stfan_86

More info:

Published by: stfan_86 on Jun 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA PITEŞTIFACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ„SFÂNTA MUCENIŢĂ FILOFTEIA”TEOLOGIE PASTORALĂ DREPT CANONIC ŞI BISERICESC
PREOŢIA ÎN LUMINA SFINTELOR CANOANE
 
( Lucrare de seminar) 
Preot
 
 ŞTEFAN GH. MARIUS – MUGUREL
 ANUL III
 
PREOŢIA ÎN LUMINA SFINTELOR CANOANE
Despre preoţie s-a scris şi s-a vorbit mult. Au scris şi au vorbit şi sfinţişi teologi. S-a scris cu drag şi cu dorinţa de a ridica tot mai mult spre culmilesfinţeniei pe slujitorii preoţiei, pe preoţi. Dar oricât s-ar scrie despre preoţie şioricât s-ar vorbi, niciodată nu este de ajuns. Preoţia are atâtea înălţimi, atâteaadâncimi, atâtea taine, încât cu foarte multă greutate poate fi cunoscută şi descrisădupă cuviinţă. (1)Preoţia este a cincea sfântă Taină a Bisericii, în care, prin punereamâinilor şi rugăciunea arhiereului, se împărtăşeşte unor bărbaţi, ce s-au pregătit pentru aceasta, harul dumnezeiesc, care dă puterea de a propovădui cuvântul luiDumnezeu, de a săvârşi Sfintele Taine şi slujbele bisericeşti, şi de a conduce pe ceicredincioşi la mântuire.Sfânta Taină a Preoţiei se împărtăşeşte aşadar unor bărbaţi anume pregătiţi pentru a o primi cu vrednicie. Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos i-a ales pesfinţii apostoli şi i-a învăţat. După aceea i-a învrednicit de deosebita cinste de a propovădui Sfânta Evanghelie şi de a săvârşi fapte minunate. Adresându-se lor, aaşezat Taina Preoţiei prin cuvintele:
„ Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vătrimit şi Eu pe voi.
Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis:
Luaţi DuhSfânt; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fiţinute ”
(Ioan XX, 21 – 23).Sfinţii apostoli, au rşit Sfânta Taia Preoţiei prin punereamâinilor, adică:
„ hirotonindu-le preoţi în fiecare biserică, rugându-se cupostiri, i-au încredinţat pe ei Domnului în care crezuseră ”
(Fapte XX, 28). (2)1. TREPTELE IERARHICE : EPISCOP, PREOT, DIACONDespre treptele ierarhice ( episcop, preot, diacon), se fac referiri şireglementări privitor la statutul fiecărei trepte în parte la Sinodul Apostolic princanonul39, la Sinodul I Ecumenic prin canonul 18 şi la Sinodul VII Ecumenic,Trulan prin canonul 7:LOCUL DIACONILOR ÎN NDUL CLERULUI(Canonul 18 Niceea):
 „A venit la sfântul şi marele sinod 
( ştirea)
că în oarecari locuri şi cetăţi, diaconii dau presbiterilor cuminecătura
( euharistia
), ceea ce nici canonul şi nici obiceiul nu a predanisit, ca cei ce nu au puterea de a aduce jertfa, să dea Trupul lui Hristos celor ce jertfesc. S-a mai cunoscut şi aceea căunii dintre diaconi se ating de cuminecătură chiar şi înaintea episcopilor. Aşadar toate acestea să înceteze, iar diaconii să rămână în măsurile lor, ştiind că ei sunt  slujitori ai episcopului, dar mai mici decât presbiterii. Să primească aşadar dupărânduială
(3
__________________________
1.Cuvânt înainte la „ Despre Preoţie ” – Pr. D. Fecioru2.Carte de Învăţătură Creştină Ortodoxă3.Canoanele Bisericii Ortodoxe – note şi comentarii
2
 
cuminecătura după presbiteri, dându-le-o lor fie episcopul, fie presbiterul. Dar  să nu le fie permis diaconilor nici să şează în rândul presbiterilor; căci ceea ce s-a făcut este împotriva canonului şi împotriva rânduielii. Dar dacă cineva şi dupăaceste orânduiri nu ar voi a se supune, să înceteze din diaconie ”.
Canonul precizează categoric raportul ierarhic dintre cele trei grade ale preoţieisacramentale şi relevă încă odată importanţa obiceiului îndelungat care are puterede lege. Împotriva schimbării nefireşti a raportului dintre treptele preoţiei, se ridicăşi părinţii sinodului Trulan şi interzic, sub pedeapaspră, inversarea raporturilor dintre membrii preoţiei sacramentale, pe considerente de funcţii administrative( Canonul 7 Trulan)ASCULTAREA CLERULUI DE EPISCOPI (Canonul 39 Apostolic )
 „Presbiterii şi diaconii să nu săvârşească nimic
( important, cum ar  fi sfinţiri )
fără încuviinţarea episcopului, căci acesta este cel căruia i s-aîncredinţat poporul Domnului şi acela de la care se va cere socoteală pentru sufletele lor ”.
2. HIROTONIA:Săvârşirea hirotoniei în orice grad este de competenţa exclusivă aepiscopului şi el nu o poate delega decât celui care ar avea aceeaşi calitate harică,adică altui episcop şi nicidecum vreunui presbiter ( Constituţiile Apostolice 3, 11 ), pe nd hirotesia în orice grad poate fi ită prin delegaţie din parteaepiscopului şi de către preoţi, lucru ce nu se practică decât în cadrul mănăstirilor,unde stareţii acestora, dacă sunt cel puţin ieromonahi pot hirotesi citeţi şi chiar ipodiaconi pentru mănăstirile lor ( Canonul 14, VII Ecumenic )
 „ Presbiterul să se hirotonească de către episcop, şi diaconul şi ceilalţi clerici ” 
( Canonul 2 Apostolic)Legat de hirotonia episcopului Canonul 1 Apostolic stabileşte ca
 „Episcopul să se hirotonească de către doi sau trei episcopi ” 
dar în ceea ce priveşte numărul de doi sau trei episcopi prevăzut în prezentul canon, canonul 4 alSinodului I Ecumenic, t şi canonul unic al sinodului particular de laConstantinopol din anul 394, prevăd în înţeles strict canonic ca hirotonia unuiepiscop să se facă în prezenţa a trei episcopi şi a mitropolitului.
3.
IMPEDIMENT E LA HIROTONIECanonul 17 Apostolic:
 „Cel care s-a legat cu două căsătorii după Botez sau care a luat concubină, nu poate să fie episcop sau preot sau diacon, sau peste orice altceva din rândul clerului ” 
.
Canonul 18 Apostolic:
 „ Cel ce a luat în căsătorie văduvă, saulepădată, sau desfrânată, sau sclavă, sau vreuna dintre cele de pe scenă, nu poate să fie episcop, preot sau diacon, sau peste tot orice din rândul clerului ”.
Canonul 19 Apostolic:
 „ Cel ce a luat în căsătorie două surori, sau onepoată de soră sau de frate, nu poate să fie cleric ”.
Canonul 22 Apostolic:
„ Cel ce s-a castrat pe sine, să nu se facăcleric fiindcă ucigaş de sine este şi vrăjmaş al zidirii lui Dumnezeu ”.
Canonul 2 al Sinodului I Ecumenic:
 „ Deoarece multe s-au făcut împotriva canonului bisericesc, fie din nevoie, fie în alt chip la stăruia
3

Activity (52)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aura Mateiu liked this
Antonia Vodoiu liked this
daniel coriu liked this
Madalina Roman liked this
Marioara Hampu liked this
Aurica liked this
Aurica liked this
Aurica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->